LØRNSOC Arkiver - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

LØRNSOC

#0668

Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Ekspørt:

Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

Fra Nord universitet

LØRNSOC

#696

Endringsledelse i offentlig sektor

Ekspørt:

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Fra Innovasjon Norge for regionen Trondheim

LØRNSOC

#695

Samarbeid som innovasjonskraft

Ekspørt:

Ingunn Figenschou Eggen

Senior bedriftsrådgiver

Fra Sparebank1 SMN

LØRNSOC

#680

Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Ekspørt:

Per Anders Folladal

Daglig leder

Fra Proneo

LØRNSOC

#679

Digital rekonstruksjon av kulturturminner

Ekspørt:

Christian Wee

Direktør

Fra Stiftelsen Falstadsenteret

LØRNSOC

#0740

Forskning for norske SMB

Ekspørt:

Ragnvald Sannes

Forsker og førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap

Fra Handelshøyskolen BI

LØRNSOC

#0738

Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Ekspørt:

Eirin Folde

Rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder

Fra Kompetanseløft Trøndelag

LØRNSOC

#0678

Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Ekspørt:

Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon

Fra Norges Handelshøyskole

LØRNSOC

#0661

Fremoverlent og innovativ kommune

Ekspørt:

Pål Terje Rørby

Ordfører

Fra Hemsedal

LØRNSOC

#0660

Digitalisering som drivkraft

Ekspørt:

Bent Erik Bjørkli

VP and Head

Fra Kognifai Partner Program

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution