Tema: DEF.TECH

#389: Innovasjonsaktiviteter
Jens Inge Hyndøy
Fra Innovasjonssenteret ICE worx
Tema: DEF.TECH

#381: Kameraer som ser det usynlige
Torbjørn Skauli
Fra FFI
Tema: DEF.TECH

#379: Drone som brevdue
Erik Brede
Fra Forsvarsmateriell-IKT
Tema: DEF.TECH

#376: Søk i havdypet
Roy Edgar Hansen
Fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Tema: DEF.TECH

#373: Svermteknologi
Jonas Moen
Fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Tema: DEF.TECH

#370: Rakettdrivstoff
Erik Unneberg
Fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Tema: DEF.TECH

#354: Selvkjørende minerydder
Morten Nakjem
Fra FFI
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or key word