Tema: OCEAN.TECH

Hva skjer når man kombinerer blandet virkelighet med maritimt ingeniørarbeid? Og hva er digitale tvillinger i shipping?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ShipReality Inc., Georgios Bourtzos, om digitalisering og fjernoperasjoner i shipping.

—  Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres. Så du kan velge å være den som gjør det, for hvis ikke så vil noen andre gjøre det, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • MR (Mixed Reality)
 • shipping reality
 • retrofitting

Hvor viktig er et friskt hav for at vi kan leve på jorda? Og hvorfor burde man jobbe med havtech? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og Co-founder av Katapult Ocean, Maren Hjort Bauer, om innovasjon i havet, hvordan de finner, investerer i og skaler oppstartsbedrifter med positiv innvirkning på havet.

— Det er utrolig mange muligheter for å bygge lønnsomme store tech selskaper som løser noen av utfordringene vi har i havet. Har du lyst til å jobbe med spennende temaer, bærekraft, tech og samtidig bygge selskaper bør du jobbe med havtech

Dette lørner du:

 • Havteknologi
 • Innovasjon
 • Katapult sitt akselleratorprogram

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

Hvordan kan AI og Blockchain øke resirkuleringen? Og hvordan kan havbiomimikk løse flere av problemer med hav med en minimal miljøpåvirkning? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CMO i Recycling Technology, Okka Phyo Maung om deepsea teknologi.

Sannsynligvis den mest interessante kontroversen i havteknologi at folk tror at når vi driver med marine teknologi, vil vi også skade naturen, men dette er ikke tilfelle. Vi er her for å hjelpe de marine-relaterte selskapene til å blomstre og omfavne verdien av bærekraft.

Dette lørner du:

 • Havtech
 • Lønnsom havrengjøring
 • deepsea teknologi

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

 

 

Hvordan eliminere utslipp fra båter verden rundt? Og hvordan bygger man lade-infrastruktur til båt?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og Co-Founder av Evoy, Leif Stavøstrand, om turn-key systemer for elektrisk fremdriftssystemer for hurtiggående båter.

—  Den storstilte elektrifiseringen av ferjerutene i Norge er et fantastisk eksempel på hva som er mulig når myndigheter bestemmer seg for å ta konkrete og modige valg for å redusere utslipp, ved bruke av både pisk og gulrot. VI håper at myndighetene i Norge vil gjøre lignende tiltak for båter i Norge som for skip, det ville kunne skape en stor eksportindustri og til og med en Maritim Tesla bedrift i Norge.

Dette lørner du:

 • Batteriteknologi
 • turn-key systemer
 • Energy og power batteri/fremditens elektriske båter

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

Hva kan vi hvaler lære oss om kommunikasjonsteknologi? Og hvordan kan man bruke virtual reality under vann? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Click Research, Fabrice Schnoller, om utvikling av ny teknologi for bedre forståelse av marint liv og økt bevissthet om havene.

— Oksygen trenger liv, og liv trenger oksygen. Havet gir oss 70% av jordens oksygen, som er skapt av livet, og havene er høyt truet . Det er ikke nok å være bærekraftig, vi må bevare det, forteller han i episoden

Dette lørner du:

 • Havteknologi
 • Hval
 • 360° undervannskamera
 • Undervannsakustikk

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

Hvordan kan havteknologi hjelpe oss til å ta bedre vare på våre havressurser? Og hva er de største utfordringene for livet i havet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i WWF, Fredrik Myhre, om arter og miljø, teknologi til å utvikle nye miljøløsninger og plast.

 Havet er under et enormt press og har mistet nesten 40% av mengden liv bare siden 1970. Alle utfordringene havet opplever er menneskeskapt. Det betyr at vi også kan snu utviklingen og dermed redde livet i havet slik vi kjenner det. Vi mennesker kan endre hvordan vi overhøster og forurenser havet – og utvikling av ny teknologi vil være et svært viktig ledd i å oppnå de miljøresultatene havet trenger, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Havtech
 • WWF
 • Produsentansvarordninger

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

Ville du spist middag under havet? Og hvorfor burde vi spise mer norsk tang? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Operations Director i CoreMarine AS, Ben Fitzgerald, om marine teknologi.

-We’re building CoreMarine to service the whole ocean economy with smart engineering solutions. Basically future proofing ourselves as ‘mechanical’ engineers, a mash-ups of new tech and old engineering to benefit from both and bring our engineering into the new age, forteller Ben Fitzgerald

Dette lørner du:

 • Innovasjon
 • Havteknologi
 • Flytende båter

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

 

Hvordan kan man skape mer åpenhet og deling i shippingindustrien? Og hva gjør man med sensordata og IoT i shipping? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Managing Director i Klaveness Digital, Aleksander Stensby, om hvordan skip kan transportere råvarer mer effektivt, sikkert og miljøvennlig.

I shippingbransjen er det stor skepsis og lite transparens – villighet til å dele og samhandle er en stor utfordring i bransjen, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

 • Remote inspection
 • Sensordata
 • Shipping supply chain

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

 

 

Hvordan kan en drone gi oss mulighet til å se, utforske og lære om havet? Og hvordan kan en  «digital dykkemaske» la deg utforske livet under vann og hjelpe oss til å ta vare på havet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Co-gründer av Blueye, Christine Spiten, om hav, plast og undervannsdronen Blueye.

— Til flyvende drone-markedet er det masse reguleringer når det kommer til sikkerhet og dataen de henter inn; hvem eier dem og hvem skal få tilgang på dem. Foreløpig finnes det ikke noen tilsvarende reguleringer for undervannsdroner, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

 • Droner
 • Havteknologi
 • Miljøovervåkning

Episoden er produsert i samarbeid med Katapult Ocean

Hvorfor er laksen vår så stressa? Og hvorfor har vi større fiskedødlighet nå enn tidligere?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i create View, Liv-Hege Seglsten, om fiskehelsesensor for oppdrettsnæringen.

— Vi har rekordhøy dødlighet i norske merder. Hvert eneste år dør 55 millioner fiskeindivid. Så det å få inn teknologi som kan redusere dødlighet vil være avgjørende for at bransjen skal ha videre vekst, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:
– Havteknologi
– AI
– Bærekraft
– Fiskehelse