HEALTHTECH AND WELFARETECH

LØRN items in this series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need ot be registered to certify your new learning.

Cases

#C1219
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Cybersikkerhet/GDPR- etiske dilemma om lagring av persondata

Anne Siri Bekkelund

Prosjektleder

Teknologirådet

Anders Haakenstad

Fagansvarlig Helsefag

NKI Nettstudier

#C1218
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Smart teknologi og innovasjon

Anne Siri Bekkelund

Prosjektleder

Teknologirådet

Anders Haakenstad

Fagansvarlig Helsefag

NKI Nettstudier

#C1217
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Nye arbeidsformer/samarbeid mellom mennesker og maskiner

Anne Siri Bekkelund

Prosjektleder

Teknologirådet

Anders Haakenstad

Fagansvarlig Helsefag

NKI Nettstudier

#C1216
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Hvordan blir fremtidens helse- og omsorgstjenester?

Anne Siri Bekkelund

Prosjektleder

Teknologirådet

Anders Haakenstad

Fagansvarlig Helsefag

NKI Nettstudier

#C0927
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Ta ansvar i pandemien!

Renate C. Nordh

Forfatter

Østre Toten kommune

#C0922
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Intensivsykepleie

Paula Marie

Leder

NSFLIS

Elisabeth Lykke

#C0921
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Den akuttmedisinske kjeden

Siw Andrea Todal

Leder

Akuttmottaket Kristiansund

#C0926
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Intensivsykepleier i distriktene

Eva Tharaldsteen

Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste

Hammerfest sykehus

#C0924
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Kriseledelse preget av tillit

Bernt Reitan Jenssen

Adm Dir

Ruter

#C0923
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Å ivareta pasienten

Therese Jenssen Finjarn

Administrerende direktør

Anestesisykepleierne NSF

Loading more cases