LØRN Case #C0178
Kommunenes muligheter

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Personal- og organisasjonssjef i Molde Kommune, Mette Jane Holand, om offentlighetens rolle som en entusiastisk innovatør, versus som en overforsiktig kontrollør. Mette Jane forteller om sine erfaringer som Personal- og organisasjonssjef, og gir oss større innsikt i hva som kreves for at innbyggerne i en kommune skal få de gode tjenestene de har krav på. Silvija og Mette Jane diskuterer også hvordan organisasjoner best kan inspireres til endringsvillighet.

Mette Jane Holand

Personal-og organisasjonssjef

Molde Kommune

"Vi må levere tjenester på nye måter i tiden som kommer for å håndtere demografiske utfordringer, trangere økonomiske rammer og miljøutfordringer. Tidsriktige tjenester ut ifra brukers behov der man utnytter muligheter som distanseundervisning, satelittlegevakt, drone for brann og redning, dette gir gode tjenester i kommunen."

Varighet: 26 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Hvem er du? 

Jeg er Mette Jane Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune. Jeg bestiller digitale tjenester til interkommunal IKT-avdeling. Jeg er også Styremedlem i NCE iKuben.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Innbyggere i kommune skal ha gode og tidsriktige tjenester – vi må undersøke om de får det. Vi bidrar til samfunnsutvikling og bærekraftsatsing. Vi skal være en “åpen” kommune gjennom samarbeid for utvikling.

Hva fokuserer du på innen VR?

Matematikkundervisning. Ønsker om testing innen: spes.ped, helserelaterte tiltak innenfor eksempel psykisk helsehjelp, demens, opplæring innen flyktningtjenesten og HMS. Det er viktig for oss å koble oss på de kompetansemiljøene som arbeider seriøst med dette.

Hvorfor er det spennende? 

Det trigger og engasjerer elver som fører til bedre resultat. Lærere har mer i verktøykassa for å tilpasse undervisning. Innbyggerene og brukerene har kommet lenger enn kommunen i digitaliseringen, så vi må ha raskere omstilling. Vi etablere nå tverrfaglig tenketank for unge med tema digitalisering, miljø og omstilling.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Det magiske som skjer når ledere og medarbeidere trer inn i utfordringer vs skylder på noe utenfor eget handlingsrom. Og når man arbeider tverrfaglig vs å arbeide med de som er mest lik seg selv. Magi oppstår også når ansatte og brukere får følelsen: «aha – går dette an å løse det på den måten» .

Dine egne prosjekter siste året? 

Implementere innovasjonsstrategien i hele organisasjonen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Ledelse som legger til rette for utvikling og håndtering av endringer, og deltakelse i kunnskapsklynger for å trene på samskaping.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Vi har tillit til nasjonale myndigheter som vil regulere de muligheter vi klarer å skape. Etikk og juss vil bli ivaretatt. I Norge klarer vi å se tverrfaglig og 360 grader. Det legges til rette for konkurransekraftig næringsutvikling som vi er helt avhengig av.

En favoritt VR sitat?

Fra en av våre elever: Før så vi på NRK Super at noen skoler lot elever få prøve spennende ting – nå er vi blitt en slik skole.

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Ledelse og klyngedeltagelse.

Hvem er du? 

Jeg er Mette Jane Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune. Jeg bestiller digitale tjenester til interkommunal IKT-avdeling. Jeg er også Styremedlem i NCE iKuben.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Innbyggere i kommune skal ha gode og tidsriktige tjenester – vi må undersøke om de får det. Vi bidrar til samfunnsutvikling og bærekraftsatsing. Vi skal være en “åpen” kommune gjennom samarbeid for utvikling.

Hva fokuserer du på innen VR?

Matematikkundervisning. Ønsker om testing innen: spes.ped, helserelaterte tiltak innenfor eksempel psykisk helsehjelp, demens, opplæring innen flyktningtjenesten og HMS. Det er viktig for oss å koble oss på de kompetansemiljøene som arbeider seriøst med dette.

Hvorfor er det spennende? 

Det trigger og engasjerer elver som fører til bedre resultat. Lærere har mer i verktøykassa for å tilpasse undervisning. Innbyggerene og brukerene har kommet lenger enn kommunen i digitaliseringen, så vi må ha raskere omstilling. Vi etablere nå tverrfaglig tenketank for unge med tema digitalisering, miljø og omstilling.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Det magiske som skjer når ledere og medarbeidere trer inn i utfordringer vs skylder på noe utenfor eget handlingsrom. Og når man arbeider tverrfaglig vs å arbeide med de som er mest lik seg selv. Magi oppstår også når ansatte og brukere får følelsen: «aha – går dette an å løse det på den måten» .

Dine egne prosjekter siste året? 

Implementere innovasjonsstrategien i hele organisasjonen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Ledelse som legger til rette for utvikling og håndtering av endringer, og deltakelse i kunnskapsklynger for å trene på samskaping.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Vi har tillit til nasjonale myndigheter som vil regulere de muligheter vi klarer å skape. Etikk og juss vil bli ivaretatt. I Norge klarer vi å se tverrfaglig og 360 grader. Det legges til rette for konkurransekraftig næringsutvikling som vi er helt avhengig av.

En favoritt VR sitat?

Fra en av våre elever: Før så vi på NRK Super at noen skoler lot elever få prøve spennende ting – nå er vi blitt en slik skole.

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Ledelse og klyngedeltagelse.

Vis mer
Tema: Digital etikk og politikk
Organisasjon: Molde Kommune
Perspektiv: Offentlig sektor
Dato: 190108
Sted: MØRE OG ROMSDAL
Vert: Silvija Seres

Dette er hva du vil lære:


Hva en endringsguide er Hvordan skape gode tjenester Innovasjon og ledelse

Mer læring:

LØRN.TECH for flotte faglige innspill som kan dekke våre behov og som vi må vurdere innen; LawTech, FinTech, EnergyTech, BioTech, Droner, Gamification, IoT og Big Data

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0061
Digital etikk og politikk

Glenn Weyl

Professor

Princeton

#C0147
Digital etikk og politikk

Hans Olav H Eriksen

CEO

Lyngsfjorden

#C0175
Digital etikk og politikk

Hilde Aspås

CEO

NCE iKuben

Finn Amundsen

CEO

ProtoMore

Utskrift av samtalen: Kommunenes muligheter

Velkommen til Lørn.tech - en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn. Mitt navn er Silvija Seres. Tema i dag er innovasjon i offentlig. Jeg er i Molde og min gjest er Mette Jane Holand som er personal og organisasjonssjef i Molde kommune. Velkommen.

 

Mette Jane Holand: Tusen takk.

 

Silvija: Veldig hyggelig å ha deg her Mette. Vi har snakket mye om offentlighetens rolle som en entusiastisk innovatør versus det offentliges rolle som en overforsiktig kontrollør. Det kommer vi tilbake til. Dette med å ville se muligheter og inspirere andre til å gjøre noe med det. Før vi gjør det, kan du fortelle oss litt om hvem du er?

 

Mette Jane: Ja. Mette Jane Holand ja, organisasjonssjef i Molde kommune i dag. Jeg blir da innovasjon og endrings guide i nye Molde kommune, når vi da blir tre kommuner som skal jobbe sammen. Jeg er også digital bestiller til vår it-avdeling som er interkommunal. Jeg er også styremedlem i NCE iKuben og det har gitt meg fantastisk mye og ikke minst til kommunen vår. Så har jeg en stor stilling til, jeg er mamma til fire. Fantastiske unger.

 

Silvija: Holdt på å gi mye medfølelse.

 

Mette Jane: De begynner å bli litt store, så det går bra. Min rolle som mamma har også likhetstegn med å være personalsjef. Min rolle som mamma er at jeg alltid har sagt, fra barna var født; "Bruk kompetansen rundt dere, dere behøver ikke bruke mamma til alt eller pappa til alt, hva kan bestemor bidra med, hva kan onkel/tante bidra med, venner bidra med, rett og slett se mulighetene". Der har jeg vært heldig og følge de i mange forskjellige idretter. Du må være det du vil andre skal gjøre, når du har den type rollen som jeg har i organisasjonen vår.

 

Silvija: Din nye rolle blir endrings guide.

 

Mette Jane: Innovasjon og endrings guide.

 

Silvija: Det er en super kul tittel. Hva gjør en endrings guide?

 

Mette Jane: for det første så sa jeg at jeg må være nysgjerrig selv, og det har jeg vært hele livet mitt. Hva er mulig? Jeg har hørt på Lørn. Når du har lært meg mye nytt her så er det sånn; " OK, dette var spennende, er det noe vi kan ta tilbake til Molde kommune og trigge våre fagmiljø til å se litt på? Fagmiljø selv må bli trigget, fagmiljø selv må gjøre ting, men min rolle er å være en bro til mulighetsområdet og legge til rette for at dette er noe vi kan prøve.

 

Silvija: En slags kreativ ambassadør nærmest. Dette er litt interessant. Jeg er kjempe imponert av det offentlige systemet i Norge. Jeg visste ikke at det gikk an å ha et så rettferdig og idealistisk sett med mennesker, som det offentlige i Norge har, men samtidig så har de alltid vært målt på å unngå risiko. Det er veldig viktig å ikke gjøre feil, ikke rote med folk sine skattepenger, vise ansvar, og da tror jeg man ofte feiler på den motsatte siden ved å ikke gjøre det som er nødvendig, ved å bare si nei fordi det er trygg is til å si nei. Du er på en måte så motsatt. Du sier at vi skal se muligheter. Hvis alt var på plass, hva ville du gjort da? Det må du fortelle litt om. Hvordan skaper man rom for det?

 

Mette Jane: Vi har nok begge deler i dag. Det skjønner jeg på selv også. Vi er litt redd for å gjøre feil og vi skal passe Juss og forvaltning og være etisk riktige og habile i jobben. Det kjenner jeg på hver bidige dag. Det gjør vi alle i det offentlige. Vi må også se muligheter fordi samfunnets behov endrer seg så fort. Barna våre, skolens behov, endrer seg så fort. Pleie og omsorg, teknisk. Det er så mange muligheter nå. Når samfunnet rundt oss endrer seg så kan ikke vi stå stille, vi må bidra. Det skal vi gjøre sammen. Når vi er i klynge, som i NCE iKuben, Så jobber vi på tvers av bransjer og vi trenger et push fra bransjene og et push fra krevende innbyggere og vi må pushe oss selv til å delta på denne utviklingen.

 

Silvija: det som står litt sentralt i hodet mitt nå når du har snakket om dette er denne utfordrer rollen. Det som jeg tror er veldig viktig å formidle er det å være en utfordrer. Jeg hadde en krangel om dette på en julemiddag rett før jul. Jeg har skapt veldig negativ stemning i et styre hvor jeg er, fordi de oppfattet at jeg var for kritisk, mens jeg mente at jeg var en kjærlig utfordrer. Jeg utfordrer fordi jeg bryr meg og fordi jeg tror at det er utrolig viktig at vi beveger oss i den retningen. Når jeg da ikke kommer gjennom, så øker jeg volumet opp på et eller annet tidspunkt så var det bare ikke korrekt lenger. Det er en ganske krevende posisjon å stå i og å være en utfordrer er det ofte utfordreren som bærer kostnadene av. Hvis du skjønner hva jeg mener? Den gode positive effekten når man endelig kommer i morgen men plutselig fordelt og alle har plutselig vært med hele veien, men sånn er det ikke. Jeg har lyst til å høre deg si litt om du kjenner litt på dette her når du bruker motet for å gjøre det du gjør?

 

Mette Jane: Ja. Jeg må være uredd og bruke mot også kan du være litt redd på fritiden. Hvis man trenger det for å få balansen i livet. Man må bruke motet sitt og gjerne utfordre der man tidligere har sett at de liker samarbeidet. La oss si at vi setter fire sykepleiere til å løse en sak eller fire barnehagelærere. Det å sette tverrfaglighet sammen og få de ulike perspektivene inn på saken, det har også i noen miljøer vært litt utfordrende. Det er skjer det magi. Når du setter sammen med vaktmestere og de som jobber i barnehage, pleie og omsorg, teknologer og kommunikasjon. Når disse fargene kommer sammen og skaper noe nytt. Det herligste jeg hører er når jeg hører setningen; "Oi, går det an?".

 

Silvija: Det er litt morsomt fordi det minner meg om noe du sa tidligere. Dette med sammenligningen med det å være mor. Vi snakker så mye om mangfold, ikke som mødre, menn som ledere, og det blir fort 17 mai staler. Ren rettferdighets tyranni.  Jeg tror greiene mangfold er at det faktisk er ganske slitsomt fordi du utfordrer deg selv og du går ut av sikkerhetssonen hele tiden. NRK har en nydelig historie med SKAM, hvor man måtte tvinge NRK Super tilbake i rommet med NRK Drama, flere ganger, for å få til resultater, som ble til den fantastiske serien. Hvor man først sier sånn; " Sånn jobber ikke vi eller Det går ikke", og så blir man sånn; "Oi, går det an?". Det er litt sånn med barn også, av og til må du bare sende den tilbake til det rommet, selv om de krangler, finner ut av det, og utrolig nok så finner de ut av det. Det er der de lærer noe nytt og så tenker jeg.

 

Mette Jane: Da må vi gi de litt rom til å være i prosess. Vi Spør dem om ting versus å gi dem svarene. Der kjenner jeg at jeg må holde igjen meg selv, jeg kjenner at jeg har lyst til å bidra med svar, men det å holde igjen og la de få glansen av glorien når dette går bra.

 

Silvija: Hvordan måles man?

 

Mette Jane: Det er veldig skummelt å lære.

 

Silvija: Det er kjempeskummelt.

 

Mette Jane: Det er kjempe skummelt fordi, jeg pleier å tenke at man har en kunnskap og hvis du tenker ryggraden min er kunnskapen min, og så sitter jeg å høre på Silvija Seres på Lørn.Tech, så sitter man og tenker at dette var min virkelighetsoppfattelse, men så kom du inn med noe nytt, som gjør at jeg kan ta ut en ryggvirvel og putte inn noe annet, men jeg må skape læringen inni meg selv og erstatte med noe gammelt. Da skal du ha litt mat og du må åpne opp, både fysisk og psykisk, jeg tror på at fysikk og psyke henger sammen, og du må utfordre din egen kunnskap. Der må jeg hjelpe til som personal og organisasjonssjef, for at alle mine medarbeidere skal bli trygge i å utfordre det etablerte. Det må heller ikke føre til at de ansatte føler at det de har gjort til nå ikke har vært bra nok. Det viktig å få frem at det har vært bra nok men nå skal vi sammen bygge noe videre.

 

Silvija: Jeg tror at det er et utrolig deilig tegn på at man forkaster noe av det gamle og går videre til det nye. Da har man utviklet seg. Jeg gikk på ex.phil her og var så forundret, fordi hver av de filosofene som kom et århundre etter hverandre, du hører først på nede og tenker at det er sånn det skal være, og så kommer neste mann og han har også rett, og en ny som også har rett osv. Jeg tror vi ser verden gjennom forskjellige modeller, det er faglige modeller og det er kulturelle modeller. når du bruker de ulike mentale modellene til å se på verden, til å se forskjellige løsninger. Tenk så fantastisk nyttig når du får kombinert dem. Var du plutselig dobbelt så mange muligheter til løsninger og sånt. Det er klart at det er vanskeligere å navigere, når sannheten ikke er så absolutt som den er med en sort og hvit modell. Det er der vi mennesker kan være så gode.

 

Mette Jane: samtidig Må jeg også passe på at vi leverer gode tjenester hver dag. Vi må tørre å teste noe, prøve noe. Vi har en del spennende, både ansatte og ledere som tør å prøve dette med drone i brann og redning, satellitt legevakt, distanse undervisning og selvfølgelig velferdsteknologi og selvbetjeningsløsninger. Vi kan sitte mye med å lage nye ting, men kommer litt raskt ut og snakk med innbyggerne om de har solgt av kommunen sin. Syntes de at kommunen jobber bra nok for dem? Er det gode tjenester vi tilbyr? Jeg er også veldig resultatorientert. Du må både leke og utfordre litt, men du må også hele tiden passe på om dette gir gode og trygge tjenester. En innbygger skal være veldig stolt av kommunen sin. Det vi skal gjøre mer av nå er åpne mer for dialog med innbyggere og brukere og ikke minst akademiene og privat næringsliv. Jeg tror ikke kommunen, ansatte og ledere ser alt selv. Jeg har en liten oppfordring; " inviter kommunen med på utviklingen". I min nye rolle i innovasjon og endrings skap så skal jeg hjelpe til å komme i gang med for eksempel forskning og utvikling og innovative avtaler.

 

Silvija: Så gøy. Innovative innkjøpsordninger er noe av det viktigste vi gjør tenker jeg. Det du snakker om er i hodet mitt en balanse mellom de to grunnleggende strategiske spakene, fart og retning. Hvor du inviterer folk fra utsiden til å hjelpe dere med å justere retningen, men samtidig så er dere paranoid er på farten hele tiden. Det må gå så fort som verden endres. Har du nok folk? Har dere nok budsjetter? Hvordan balanserer man dette med ressurser?

 

Mette Jane: Det er et herlig spørsmål. Jeg har noen ansatte og noen ledere som er sånn som sier; "gi meg utfordringer", eller har en utfordring som de skal jobbe med. Vi har ikke nok penger, vi har ikke nok folk. Det er akkurat sånn at det bare legger seg når man har retningen og du ser mulighetene. Og så har jeg noen ansatte og noen ledere, det gjelder både privat og offentlig; "Å nei, har ikke nok folk, har ikke nok penger". Her elsker jeg å komme inn og få bidra. Hvis alt er mulig, hva gjør vi da? Det å skape penger når man ikke har det. Når du er sunnmøring i bunnen som jeg er, så er det sånn.

 

Silvija: Ja, Jeg hører dere er flinke til å skape penger.

 

Mette Jane: Å lete etter begrensninger og lete etter muligheter henger litt sammen.

 

Silvija: Ja, kjempe bra. Du nevnte et eksempel for meg som jeg har lyst til å høre litt mer om. Et byggesaksprosjekt hvor det var et åpent møte for innspill, hva var det?

 

Mette Jane: Byggesak næringa. I mange kommuner så kan det ta lang tid for å få behandling av byggesaken. Det tar for lang tid for næringer, vi får ikke kommet i gang. Lederen vår for byggesak sier; "Kan ikke vi ha et åpent folkemøte hvor alle kan komme og gi sine innspill om hva vi kan gjøre bedre og om det er noe vi kan gjøre sammen".

 

Silvija: Resulterte det i noen nye prosesser?

 

Mette Jane: Ja, det gjorde det. Vi må ikke tro at vi vet hva innbyggeren trenger. Vi må spørre. Det førte til at vi kunne ta med helt konkrete ting fra dette åpne møtet, som gjør at vi har mye flotte prosjekter hvor næringen kan få være med selvbetjenende og innenfor det man har rett til å få. Samt at ting kan flyte. Vi har jobbet en del med Lean og det er litt gøy når du og jeg snakker om personalpolitikk som litt naturfag. Fordi jeg tenker ofte at personalpolitikk.. Jeg er realist i bunnen fra videregående. Det er fart, det er spenning, det er motstand, det er fiksjon og Lean tankegangen er jo når du flyter. Det er veldig behagelig. Vi skal prøve å få til at det flyter, men da må vi vite at det flyter for alle. Både for den som skal motta en tjeneste og levere en tjeneste. Så det er spennende. Mye naturfaglig god personalpolitikk.

 

Silvija: Flyt er viktig også tenker jeg at friksjon også er bra.

 

Mette Jane: Det er så bra. Å høre litt motstand. Som vi sier; "Alle utsagn må legges på bordet nå. La oss få høre alt nå". Vi er i Innspills fasen.

 

Silvija: Jeg hørte et nydelig sitat som jeg vil ta med meg videre. At alt som er verdt å gjøre, har blitt gjort av team med tre karakteristikker. De er enige om mål. Man har blitt enig om det store prosjektet eller en slags retningssans. De tør å utfordre hverandre og så har de god dynamikk til å løse diskusjonene hvor man tør å dra frem uenighet. Det er ganske morsomt fordi det er sjeldent. Min erfaring med HR i veldig mange organisasjoner er at de ville grepet inn lenge før det blir noe som helst som ligner på konflikt. Konflikt er et så negativt ord fordi du tenker at dette bare er et problem og det er på en måte feil ord å bruke i denne sammenhengen også, men det å tørre å si til en kollega; " dette her er du verdensmester på, hvorfor sover du nå?".

 

Mette Jane: Å gi en tilbakemelding som kanskje ikke oppleves som positivt i det første øyeblikket, er å ville vel. Det å være ærlig mot hverandre og bidra med kunnskap inn, er en organisasjonskultur.

 

Silvija: man skal være ganske pen smil for å få den igjen, men det har du.

 

Mette Jane: Takk skal du ha og takk og likeså.

 

Silvija: Du snakket også om et veldig spennende prosjekt innenfor matematikkundervisning. Hva tenker du der?

 

Mette Jane: Vi ble koblet sammen fordi vi jobbet i klynger. Vi er den eneste kommunen nå som jobber i iKuben. Klyngedeltagelse. På kickoffen med NCE iKuben så fikk vi sett prosjektet til VR education med VR i matematikkundervisningen. Vi ble koblet på og så satt vi forskning på og så har vi hatt det prosjektet i Molde kommune. Min jobb er også å sørge for at andre ledere i alle fag får høre om det prosjektet. Det som er en artig spin-off nå er at andre fag blir interessert i om de kan bruke det samme i deres fag. Kan det brukes i rask psykisk helsehjelp eller innenfor demens? Det er også min rolle i å være en livslang lærende organisasjon. Vi må snakke om det vi lurer på og får til og kanskje få spin-off i andre deler av organisasjonen. Jeg er nødt til å ta et sitat fra en av elevene våre. De ble spurt om dette VR-brille konseptet er bra og ble utfordret på om det kan gjøres bedre og det fikk de bidratt til. Og så fikk de tilbake brillene og var så spent på om deres bidrag hadde gitt noen resultater og det hadde det. Så flere av innspillene til elevene var kommet med i den forbedrede versjonen. Da var det en av elevene våre som sa; " Vi har sett at andre skoler på Supernytt får lov til å jobbe med slike ting og nå er vi en slik skole". Da blir jeg rørt.

 

Silvija: Nå har vi en sånn kul tester leke skole.

 

Mette Jane: Ja. Om du blir stolt, om du blir engasjert, og du mestrer og du får være med å skape. Det er mye av grunnlaget for læring, altså deltakelse og aktivitet. Også er det jo selvfølgelig Pippi Langstrømpe som sier; " Hvorfor skal jeg gi læreren svaret når læreren vet svaret fra før?". Jeg tror at både ansatte, barn og innbyggere har lyst til å være med å skape nye svar.

 

Silvija: Jeg tror det er et kjempeviktig poeng, særlig fordi når terrenget endres så gjelder kanskje ikke de gamle svarene og det at noen tør å finne ut av de nye svarene i fellesskap må være en super inspirerende utdanning også, barn og voksne.

 

Mette Jane: jeg har sagt lite om ledelse men det er litt ledelse det kommer an på. Vi har sirka 50 stykk i ledelsen I mange forskjellige bransjer. Ledelse skal romme kultur for denne utviklingen. Så det må en organisasjon hjelpe lederne til. Det er personalet og organisasjonsavdelingen som må hjelpe lederne til å være den endringsagenten.

Silvija: Finnes det noen prinsipper, altså noen enkle bud for å få til en slik ledelse?

 

Mette Jane: Du må sette av tid til å romme hva utfordringene er, om alt er mulig, du må romme tid til utviklingsprosjekt og tverrfaglig, på tvers av bransjer. Det er derfor Molde kommune hører til iKuben. Det var ordføreren vår som ville ha oss med og da har vi det forankret på toppen, at det er sånn vi skal jobbe fremover når vi begynner å nærme oss smart-by satsning og forskjellige andre ting.

 

Silvija: Jeg tror også det er et viktig poeng at vi har altfor mange velmenende eiere i privat næringsliv som ikke har engasjerte og ikke har hendene sine Inn i deigen og da er det utrolig vanskelig å forstå endringene og være med på å påvirke det på en konstruktiv måte. Det blir litt deres problem også når ting går galt og da er det enda viktigere å få det til på riktig måte.

 

Mette Jane: Men min og andre sin jobb er å gjøre min leder god. Et prinsipp her hver dag er at jeg må tilrettelegge for han slik at han får komme til bords og selvfølgelig komme med sine innspill og korreksjoner. Det er jobben vår å gjøre ledelsen god og forankre hele tiden og få de justeringene vi trenger.

 

Silvija: Jeg tror at dere sier det, og det er selvfølgelig viktig i byråkratiet og i andre deler av det offentlige, men jeg tror dere som først og fremst er å gjøre kommunen god og så skal man hjelpe lederen sin til å gjøre det så effektiv som overhodet mulig. I noen deler av det offentlige så kan det bli slik at om bare lederne er fornøyd så får resten være det og. Der er det kjempe spennende å se at man på mange steder klarer det. Man klarer å ha strukturer som utfordrer og utvikler i samme retning. Jeg har bodd en del i forskjellige land og det er få steder Jeg har sett et så konstruktivt og en så retningsbevisst offentlig sektor, som i dette landet. en av de tingene som har irritert meg ganske ofte er at man altfor ofte snakker om det offentlige som at det ikke er innovativt nok, Så både skremmer bort nye talenter og tar bort inspirasjon fra gamle talenter. Det å være stolt av den endringskraften man faktisk klarer å ha selv om man er rik og egentlig i god grunn, ganske fornøyd med seg selv. Det er imponerende.

 

Mette Jane: Fint det du sier. Nå etablerer vi en sånn ung tenketank i forhold til bærekraft som vi ikke har snakket om. Det å gjøre ting på andre måter, ettersom kommunene kommer til å få trangere økonomi. Vi må tenke og levere tjenester på andre måter med de mulighetene vi har og ikke minst bærekraft. Der skal vi ha en ung intern tenketank i kommunen, men det som er gøy var responsen jeg fikk fra de som var 41 og over og 53 og over, og andre; "Hva med oss da?". Da sa jeg: "Bring it on, om dere også har lyst til å være med på en slags tenketank så skal vi lage det også". Det er ofte sånn at hvis vi gjør en liten mekanisk endring i organisasjonen, så forløser det også en dynamikk rundt som gjør at du kan skape noe enda bedre, som du kanskje ikke tenkt på. Du må være nysgjerrig på hvilke signaler du får både fra innbyggere og egen organisasjon, for å skape sammen der.

 

Silvija: Jeg tror at dette her med å ansvarlig gjøre alle og innbyggere, og som du sier med bring it on, er en utrolig viktig del av hvordan vi kommer til å lede det offentlige og byer fremover.

 

Mette Jane: Og vi må møtes. Vi må ha arena for å ta imot og være genuint opptatt av ideer til foreldre, til barn, til innbyggere og næringsliv. Vi må være en aktør som legger til rette for at også næringslivet skal ha det godt i vår kommune.

 

Silvija: Da har jeg lyst til å komme tilbake til dette med friksjon. Det var noen som inviterte meg nå nylig til å snakke om smarte byer og modellen var friksjonsfrie byer. Da sa jeg nei, jeg vil ha friksjons fulle byer, men det skal være positiv friksjon. Vi mennesker trenger å bryne oss på hverandre.

 

Mette Jane: Ja, Det gjør vi.

 

Silvija: Det eneste vi bryr oss om er det som skjer når vi er så si alt sammen. Uansett hvor digitale kunnskaper vi gir, så skjer magien når vi møtes. Det at dere ligger til dette veldig aktivt, er flott.

 

Mette Jane: Du må prosjekt organisere også for å få fremdrift i prosjekter og for å få hentet ut gevinstene av verdiskapningen og da må du ha de ulike aktørene inn i prosjektene. Du må ha god kultur i bunnen. Du må ville vel. Alt du legger på bordet og bidrar med, må kunne tåle dagens lys og vi må kunne håndtere det.

 

Silvija: Mette, vi er tomme for tid. Det hadde vært utrolig morsomt å høre mer. Vi skal se til Molde kommune. Jeg spurte deg om hva du vil at folk skal huske og du sa at en innbygger skal være stolt av kommunen sin. At det er det man fokusere på imponerer meg, det er veldig gøy. Mette Jane Holand, innovasjon og endringsguide, personal og organisasjonssjef i Molde kommune, takk for at du var med oss og lært oss om innovasjon i offentlig sektor.

 

Mette Jane: Tusen takk for at jeg fikk komme.

 

Silvija: Takk til dere som lyttet.

 

Du har lyttet til en podcast fra LØRN.TECH - en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Lørn.tech. 

Quiz for Case #C0178

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: