Tema: CLEAN.TECH

#479: Statkrafts lavutslippsscenario
Henrik Sætness
Fra Statkraft
Tema: CLEAN.TECH

#466: Resirkulering av plast
Stein Dietrichson
Fra Re-Turn AS
Tema: CLEAN.TECH

#0458: Det finnes ikke søppel mer
Adis Cengic
Fra Norsk Gjenvinning,
Tema: CLEAN.TECH

#0438: Greentech redefined
Susanne Gløersen
Fra SustainableInsight
Tema: CLEAN.TECH

#0430: Lavutslippsteknologi
Hildegunn T Blindheim
Fra Norsk olje og gass
Tema: CLEAN.TECH

#400: Digitalisering og sirkulærøkonomi
Anders Waage Nilsen
Fra NEW AS og Waste IQ
Tema: CLEAN.TECH

#0391: Et globalt pantesystem
Wilhelm Myrer
Fra Empower
Tema: CLEAN.TECH

#0377: Reparasjonsmagi som fikser fremtiden
Kaja Juul Skarbø
Fra Restarters Norway
Tema: CLEAN.TECH

#367: Bærekraftig verdikjede
Charlotte Aschim
Fra TotalCtrl
Tema: CLEAN.TECH

#351: Ikke vær lat – redd mat
Bendik Walderhaug
Fra Too Good To Go
Tema: CLEAN.TECH

#326: Matsvinn i dagligvarebransjen
Bent Sondre Nielsen
Fra Spot on Shop
Tema: CLEAN.TECH

#167: Total Energy Efficiency
Frode Hvattum
Fra Ruter & WWF
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or key word