DEFTECH Arkiver - LØRN.TECH

Tema: DEFTECH

DEFTECH

#0529

Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!

Ekspørt:

Petter Moe

Programdirektør

Fra Forsvarsmateriell

DEFTECH

#0389

Innovasjonsaktiviteter

Ekspørt:

Jens Inge Hyndøy

Forskningsleder

Fra Forsvarets forskningsinstitutt

DEFTECH

#0381

Kameraer som ser det usynlige

Ekspørt:

Torbjørn Skauli

Sjefsforsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt

DEFTECH

#0379

Drone som brevdue

Ekspørt:

Erik Brede

Senioringeniør

Fra Forsvarsmateriell

DEFTECH

#0376

Søk i havdypet

Ekspørt:

Roy Edgar Hansen

Sjefsforsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt

DEFTECH

#0373

Svermteknologi

Ekspørt:

Jonas Moen

Forsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt

DEFTECH

#0370

Rakettdrivstoff

Ekspørt:

Erik Unneberg

Sjefsforsker

Fra Forsvarets forskningsinstitutt

DEFTECH

#0354

Selvkjørende minerydder

Ekspørt:

Morten Nakjem

Forskningsleder

Fra FFI

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution