DEFTECH Arkiver - LØRN.TECH

Tema: DEFTECH

DEFTECH

#0529

Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!

Ekspørt:

Petter Moe

Programdirektør

Fra Forsvarsmateriell

DEFTECH

#0389

Innovasjonsaktiviteter

Ekspørt:

Jens Inge Hyndøy

Forskningsleder

Fra Innovasjonssenteret ICE worx

DEFTECH

#0381

Kameraer som ser det usynlige

Ekspørt:

Torbjørn Skauli

Sjefsforsker

Fra FFI

DEFTECH

#0379

Drone som brevdue

Ekspørt:

Erik Brede

Senioringeniør

Fra Forsvarsmateriell-IKT

DEFTECH

#0376

Søk i havdypet

Ekspørt:

Roy Edgar Hansen

Sjefsforsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

DEFTECH

#0373

Svermteknologi

Ekspørt:

Jonas Moen

Forsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

DEFTECH

#0370

Rakettdrivstoff

Ekspørt:

Erik Unneberg

Sjefsforsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

DEFTECH

#0354

Selvkjørende minerydder

Ekspørt:

Morten Nakjem

Forskningsleder for forskningsprogram Maritim Minekrigsføring

Fra FFI

Search name, company, subject or keyword