OCEANTECH Arkiver - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

OCEANTECH

#0697

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Ekspørt:

Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig

Fra Folla Maritime Service

OCEANTECH

#0672

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Ekspørt:

Jarle Solemdal

Viseadministrerende direktør

Fra Salten Aqua

OCEANTECH

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

OCEANTECH

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution

OCEANTECH

#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt:

Malin Johansen

Daglig leder

Fra NCE Aquaculture

OCEANTECH

#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt:

Heidi Meland

Daglig leder

Fra Algenettverk Nord

OCEANTECH

#537

Digital E-læring, deling av kunnskap

Ekspørt:

Trine L. Danielsen

Daglig leder

Fra BluePlanet Academy

OCEANTECH

#0506

Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Ekspørt:

Kjetil Korsnes

Daglig leder

Fra BioVivo Technologies

OCEANTECH

#0429

Handelsplattform for sjømat

Ekspørt:

Eirik Talhaug

CEO

Fra JET Seafood AS

OCEANTECH

#0306

Bærekraftig løsning mot lakselus

Ekspørt:

Karoline Sjødal Olsen

CEO

Fra Blue Lice

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom