En podkast av Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Arne Krokan i samtale med Christian A. Klöckner

Psykologiske aspekter ved klimautfordringene.

Del denne samtalen