En podkast av Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Arne Krokan i samtale med Jonas Kristiansen Nøland

Kjernekraften i Norge

Del denne samtalen