MATERIALS - LØRN.TECH
Tema: MATERIALS

#520 – Innovasjon innenfor prosessindustri
Nuria Espallargas
Fra Seram Coatings AS
Tema: MATERIALS

#463 – Forbedret produktutvikling med avansert simulering
Hans Fredrik Sandberg
Fra Seal Engineering
Tema: MATERIALS

#378 – Skadeundersøkelser
Gustav Heiberg
Fra DNV GL
Tema: MATERIALS

#304 – Returordning for kasserte fritidsbåter
Kjell Inge Svendsen
Fra Ecofiber Recy
Tema: MATERIALS

#204 – Sensorer og mikrosystemer
Fabrice Lapique
Fra SINTEF MiNaLab
Tema: MATERIALS

#181 – Industri 4.0
Amund Bjerkholt
Fra Storvik AS
Tema: MATERIALS

#156 – Tenk stort – tenk nano
Helge Weman
Fra NTNU, CrayoNano
Tema: MATERIALS

#151 – Implanterbare materialer for helseteknologi
Nikolai Helth Gaukås
Fra NTNU
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or keyword