Webinar

27. juni 2022
Med:  
Eirik Løkke  
Tore O. Sandvik  

Moderator: Silvija Seres

Hva bør vi snakke om på Arendalsuka 2022?

Velkommen til et nytt LØRN webinar om politikk, næringsliv, teknologi og samfunn. Dette blir en oppvarmingsprat mot Arendalsuka 2022 om forventninger og mål. Hva bør stå som de sentrale sakene? Hva kan vi kreve av politikere? Hva kan vi kreve av næringslivet?

 

Program

I en uformell samtale har vi samlet Eirik Løkke, rådgiver i Civita og Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag. Samtalen blir moderert av teknolog og CEO i LØRN, Silvija Seres. 

Vi ser nærmere på:

– Mellomvalget i USA i november

– Dagens situasjon i Europa

– Ytringsfrihet

– Kapasitetsproblemer

– Energipolitikk, råvarer og mer selvberging

Panelet

Eirik Løkke
Rådgiver, Civita
Bio

Erik jobber som rådgiver i Civita. Han er vert for Civitas ukentlige podcast, «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn» (2016). Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Eirik er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen.

Tore O. Sandvik
Fylkesordfører, Trøndelag
Bio

Tore er fylkesordfører i Trøndelag. Sandvik var statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet 2000–2001. Han har vært medlem av Sør-Trøndelag fylkesting og fylkesutvalg siden 1999 og fylkesordfører siden 2003. Ved valgene i 2007, 2011 og 2015 har Arbeiderpartiets oppslutning ligget på rundt 40 % av stemmene i fylket. Som fylkesordfører har Sandvik særlig vært opptatt av regional næringspolitikk, og var blant initiativtagerne til et næringspolitisk regionssamarbeid med Kina og det bedriftsrettede programmet «Innflagging Trøndelag». Han har også arbeidet med å styrke samarbeidet mellom myndighetene og NTNU, SINTEF og næringsliv i Trøndelag.