HEALTH.TECH - LØRN.TECH
Tema: HEALTHTECH

#582: Forebygge fall hos eldre
Ruth Aga
Fra Oslo universitetssykehus
Tema: HEALTHTECH

#579: Ny og nødvendig samhandling
Kristil Erla Haland
Fra Jodacare og Jodapro
Tema: HEALTHTECH

#538 – Bo lenger hjemme
Arild Kristensen
Fra Norwegian Smart Care Cluster
Tema: HEALTHTECH

#533 – Blandet virkelighet
John Berland
Fra Sopra Steria
Tema: HEALTHTECH

#517 – La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!
Christian Gutvik
Fra NTNU Technology Transfer
Tema: HEALTHTECH

#514 – Fremtidens helsetjenester
Ingunn Olsen
Fra Sykehuset Østfold
Tema: HEALTHTECH

#504 – Helhetsorientert helseinnovasjon
Tove Julie Evjen
Fra Kunnskapsparken Bodø
Tema: HEALTHTECH

#503 – Teknologi som kan redde liv
Merete Johansen
Fra Nordlandssykehuset HF
Tema: HEALTHTECH

#502 – Se på netthinnen – den forteller oss så mye!
Alexander Skau
Fra Retscreen
Tema: HEALTHTECH

#500 – Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer
Ståle Leitvoll
Fra Higen Holding AS
Tema: HEALTHTECH

#499 – IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge
Ingrid Egelandsaa
Fra Dips AS
Tema: HEALTHTECH

#495 – HEALTHTECH – Dagfinn T. Hallseth – Helseteknologi og strategi
Dagfinn T. Hallseth
Fra NEO Consulting AS
Tema: HEALTHTECH

#482 – Kunstig intelligens innen helsevesenet
Ishita Barua
Fra Universitetet i Oslo
Tema: HEALTHTECH

#462 – Helsetjenester på en ny måte
Lars Christian Dahle
Fra Dignio
Tema: HEALTHTECH

#408 – Make every step count
Eric Soehngen
Fra Walkolution
Tema: HEALTHTECH

#404 – Why everyone should understand their own health
Anders Murman
Fra Deversify
Tema: HEALTHTECH

#335 – Smarte kameraer
Anders Eikenes
Fra Oivi AS
Tema: HEALTHTECH

#332 – Velferdsteknologi og risiko
Rune Winther
Fra Multiconsult
Tema: HEALTHTECH

#287: Fred i sinnet for alle med diabetes
Espen Krogh
Fra Prediktor Medical
Tema: HEALTHTECH

#282 – Tillit i digitaliseringen
Morten Granlund
Fra Capgemini
Tema: HEALTHTECH

#250 – Organisert innovasjon
Marie Louise Sunde
Fra HunSpanderer
Tema: HEALTHTECH

#249 – Forskning og helseteknologi
Hans M Borchgrevink
Fra Norges forskningsråd (NFR)
Tema: HEALTHTECH

#247 – Helse og teknologi
Carl Haakenstad
Fra Oslo Universitetssykehus
Tema: HEALTHTECH

#248 – Den nye møteplattformen
Ida Susanna Fattah
Fra MedEvent
Tema: HEALTHTECH

#240 – Velferdsteknologi
Håkon Dahle
Fra Dignio
Tema: HEALTHTECH

#238 – Helse — den nye industrien
Kathrine Myhre
Fra Norway Health Tech
Tema: HEALTHTECH

#239 – Digital legevakt
Liselotte Lunde
Fra KRY
Tema: HEALTHTECH

#237 – Kunstig intelligens i kreftbehandling
Kyrre Emblem
Fra Oslo Universitetssykehus
Tema: HEALTHTECH

#235 – Nasjonal aktivitetskalender
Sigrid Nedkvitne
Fra Friskus
Tema: HEALTHTECH

#236 – Hjemmelegene
Nicolai Skarsgård
Fra Hjemmelegene
Tema: HEALTHTECH

#234 – Høyteknologiske behandlingsmetoder
Erik Fosse
Fra Oslo universitetssykehus
Tema: HEALTHTECH

#233 – Persontilpasset helsetjenester
Hilde Lovett
Fra Teknologirådet
Tema: HEALTHTECH

#221 – Helsetjenestedesign
Jonathan Romm
Fra Halogen
Tema: HEALTHTECH

#160 – Ultralyd løser et globalt helseproblem
Jan Biti
Fra NiSonic
Tema: HEALTHTECH

#152 – Vev-på-chip
Berit L. Strand
Fra Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or keyword