TRANSPORT Arkiver - LØRN.TECH

Tema: TRANSPORT

TRANSPORT

#0645

Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Ekspørt:

Torun Degnes

Daglig leder

Fra SAMS

TRANSPORT

#0539

Fremtidens veier

Ekspørt:

Helene Roth

Daglig leder

Fra Norwegian Tunnel Safety Cluster

TRANSPORT

#0536

Teknologi og samfunnsutvikling

Ekspørt:

Brede Nielsen

CIO

Fra Avinor

TRANSPORT

#0524

Trøndelag, en grensesprengende fylkeskommune.

Ekspørt:

Erlend Solem

Fylkesdirektør for samferdsel

Fra Trøndelag fylkeskommune

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution