Fra LØRN & USN

Introduksjon til informasjonssikkerhet

Introduksjon til informasjons
sikkerhet

Om studiet/innholdet

Våre to eksperter, Jarle Løwe Sørensen, førsteamanuensis ved USN og Roar Thon, fagdirektør hos NSM gir en kort introduksjon til temaet informasjonssikkerhet gjennom den pod – og videokasten og de to forelesningen du finner under. 

Pokast

Roar Thon er fagdirektør ved NSM og har lang erfaring fra arbeid med cybersikkerhet, og som foredragsholder om temaet. I denne podkasten får vi høre hva slags trusler vi står ovenfor når det gjelder cyberaktivitet, både som privatpersoner og som bedrifter og hvordan den har utviklet seg med årene. Er det større trussel nå enn tidligere, og i så fall, hvorfor?

Programleder: Frode Skaarnes, LØRN

“Når det gjelder trusler, så er det forskjell på om du driver i forsvarsindustrien eller om du driver en blomsterbutikk, men du har allikevel verdier.”

Kort introduksjon

Jarle Løwe Sørensen er førsteamenuensis ved USN i beredskapsledelse og krisehåndtering og i denne introduksjonen får du god oversikt over trusselbildet knyttet til cyberaktivitet som du som enkeltperson eller bedrift står ovenfor.

Leksjon

I denne forelesningen går Jarle Løwe Sørensen, førsteamenuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering ved USN, i dybden på hvordan du kan verne deg mot de største truslene knyttet til cyberaktivitet.

Ta quiz og refleksjonsoppgave basert på hva du har lært her om informasjonssikkerhet

tail spin Case #1 Informasjonssikkerhet

1 / 3

Hva er den største trusselen mot digitalisering av samfunnet?

2 / 3

Hva er det enkleste beskyttelsestiltaket vi kan gjøre som enkeltpersoner?

3 / 3

Refleksjonsoppgave:
Hvilke verdier har jeg lagret på digitale enheter som andre kan være interessert i?

Your score is

Jarle Lowe Sorensen Case #1 Informasjonssikkerhet

Jarle Løwe Sørensen
Førsteamanuensis, USN

Jarle Løwe Sørensen er førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad i samfunnssikkerhet og beredskap. Hans forskningsinteresser er blant annet beredskapsledelse, krisehåndtering og tverrsektoriell samvirke
Vis
USN logo Case #1 Informasjonssikkerhet
M0055 220831 Roar Thon 11 frameSolo Case #1 Informasjonssikkerhet

Roar Thon
Fagdirektør
Nasjonale Sikkerhets Myndighet (NSM)

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) . Han har tjeneste bakgrunn fra Forsvaret og politiet, og jobber i dag med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker. Roar er en prisbelønnet foredragsholder, snakker og skriver jevnlig om sikkerhet og personvern i media og i NSMs- podcast og sikkerhetsblogg.
Vis
NSM logo Case #1 Informasjonssikkerhet
SPORVEIEN VERTIKAL POSITIV RGB 15261916 1920 Case #1 Informasjonssikkerhet

Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.  Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Rityta 1

Om Oslo Advensia

Advansia er Norges ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse. Vi hjelper også våre kunder med strategisk rådgiving, organisasjons- og teamutvikling, sikkerhetsrådgiving, anskaffelser og andre relevante tjenester. Vi bistår offentlige og private aktører med å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Advansia består av over 500 dedikerte og modige lagspillere, som leder et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å lykkes i sin virksomhet og sikre en trygg gjennomføring av deres prosjekter gjennom å utfordre, utvikle og spille hverandre gode. 

Om LØRN

LØRN er et konsept for livslang læring. Vi samler ferskt innhold fra norske organisasjoner og eksperter, formidlet i et enkelt  læringsformat.