LØRN.SOC - LØRN.TECH
Tema: LØRNSOC

#608: Smart og bærekraftig samfunnsendring
Tone Merethe Aasen
Fra Trondheim kommune og NTNU
Tema: LØRNSOC

#602: Digitalisering og mennesker
Jill Walker Rettberg
Fra Universitetet i Bergen
Tema: LØRNSOC

#595: Nyttetegning og sirkulær økonomi  
Hanne Wetland
Fra Knowit
Tema: LØRNSOC

#585: Overlever velferdsstaten uten teknologi?
Lena Lundgreen
Fra Microsoft
Tema: LØRNSOC

#557: Hvordan skape innovative byer?
Øyvind Lyngen Laderud
Fra Kristiansand kommune
Tema: LØRNSOC

#553: Fra forskning til forretning
Sunniva Whittaker
Fra Universitetet i Agder
Tema: LØRNSOC

#552: Kom igang med digitalisering i offentlig sektor
Ann-Helen Moum
Fra nye Kristiansand kommune
Tema: LØRNSOC

#543: Fremtidens mobilitet med autonomi
Linn Terese Lohne Marken
Fra Forus PRT
Tema: LØRNSOC

#535 – Teknologi og det menneskelige potensiale
Gry Isabel Sannes
Fra Validé
Tema: LØRNSOC

#525 – Innkjøpsmakt og innovasjon
Tore O. Sandvik
Fra Trøndelag fylkeskommune
Tema: LØRNSOC

#522 – Teknologi i seg selv er sjeldent nok
Tomas Moe Skjølsvold
Fra NTNU
Tema: LØRNSOC

#513 – Gjør læring enklere for arbeidsgivere
Thorfinn Hansen
Fra Infotjenester
Tema: LØRNSOC

#512 – Få med alle på endringsreisen
Dag Arthur Aasbø
Fra Borregaard
Tema: LØRNSOC

#511 – Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører
Geir Torgersen
Fra Høgskolen i Østfold
Tema: LØRNSOC

#480 – Build the world you want to live in
Nina Heir
Fra Katapult Accelerator
Tema: LØRNSOC

#478 – Menneskesentrert digitalisering
Petter Kvalvik
Fra Institutt for energiteknikk
Tema: LØRNSOC

#473 – Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester
Veronica Aam
Fra Halden kommune
Tema: LØRNSOC

#472 – Sammenheng mellom forskning – undervisning og næringsliv
Harald Holone
Fra Høgskolen i Østfold
Tema: LØRNSOC

#454 – Trygge måltider
Marit Barbo
Fra MerkMaten AS
Tema: LØRNSOC

#439 – SHE index
Heidi Aven
Fra SHE
Tema: LØRNSOC

#449 – Fremtidens mobilitet
Henrik Hatlebrekke
Fra StartupLab
Tema: LØRNSOC

#445 – Scaleup
Tobias Studer Andersson
Fra Sopra Steria
Tema: LØRNSOC

#444 – Build more meaningful relationships
Daniel Caetanya Fossum
Fra Co-founder & CEO
Tema: LØRNSOC

#443 – Entrepreneur to Public Servant
Pål T Næss
Fra Innovation Norway
Tema: LØRNSOC

#436 – Skal du forstå fremtiden må du kunne analysere oppstartsselskaper
Fredrik Winther
Fra Tomorrow Today
Tema: LØRNSOC

#435 – Bibliotekenes fremtid
Jonas Svartberg Arntzen
Fra Deichman bibliotek
Tema: LØRNSOC

#432 – Læring med et positivt fortegn
Johan Brand
Fra EntrepreneurShip og Kahoot!
Tema: LØRNSOC

#428 – Eksponensiell skallering
Anders Brandt
Fra Idekapital Fund1 AS
Tema: LØRNSOC

#427 – Hacking human behaviour
Sangbreeta Moitra
Fra Transform Exponential
Tema: LØRNSOC

#425 – Fuck of luck
Monty Munford
Fra Mob76
Tema: LØRNSOC

#423 – Facetime for work
Sean Percival
Fra Appear.in
Tema: LØRNSOC

#415 – Modernization of Norway
Camilla Amundsen
Fra Telenor Norway
Tema: LØRNSOC

#412 – Sustainability in Telenor
Ola Jo Tandre
Fra Telenor Group
Tema: LØRNSOC

#409 – Technology that solves sustainability issues
Cilia Holmes Indahl
Fra Katapult
Tema: LØRNSOC

#402 – Social context to technology
Anna Kirah
Fra Kirah
Tema: LØRNSOC

#399 – Hvilken retning har digi-toget?
Kjersti Eiken
Fra Bergen Kommune
Tema: LØRNSOC

#390 – Stortingets Spaceman
Torstein Tvedt Solberg
Fra Arbeiderpartiet
Tema: LØRNSOC

#365 – Hva kjennetegner en vellykket gründer?
Rolf Assev
Fra StartupLab
Tema: LØRNSOC

#355 – Data som allemannsrett
Torgeir Waterhouse
Fra IKT Norge
Tema: LØRNSOC

#268 – Morgendagens digitalisering
Nikolai Astrup
Fra Regjeringen
Tema: LØRNSOC

#251 – Reguleringer for fremtiden
Chris Yiu
Fra Tony Blair Institute
Tema: LØRNSOC

#202 – Morgendagens største teknologiselskaper
Magnus Grimeland
Fra Antler
Tema: LØRNSOC

#194 – Programmering i skolen
Ingvild L. Grave Ragnhild H. Sommerschild
Fra Bærum kommune
Tema: LØRNSOC

#192 – Jakten på læring
Ellen Larsen
Fra Høvik skole
Tema: LØRNSOC

#193 – Nye pedagogiske verktøy
Evelyn Kristensen
Fra Vøyenenga skole
Tema: LØRNSOC

#191 – Dybdelæring
Annette Iversen Aarflot
Fra Bekkestua barneskole
Tema: LØRNSOC

#190 – Skaperkraft
Eldar Skjørten
Fra Eiksmarka skole, Stiftelsen Skapia
Tema: LØRNSOC

#188 – «Jamming» og læring
Vegard Haugen
Fra Jong skole
Tema: LØRNSOC

#189 – Kildekritikk
Ragnhild A. Omholt
Fra Evje skole
Tema: LØRNSOC

#186 – Relevante læringsøkter
Kirsten G. Kilde
Fra Evje skole
Tema: LØRNSOC

#187 – Læring for fremtiden
Hans Christian Ruud
Fra Bekkestua barneskole
Tema: LØRNSOC

#178 – Kommunenes muligheter
Mette Jane Holand
Fra Molde Kommune
Tema: LØRNSOC

#176 – Behovsdrevet velferd
Cecilie Campbell
Fra ALV (arena for læring om velferdsteknologi)
Tema: LØRNSOC

#175 – Omstilling og innovasjon i praksis
Hilde Aspås & Finn Amundsen
Fra ProtoMore og iKuben
Tema: LØRNSOC

#147 – Store ting som skjer på små steder
Hans-Olav H. Eriksen
Fra Lyngsfjord Adventure
Tema: LØRNSOC

#61 – Radical Markets
Glen Weyl
Fra Princeton
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or keyword