Trondheim - Our stories

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 50 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i landet, for å opplyse om Norges beste teknologi-satsning. Her kan du lese om historiene fra Trondheim, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Technoport som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Trondheim podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

Innholdsfortegnelse

#516 – Fra forskning til forretning med Jostein Bjørndal
#517 – La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet! med Christian Gutvik
#518 – Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen med Odd Are Svendsen
#519 – Fra Kaos til Kahoot med Stein Eggan
#520 – Innovasjon innenfor prosessindustri med Nuria Espallargas
#521 – Fremtidens batteriteknologi med Fride Vullum-Bruer
#522 – Teknologi i seg selv er sjeldent nok med Tomas Moe Skjølsvold
#523 – Vi gjør AI tilgjengelig for alle med Odd Jostein Svendsli 
#524 – Trøndelag, en grensesprengende fylkeskommune med Erlend Solem
#525 – Innkjøpsmakt og innovasjon med Tore O. Sandvik


LØRNBIZ

Jostein Bjøndal

Fra forskning til forretningHvordan jobber en TTO? Og hvordan kommersialiserer man forskningsresultater, slik at det faktisk kan resultere i et selskap? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Investeringssjef i SINTEF TTO, Jostein Bjøndal, om kommersialisering av forskning hvor han forteller om noen av prosjektene Sintef TTO nå jobber med å utvikle. 


/**Button**/ Mer om Fra forskning til forretning

HEALTHTECH

Christian Gutvik

La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!Hva er kybernetikk? Og hvordan kan vi bruke kybernetikk for å unngå blant annet “dykke-syken”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovation Manager, NTNU Technology Transfer, Christian Gutvik, om hvordan de utvikler nye forretningskonsepter ut fra ny og allerede etablert teknologi.


/**Button**/ Mer om La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!

AI

Odd Are Svensen

Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxenGår det an å åpne den “svarte boksen” som kunstig intelligens ofte blir og omgjøre den til forklarbar AI og dermed kunne forstå hvorfor den kunstig intelligensen gjør som den gjør? Og hvorfor er det vanskelig å åpne “black boxen” og gjøre det til forklarbar AI?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO, Idletechs, Odd Are Svensen, om hva skal til for å lykkes med å ta teknologiene i dag i bruk.


/**Button**/ Mer om Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen

LØRNBIZ

Stein Eggan

Fra Kaos til kahootHvordan finner man perlene i et hav fylt med gode idéer, som både er unike og kommersialiserbare? Og hva er noen av fellesnevner for de prosjektene NTNU TTO velger å gå videre med? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO hos NTNU Technology Transfer, Stein Eggan, om hvorfor det kreves mer enn bare noen titalls motiverte gründere og en håndfull engelinvestorer for å lykkes med å skape Norge versjon 4.0+ . 


/**Button**/ Mer om Fra Kaos til kahoot

MATERIALS

Nuria Espallargas

Innovasjon innenfor prosessindustriHva har gjort at vi er blitt så gode på materialteknologi? Og Seram Coating løser problemer som ingen har klart å løse før, hvordan har de lykkes der andre har feilet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på NTNU og gründer av Seram Coatings AS, Nuria Espallargas, om silicium carbide, belegg, termisk sprøytning m.m, hva dette kan brukes til, hva deres fordeler er og ikke minst hva det faktisk er. 


/**Button**/ Mer om Innovasjon innenfor prosessindustri

ENERGYTECH

Fride Vullum-Bruer

Fremtidens batteriteknologiHvorfor blir batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an idag? Når det finnes mange forskjellige typer batterier, hvilke av disse blir de viktige batteriene fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt. 


/**Button**/ Mer om Fremtidens batteriteknologi

LØRNSOC

Tomas Moe Skjølsvold

Teknologi i seg selv er sjeldent nokHvordan får vi tatt i bruk nye og klimavennlige teknologier fort, samtidig som vi, som et samfunn får gjort grundige vurderinger av de ulike interessene vi har i samfunnet? Og kan man bruke spilldesign for å gjøre det enklere for samfunnet å ta i bruk teknologien fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, Tomas Moe Skjølsvold, om å forstå teknologiens rolle i samfunnet, og samspillet mellom sosiale og tekniske prosesser.


/**Button**/ Mer om Teknologi i seg selv er sjeldent nok

AI

Odd Jostein Svendsli

Vi gjør AI tilgjengelig for alle.Kan alle programmerere bli AI programmerere? Og hva er microkontrollere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i AIA Science, Odd Jostein Svendsli, om hvorfor AI programmering ikke er som “vanlig” programmering.


/**Button**/ Mer om Vi gjør AI tilgjengelig for alle.

TRANSPORT

Erlend Solem

Trøndelag, en grensesprengende fylkeskommune.Hvordan kan man bruke det offentlige, til å skape en plattform for innovasjon? Og hvorfor sier Erlend at utslippsfrie hurtigbåter vil kunne bli Trøndelag sin månelanding? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Sole, om hvordan Trøndelag skaper gode samferdselsløsninger som også gir fantastiske klimabidrag og at dette representerer et stort industripotensial.


/**Button**/ Mer om Trøndelag, en grensesprengende fylkeskommune.

LØRNSOC

Tore O. Sandvik

Innkjøpsmakt og innovasjonHva gjør egentlig en fylkesordfører? Og hvordan kan man gjøre innovasjon fra denne posisjonen, i et fylke? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, om hvordan Trøndelag forsøker å nå politiske mål gjennom utvikling av nye kontraktsstrategier, hvor de i større grad etterspør løsninger som ikke finnes enda for å skape innovasjon.


/**Button**/ Mer om Innkjøpsmakt og innovasjon

Our learning partners

Teknologiformidling 
Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Overskuddet av salget dannet grunnlage for stiftelsen sin videre drift, hvor formålet er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Den 4. industrielle revolusjonen fører til endringer i et høyt tempo, hvor tradisjonelle industriforetak støter på nye muligheter og utfordringer knyttet til utviklingen. Samarbeid og deling av kompetanse, teknologisk utvikling og kunnskap har vist seg å være viktige faktorer for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Stiftelsen ønsker å bidra til at små og mellomstore etablerte bedrifter lykkes i denne omstillingen. Arbeidsfeltet for stiftelsen er først og fremst etablerte små og mellomstore bedrifter som ser nødvendigheten av et utviklingsløft for å hevde seg videre. Her er digitalisering, robotisering og kunstig intelligens noen nøkkelord. Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til konkurransefortrinn for flere. Prosjektevalueringen skjer løpende.

LØRN (lorn.tech og lorn.university)
LØRN er et Norsk selskap med fokus på livslang læring. LØRN samler de beste historiene innen bruk av ny teknologi i hele Norge, på tvers av 33 temaer som kunstig intelligens, blockchain, cybersikkerhet, automatisering og tingenes internett. Historiene dekker alle sektorer, og fem perspektiver: forskere, grundere, ledere i offentlig og i privat virksomhet, og politikere, med 30% kvinner. LØRN leverer Teknologiske Førerkort til hele Norge, som gjør alle i stand til å være effektive og ansvarlige brukere av ny teknologi.

Technoport 
Technoport er en norsk organisasjon som har som hovedmål å stimulere til utvikling av smarte teknologiske løsninger for en grønnere økonomi, gjennom årlige konferanser, workshops og andre arrangementer og møteplasser. Technoport brukes også som navn på de årlige konferansene, med årstall og tema som forklarende tillegg. I 2019 ble konferansen Technoport 2019 arrangert, med tema «Deep Tech». Konferansen, som gikk over to dager, samlet aktører innen forskning, næringsliv og politikk til foredrag og workshops.

Share this stories

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av

Search name, company, subject or keyword