Tema: HEALTH.TECH

#287: Fred i sinnet for alle med diabetes
Espen Krogh
Fra Prediktor Medical
Tema: HEALTH.TECH

#282: Tillit i digitaliseringen
Morten Granlund
Fra Capgemini
Tema: HEALTH.TECH

#250: Organisert innovasjon
Marie Louise Sunde
Fra HunSpanderer
Tema: HEALTH.TECH

#249: Forskning og helseteknologi
Hans M Borchgrevink
Fra Norges forskningsråd (NFR)
Tema: HEALTH.TECH

#248: Den nye møteplattformen
Ida Susanna Fattah
Fra MedEvent
Tema: HEALTH.TECH

#247: Helse og teknologi
Carl Haakenstad
Fra Oslo Universitetssykehus
Tema: HEALTH.TECH

#240: Velferdsteknologi
Håkon Dahle
Fra Dignio
Tema: HEALTH.TECH

#239: Digital legevakt
Liselotte Lunde
Fra KRY
Tema: HEALTH.TECH

#238: Helse — den nye industrien
Kathrine Myhre
Fra Norway Health Tech
Tema: HEALTH.TECH

#237: Kunstig intelligens i kreftbehandling
Kyrre Emblem
Fra Oslo Universitetssykehus