C1189

Sirkulær økonomi er for alle

C1207

Bærekraftsrapportering

C1206

Digitalisering i regnskapsfaget

C1205

Nye arbeidsformer for regnskapsmedarbeideren

C1204

Fremtidens regnskapsmedarbeider

C1211

Bærekraftig praksis

C1210

Lede bærekraftig utvikling

C1209

Analyseverktøy for bærekraft

C1208

Velg dine bærekraftskamper

C1215

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

C1214

Den hybride arbeidshverdagen

C1213

Rekruttering og sosial bærekraft

C1212

Arbeidsretten i endring

C1219

Cybersikkerhet/GDPR- etiske dilemma om lagring av persondata

C1218

Smart teknologi og innovasjon

C1217

Nye arbeidsformer/samarbeid mellom mennesker og maskiner

C1216

Hvordan blir fremtidens helse- og omsorgstjenester?

C1185

Digital sporbarhet er gull for bærekraft

C1222

Sustainability driven strategies: new supply networks

C1221

Sustainability driven strategies: cooperative parking

C1220

A new framework for cooperative strategy and sustainability

C1223

Energiomstilling og klima – det europeiske grønne skifte

C1203

Byene blir nøkkelen for å nå våre klimamål

C1202

Kultur-cocktail som gir kontoret sprengkraft

C1201

Datadrevet innsikt og energioptimalisering

C1200

Hvordan skape et marked for brukte byggematerialer

C1199

Eksempelets makt – Norges første ombruksbygg

C1198

Slik bygget vi et operahus for hele landet

C1197

Kulturutvikling i boligbyggingen

C1196

Tidlig- og førfase, roller og ny praksis

C1195

Slik inspirerer Darwin en ny generasjon arkitekter

C1194

Innovasjonsmuligheter i norsk trebyggeri

C1193

Sirkulær arkitekturpraksis

C1192

Teknologi skaper muligheter

C1191

Standardisering og digitale kart

C1190

Slik kan byggenæringen utgjøre en forskjell

C1188

Drømmen om en utslippsfri byggeplass

C1187

Fremtidens næringsbygg

C1186

Slik bygger du bærekraftig

C1184

Få lønnsom og innovativt samarbeid med samspillskontrakt

C1177

De viktigste drivere for bærekraft i dag

C1177_220520_SUSTAINABLE BUSINESS_Caroline Ditlev Simonsen_18_drawColor_bnw
C1178

Modell for praktisk arbeid med bærekraft

C1177_220520_SUSTAINABLE BUSINESS_Caroline Ditlev Simonsen_18_drawColor_bnw
C1179

Interessenter, roller og regulering

C1177_220520_SUSTAINABLE BUSINESS_Caroline Ditlev Simonsen_18_drawColor_bnw
C1170

VAKE – hjelper oss med kontroll av netthandel

C1171

Trenger vi byen når hverdagen digitaliseres?

C1171_220513_RETHINK SOCIETY_Kenneth Dahlgren og Johannes Goa Ludvigsen_18_drawColor_duo_bnw
C1172

Kollektivtransporten – den siste spontane møteplassen?

C1172_220513_RETHINK SOCIETY_Ola Skar og Johannes Goa Ludvigsen_18_drawColor_duo_bnw
C1173

Algoritmestyrt byplanlegging – – en by på innbyggernes premisser?

C1173_220513_RETHINK SOCIETY_Christina Solli Ektvedt og Johannes Goa Ludvigsen_18_drawColorDuo_bnw
C1174

Hvordan lage en by for en generasjon som er vokst opp på nett?

C1174_220513_RETHINK SOCIETY_Stig T Thomassen og Johannes Goa Ludvigsen_08_backgroundImage
C1175

Grønne natteravner for en bærekraftig byutvikling

C1175_220513_RETHINK SOCIETY_Merete Saugestad og Johannes Goa Ludvigsen_18_drawColorDuo_bnw
C1176

Den digitale byen

C1176_220511_RETHINK SOCIETY_Andreas Bratlie og Johannes Goa Ludvigsen_18_drawColorDuo_bnw
C1160

Karbonfangst og sirkularitet gjennom sjøorganismer

C1160_220325_INDUSTRYTECH_Lars Strom_18_drawColor_bnw
C1161

Introduksjon med direktør, Ellen Hambro

C1161_220316_LORNBIZ_Ellen Hambro_18_drawColor
C1162

Vi går smidig

C1152

Motivasjon og begreper

C1152_220222_CLEANTECH_Lillian Strand_18_drawColor_bnw
C1153

Hvorfor god renovasjon og avfallshåndtering?

C1153_220302_CLEANTECH_Oystein Solevag_18_drawColor_bnw
C1154

Samarbeid på tvers for internasjonal handel med regulerte arter

C1154_220303_BIGDATA_Jo Esten Hafsmo_18_drawColor_bnw
C1155

Hvordan starte med Innovasjon?

C1155_220307_CLEANTECH_Therese Troseth Engan_18_drawColor_bnw
C1156

Bærekraft og samarbeid som vekstformel

C1156_220307_CLEANTECH_Asle Hasselvold_18_drawColor_bnw
C1157

Hva hindrer endringen fra lineær til sirkulær?

C1157_220307_CLEANTECH_Ivar Koteng_18_drawColor_bnw
C1158

From pollution to solution

C1158_220307_CLEANTECH_Hallstein Havag_18_drawColor_bnw
C1159

Fagforening som innovasjonsdriver

C1159_220325_INDUSTRYTECH_Hagen Buran og Svein Erik Veie_08_backgroundImage
C1147

Byttet fabrikkens hjerte i fart

C1147_220128_INDUSTRYTECH_Peder Lutdal_18_drawColor_bnw
C1148

Datainnsikt er gull

C1148_220128_BIGDATA_Nina Martinsen og Terje Krogh_18_drawColor_bnw
C1149

Den Digitale Jeger

C1149_220216_LORNBIZ_Tonje Stubsjoen Kvaloy_18_drawColor_bnw
C1150

De unges utålmodighet

C1150_220216_CLEANTECH_Solveig Gilleberg_18_drawColor_bnw (1)
C1151

Digital sirkulærøkonomi

C1151_220216_CLEANTECH_Eivind Kristoffersen_18_drawColor_bnw
C1129

Veikart for tjenesteinnovasjon og forbedret brukeropplevelse

C1129_211217_LORNBIZ_Kjetil Krogstad og Morten Gade_18_drawColor_duo_bnw
C1130

Veien mot velferdsteknologi og veikart

C1130_211221_LORNBIZ_Kaja Kistorp og Morten Gade_18_drawColor_duo_bnw
C1139

Samferdsel som innovasjonsplatfform

C1139_211222_TRANSPORT_Erlend Solem_18_drawColor_bnw
C1140

Tilsynsreisen

C1140_220113_BIGDATA_Mathieu Veulemans_18_drawColor_bnw
C1141

Dataorden i vårt hus

C1141 _220113_BIGDATA_Kristin Herring Orby_18_drawColor_bnw
C1142

Skogen som en del av løsningen

C1142_220126_INDUSTRYTECH_Lars Johansson_08_backgroundImage
C1143

Fremtidens Norske Skog Skogn

C1143_220126_INDUSTRYTECH_Bjorn Einar Ugedal_18_drawColor_bnw
C1144

Norske Skogs utviklingsmuligheter sett fra SINTEFs perspektiv

C1144_220127_INDUSTRYTECH_Alexandra Gjorv_18_drawColor_bnw (1)
C1145

Strategiske valg for Norske Skog

C1145_220127_INDUSTRYTECH_Sven Ombudstvedt_18_drawColor_bnw
C1146

Hvorfor velge Norske Skog som ung

C1146_220127_INDUSTRYTECH_Anna Holan_18_drawColor_bnw
C1116

Innovasjon og Grunderskap

0116_181116_ENERGYTECH_Andrea-Barber_08_baackgroundImage1
C1111

Ultrafleksibel læringsdesign

C1111_211201_EDTECH_Arne Krokan_18drawColor_bnw
C1117

Verdens mest effektive lager

C1116_211206_LORNBIZ_Karl Munthe-Kaas_18_drawColor_duo_bnw
C1119

Bruken av miljødata

C1124

Maskinlæring, må du bry deg som leder?

1124_211213__BIGDATA_Liv-Dingsor_18_drawColor_bnw
C1094

Med kunde-i-fokus som strategi

C1094_210928_TRANSPORT_Bernt Reitan Jenssen og Olov Grotting_18_drawColorDuo_bnw
C1095

Global Financial Health

1095_211022_FINTECH_Siri-Borsum_18_drawColor_bnw
C1096

Digitalt samfunn med mennesker i sentrum;

1096_211001_LORNBIZ_Marte-Pedersen-Hemma_18_drawColor_bnw
C1097

The future of remote work – and unicorns

1097_211018_LORNSOC_Matthew-Smith_18_drawColor_bnwpng
C1098

Juridiske fallgruver for teknologiselskaper, samfunnsansvar og verdiskaping

1098_211018_LEGALTECH_Pamir-Ehsas_18_drawColor_bnw
C1099

Kunsten å forstå data

1099_211101_BIGDATA_Morten-Daelen_18_drawColor_bnw
C1100

AI & Deep learning som applikasjon

1100_211101_BIGDATA_Vegard-Antun_18_drawColor_bnw
C1101

Digital twin

1101_211101_BIGDATA_David-Cameron_18_drawColor_bnw
C1110

Med sikkerhet, bærekraft og effektivitet i fokus

1110_211126_TRANSPORT_Ingrid-Dahl-Hovland_18_drawColor_bnw
C1084

Konkurranse i kundeservice

C1085

Verdien av mennesket i kundeservice

C1086

Entusiasme som kjerneenergi

C1087

Den nye generasjonen ansatte

C1088

Fra kundeservice til kundeopplevelse

1088_210927_LORNBIZ_Glenn-Tommy-Egeland_18_drawColor_bnw
C1089

Gjenbruk og den digitale kundereise

1089_210927_LORNBIZ_Arne-Morten-Willumsen_18_drawColor_bnw
C1090

Digitale verktøy for kollektivtransport

C1090_210928_TRANSPORT_Terje Storhaug og Hanne Bertnes Norli_18_drawColorDuo_bnw
C1091

Transportløsninger for det gode liv

C1091_210928_TRANSPORT_Elisabeth Skuggevik og Ragnhild Wahl_18_drawColorDuo_bnw
C1092

Hvordan møte kundens behov der de er;

1092_210928_LORNBIZ_Asle-Sjorbotten_18_drawColor_bnw
C1093

Når strategi og improvisasjon møtes i kundeservice

1093_210928_LORNBIZ_Bard-Braende_18_drawColor_bnw