Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

1.2  Tjenesten:
Premium medlemskap

Medlemskapet gir tilgang til ekstra funksjonalitet på nettstedet https://lorn.tech, slik som mulighet til å lagre favorittinnhold, dokumentere læring i form av quiz og drøfte læringen i eget område for refleksjoner.

Pris for medlemskapet er 99,- pr mnd.

 

2. Partene

Selger er Lørn AS, Tordenskioldsgate 2, 0160 Oslo, Norway. Epost: contact@lorn.tech, Org. Nr 821438462 , og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren eller personen på tegne av et forma eller organisasjon som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for medlemskapet er den totale prisen kjøper skal betale pr mnd. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra 14. Dager etter bestillingstidspunktet ( Også omtalt som Gratis Prøve periode).

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet etter 14 dager. (Etter prøve perioden)

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har klikket på bekreftelseskanppen i kjøpsvindu.

 

7. Angrerett

Levering anses som utført ved bestilling. Kjøper kan i 14 dager gratis og uforpliktende prøve tjenesten. 

Etter 14 dager kan kjøper avslutte løpende abbonnement når som helst, men går minimum 1 med.

8. Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5  heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren oppad til prisen av 1 mnd. medlemskap.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

 9. Mangel ved varen -kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen/tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. For reklamasjon, ta kontakt med contact@lorn.tech 

 

10. Oppsigelse

Melemskapet løper forløpende til det sies opp av kjøper. 

Slik kan medlemskapet sies opp:

1 På nettsiden lorn.tech/my-account  (Link I hoved meny. Linknavn My Page)

Klkk på Subscription knappen og deretter View.  Klikk på Cancel knappen for avslutte medlemskap.

2. Sende epost til contact@lorn.tech

Ved oppsigelse blir automatisk betaling med kreditttkort  avsluttet automatisk.