ROBOTICS Arkiver - LØRN.TECH

Tema: ROBOTICS

ROBOTICS

#0722

Kosteffektiv produksjon

Ekspørt:

Finn Oscar Karlsen

Daglig leder

Fra Pioneer Robotics

ROBOTICS

#0541

Roboter for transport og logistikk

Ekspørt:

Annette Anfinnsen

Daglig leder

Fra Robotic Innovation

ROBOTICS

#0366

Når robotene får øyne

Ekspørt:

Marianne Bakken

Forsker/dr.gradsstipendiat

Fra NMBU/Sintef

ROBOTICS

#0356

Robotene kommer

Ekspørt:

Magnus Bjerkeng

Forsker

Fra SINTEF

ROBOTICS

#0322

Avansert vareproduksjon i Norge

Ekspørt:

Mika Tienhaara

Leder

Fra SINTEF

ROBOTICS

#0305

Roboter for fremtidens ingeniører

Ekspørt:

Bernt Øivind Børnich

CEO

Fra Halodi Robotics

ROBOTICS

#0303

Lei en robot

Ekspørt:

Stein Inge Pedersen

Grunnlegger og daglig leder

Fra DoitRobot

ROBOTICS

#0301

Roboter fra Raufoss

Ekspørt:

Anita Hager

CEO

Fra Intek Engineering

ROBOTICS

#0195

Robotisert

Ekspørt:

Bjarte Olsen

Digital Lead Robotics and Motion

Fra ABB

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution