Det er typisk norsk å være god - LØRN.TECH
Rapporten er basert på episode 475 med Erik Åsberg.
Rapporten er basert på episode 475 med Erik Åsberg.

Det er typisk norsk å være god

Noe mange ikke vet er at Norge var først ute med å opprette en kraftbørs for energi. Norpol gjorde dette på midten av 90-tallet og modellene de lagde spredte seg videre nedover i Europa og ut i verden. Disse modellene blir brukt den dag i dag over hele verden og takket være disse, sees Norge på som en forgjenger for dette.

«Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den» sitert av Alan Curtis Kay, vitenskapsmann. Innenfor Energy Tech så gjør man nettopp det, man jobber mye med prediksjoner, man prøver å forutsi hva som kommer til å skje.

eSmart Systems

I denne podcastepisoden hører man fra Erik Åsberg fra Halden, som er CTO i eSmart Systems.

eSmart har drevet med veldig mye, og Åsberg sier at den brede bakgrunnen innenfor energi og IT, har ført til at eSmart har en god kompetanse på en rekke ting. De bygger og leverer neste generasjons programvareløsninger for inspeksjoner av kraftlinjer, planlegging av nettvedlikehold og optimalisering av energifleksibilitet.

Åsberg sier selv at eSmart eksisterer av to hovedgrunner, hvor av den første er endringen i kraftbransjen, og den andre er endringen i teknologi. Og når vi snakker om endring i teknologi, kan man også trekke inn droner. Droner som overvåker energistolper, som skal kunne gjenkjenne for eksempel sprekk i stolper og hakkespetthull, har for eSsmart gått fra å være pilotprosjekter til å ha endt med å bli produkter som lever i beste velgående, og som blir brukt av kunder. eSsmart Systems produserer såkalte Connected Drone. Det blir også nevnt at fordelen med disse dronene er at de blir ikke slitne, de blunker heller ikke. De bare går og går.

Det var i tillegg gjort beregninger på CO2 forbruket på helikopterinspeksjoner i motsetning til droner, og her la ikke Åsberg skjul på at det var veldig stor forskjell. Selv om han før denne beregningen ikke trodde det kom til å skille såpass mye, da man må ut i bil og liknende. 

Kreativ frihet 

Dagens infrastruktur er bygd opp til de dagene hvor vi bruker alt av flyplasser, jernbaner, kraftforsyninger og liknende, men 80% av tiden er det lav utnyttelsesgrad av den.

Silvija, episodens host, spør i løpet av episoden om hvordan man planlegger samfunnsmessig bruk av energi og optimaliserer den? Da svarer Åsberg kort og konkret med at det handler om å utnytte kapasiteten man har fra dagens infrastruktur. Det blir nevnt senere at de som jobber med Tech ser på det som et kreativt yrke. Det nevnes også at det i Norge er veldig stor kreativ frihet, og Silvija sier at man får lov til å utfordre oppdragsgiver, hvor man kan si at; dette tror jeg ikke er den riktige måten å gjøre det på, sånn og sånn tror jeg er bedre. 

Med det sagt så kan vi oppsummere med at eSmart Systems eksisterer av to hovedgrunner, hvorav den første er endringen i kraftbransjen, og den andre er endringen i teknologi. Med det de har skapt er det nettopp mye lettere å forutse fremtiden og skape den slik man ønsker.

Skrevet av: Henni Camilla Haglund, Hermine Branem Eriksen og Agnes Sigmarsdottir. 14.04.2020

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom