Inspirasjonssenter for

Nordområdene og Arktis

Som deltaker kreves det aktivt engasjement fra deltakerne, som har et medansvar for egen og andres læring. Gjennom dette inspirasjonssenteret kan deltakerne hente inspirasjon og kunnskap innen de ulike fagområdene

Om Studiet & prosjektet

Innen fagområdet Geopolitikk i Nordområdene, har LØRN og Oslo Nye Høyskole med deres studie om Geopolitics and Security in the Arctic laget dette kurset

Gjennom eksperter på fagfeltet, et utvidet og fleksibelt sett med læringsverktøy, og helt fersk kunnskap om områdene vil kurset bidra til en god forståelse og økt kunnskap om Arktis og Nordområdene.

Studiet er et samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt, som står for det faglige innholdet.
 

 

Studiet Geopolitics and Security in the Arctic er en del av Oslo Nye Høyskole sitt studietilbud og tilbys studenter ved Oslo Nye Høyskole. Målet med prosjektet er å sikre at deltakere ved andre studietilbud skal få nytte av deler av innholdet som tilbys i studiet, slik at de får en god forståelse og økt kunnskap om Arktis og Nordområdene gjennom eksperter på fagfeltet, et utvidet og fleksibelt sett med læringsverktøy, og helt fersk kunnskap om områdene. Studiet er et samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt, som står for det faglige innholdet. 

logo fni Inspirasjonssenter - nordområdene og arktis
ONH logo

Om Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fleksibel utdanning som legger til rette for læringsglede og livslang læring. Oslo Nye Høyskoles samfunnsoppdrag er forskning og utdanning av høy kvalitet. På campus i Oslo eller på nett. Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen  psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Høyskolen tilbyr en rekke studieprogram på master-, bachelor- og årsstudiumnivå, samt enkeltemner på bachelornivå.  

logo fni Inspirasjonssenter - nordområdene og arktis

Om Fridtjof Nansen Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som driver med uavhengig forskning om norsk og internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder: Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk, Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Fridtjof Nansen Institutt er en leverandør av eksperter inn i studiene til Oslo Nye Høyskole. 

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.