TRANSPORT - LØRN.TECH
Tema: TRANSPORT

#539 – Fremtidens veier
Helene Roth
Fra Norwegian Tunnel Safety Cluster
Tema: TRANSPORT

#524 – Trøndelag – en grensesprengende fylkeskommune.
Erlend Solem
Fra Trøndelag fylkeskommune
Tema: TRANSPORT

#536 – Teknologi og samfunnsutvikling
Brede Nielsen
Fra Avinor
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Search name, company, subject or keyword