Tema: DRONE.TECH

Tema: DRONE.TECH

#012: Helautonome droneinspeksjoner
Erlend Sierra
Fra Versor
Tema: DRONE.TECH

#011: Elektriske fly er også droner
Kevin Noertker
Fra Ampaire
Tema: DRONE.TECH

#010: Hva er greia med droner?

Fra Silvija og Sunniva