Webinar

9. april 2022
Med:  
Knut Helge Hamre  
Karsten Friis  
Eystein Kvarving  
Magnus Håkonstad  
Silvija Seres  
Frode Skaarnes  

Moderator: Frode Skaarnes

Forsvarets utvikling fra murens fall og til i dag

I tre paneler belyser vi Forsvarets historie, hvilken retning Forsvaret bør ta fremover, den sikkerhetspolitiske utviklingen og dagens situasjon. Vi minnes også en viktig dag i norsk historie, den 9. april.

 

 

 

 

 

Program

Del 1: Vi møter Eystein Kvarving, brigader og kommunikasjonssjef for Forsvaret, i en samtale med Frode Skaarnes (COO, LØRN).

Del 2: I dette panelet møter vi Knut Helge Hamre (Generalsekretær, Norges Forsvarsforening) og Dr. Karsten Friis (leder Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI). Moderator er Frode Skaarnes (COO, LØRN).

Del 3: I dette panelet møter vi Magnus Håkenstad og Silvija Seres. Moderator er Frode Skaarnes (COO, LØRN).

Panelet

Knut Helge Hamre
Generalsekretær, Norges Forsvarsforening
Bio

Knut Helge Hamre kommer fra stillingen som militærassistent (MA) til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, en stilling han også hadde i seks år under admiral Haakon Bruun-Hanssens tid som FSJ. Arbeidet som MA har gitt ham en unik erfaring og innsikt i arbeidet på toppnivå i Forsvaret, i hele bredden av Forsvarets virksomhet i inn- og utland, og i grensesnittet mot Forsvarsdepartementet, øvrige etater og det politiske beslutningsnivået. Gjennom en rekke år har han vært involvert i arbeidet med Forsvarets langtidsplaner, blant annet som nestleder for Forsvarsstudie-07. Her ledet han også den gruppen som arbeidet med Forsvarets operative struktur.

Karsten Friis
Leder, Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI
Bio

 Dr. Karsten Friis leder Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han har PhD fra Groningen universitet og MSc fra London School of Economics. Han har tidligere jobbet i Forsvaret og for OSSE på Balkan. Friis’ faglige fokus er primært på sikkerhets- og forsvarspolitikk og på cybersikkerhet. Han gir jevnlig kommentarer og analyser i media på krigen i Ukraina og forholdet mellom NATO og Russland.

Eystein Kvarving
Brigader og kommunikasjonssjef for Forsvaret
Bio

Eystein Kvarving er brigader og kommunikasjonssjef for Forsvaret. Han er utdannet offiser og har en master of management fra BI. Han har erfaring fra operasjoner på Balkan, Libya og Afghanistan. Han leder Forsvarets arbeid med strategisk kommunikasjon og har lang erfaring som talsperson, fra krisekommunikasjon, endringskommunikasjon, omdømmebygging med mer. Han jobber nå tett sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Magnus Håkonstad
Forsker, Institutt for forsvarsstudier
Bio

Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, våren 2010. Har siden jobbet på IFS med diverse prosjekter, som Forsvarsdepartementets historie, langtidsplanlegging i forsvarssektoren, Forsvarets bistand til politiet og omstillingen i Forsvaret etter den kalde krigen. Han har nylig påbegynt et doktorgradsprosjekt som skal sammenligne reformer og omstilling i Forsvaret og Politiet.

Silvija Seres
CEO, LØRN
Bio

Dr. Silvija Seres er en akademisk techie med bakgrunn i bedriftledelse. HUn har bakgrunn som matematiker og teknologiekspert med mange års erfaring som leder i bedrifter innen forskjellige bransjer.

Frode Skaarnes
COO, LØRN
Bio

Frode Skaarnes har utdanning fra Forsvaret. Han har bred erfaring fra forsvarsektoren, med bakgrunn fra blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hæren, TRADOK og som spesialutsending for Forsvarsdepartementet.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her