Tema: OCEAN.TECH

Tema: OCEAN.TECH

#206 Digital dykkemaske
Christine Spiten
Fra Blueye
Tema: OCEAN.TECH

#185: AI for fiskehelse
Liv-Hege Seglsten
Fra Create View
Tema: OCEAN.TECH

#179: Propellteknologi
Odd Tore Finnøy
Fra Brunvoll
Tema: OCEAN.TECH

#159: OptoScale ser hvor stor laksen er
Sven Kolstø
Fra OptoScale
Tema: OCEAN.TECH

OCEAN.TECH

Fra