lorn tech logo red Sikkerhetsarbeid i luftfarten
lorn tech logo red Sikkerhetsarbeid i luftfarten

Sikkerhetsarbeid i luftfarten

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Dykk ned i luftfartens sikkerhetskultur, som beskytter passasjerer, ansatte og eiendom. Lær om organisering, ledelse, kriseberedskap og regelverk som driver denne kritiske industrien.
Deicing of the airplane

Sikkerhetsarbeid i luftfarten

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Hvordan kartlegge og håndterer risiko? For å kunne bidra i sikkerhetsarbeidet i luftfarten, gir vi deg en innføring i risikobildet som luftfarten står overfor og hvilke nasjonale og internasjonale regelverk som gjelder.

Leksjoner

Internasjonalisering av luftfart
C1332
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Internasjonalisering av luftfart

Motorisert flyging og etablering av internasjonale forskrifter

Hva var bakgrunnen og formålet med Warszawa-konferansen i 1929, og hvordan la den grunnlaget for internasjonale flyreguleringer? Paul Johannessen gjester denne episoden og forteller om de viktigste grunnene til at regulering av luftfarten var nødvendig, og hvordan sikkerhet og suverenitet over luftrommet ble håndtert gjennom Warszawa-konferansen.

C1333
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Internasjonalisering av luftfart

Etablering av ICAO - Inntrykk fra to deler av luftfarten

Hva var bakgrunnen og formålet med etableringen av ICAO, og hvordan har organisasjonen jobbet for å harmonisere internasjonale luftfartsreguleringer? Geir Ingebrethsen gjester denne episoden og forteller om Hvordan ICAO takler den teknologiske utviklingen innen luftfarten, og hvordan organisasjonen bidrar til å opprettholde sikkerhet og trygghet for passasjerer og ansatte globalt.

C1334
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Internasjonalisering av luftfart

Aerodrome - Regelverksutfordringer innen luftfarten

Drift av en flyplass involverer flere typer regelverk som må følges, som lokale, nasjonale og internasjonale. Hvilke utfordringer fører disse med seg? Arne Paulsen som tidligere har jobbet i Avinor og Luftfartstilsynet gjester denne episoden og snakker om drift, tilsyn og mye mer.

C1335
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Internasjonalisering av luftfart

Utvikling av luftromsblokker: erfaring etter byggeperioden

Hvordan har flytrafikkens utvikling påvirket luftfartsbransjen i Europa fra 1970-tallet til nå, og hvordan har teknologien og samarbeidet mellom lufttrafikktjenesten endret seg i denne perioden? Anders Sætre gjester denne episoden og forteller om hensikten med Single European Sky-initiativet, Functional Airspace Blocks (FABs), og hvordan disse systemene påvirker flytrafikkens effektivitet, sikkerhet og miljøet.

Samvirke i et sikkerhetsperspektiv
C1336
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Samvirke i et sikkerhetsperspektiv

Samvirke som suksessfaktor i krisehåndtering

Hva er de viktigste prinsippene for krisehåndtering i Norge, og hvordan utfordrer sektorprinsippet disse prinsippene? Jan W Jansen Ruud gjester denne episoden og forteller om hvordan å praktisere prinsippene for krisehåndtering i Norge i en reell krisesituasjon, som for eksempel under pandemien, og hvordan påvirker teknologi og digitale møteplasser samarbeidet mellom ulike aktører.

C1337
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Samvirke i et sikkerhetsperspektiv

Ulike perspektiver og former av samvirke

Hvordan kan formell og uformell samvirke fungere praktisk i krisehåndtering, og hva er hensiktsmessig bruk av hver tilnærming? Jan W Jansen Ruud gjester denne episoden og forteller om de viktigste elementene som bidrar til effektivt samvirke i krisehåndtering.

C1338
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Samvirke i et sikkerhetsperspektiv

Vanskeligheter og utfordringer med å bygge samvirke

Hvordan kan man skape bedre samarbeid og tillit mellom ulike aktører i krisehåndtering? Jan W Jansen Ruud gjester denne episoden of forteller om hvordan man kan motivere toppledere til å prioritere øvelser og beredskap i sine organisasjoner, spesielt når det ikke er en naturlig del av deres hverdag.

C1339
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Samvirke i et sikkerhetsperspektiv

Suksessfaktor i samvirkes utvikling

Hvordan kan man forbedre evalueringsprosessen for krisehåndtering og samvirkearbeid for å oppnå bedre læring og forståelse for utfordringene? Jan W Jansen Ruud gjester denne episoden og forteller om hvor viktig det er å etablere en topplederforankring og lederforståelse for å prioritere beredskapsarbeid og samarbeid på tvers av organisasjonene.

Sikkerhet og rammebetingelser
C1340
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhet og rammebetingelser

Håndtering av sikkerhet mot ansatte

Hva er de viktigste tiltakene som er satt i verk for å sikre flyplassens sikkerhet, spesielt med tanke på de ansatte? Marielle Charlen Sivertsen gjester denne episoden og forteller om Hvordanflyplassen jobber med å bygge en sterk sikkerhetskultur blant de ansatte, og hvordan de ansatte oppmuntrer til å melde fra om mistenkelige situasjoner.

C1341
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhet og rammebetingelser

Håndtering av sikkerhet mot passasjerer

Hvordan sikrer Avarn Security og andre sikkerhetspersonell på flyplasser passasjerenes trygghet gjennom ulike sikkerhetstiltak og kontroller? Marielle Charlen Sivertsen gjester denne episoden og forteller om hvordan sikkerhetspersonalet håndterer uvanlige situasjoner og forskjellige passasjertyper for å opprettholde en sikker flyplassmiljø.

C1342
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhet og rammebetingelser

Materiellsikkerhet

Hva er hovedfokuset når det gjelder å sikre flyplassen og beskytte materiell og drivstoff? Rune Erlandsen gjester denne episoden og forteller om hvordan de jobber i Avinor med å bygge og opprettholde en god sikkerhetskultur på flyplassen.

C1343
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhet og rammebetingelser

Det større bildet: myndighetenes rolle

Hvordan har trusselbildet endret seg de siste årene, og hva gjør det krevende? Jack Fischer Eriksen gjester denne episoden og forteller om Hva er viktige elementer å vurdere når det gjelder verdikjeder og sikkerhet i en stadig mer digitalisert virkelighet.

Vold, trusler og trakassering mot ansatte i luftfarten
C1344
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Vold, trusler og trakassering mot ansatte i luftfarten

Trusler, vold og trakassering som risikoelement

Hvordan vurderer man hva som er trusler og trakassering på en flyplass? Og hvordan blir disse hendelsene håndtert? Tobias Bakke som er Security Manager i Widerøe gjester denne podcasten for å fortelle deg om trusler, vold og trakassering som risikoelement.

C1345
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Vold, trusler og trakassering mot ansatte i luftfarten

Årsaker til trusler, vold og trakassering

Hvorfor oppstår vold, trusler og trakassering i luftfarten? Og hvordan jobber flyselskapene for å forebygge og håndtere disse hendelsene? Stina Barth Nilsen gjester denne episoden og gir deg eksempler på hendelser, hvorfor de kan oppstå og hvordan man håndterer dem.

C1346
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Vold, trusler og trakassering mot ansatte i luftfarten

Ledelsesansvar og oppfølging

Hvordan håndterer et flyselskap uønskede hendelser? Og hvordan arbeider de for å forebygge dem? Wenche Navarsete fra Widerøe gjester denne episoden og svarer på disse spørsmålene.

C1347
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Vold, trusler og trakassering mot ansatte i luftfarten

Forebyggingstiltak

Hvordan forebygger man vold, trusler og trakassering mot ansatte i luftfarten? Tobias Bakke som er Security Manager i Widerøe gjester denne podcasten, og forteller om forebyggingstiltak og hvordan man bygger en god sikkerhetskultur.

Norske bestemmelser
C1348
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Norske bestemmelser

BSL Bestemmelser for luftfart

Hvordan kan vi gjøre praktiske etterkontroller av BSL Bestemmelser for luftfart? Tobias Bakke gjester denne episoden og forteller om hvordan å prioritere fokus på sikkerhetsbestemmelser, for å håndtere utfordringer i vår operative hverdag.

C1349
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Norske bestemmelser

AIP/AIC - Aeronautical Information Publication

Hva er AIP (Aeronautical Information Publication) og hvorfor er det viktig for luftfarten? Jon Solvang gjester denne episoden og forteller om hvordan AIP har endret seg over tid, og hvordan det brukes av flyselskaper og privatflygere for planlegging og gjennomføring av flyvninger.

C1350
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Norske bestemmelser

Regler og bestemmelser for luftfart ved en flytur

Hvilke regler må man forholde seg til som pilot? Hvordan reguleres luftfarten i Norge? Nils Gunnar Eide gjester denne episoden og forteller om forskjellene mellom ICAO, EASA, og nasjonale bestemmelser,de ulike volumene i en Operations Manual, og hvordan faktorer som vær og drivstoff påvirker planleggingen av en flyreise.

C1351
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Norske bestemmelser

Praktisk erfaring med tilnærming til loven i luftrom

Hvordan er luftrommet over Norge delt inn, og hva er hovedforskjellene mellom kontrollert og ukontrollert luftrom? Morten Haughom gjester denne episoden og forteller om viktigheten av flytrafikkinformasjon, klareringer og instruksjoner i kontrollert luftrom, og hvordan disse bidrar til sikkerheten i flytrafikken.

Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture
C1352
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture

Rettferdighetskultur

Hvordan kan Widerøe skape en god sikkerhetskultur og just culture gjennom tillit og god kommunikasjon mellom ledelse og medarbeidere? Nikolai Kerr gjester denne episoden og forteller om hvordan Widerøe håndterer hendelser som involverer grov uaktsomhet versus hendelser som skyldes systemsvikt, for å fremme sikkerhet og læring.

C1353
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture

Hvordan ivareta et høyt sikkerhetsnivå

Hvordan ser Widerøe på sikkerhetsnivået i luftfarten, og hva er det som former det nivået de er opptatt av å ligge på? Endre Berntzen gjester denne episoden og forteller om hvordan Widerøe håndterer de avvik i en kulturperspektiv, og hva er forskjellen mellom uønskede avvik og bevisste brudd på reglene i en virksomhet med høyt sikkerhetsnivå.

C1354
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture

Hvordan krevende konflikter kan løses

Hvorfor er det viktig med en god rapporteringskultur? Og hva er egentlig “just culture”? Sverre Quale og Haakon Rud snakker om disse temaene, hvordan man lager en god sikkerhetskultur og mye mer.

C1355
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Sikkerhetskultur: Rapportering og just culture

Arbeidsvilkår og yrkesstolthet

Hvordan jobber man med å finne årsaker til sårbarheter? Og hvordan forebygger man ulykker? Sverre Quale og Haakon Rud diskuterer sikkerhet i luftfarten med eksempler og refleksjoner.

Company/Crew Resource Management (CRM)
C1356
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Company/Crew Resource Management (CRM)

Company/Crew Resource Management: fokus på flysikkerhet

Hva er CRM i luftfarten? Og hvorfor er det viktig? I denne episoden snakker Frode med Kim Henriksen som er pilot i SAS som gir en innføring i CRM, eksempler og historier.

C1357
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Company/Crew Resource Management (CRM)

Company/Crew Resource Management: målsetting og samhandling

I denne episoden snakker Frode med Kim Henriksen, pilot i SAS. Han forteller blant annet om hvordan CRM stadig utvikler seg og hvordan de bruker det til å unngå ulykker og uønskede hendelser.

C1358
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Company/Crew Resource Management (CRM)

Tilretteleggers rolle og samhandling

Hvordan påvirker kulturforskjeller mellom besetningsmedlemmer fra ulike land samhandlingen og evnen til å si ifra om bekymringer i crew resource management (CRM)? Stein Gilhuus gjester denne episoden og forteller om hvordan kommunikasjonen mellom cockpit og kabinbesetningen kan bidra til å håndtere kritiske situasjoner som tekniske problemer eller nødlandinger, og hvordan piloter trener for å sikre en felles virkelighetsforståelse i slike situasjoner.

C1359
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Company/Crew Resource Management (CRM)

Erfaring, trening og situasjonsbevissthet

Situasjonsforståelse er en kritisk del av sikkerhetsarbeid. Men hvordan jobber politiet med dette? Roger Aaser fra politiet gjester denne episoden og forteller om hvordan de prioriterer, forbereder seg og håndterer hendelser.

Risikoområder innen human factors
C1360
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Risikoområder innen human factors

Hvorfor er human factors viktig i et sikkerhetsperspektiv?

Hvordan henger den menneskelige faktoren sammen med sikkerhet? Erlend Andreas Gjære gjester denne episoden og forteller om hvordan kriminelle utnytter menneskelige feil.

C1361
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Risikoområder innen human factors

Human factors risikoelementer, beslutningstaking

Hvordan kan man bruke maskiner for å minimere de menneskelige faktorene? Og hvordan forhindrer vi kriser? Erlend Andreas Gjære gjester denne podcasten og forteller om risikoelementer i et menneskelig perspektiv.

presto_player(47784)
C1362
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Risikoområder innen human factors

Hva påvirker beslutningene våre?

Hvorfor er det viktig å trene opp ansatte til å ta mindre beslutninger? Og hva er de to måtene vi tenker på? Erlend Andreas Gjære gjester denne episoden og forteller om stress og stressmestring i et sikkerhetsperspektiv.

C1363
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Risikoområder innen human factors

Elementer som påvirker måten vi samarbeider på

Hva er betydningen av personlighet i samarbeid og sikkerhetsarbeid, og hvordan påvirker individuelle forskjeller måten vi håndterer sikkerhet på? Erlend Gjære gjester denne episoden og forteller hvordan vi kan bruke empati og ikke-volds kommunikasjon for å bedre samarbeidet og forståelsen mellom mennesker i sikkerhetsarbeid, spesielt når vi møter ulike personlighetstyper og utfordrende situasjoner på flyplassen.

Trusler
C1364
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Trusler

Ulike trusler og dagens trusselbilde

Tilsiktede og utilsiktede/naturlige og unaturlige trusler er viktige å ta hensyn til - spesielt i et luftfartsperspektiv. Men hva er de mest sentrale truslene i 2023? Professor Eric Carlström og Robby James Peralta gir deg en innføring i ulike typer trusler.

C1365
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Trusler

Ulike typer verdier (liv & helse, natur, miljø, prosessverdier, omdømme, materielle verdier osv.)

Det er viktig å forstå seg på trusselbilde - men hva er det vi beskytter mot? Hva er verdiene? Eric Carlström og Robby James Peralta diskuterer i denne episoden ulike verdier og hvorfor det viktig å beskytte dem.

C1366
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Trusler

Ulike typer sårbarheter

Hvordan henger dagens trusselbilde sammen med sårbarhetene våre? I denne episoden diskuterer Eric Carlström og Robby James Peralta dette og gir deg gode eksempler.

C1367
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Trusler

Ulike typer forebyggingstiltak

Forebyggende tiltak er kanskje den aller viktigste delen av sikkerhetsarbeid og vi har flere forskjellige metoder. I denne episoden lærer du om flere av disse av Eric Carlström og Robby James Peralta.

Oppfølging av kritiske hendelser (CISM)
C1368
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Oppfølging av kritiske hendelser (CISM)

Håndtering av traumatiske hendelser

Hvordan jobber en psykolog med personer som har blitt utsatt for traumatiske hendelser? Jan Thore Mellem gjester denne episoden og forteller om forskjellige typer reaksjoner, potensielle konsekvenser og hvordan man jobber med disse.

C1369
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Oppfølging av kritiske hendelser (CISM)

Hvordan bygge opp/ivareta CISM

Hvordan håndterer man uønskede hendelser? Kjell Magne Rækken fra Avinor forteller om deres ordning for “psykologisk førstehjelp” og hva CISM er.

C1370
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Oppfølging av kritiske hendelser (CISM)

CISM - Funksjonalitet i cockpit

Hva er Critical Incident Stress Management (CISM) og hvordan kan det være relevant for å forbedre mental helse på arbeidsplassen, spesielt for piloter som møter unike stressfaktorer i cockpiten? Jon Solvang, tidligere pilot fra Widerøe gjester denne episoden og forteller om hvordan faglig utvikling og regelmessige møter påvirker kollegial støtte og arbeidsplasskultur.

presto_player(47774)
C1371
Tema: Sikkerhetsarbeid i luftfarten
Modul: Oppfølging av kritiske hendelser (CISM)

Gjennomgang av konseptet for SAFER og Defusing

Hvordan følger man opp kritiske hendelser? Og hva er en kritisk hendelse? Mariken Dyndal fra Avinor gjester denne episoden og forteller om hvordan de ansatte hjelper hverandre når situasjoner oppstår på arbeidsplassen.