UKENS KURS: BIOTECH - LØRN.TECH
UKENS KURS

UKENS KURS: BIOTECH

Kan vi ta kontroll over evolusjonsprosessen?

Bioteknologi er å bruke levende organismer til å lage produkter som er nyttige for oss mennesker, og har stor betydning for utviklingen for en rekke områder som medisin, landbruk, havbruk, industri og miljøvern.

I biotech ligger mange mulige løsninger på flere  av de store utfordringene som verdenssamfunnet står overfor. Det kan være helseutfordringer knyttet til økt og aldrende befolkning, klimaforandringer og endret demografi som krever nye måter å dyrke fram matvarer på.

– Det er inspirerende, spennende, skremmende og engasjerende, forteller, Frode Nakkim, i episoden.

Hvorfor er det skremmende?

– Fordi det gir oss en mulighet til kontroll over evolusjonsprosessen som er utfordrende og fordi vi vanskelig kan kjenne absolutt alle langsiktige konsekvenser før vi bør ta fantastiske innovasjoner i bruk, sier han.

Norge har i dag et ekstremt spennende miljø innen bioteknologi, og dette kan du lørne mer om i vårt helt spesielle Bio.Tech kurs!

På vår digitale læringsplattform, LØRN.UNIVERSITY, kan du nå lære enda mer om fremtidens teknologi!

Du vil motta en helt egen LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, etter du har lyttet til episodene og bestått kurset.

“Vår lab-on-a-chip-biosensorbrikke er på størrelse med et frimerke og skal analysere væskeprøver (for eksempel blod, spytt eller urin) og måle konsentrasjonen av sykdomsmarkører på ca. 20 minutter i stedet for timer eller dager”  Astrid Aksnes, Professor fra Institutt for elektroniske systemer, NTNU

“For Norge betyr bioteknologi enorme fremtidsmuligheter. Oljealderen er over og vi leter etter områder hvor vi kan generere STORE inntekter som erstatter petroleumsinntektene. Slik jeg ser det er det kun én ting som har et så stort vekstpotensial – det er å utnytte våre store og unike biologiske naturressurser!” – Marius Øgaard, Partner fra ShareLab

Hør ukens mest populære podcaster! 🎧

#618: Bokbad og kybernetikk

Hva er kybernetikk? Og hvilke refleksjoner har Gard gjort seg, etter fullføringen av boken om Jens Glad Balchen sitt liv, om utviklingen av den kybernetiske tenkemåten, litt norsk industrihistorie og litt internasjonal vitenskapshistorie?

#617: AI: Anne-Sofie Risasen: Gjenskap bedriften din med AI

Hvordan bygge business på topp av data? Og hvordan tenker IBM når det kommer til fremtidig strategi? 

#616: To be or not to be for retail 

Hvilke muligheter er det innenfor online retail? Og hva er det som er så spesielt med 5G nettverket når det kommer til retail? 

#614: LØRN, Grow and meet

Hvordan får man fler kvinner inn i teknologibransjen som faktisk gjør teknologi? Og hvorfor er det så få jenter som velger en praktisk teknologisk utdannelse?

#608: Smart og bærekraftig samfunnsendring

Hvordan sikre en fremtidsrettet og bærekraftig offentlig sektor? Og når befolkningen er alt annet enn en homogen masse, kan vi da la AI ta avgjørelser for befolkningen?

Lørn ledes av Silvija Seres, og har blitt en av Norges mest populære teknologipodkaster på kort tid. Over en million nedlastinger og over
600 podkaster distribueres via nettsiden lorn.tech og podcastplattformer. 

Våre samarbeidspartnere

Search name, company, subject or keyword