En podkast av Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Arne Krokan i samtale med Svein Ølnes

Bærekraft og sårbarhet i moderne pengesystemer

Del denne samtalen