Tema: GAME.TECH

#321: Gamified 3D-simuleringsbasert trening
Odd Skarheim
Fra Attensi og Be Your Best
Tema: GAME.TECH

#308: Læring gjennom spill
Gøran Myrland
Fra Misc Games
Tema: GAME.TECH

#231: Fra suksessrik spillgründer til møbelsnekker
Kim Daniel Arthur,
Fra Playfish
Tema: GAME.TECH

#199: High Intensity Interval Gaming
Elina Willert
Fra Playpulse
Tema: GAME.TECH

#197: Aktiv gaming
Jarle Nordby-Bøe & Paal Smith Meyer
Fra Playfinity
Tema: GAME.TECH

#169: Få verden til å lese bøker
Christer Eckermann
Fra Snuti
Tema: GAME.TECH

#149: Opportunities of Social Robotics
Olli Ohls
Fra Futurice
Tema: GAME.TECH

#135: Samfunnet betaler når business feiler
Karin Berentsen
Fra Arct AS
Tema: GAME.TECH

#134: Gamification Mindset
Ole Goethe
Fra Høyskolen Kristiania
Tema: GAME.TECH

#133: Lek og lær med Kahoot!
Sigurd Ringstad
Fra Kahoot!