Personvern

 1. BESKRIVELSE
  Denne personvernerklæringen (heretter kalt “Personvernerklæringen”) beskriver hvordan Lørn AS (heretter “Lørn”, “vi” eller “oss”) samler inn, bruker og behandler informasjon om enhver person (heretter kalt “deg”) som samhandler med våre produkter og tjenester som kunder, partnere, brukere, leverandører, deltakere i arrangementer og forretningskontakter.

  Lørn verdsetter ditt personvern og behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven.

  NÅR, HVORFOR OG HVILKEN TYPE DATA SAMLER VI IN?
  2.1 Generelt

  Denne personvernerklæringen dekker informasjon vi samler inn fra deg gjennom nettstedet vårt og nettbaserte arrangementer. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne utføre våre tjenester og for å administrere og administrere forholdet ditt til oss. I denne forbindelse kan vi behandle følgende personopplysninger:

  Kontaktinformasjon (som navn, brukernavn og e-postadresse);

  Betalingsinformasjon;

  Bakgrunn, inkludert utdanning, stilling og arbeidsgiver; og

  All annen informasjon du gir gjennom kommunikasjon med oss ​​eller angående levering av tjenestene.

   

  2.2 Tjenestetyper

  Tjenestene knyttet til håndtering av personopplysninger inkluderer:

  – Kontoregistrering. Hvis du registrerer en konto hos oss, kan du bli bedt om å gi oss visse personopplysninger som navn, etternavn og e-postadresse. Du kan også frivillig gi oss ytterligere personopplysninger og kontaktinformasjon.

  – Undersøkelser: Når du gir oss informasjon som svar på en undersøkelse utført av oss, kan vi motta dine personopplysninger (navn og e-postadresse) i henhold til arten av den gitte undersøkelsen (identifisert eller anonym)

  – Betaling: Lørn gir muligheten til å ha premium-kontoer med kredittkort eller andre metoder gjennom en tredjeparts betalingsleverandør. Vær oppmerksom på at vår tjenesteleverandør – ikke Lørn – samler inn og behandler din økonomiske informasjon.

   

  – Onlinearrangementer og webinarer: Lørn AS kan tilby offentlige nettbaserte arrangementer/webinarer (live eller innspilt) på sosiale medier og/eller på våre nettsider, hvor du kan dele kommentarer og tanker. For noen av arrangementene kan du bli bedt om å registrere deg hos oss og/eller gi oss personopplysninger som navn, e-postadresse og profil på sosiale medier. Vær oppmerksom på at informasjon du legger ut eller gjør tilgjengelig på våre profiler på sosiale medier eller deltar i våre online-arrangementer, vil være offentlig tilgjengelig. Basert på det bør du ikke inkludere personlige eller sensitive data om deg selv eller en annen person og/eller bedrift.

  – Deltakelse i nettbaserte aktiviteter knyttet til kurs: Lørn kan samle inn enkelte brukergenererte kursdata som svar på spørrekonkurranser og skriftlige refleksjoner. Basert på det bør du ikke inkludere personlige eller sensitive data om deg selv eller en annen person og/eller bedrift.

  – Nyhetsbrev: Hvis du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev, kan du bli bedt om å gi oss visse personopplysninger som navn, etternavn og e-postadresse. Ved å sende inn forespørselen din om å motta nyhetsbrevet, kan du godta at vi kan lagre og behandle din personlige informasjon og også godta å motta annen kommunikasjon fra oss.

  – Navigasjon: dette refererer til informasjonskapsler som brukes på datamaskinen din og informasjon som samles inn når du besøker og navigerer gjennom nettstedet vårt. Vi samler inn og bruker informasjon for å: (1) tilby tjenester skreddersydd for vårt publikum og kunder, (2) utføre statistisk analyse av oppførselen til brukerne våre, (3) legge til rette for at vi kan huske deg, og (4) tilpasse din online opplevelse. Ved å samtykke til våre retningslinjer for informasjonskapsler, godtar du å dele demografisk informasjon og interesse for spesifikke lenker på nettstedet vårt og andre medier. Denne informasjonen kan også brukes til å sikre sikkerheten til våre tjenester og nettstedet. Du kan nekte å samtykke, og informasjonen din vil ikke spores når du besøker nettstedet vårt, men en enkelt informasjonskapsel kan brukes for å huske preferansene dine.

  Vi samler inn og behandler disse personopplysningene for å kunne utføre tjenestene våre (ref. GDPR art. 6(1) bokstav b), for å opprettholde vår legitime interesse i å administrere og administrere vårt forhold til deg, og for å opprettholde vår legitime interesse i å behandle eventuelle rettskrav (GDPR art. 6(1) bokstav f), samt for overholdelse av våre juridiske forpliktelser (ref. GDPR art. 6(1) bokstav c).

  Vi behandler kun dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for utførelsen av våre spesifikke formål under det juridiske grunnlaget, som beskrevet mer detaljert nedenfor.

   

  2.3 Juridiske forpliktelser

   

  For oppfyllelse av GDPR-regelverket og andre juridiske forpliktelser er Lørn underlagt regnskaps- og bokføringslovgivningen som pålegger oss å lagre og eventuelt rapportere informasjon om våre kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for bruk av informasjonen er GDPR art. 6.1 bokstav c (lovplikt).

   

  2.4 Sikkerhet

  For å forhindre og oppdage misbruk, misbruk og uautorisert tilgang til våre systemer eller data, beskytter vi dem og registrerer bruk og forsøk på bruk av våre tjenester i våre IT-systemer. Det rettslige grunnlaget for bruk av informasjonen er GDPR art. 6.1 bokstav c (lovplikt).

  DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPART?
  Vi vil ikke dele dine personopplysninger med andre med mindre du enten gir oss ditt samtykke til det (ref. GDRP art. 6(1) bokstav a) eller hvis vi har et annet juridisk grunnlag for å dele dine data (ref. GDPR art. 6 (1) bokstav b), eller hvis vi er lovpålagt å avsløre dine personopplysninger (ref. GDPR art. 6(1) bokstav c), eller det kan rettferdiggjøres på grunnlag av vår legitime interesse i å gjøre det (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f).

  Når det gjelder regnskapsinformasjon, deler vi nødvendige personopplysninger med vår regnskapsleverandør, samt Stripe (www.stripe.com) som vår betalingsgateway.

  Når vi bruker tredjeparts underleverandører eller tjenesteleverandører for å levere våre tjenester, vil vi ta passende juridiske forholdsregler og tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Våre tjenesteleverandører (alt 1) er kun basert innenfor EU/EØS. Alt 2 kan være basert på steder over hele verden. Dette betyr at dine personopplysninger kan bli overført utenfor EU/EØS, og i dette tilfellet vil vi iverksette passende sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine, for eksempel avtaler med EUs standard kontraktsbestemmelser.

   

  HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
  Både våre databehandlere og vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved behandling av dine personopplysninger og for å forhindre tap eller ulovlig behandling. Slike tiltak inkluderer interne rutiner, databehandlingsavtaler og IT-sikkerhetsprosedyrer for å verifisere tilgangsrettigheter. Vi vil også gjennomføre databeskyttelseskonsekvensvurderinger når det er sannsynlig at behandlingen av dataene dine kan resultere i høy risiko med hensyn til dine rettigheter og friheter i forhold til dine personopplysninger.

  HVA ER DINE RETTIGHETER?
  Du har flere rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Vi har gitt en liste over rettighetene du kan utøve i forholdet ditt til oss som behandlingsansvarlig nedenfor. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss, så vil vi svare på din henvendelse så snart som mulig, men senest en måned etter mottak av din henvendelse.

  – Innsyn: Du har en generell rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg.

  – Retting og sletting: Du har en generell rett til å be om at vi skal rette eventuelle uriktige personopplysninger om deg og slette personopplysninger om deg.

  – Begrensning: Du har en generell rett til å be oss om å stoppe («fryse») behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi skal slette disse data i henhold til våre rutiner for slik sletting inntil saken er avklart.

   

  – Dataportabilitet: Du har en generell rett til å be om overføring av dine personopplysninger i et vanlig, maskinlesbart format.

  – Innsigelse: Du har en generell rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg dersom dette er begrunnet i spesielle forhold fra din side.

  – Klagerett: Dersom du ikke er enig i måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi ber deg kontakte oss på forhånd slik at vi kan avklare eventuelle misforståelser.

  HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE DATA?
  Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for formålene nevnt i denne personvernerklæringen. Dette betyr at når avtalen vår med deg avsluttes eller når du avslutter kontoen din, vil vi slette dine personopplysninger så snart formålet vårt med å behandle slike data ikke lenger er relevant med mindre vi er tvunget ved lov til å lagre disse dataene lenger.

  HOLDER VI DENNE RETNINGSLINJEN OPPDATERT?
  Ja. Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil bli varslet hvis vi gjør noen vesentlige endringer.

  HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?
  Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål eller kommentarer eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine. Våre kontaktdetaljer er:

  contact@lorn.tech

  LØRN AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo