Hvordan skal en bedrift med over 3.000 stå i mot en global pandemi?

Telenor Norge er en av de bedriftene som klarte seg aller best under pandemien. Deres
bruk av egen-utviklede prosjekter, smidig ledelse og design thinking gjør at de av flere blir
omtalt av flere som “best i klassen”. I denne serien vil du blant annet høre om deres eget
prosjekt “smidig dag”, hvordan de gikk fra å ikke ha Teams til en heldigital hverdag over
natten og balansering mellom hjemmekontor og kontor.

Hva er en Masterclass?

I Masterclass-serien til Lørn lar vi landets fremste eksperter fordype seg i et tema over fire
episoder på 30 minutter med følgende struktur:
Introduksjon til gjesten og tema, hvorfor det er viktig og en smakebit på hva som
kommer
Så kommer de beste mest relevante eksemplene for tema
Før vi blir kjent med hvilke verktøy og metoder som er mest relevante
Vi avslutter med et verksted der eksperten hjelper oss med hvordan man
implementerer seriens tema i praksis

Anne Flagstad og Siri Skavraker; HR-spesialistene

Hva var svarene Anne og Siri fikk fra over 60 ansatte da de spurte om effektene av
hjemmekontor, pandemien og veien fremover. Hva er de viktigste læringspunktene Anne og
Siri har tatt med seg fra hvordan man skal gjøre hverdagen best mulig for de ansatte?
I denne serien kan du høre hvordan et milliardkonsern måtte forholde seg til en rask
omstilling, men du vil også høre hva en SMB kunne gjort. Du vil både høre små “tips og
triks” til å lede bedre, men også om større strukturendringer.
Lær om hva som faktisk er viktig for dine ansatte
Hør på denne Masterclass-serien og lær av noen av de dyktigste HR-rådgiverne i Norge.
Trykk her for å høre, se video eller lese transkriberinger av denne serien.

Lær om hva som faktisk er viktig for dine ansatte

Hør på denne Masterclass-serien og lær av noen av de dyktigste HR-rådgiverne i Norge.
Trykk her for å høre, se video eller lese transkriberinger av denne serien.