PRODTECH Arkiver - LØRN.TECH

Tema: PRODTECH

PRODTECH

#0704

Innovasjon i norsk industriproduksjon

Ekspørt:

Karl Martin Eggen

Administrerende direktør

Fra Duun Industrier

PRODTECH

#0733

Standardisere gjenbruk

Ekspørt:

Egil Myr

Daglig leder

Fra Engineering Systems Software

PRODTECH

#0630

Tenk selv!

Ekspørt:

Tor Erik Nicolaisen

Laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fra NTNU i Gjøvik

PRODTECH

#0624

Norsk infrastruktur til forskning

Ekspørt:

Kristian Martinsen

professor

Fra NTNU

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution