Tema: HEALTH.TECH

Hvordan kan hjemmesykepleien optimalisere timene på jobb og samtidig gi bedre kvalitet i omsorgen for kronisk syke og eldre? Og hva er en digital medisindispenser?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Dignio, Håkon Dahle om avstandsoppfølging og Individuell tilpasning med ny velferdsteknologi.

— Eksisterende systemer er profesjonsorienterte, mens vi ønsker å integrere behovene for helsepersonell og pasienter i ett og samme system. Vi er mest opptatt av periodene mellom konsultasjonene hos fastlege eller sykehus. Og da kommer vi fort inn på livsstilsendringer, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Velferdsteknologi
 • Helseteknologi
 • Helsetjeneser

Hvordan diagnostiserer en lege digitalt? Og hvordan er det å ha legetime gjennom en mobil? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunikasjonssjef og myndighetskontakt i KRY, Liselotte Lunde, om fordelene med digitale legekonsultasjoner.

—  Legen trenger ikke alltid ta på deg for å gi deg riktig diagnose. Digitale konsultasjoner sparer samfunnet for mye ressurser. Perspektivmeldingen viser at Norge om få år kommer til å ha høyere kostnader enn inntekter, og en av de sterkeste driverne er nettopp utgifter til helsevesenet vårt. Det sier seg selv at vi er nødt til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne hjelpe flere for mindre ressurser, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • Digitalisering av helsetjenester
 • Velferd
 • Helseteknologi

Hvordan kan vi gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon? Og hvordan endrer AI og Big Data, diagnostistikk og legemidler i norsk helsevesen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om fremtidens helse-Norge og hvordan vi kan løse pasientbehov og skape nye helseløsninger. 

— Norge må skape 300 000 nye arbeidsplasser innen 2030 og ytterligere 750 milliarder i eksportinntekter for å opprettholde vårt velferdsnivå og velferdssamfunn. Helse er den eneste industrien i Norge som både kan redusere kostnader og bidra til å skape inntekter for Norge, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • Norges største helseklynge
 • Helseteknologi
 • AI og BigData
 • Fremtidens helse

Hvordan kan MR-maskiner hjelpe oss med å forstå og forbedre behandling av hjernekreft? Og hvordan kan informasjonen som ligger ‘gjemt’ i medisinske data bidra til å utvikle nye metoder innen diagnostikk og kreftbehandling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kreftforsker og forskningsgruppeleder ved Oslo Universitetssykehus, Kyrre Emblem, om nye metoder for kreftbehandling.

— Kunstig intelligens har potensiale til å dramatisk endre landskapet for hvordan vi behandler pasienter i årene fremover. Men her ligger det også mange utfordringer knyttet til datahåndtering, personsikkerhet og ikke minst mangelfulle og gammeldagse IT-systemer, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Kreftbehandling
 • MR-maskiner
 • Diagnostistikk
 • Maskinlæring

Hvorfor er det sånn at man kan få mat hjem på døren eller leie naboens bil, mens når vi trenger legehjelp er det telefonlinjer, resepsjonister og telefaks som gjelder? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lege og daglig leder i Hjemmelegene, Nicolai Skarsgård, om teknologi som tilgjengeliggjør helsetjenester, helsedata og tjenesteinnovasjon.

— En av nøklene for å komme videre i norsk helsevesen er at vi sørger for at informasjonen følger pasienten uansett hvor du drar. Det skal være det samme om du går til privat eller offentlig legetjeneste, dataene om deg burde være samlet på ett sted, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Helseteknologi
 • Tjenesteinnovasjon
 • Digitale helseverktøy
 • Spennende internasjonale eksempler

Hvordan skaper du en digital møteplass for aktivitet og frivillighet? Og hvordan kan du tenke rundt velferdsteknologi på en samfunnsvennlig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Friskus, Sigrid Nedkvitne, om et nasjonalt aktivitetsnettverk.

— Nå skal vi også starte et prosjekt som heter innbyggertjenester. Som er «en-til-en» dialog, der innbyggerne selv kan spørre hverandre om å bli med på aktiviteter, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • Helseteknologi
 • Interaktiv aktivitetskalender
 • Velferdsteknologi

Hva skal legene gjøre og hva skal maskinene gjøre i fremtidens helsebehandling? Og hvilke helseteknologier har kommet lengst? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Avd. leder i Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus, Erik Fosse, om høyteknologiske behandlingsmetoder.

— Menneskets rolle i den neste fasen innen helseteknologi, vil være å kontrollere det maskinene foreslår. Et av tre bildeområder som er stort innenfor medisinen nå er videobilder. Når vi kikker ned i spiserøret eller opp i endetarmen i en endoskopi undersøkelse og ser etter polypper er det spesialister som analyserer bildene. Her overser de 25 prosent av polyppene, mens en algoritme basert på «deep learning» har mye lavere prosent, forteller han.

Dette lørner du:

 • Helsedata
 • Bildedannende utstyr
 • Roboter
 • Tverrfaglighet

Hvis en algoritmene oppdager at du har risiko for noe som du ikke kan forebygge — vil du vite det? Og hvordan kan kunstig intelligens gjøre helsetjenester bedre for deg? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i Teknologirådet, Hilde Lovett, om hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan være bra og utfordrende for helsen din.

— Det ligger et stort potensial i mer persontilpassede tjenester. På lignende måte som Netflixs algoritmer kan anbefale deg filmer, kan algoritmer i helse gi deg og legen din anbefalinger på medisiner som de mener du vil respondere best på. Både radiologer og hudleger kan få hjelp av algoritmer til å tolke bilder og stille diagnose både raskere og mer presist enn før. Mobilen og utstyr koblet til den kan gjøre målinger som algoritmer kan følge med på, forteller hun i episoden. 

Dette lørner du:

Hvordan kan vi best designe helsetjenesten? Og hva er fremtidens rehabiliteringssykehus?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med designer i Halogen og doktorgradsstipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Jonathan Romm om design av tjenester i helsesektoren.

—  Jeg tror at design og design-tenkning er like viktig som personvern og teknologi når vi snakker om innovasjon i helsesektoren og innføringen av medisinskteknologi. Det er viktig fordi det finnes mange eksempler på ideer som på papiret har sett veldig bra ut, men de treffer ikke behovene til brukerne når de blir realisert, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Tjenestedesign
 • Helseteknologi
 • Prosessinnovasjon

Hvordan kan man bruke ultralyd som verktøy for diagnostistikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og CEO i NiSonic og partner i CoFounder, Jan Biti, om hvordan de har utviklet en ny måte man kan måle forhøyet hjernetrykk på.

— Idag kan hjernetrykket kun måles invasivt på nevrokirurgiske avdelinger ved å bore et hull i kraniet og legge inn en trykksensor. Nisionic løser dette ikke-invasivt ved å bruke ultralyd til å avbilde synsnerven. Man plasserer en probe på øyelokket og så måler vi diameter og pulsasjon på synserven, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Om ultralyd
 • HealthTech
 • Selskapet CoFounder