Cybersikkerhet og etterlevelse

LØRN items in this series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need ot be registered to certify your new learning.

Cases

#C1383
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Rie Aleksandra Walle

Strategic Advisor

NoTies Consulting

#C1382
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Rie Aleksandra Walle

Strategic Advisor

NoTies Consulting

#C1381
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Rie Aleksandra Walle

Strategic Advisor

NoTies Consulting

#
Cybersikkerhet og etterlevelse

#
Bøker og nye utdanningsmodeller

#C1321
Cybersikkerhet og etterlevelse

Åsmund Aukrust

Stortingesrepresentant og nestleder

Utenriks og Forsvarskomiteen

Bård Larsen

Historiker

Civita

#
Cybersikkerhet og etterlevelse

Avdelingsdirektør/ Leder

Loading more cases