HEALTHTECH Arkiver - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

HEALTHTECH

#0642

Helsegevinster og ressursbruk

Ekspørt:

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

Fra Universitetet i Oslo

HEALTHTECH

#636

Kardiologi og teknologi

Ekspørt:

Pål Brekke

Overlege og forsker

Fra OUS Rikshospitalet

HEALTHTECH

#635

Genomikk og datadeling

Ekspørt:

Tony Håndstad

Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk

Fra Oslo Universitetssykehus

HEALTHTECH

#0634

Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Ekspørt:

Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder

Fra Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

HEALTHTECH

#0633

Personalisert kreftbehandling

Ekspørt:

Åslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Fra Oslo Universitetssykehus

HEALTHTECH

#0626

Medisinsk bildebehandling

Ekspørt:

Marius Pedersen

Professor i fargebildeteknologi

Fra Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik

HEALTHTECH

#0582

Forebygge fall hos eldre

Ekspørt:

Ruth Aga

Overlege og forsker

Fra Oslo universitetssykehus

HEALTHTECH

#0579

Ny og nødvendig samhandling

Ekspørt:

Kristil Erla Haland

CEO

Fra Jodacare og Jodapro

HEALTHTECH

#0538

Bo lenger hjemme

Ekspørt:

Arild Kristensen

CEO

Fra Norwegian Smart Care Cluster

HEALTHTECH

#0533

Blandet virkelighet

Ekspørt:

John Berland

Innovasjonsdirektør

Fra Sopra Steria

Search name, company, subject or keyword