Tema: FIN.TECH

Tema: FIN.TECH

#457: Teknologi for bedre økonomiske valg
Åste Einn
Fra Payr
Tema: FIN.TECH

#456: Digitalisere banken
Petter Høiseth
Fra SpareBank 1 Nord-Norge
Tema: FIN.TECH

441: Digital receipt
David Alexandre Salvail
Fra Zeipt
Tema: FIN.TECH

#426: Ansiktsbetalingstjeneste
Sven Richard Tønnessen
Fra TINE
Tema: FIN.TECH

#396: «Open Innovation» i praksis
Simen Armond
Fra NCE Finance Innovation
Tema: FIN.TECH

#375: «De raske spiser de trege»
Marianne Wik Sætre
Fra Fana Sparebank
Tema: FIN.TECH

#371: Fremtiden er elektrisk
Håvard Devold
Fra ABB
Tema: FIN.TECH

#369: Hei Spleis ?
Bjørn Kjetil Hellestræ
Fra Spleis
Tema: FIN.TECH

#364: eID
Jon Ølnes
Fra Signicat AS
Tema: FIN.TECH

#363: Innovasjon og utvikling
Vidar Aksland
Fra SR-Bank