Tema: REG.TECH

Tema: REG.TECH

#442: Smarte og responsive byer
Johan Høgåsen-Hallesby
Fra Urban Sharing
Tema: REG.TECH

#434: Samarbeid om mulighetene i teknologien
Øystein Windingstad
Fra Oppland fylkeskommune
Tema: REG.TECH

#392:Fra stort prosjekt til kontinuerlig produktutvikling
Karin Bøhlerengen
Fra NAV
Tema: REG.TECH

#340: Livet – en strøm av hendelser
Jonas Slørdahl Skjærpe
Fra NAV
Tema: REG.TECH

REG.TECH

Fra
Tema: REG.TECH

#320: Vi kommer lenger sammen
Endre Sundsdal
Fra Entur AS
Tema: REG.TECH

#299: Fremtidens politi
Anne-Catherine Gustafson
Fra Politiet
Tema: REG.TECH

#296: Oslos digitale transformasjon
Erlend Schei
Fra Oslo kommune
Tema: REG.TECH

#293: AI i Statens pensjonskasse
Kine Dirro Bøhlerengen
Fra Statens pensjonskasse,