Tema: ROBOTICS

#366: Når robotene får øyne
Marianne Bakken
Fra NMBU/Sintef
Tema: ROBOTICS

#356: Robotene kommer
Magnus Bjerkeng
Fra SINTEF DIGITAL
Tema: ROBOTICS

#322: Avansert vareproduksjon i Norge
Mika Tienhaara
Fra NCE Raufoss
Tema: ROBOTICS

#305: Roboter for fremtidens ingeniører
Bernt Øivind Børnich
Fra Halodi Robotics
Tema: ROBOTICS

#303: Lei en robot
Stein Inge Pedersen
Fra DoitRobot
Tema: ROBOTICS

#301: Roboter fra Raufoss
Anita Hager
Fra Intek Engineering
Tema: ROBOTICS

#195: Robotisert
Bjarte Olsen
Fra ABB
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or key word