GAME.TECH - LØRN.TECH
Tema: GAMETECH

#594: Optimize for luck
Anette Ståløy
Fra Dirtybit
Tema: GAMETECH

#321 – Gamified 3D-simuleringsbasert trening
Odd Skarheim
Fra Attensi og Be Your Best
Tema: GAMETECH

#308 – Læring gjennom spill
Gøran Myrland
Fra Misc Games
Tema: GAMETECH

#231 – Fra suksessrik spillgründer til møbelsnekker
Kim Daniel Arthur
Fra Playfish
Tema: GAMETECH

#199 – High Intensity Interval Gaming
Elina Willert
Fra Playpulse
Tema: GAMETECH

#197 – Aktiv gaming
Jarle Nordby-Bøe & Paal Smith Meyer
Fra Playfinity
Tema: GAMETECH

#169 – Få verden til å lese bøker
Christer Eckermann
Fra Snuti
Tema: GAMETECH

#149 – Opportunities of Social Robotics
Olli Ohls
Fra Futurice
Tema: GAMETECH

#134 – Gamification Mindset
Ole Goethe
Fra Høyskolen Kristiania
Tema: GAMETECH

#135 – Samfunnet betaler når business feiler
Karin Berentsen
Fra Arct AS
Tema: GAMETECH

#133 – Lek og lær med Kahoot!
Sigurd Ringstad
Fra Kahoot!
Tema: GAMETECH

#131 – Gamification driver adferdsendring
Henrik Weltz
Fra Attensi
Tema: GAMETECH

#132 – Spill som redder liv
Jon Styrkestad Haukaas
Fra Hyper
Tema: GAMETECH

#130 – En ny definisjon av gamification
Jørgen Tharaldsen
Fra Megapop
Tema: GAMETECH

#128 – Smart hiring platform
Kimberly Larsen
Fra TimetoRIOT
Tema: GAMETECH

#129 – Gamification i samferdselsprosjekter
Thomas Fløien Angeltveit
Fra Norconsult
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or keyword