En podkast av Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Arne Krokan i samtale med Jonas Kristiansen Nøland

Teknologinøytral energimiks og akademisk ytringsfrihet