LØRN Masterclass M0021
Designdrevet innovasjon i offentlig sektor
I dette Masterclass-kurset med #LØRN lærer vi om Designdrevet innovasjon i offentlig sektor, hvor vi har Lavrans Løvlie fra PwC som gjest. Lavrans er leder for design teamet i PwC og han har også startet verdens første tjenestedesignfirma Livework i London.

Lavrans Løvlie

Partner

PWC

"Det vi holder på med er ikke akkurat rocket science, man kan gjøre veldig mye at det vi gjør uten å være utdannet designer"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (40min)

Forstå hva kundene trenger, Hva vil skape verdi for kunden, Utviklingsmetoder, Nye forretningsmodeller, Bærekraft, digitalisering og plattformøkonomi, Offentlige endringer og tillit

Leksjon 2 - Eksempler (33min)

Kulturrådet som et åpent kulturtilbud for hele befolkningen, Gjensidige som ekte bærekraftsdriver, Viktigheten av tillit i tjenestene, Nye tjenestemodeller, Tjenester for alle, Delingsøkonomi, Forbedre tjenester, Viktigheten av god informasjonsflyt

Leksjon 3 - Verktøy (17min)

Feltundersøkelse, Kundereise, prototyping, Design Thinking, Nudging

Leksjon 4 - Verksted (9min)

Hvorfor folk ønsker ny lærdom, Triggere, Hvordan bli kjent med kunden, Å finne “tidslommen”, Mulighetsrommet i Word of mouth

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Moderne ledelse
Organisasjon: PWC
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 16, februar 2022
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Forstå hva kundene trenger, Hva vil skape verdi for kunden, Utviklingsmetoder, Nye forretningsmodeller, Bærekraft, digitalisering og plattformøkonomi, Offentlige endringer og tillit
• Kulturrådet som et åpent kulturtilbud for hele befolkningen, Gjensidige som ekte bærekraftsdriver, Viktigheten av tillit i tjenestene, Nye tjenestemodeller, Tjenester for alle, Delingsøkonomi, Forbedre tjenester, Viktigheten av god informasjonsflyt
• Feltundersøkelse, Kundereise, prototyping, Design Thinking, Nudging
• Hvorfor folk ønsker ny lærdom, Triggere, Hvordan bli kjent med kunden, Å finne “tidslommen”, Mulighetsrommet i Word of mouth

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0021a

Leksjon 1 - ID:M0021a

Leksjon 1 - ID:M0021a

Velkommen til Lørn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei, og velkommen til Lørn Masterclass i tjenestedesign med Lavrans Løvlie. Velkommen til deg også, Lavrans.

 

Lavrans Løvlie: Tusen takk skal du ha, Silvija.

 

Silvija: En litt sånn spennende historie som jeg kommer tilbake til om litt, men jeg skal bare si to ord om selve produktet sånn at folk vet hva de lytter til. Dette her er altså en såkalt Lørn Fundamentals. Tanken er at det er et 2 timers digitalt kurs i samtaleformat, og den består av fire deler, hvor den første leksjonen på cirka 30 minutter dreier seg om en introduksjon til temaet. Andre halvtime dreier seg om dine favoritteksempler. Tredje halvtimen dreier seg om en verktøykasse, så folk kan få et vokabular og noen metoder de kan begynne å anvende selv. Og fjerde minileksjon dreier seg om at du er min mentor og jeg er en SMB leder, og du hjelper meg å komme i gang med et tema. Da tenker jeg at jeg hopper litt i tema. Det vi snakket om i forbindelse med hvordan vi skal vinkle din enorme erfaringsbase og kunnskap om tjenestedesign er at du sa noe veldig spennende. Du sa du mener at Norge er helt i verdenseliten når det gjelder anvendelse av tjenestedesign i særlig offentlig sektor. Kan ikke du fortelle litt mer om det?

 

Lavrans: Jo, det er utrolig spennende hva som skjer i Norge nå, og som egentlig har vokst utover de siste ti årene. Og vi ser at staten og kommunene, offentlige tjenester har tatt i bruk designmetodikk for å forbedre brukeropplevelsen. Og det er flere heldige ting som har skjedd der da, vi var veldig tidlig ute. Vi var tidlig ute på Design og Arkitektur Høyskolen, så på den akademiske siden og på utdannelsessiden var vi tidlig ute. Vi har DOGA, som var veldig tidlig ute med litt sånn seedfunding for hvordan vi kan få opp de første eksempelprosjektene, som har vokst. Også har vi en design industri som er veldig tidlig ute. Vi har veldig høy kvalitet i en serie av designfirmaer, hvor det også er veldig hyggelig stemning mellom oss og mye faglig utveksling. Så vi har fått en clustereffekt som er bygd veldig fint, så vi får ut veldig gode folk på skolene nå med høyt nivå. Radikale og spennende prosjekter kommer fra offentlig sektor. Og nå har bevisene begynt å komme også, slik at man begynner å se at denne etterspørselen kommer der ute. Samtidig som fagmiljøene utvikler faget hele tiden. Det jeg synes er veldig kult, jeg har en god del internasjonale kolleger her i PWC hvor jeg jobber. Og de ser til Norge. Hvor er de beste eksemplene på å bruke design i offentlig sektor. Så kommer de hit fordi vi har vært på tvers av alle de offentlige bitene, helse, miljø, transport og skatt. Vi har dekket alle de feltene, og så er det blitt enda mer aktualisert nå med bærekraftspushen som går gjennom både hele næringslivet og det offentlige. Og det å gjøre offentlig tjeneste bedre, det passer rett inn i den tredjedelen av bærekraft som handler om sosial bærekraft.

 

Silvija: Lavrans, bare et par avklaringspunkter for våre lyttere som kanskje ikke er innkjørt med vokabularet. Så snakker vi om designmiljøer, det har ikke noe med mote og klær å gjøre. Dette dreier seg om en utviklingsmetode, ikke sant?

 

Lavrans Ja, jeg kan jo dra det litt tilbake, så dette begrepet tjenestedesign eller servicedesign, det oppsto rundt 2000, egentlig med de samme folka som utviklet design thinking tankesett og så videre. Så jeg starta verdens første tjenestedesign firma Live Work i London på den tiden. Og alt var jo egentlig basert på at vi så tre ting. Vi så at digitalisering kom til å endre måten man leverer produkter og tjenester på. Vi så at forretningsmodellene begynte å endre seg fra produkt til abonnement. Og så var vi veldig opptatt av bærekraft også fordi vi tenkte man må tenke systemisk rundt konsum. Og når vi flytter fra å eie en bil til å dele en bil, da må man tenke annerledes rundt forretningsmodellen. Selv om kanskje produktet i sentrum er det samme da.

 

Silvija: Jeg må bare avbryte deg for lytternes skyld, og jeg har hørt deg si tre ting, men jeg har bare notert meg de siste to. Så du sa vi gikk fra produkt til abonnement. Dette er en del av denne her bærekraftspushen, og vi tenker mer systemisk om konsum. Hva var det første?

 

Lavrans: Det første jeg sa var at det er digitalisering som ligger i bunn av det hele. Fordi det er veldig tydelig at bedrifter vil gå fra å selge produkter til at de må møte kunden på mange måter. Man bruker web, mobil, man bruker kundesenter og produkt og så videre. Og grunntanken er ganske enkelt hvordan designer vi opplevelsen av det? Opplevelsen av den reisen fra å oppdage noe på web, til å bruke mobilen til å bestille noe, til å ringe noen, til å dra i butikken og ta og føle på det og så videre. Så i enkleste forstand så er tjenestedesign hvordan du designer den gode kundereisen, eller den gode brukerreisen på tvers alle disse kanalene som er mer eller mindre digitale.

 

Silvija: Egentlig så sier du at du ser tre megatrender som driver verden vår. Fra cirka 2000 er da digitalisering, plattformøkonomi og bærekraft som en reorganisering av samfunnet vårt. Og noen skjønte at dette her krever egentlig litt sånn “”rethink everything”” type modell, og det henger sammen med denne D School på Stanford. Kan du fortelle oss litt om den historien derfra, og så til Live Work? Og så skal jeg bare si en personlig ting her, for jeg tror det er cirka fem år siden vi to møttes, og da jobbet jeg med en podcast serie som het “”De som bygger det nye Norge””. Og helt av seg selv, så var det en person jeg ikke kjente som skrev til meg på LinkedIn og sa at «du må snakke med Lavrans Løvlie». Han er en av de mest spennende personene vi har i Norge. Og vi hadde en samtale, det var virkelig utrolig spennende, og jeg er også fascinert av det med at du har jobbet stort internasjonalt. Men så har du valgt å anvende det i Norge nasjonalt. Og siden så har jeg hørt litt om noen av de prosjektene du har jobbet med i Oslo kommune. Og så har vi nå hørt en veldig spennende historie om Bamble kommune. Av alle steder som anvender veikartet til tjenestedesign som er blitt utarbeidet i samarbeid mellom AHO blant annet og KS. Og så jeg har hørt på noen folk fra DOGA, blant annet Malin Kock Hansen, som snakket om GNIST prosjektet, hvor man går til forskjellige kommuner og hjelper dem å tenke på sine egne innbyggertjenester. Og dette er virkelig en klimaendring i måten det offentlige jobber på. Hvordan går vi fra D School på Stanford til GNIST i Norge?

 

Lavrans: La meg prøve. Jeg studerte først industridesign, så jeg lærte hvordan man designer sånne ting som det der, og så var jeg ferdig akkurat når internett kom. Så jeg begynte å jobbe med noen av de første nettsidene i Norge. Også tok jeg en master i England, som er den første masteren i digital design som fantes da. Og da åpna jo hele dette miljøet seg opp, for de hadde jo nær kontakt med Apple, Stanford og IDEO, som er et amerikansk firma som egentlig har dratt veldig mye av dette fremover. Og vi var så heldig egentlig bare å sitte midt i det der. Vi hadde bare kjempeflaks. Det ble helt logisk og naturlig for oss, så når vi prøvde å selge dette til andre så skjønte vi at jøss, her er kanskje ikke verden helt klare for det enda. Men Bill Moggridge, som var med å stifte IDEO, og den veldig fundamentale utviklingen av Design Thinking, han var på en måte vår onkel når vi starta Live Work og fulgte oss veldig på den ferden, så vi følte at vi hadde noen veldig, veldig gode støttespillere i miljøet. Og så fikk vi jo veldig tidlig superinteressante kunder så vi jobba med Sony, vi jobba med Orange i UK, som var verdensmester i branding på den tiden. Vi jobba med BBC rundt hvordan de skulle håndtere personlig data når seerne deres ble til medlemmer, abonnementsmedlemmer osv. Så vi fikk noen fantastiske erfaringer der. Og i England så gjorde vi noen av de første offentlig sektor prosjektene jeg noen gang har gjort, for eksempel med arbeidsledighet i Nord England.

 

Lavrans: Og så møtte jeg en vakker kvinne i London som var norsk, og hadde bodd der i mange år. Men da blir det jo gjerne til at man flytter til Norge. Så da tenkte jeg litt sånn okei, nå er den spennende delen av karrieren min over. Nå er det mer familie som gjelder. Og så ble det egentlig helt omvendt fordi jeg jobba med Arkitekthøyskolen. Så ble jeg med styret i forløperen til DOGA, og opplevde at det ble veldig godt tatt i mot. Og når jeg da dro opp noen av disse eksemplene med at det går an å designe for å redusere arbeidsledighet, så ble det veldig stor entusiasme rundt dette her. Og da skjedde ting veldig fort. Så Kaia Misvær fra design for eksempel, veldig sentral i relasjonen mellom det offentlige og Design og Arkitektur Høyskolen og forskning og så videre. Det er mange navn å nevne i dette her, men vi ble liksom en gjeng som bygde på hverandre, og DOGA har tatt en veldig ledende rolle med å drive etterspørsel og sørge for å få finansiert eksperimentelle prosjekter. Og sånn som verktøykassen jeg nevner, som jeg ikke skal ta noen ære for i det hele tatt. Det er jo Kommunenes Sentralforbund som har gått inn og laget noen veldig gode, veldig nyttige og konkrete, praktiske og brukbare verktøy. Også er jo ikke disse greiene vi holder på med rocket science. Man kan gjøre veldig mye av dette uten å være en fagutdannet designer, så dette er verktøy som jeg tror kan bli veldig nyttig for mange.

 

Silvija: Det jeg husker Kaia forklarte er at hun jobber ganske tett med en veldig flink dame som er psykolog, og en veldig flink dame som er mer grafisk anlagt. Kanskje det var teknologi hun drev med, sånn at det er vel litt tverrfaglig. Og i bunn og grunn så dreier det seg om å følge en utviklingsmetodikk, for å tenke nytt rundt tjenester som skal løse eksisterende problemer. Er det sånn noenlunde riktig formulert?

 

Lavrans: Det vil jeg absolutt si. Og hvis jeg skal ta noen av nøkkelelementene i faget så tenker jeg det handler om å ta utgangspunkt i brukerne eller kundene, og hvordan de opplever tjenesten. Om det nå er NAV, eller om du er en bank, eller om det er en bilforhandler eller et sykehus. Så begynner man med hvordan opplever brukerne våre oss. Hvor er det ting går gærent? Hvor er det vi gjør noe som virkelig gjør en forskjell for dem og så videre. Så vi begynner veldig ofte med å dra ut i felt, og observere og lytte. Og hvordan arter nå dette her seg da der ute for dem? Også handler det både om å forbedre tjenester, hvordan kan vi bli bedre, men det handler også om å tenke helt nytt. Er det noen behov der ute som ikke blir møtt? Kan vi rigge måten å jobbe på eller finne opp nye ting for å møte disse behovene. Og så handler det fundamentalt om..

 

Silvija: Jeg må bare spørre deg. Jeg avbryter deg litt også for å hjelpe lytterne litt. Men slik jeg forstod deg før og slik jeg forstår Kaia så er det egentlige spørsmålet “”hva er det egentlige behovet her?””. Og kanskje vi tolker det feil. Kanskje vi tolker det med våre briller, og ikke med kundens. Er det overforenkling?

 

Lavrans: Nei, jeg tror det gjelder oss alle som er eksperter på et eller annet. Og som alle er da, når du sitter i skranken på NAV, eller om du utvikler komplekse styringsmodeller for en oljeplattform. Så kommer vi alle i en posisjon der det er vanskelig å vite alt. Hva er det nå egentlig kundene og brukerne tenker om oss. Så det å ta det skrittet ut og virkelig genuint lytte og observere. Det er litt mer utfordrende enn man tror. Og som en kunde av meg sa, han sa det så godt da. Han sa vår organisasjon er så kompleks og de eneste som ser helheten er kundene våre. De ser hvordan det henger sammen.

 

Silvija: Jeg trodde du skulle si noe annet. Jeg var borti en daglig leder som egentlig var litt oppgitt, og sa at alt dette her ville vært så utrolig bra hadde det bare ikke vært for de hersens kundene. Men det du sier er at av og til fortaper vi oss i vårt eget system. Det jeg som teknolog da opplever av og til, det er at vi forventer at kundene skal tilpasse seg våre systemer som vokser opp av historiske strukturer. Og det er kundene som må takle vår organisasjon, i stedet for at vår organisasjon er til for kundenes behov da.

 

Lavrans: Med der må jeg si litt sånn positivt, jeg synes jeg har sett en voldsom forandring de siste ti årene, fra veldig sånn innsiden-ut tenking. Hvordan er vi mest mulig effektive og produktive, til at de aller fleste organisasjoner har på toppen av agendaen da, hva slags verdi skaper vi for kundene våre. Så her syns jeg verden virkelig har gått fremover. Og det skaper veldig store konkurransefortrinn også hvis du virkelig skjønner hvordan du skaper verdi.

 

Silvija: Ja, det er litt det jeg skulle legge til. Jeg tror at det er litt god utvikling også av nødvendighet. Fordi jeg tror at vi som kunder begynner å skjønne at i og med at tjenestene blir mye mer geografiuavhengig, at mye av dette her blir globalt kanskje. Og dette gjelder til og med for offentlig sektor fordi vi forventer en helt, kanskje urimelig effektivitet av vår offentlige sektor. Da er det sånn at du må nesten forstå kunden din.

 

Lavrans: Det der er jo interessant da, når vi tenker på hvorfor offentlig sektor skal holde på sånn. De har monopol og de har ikke kunder og sånn. Men jeg er litt stolt av staten vår. Jeg hadde et møte med Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring her rett før jul, om hvordan de jobber med veldig tekniske, statlige ting for å gjøre det enkelt for innbyggerne å forstå. Da ble jeg stolt av staten. Så jeg tenker dette handler egentlig om å styrke den tilliten som vi er så stolte av i Norge da. Det at vi faktisk stoler på institusjonene. Som jeg personlig syns er en av vår tids største utfordringer. Vi ser jo at tilliten til institusjoner eroderer. Men da tenker jeg det at websidene fungerer når du skal logge deg inn i en offentlig tjeneste, det har utrolig mye å si for tilliten. Det at noen tar telefonen og kan svare deg på det du lurer på har utrolig mye å si for tilliten. Og det er lett å tenke at det er det politikerne sier og det som står i avisen som bygger tillit. Men jeg tror det er veldig mye i den konkrete interaksjonen med tjenestene som er minst like viktige.

 

Silvija: Jeg har først skrevet “”Digital Dugnad””.

 

Lavrans: Yes.

 

Silvija: Og så “”Staten og Dataen””. Man lærer egentlig best selv når man holder på med sånne prosjekter, og min hovedkonklusjon etter å ha skrevet denne boken er at jeg tror vi har staten som en innovasjonsplattform, og at vi har noen unike utgangspunkt der. Og det er en veldig kunnskapsrik og rik offentlig sektor, men også etter hvert en sektor som egentlig setter ganske høye forventninger til seg selv, for å fortjene det monopolet man har. Og det er et utrolig interessant konkurransefortrinn for landet vårt, ikke minst gjennom pandemien da.

 

Lavrans: Ja altså vi har alltid mye å klage på, men når jeg ser meg rundt omkring i Europa så ligger vi langt framme altså. Det er det ikke noe tvil om. Men Silvija, du nevnte dette med tverrfaglighet. For det er jeg spesielt opptatt av om dagen.

 

Silvija: Fortell.

 

Lavrans: For jeg kommer jo egentlig fra en veldig smal nisje. Design av tjenester liksom. Og det har jo vært veldig sært. Og så har det blitt litt mer allment interessant. Jeg kom egentlig til et sånt punkt hvor jeg opplevde at vi greide ikke helt å løse de mer komplekse problemene med den nisjekompetansen vår. Så det var derfor jeg og teamet mitt i Live Work i Oslo, vi tenkte vi er nødt til å faktisk plassere oss selv i et mye mer tverrfaglig miljø. Så da gikk vi inn i PWC, hvor jeg jobber nå. Og grunnen er enkel. Det er et sånt utrolig bredt konsulentmiljø hvor det er alt fra atferdspsykologer til knallharde logistikkeksperter, økonomer og jurister. Alt mulig sånt. Men vi tenkte at det neste skrittet her er egentlig å perfeksjonere tverrfagligheten. Sånn at det som møter kundene og brukerne faktisk henger sammen med hvordan systemet er skrudd sammen bak, med teknologi og logistikk osv. Det er noe av det jeg synes er mest interessant om dagen.

 

Silvija: Perfeksjonerer tverrfagligheten. Jeg er veldig fascinert av blant annet dette med mangfoldseffektivitet. Jeg er overbevist om at folk med litt andre briller, hvis de tør å bruke seg selv, er helt nødvendige for å kunne løse tidligere problemer på nye måter. Utfordre litt, bygge litt på hverandre og så videre. Men det er ganske slitsomt også. Og vi liker å prate om tverrfaglighet og mangfold. Men egentlig synes jeg det er mest komfortabelt å jobbe i mye mer homogene miljøer. Hvordan får dere det til i praksis?

 

Lavrans: Jeg tror det å være bevisst på at vet du hva, det er den neste utfordringen vi skal ta. Og det handler om at man må være veldig nysgjerrig på hva andre folk kan og hva de kan bidra med. Og jeg tror den åpne nysgjerrigheten har mer å si enn noe annet. Så det er nok kulturting som handler om å behandle hverandre likeverdig, og det er så mye fordommer. Hvis du har gått på den ene skolen, og den andre og den tredje. Og sånne folk som meg da, designere som tenker vi er litt sånn annerledes, veldig opptatte av brukere, følelser og opplevelser og sånt.

 

Silvija: Liker å gå med sorte høyhalsede gensere og sånt.

 

Lavrans: Nettopp, jeg kledde meg ut for deg i dag. Det er en sånn arroganse i det, fordi at det blir vanskelig for en knallhard økonom å forstå hva vi holder på med. Så vi har vært utrolig opptatt av i det miljøet her da, å være så normale som mulig. At vi ikke trenger å ha en identitet som at vi er litt rare og kule. Selv om jeg kler meg ut til et event som dette her. Og det bryter jo ting ned veldig fort. Med en gang alle skjønner at alle er mennesker, så har det mye å si altså.

 

Silvija: Jeg tror at det å være overbevist om at du har noe å bidra med selv, men at du er faktisk veldig åpen for å lære hva de andre kan lære deg, er et helt vesentlig steg i dette her som du sier. Jeg må innrømme at der har også offentlig sektor gått en lang vei hvor de er litt mer åpne på hva kan vi lære. Hvordan kan vi endre oss. Og så bare det at det er lov å ha en samtale med offentlig sektor om at man kanskje skal tenke på oppdraget sitt på nytt, tenker jeg er helt revolusjonerende på verdensnivå.

 

Lavrans: Jeg er helt enig. Jeg opplever veldig åpenhet og veldig interesse i det offentlige. Men det som er litt utfordrende for dem er at de fleste er veldig store driftsorganisasjoner. De skal levere tjenester til innbyggerne hver eneste dag, så det er klart det er krevende for dem å mobilisere i tillegg til det de skal levere i det daglige. Hvordan tar vi neste skritt videre da. Men der opplever jeg at folk som jobber i offentlig sektor i Norge de har guts altså.

 

Silvija: Jeg har lyst til å spørre deg litt om det. Jeg går tilbake til våre eksempler med Bamble kommune. En modig HR sjef som bestemmer seg for å prøve dette her. Hun var ikke en av disse pliktige 32 kommunene som skulle bruke det, de ville prøve. Og så hvilket problem er det vi må løse først. Jo det er rekrutteringsproblemet. Og jeg tenker at det å tørre å bruke noe av sine ressurser, noe av sin tid, i disse høvelkuttider på noe nytt, det krever litt modig ledelse også.

 

Lavrans: Det gjør det helt utvilsomt. Fordi da sitter du og leder folk som allerede føler på knappheten i ressursene i å levere det de skal. Også ber dem om å ta enda et skritt, så det krever mot. Men samtidig så tror jeg veldig ofte de som jobber nede i leveransen, de kjenner også utfordringene godt. Så de har en tørst etter å gjøre noe med det. Vi har flere eksempler hvor vi har hørt at folk sier at alle her vet egentlig hva problemet er. Så hvis vi blir gitt en mulighet til å ta neste skritt så tar vi gjerne den.

 

Silvija: Og der har jeg lyst til å høre deg bare littegrann nå. For jeg tenker også at dette er folk som tør å tenke langsiktig, ikke sant. Hva er de største utfordringene langsiktig. Og det kan godt være sånne ting som at vi har snakket en del med sykepleiere og hjelpepleiere, og velferds og helseteknologi, så vi ser at det er noen elefanter i rommet. Men våre budsjetter og våre strategier er egentlig ikke tilrettelagt for dem. Vi håndterer dem med sånne treårsstrategier som vi bare skalerer sånn og ikke sånn. Og demografien krever sånn. Og det å tørre å tenke langsiktig, være ærlig på langsiktighet, tørre å tenke scenarier og så videre. Det krever også ganske mye strategisk innsikt og mot da. Og så er det noe med hvordan måler vi suksess. For hvis du måler suksess bare på årlig basis så er det vanskelig å se virkelig verdi av dette her. Og der er det en del spennende tenking om gevinstrealisering. Kanskje du kan si noen ord om hvordan vi ser verdien av dette her.

 

Lavrans: Vi ser det jo i de konkrete prosjektene vi jobber med. Men når du tenker på det litt mer langsiktige da, på noen områder så har Norge gjort noen veldig store satsninger på digitalisering. For eksempel kommer jo allmennhelse til å være radikalt annerledes i løpet av de neste fem årene. På grunn av investering i dataplattformer, ikke sant. Som med Helsenorge da som et godt eksempel. Så det kommer til å bli fryktelig annerledes, men det har vært en langsiktig satsing. Investeringene NAV gjør, og hvor opptatt de er av å ha brukerfokus som en del av disse store investeringene. Det vil helt sikkert kaste av seg. Og jeg merker veldig godt når det er venner som flytter fra et annet land til Norge. De sier to ting da. For det første sier de at det går ikke an å leve i det landet her uten å laste ned ti apper. Jeg kan ikke ta bussen, parkere, jeg kan ikke gjøre noen ting. For det første er det det. Når det først er gjort så er det sånt som flyttemelding, få seg en bil, det gjør vi på mobilen liksom på under fem minutter. Og det er ganske radikalt, så ja, hvordan ser vi det? Det er liksom vannet vi svømmer i, så vi ser det nesten ikke. Men jeg tipper at vi bruker ekstremt mye mindre tid i dag enn det vi gjorde for bare fem år siden. Når det gjelder å få gjort ting i forhold til det offentlige.

 

Silvija: Jeg tror at vi som brukere Lavrans er litt sånn at vi klager på alle endringer, men når vi adopterer dem og bruker dem så later vi som de alltid har vært der, og tenker det skulle bare mangle. Så jeg tror det å ha litt perspektiv på at det er kanskje ikke sånn i hele verden. Og det var ikke sånn for fem år siden heller, livet blir faktisk bedre. Det tror jeg er litt viktig å bake inn i denne prosessen.

 

Lavrans: Jeg tipper at folk nedover i Europa bruker mye mer av livet sitt på å sitte i kø på kontorer hvor de trenger å få gjort noe med en offentlig tjeneste enn det vi gjør.

 

Silvija: Det kan jeg garantere deg fra blant annet Montenegro. Men jeg tror at det å tørre å si at dette er det problemet jeg tror er virkelig viktig langsiktig, og dette skal vi bruke 10 prosent, 15 prosent, av våre ressurser på å jobbe med. Også å gi det tid da. Jeg tror det kanskje er viktig her, for det er utrolig vanskelig å koordinere dette med budsjetter og den tradisjonelle styringen da.

 

Lavrans: Det tror jeg du har rett i. Jeg tror det gir tid sånn at vi kan jobbe mer og leke mer. Jeg tror også det gir tillit. Vi er vel ganske enige om dagen om at tillit liksom er oljen i maskineriet som gjør at Norge er konkurransedyktig, vi bruker mye mindre tid enn andre på å ha mistillit til hverandre. Jeg har jo jobbet mye i England, og jeg vet ganske enkelt hvor stor forskjell det er på lengden på en kontrakt. Så kontrakter i Norge er 10 prosent av en engelsk kontrakt.

 

Silvija: Du jeg tenkte også på noe annet mens du snakket om mangfold. Og den organisasjonen som popper opp i mitt hode når du snakker om effektiv bruk av mangfold for kreativitet og utvikling, det er Snøhetta. Er de på noe vis en del av miljøet deres? Og hvis ikke så burde dere finne broer, det må da være ganske tett kobla til arkitektur?

 

Lavrans: Det er et kjempegodt spørsmål. For jeg synes at de er helt fantastiske. Men dette er en litt sånn underlig silogreie i Norge, hvor arkitekten og designerne som går på samme skole holder på litt i sine verdener. Og jeg har egentlig alltid lurt på hvorfor det må være sånn. Arkitekter tenker utrolig interessant da, de tenker strukturelt og filosofisk. Men nei jeg har ikke jobbet tett med dem, skal gjerne gjøre det.

 

Silvija: Jeg tenker at det er flere utrolig presserende problemer som berører både det du gjør og det en kjempeflink arkitekt gjør, og jeg tenker det hybride arbeidslivet. Og hvordan skal disse nye kontorene forme oss så vi er hybride og faktisk er effektive på kontoret, og effektive utenfor kontoret. Hvordan skal disse smarte byene påvirke oss så vi ikke mister lykken og så videre. Så det er veldig mye nå i grenselandet mellom det digitale og det prinsipielle og det fysiske rundt oss.

 

Lavrans: Men du det var interessant. Jeg tenker litt høyt da, basert på det du sa nå. For jeg jobber en god del med den typen problematikk. Særlig sånn hvis vi skal flytte en hel organisasjon fra ett bygg til et annet, eller at vi skal flytte fra et område til et annet. Bare tenk på alt som har skjedd rundt regjeringskvartalet som ble tatt fra oss. Der tenker jeg at arkitekter tenker veldig mye på stedet og hvordan det er utforma, den arbeidsplassen. Og tjenestedesignere som meg, vi tenker på prosessen. Hvordan får du først høre om det. Hvordan forbereder du deg på å flytte. Hvordan er den første dagen på den nye arbeidsplassen når du ikke har kontor lenger, du sitter i et åpent landskap. Så vi er veldig prosessopplevelsesfokuserte. Og jeg tenker på produktdesignere og arkitekter, nå håper jeg at jeg ikke fornærmer noen, men jeg tror de er mer fokusert på produktet og stedet enn det tjenestedesignere er.

 

Silvija: Jeg skal fortelle hvor jeg traff en del folk som tenker litt sånn hybrid her. For tre-fire år siden var jeg på noe som heter Bylivskonferansen. Ulsteinvik, av alle steder, og dette nye samfunnshuset, kulturhus, eller hva det nå heter der og Statens byggepris. Og da var det folk som snakket om hvordan man har utviklet Drammen, eller hvordan man har utviklet Ulsteinvik. Ved å tenke en sånn samfunnsarkitektur. Og det begrepet fikk meg til å tenke veldig mye mer på denne S-en i ESG. Og det er der du begynte din fortelling i dag, om at dette dreier seg om samfunnsbehov som er bærekraftig og som offentlig sektor møter på nye måter.

 

Lavrans: Det er veldig mye interessant som skjer i den spacen også. Så tenker jeg om den typen byutviklingsprosjekt, jeg jobber faktisk med et nå. Men igjen, jeg tror vi ser veldig mye mer på prosessene til de som er involvert, enn hvordan den fysiske infrastrukturen er lagt opp. Det er det vi er best på i mitt fag.

 

Silvija: Jeg tror at Churchill hadde et sånt sitat som sa at “”først bygger vi våre bygg og så bygger de oss””. Og jeg tror at det han prøver å si, slik jeg tolker det, er at dette er noe med at prosessene våre endres av det fysiske rundt oss. Og det er egentlig det samspillet hvor dere har en perfekt match da. Men du, før vi avslutter denne første leksjonen.

 

Lavrans: Jeg har et lite eksempel. Vi gjorde et lite arbeid i forbindelse med Deichman. For når arkitektene hadde laget skallet, så jobbet vi litt med hva som skal skje inni dette skallet. Og jeg syns jo at det har vært gjort en helt fantastisk jobb der borte. Når jeg kom inn der første gang, så tenkte jeg at nå skal jeg betale kommuneskatten med glede i ti år framover liksom. Tenk at de har laget dette for oss. Men da var det litt spennende, for da dro vi ut og prata med folk da. Hva ønsker du deg av et fremtidens bibliotek? En av de mest slående opplevelsene vi hadde, dette tror jeg er ti år siden. Snakket med to 17 år gamle jenter på Bekkestua. Kjempeflinke på skolen, de drev med sport og var veldig sosialt aktive. Så spurte jeg hva ønsker dere dere av fremtidens bibliotek da. Og jeg tenkte meg liksom internett over alt og sånt. Så sa de et sted som er fritt for sosiale medier, så det omvendte av den digitale fremtiden. Og da slo det meg. Hvilke steder er det som tilbyr det. Jeg trodde kanskje man burde begynne å bygge Faraday bur inni der liksom. Folk må komme seg unna. Så den typen innsikter synes jeg er utrolig interessante.

 

Silvija: Men vi trenger rett og slett samlingssteder som er både kulturelle, intellektuelle og sosiale. Når vi ikke lengre samles på den måten i kirken eller på torget, så er det et veldig stort behov for å ha steder som samler oss mellom hjem og jobb. Og de bygger tilhørighet til byen. Jeg var innom Deichmanske flere ganger nå nylig. Det er som du sier et både inspirerende, men også samlende sted. Det gir denne byen mer god identitet og det er sånn sett en utrolig viktig del av den.

 

Lavrans: En annen ting som vi lærte av bibliotekene og Oslo bibliotekene, det var veldig mye lurt altså. Det er samlingsstedet for de sære gruppene. Det var en klubb av 70 år gamle menn fra Eritrea. De møttes der, eller fluefiskekrokbinderne. De likte å være på biblioteket. Så det er et åpent sted hvor de virkelig marginale gruppene fant det naturlig å føle seg hjemme.

 

Silvija: Det var kjempeinteressant.

 

Lavrans: Nybygget har liksom lagt opp til at det kan skje.

 

Silvija Jeg tror vi runder av denne leksjonen her, og så forbereder vi oss på neste med eksempler. Der ser jeg du har tenkt å snakke om ordentlig store og flotte eksempler. Men jeg må spørre deg om hesteeksemplet ditt også. Det kommer vi tilbake til. Hvis jeg skal prøve å oppsummere i tre setninger det vi har snakket om nå. I utgangspunktet snakket vi om at tjenestedesign er en utviklingsmetode for å tenke på nye løsninger, den kan anvendes like så godt i kommersielle bedrifter som i offentlige institusjoner. Og hovedgreia er å spørre seg hva problemet egentlig er, og hva er det kundene våre egentlig vil ha. Er det sånn noenlunde?

 

Lavrans: Ja, jeg synes det er en god overskrift. Forstå hva kundene og brukerne trenger som skaper verdi for dem. Kartlegg hvilke opplevelser de har da. Sørg for at man utformer hvert eneste møte med tjenesten på en god måte.

 

Silvija: Flott. Tuse

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

Leksjon 2 - ID:M0021b

Leksjon 2 - ID:M0021b

Leksjon 2 - ID:M0021b

Velkommen til Lørn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn Masterclass i Tjenestedesign med Lavrans Løvlie, leksjon 2. Lavrans, nå skal vi snakke om noen eksempler som du mener representerer veldig godt det nye som skjer i Norge, spesielt sånt som Kulturrådet, Gjensidige og så videre. Men jeg har lyst å spørre deg veldig kort om å fortelle om to eksempler jeg har hørt deg snakke om før. Og det ene har med Louis Vuitton familien å gjøre mer eller mindre, altså luxury goods.

 

Lavrans Løvlie: Nei, jeg har jobbet med Gucci før.

 

Silvija: Gucci ja, sorry, men den greia og den gata. Og så var det et hesteeksempel. Hva var greia der?

 

Lavrans: Jo dette synes jeg er veldig gøy for dette er litt sånn ekstremsport og det er alltid morsomt. Kan man ta designmetodikk til steder hvor det ikke har vært før. Og her jobbet vi over flere år med verdens største produsent av hestesko og hesteskospiker. Eller søm da, som det heter på fagspråket. Og det er jo en av de eldste norske merkevarene faktisk, som heter Mustad. Mens den i dag er en global virksomhet med det meste som skjer på andre steder enn i Norge. Hardcore industriproduksjon. Hvordan lage disse produktene med høy kvalitet til riktig pris. Men de kom til oss og sa liksom men du, hva er det neste i vår bransje? Og da måtte vi ærlig innrømme at det vet vi ikke. Men vi kan jo snakke med kundene deres og be dem om å fortelle oss det. Og de som bruker disse produktene er jo hovslagere, veldig spesiell nisje. Nisjefag. Man tror gjerne det er mange menn, men jeg merket at det er faktisk flest kvinner. Veldig tøft fysisk arbeid. Du jobber med hest og slår inn spiker, og det er mange som også får yrkesskader gjennom et langt liv der. Men det vi så var jo at hver hovslager er egentlig sin egen business.

 

Lavrans: Og når vi intervjua dem så sa nesten alle at “”I sleep with my accountant””, for det var vanligvis mannen eller kona som gjorde regnskapet. Så vi begynte å se på når disse er en liten forretning da, kunne vi da gå ut og gjøre den forretningsdelen av det som en hovslager egentlig ikke er så veldig interessert i enklere. Så der var vi ute og så på hvordan de gjorde jobben sin i tre verdensdeler. For virkelig å forstå det. Og da så vi en del ting som kunne forenkle jobben deres ganske mye, og at man kunne bruke digitale virkemidler for å holde track. De har jo de samme hestene om og om igjen, sånn at du begynner å få en record på hesten. Du kan begynne å dele informasjon med veterinæren, mye enklere å gjøre avtaler, avtalebooking. Også selvfølgelig da inkludere regningen og regnskapet. Så der så vi at jo her er det faktisk ganske store muligheter for å ta skrittet over i den digitale tjenesteverden, også til en sånn konservativ målgruppe da. Så nå er vel dette pilot i Australia tror jeg, og kommer vel til Europa i løpet av våren.

 

Silvija: Og det interessante her er at jeg for noen dager siden snakket med en annen veldig flink design thinker, som tidligere har jobbet med elektrikere. Og det høres egentlig ut som om det er en ganske lignende problemstilling der. At de er veldig flinke til å fikse, men det å sende regning etterpå er en sånn oppgave som alltid blir liggende, og dette skaper store likviditetsproblemer så videre. Så det å automatisere og effektivisere de delene av jobben som ikke er kjerneoppgavene deres har veldig mye overførbarhet fra ditt hesteeksempel.

 

Lavrans: Ja, helt klart. Men det er noe av det morsomste jeg vet. Som her har vi ikke prøvd design før, kan vi gjøre det? Og det hender at jeg sier nei altså. Her må du få noen profesjonelle folk på saken. Men jeg synes det er veldig spennende.

 

Silvija: Veldig kort, hva var Gucci?

 

Lavrans: Det er litt begrenset hva jeg kan si om det. Men som alle andre av disse store merkevarene så lurte de på hvordan de skulle forholde seg til alle nettbutikkene. «Hva med vår egen?». Men det som også ble veldig tydelig var jo at nettet har endret måten man kjøper ting på, og dette gjelder egentlig hele den bransjen. Butikken er ikke nødvendigvis lengre stedet hvor du betaler for varen. Kunden bestemmer når de vil kjøpe. Jeg kan kjøpe hjemme foran PCen. Jeg kan kjøpe etter at jeg har vært i butikken på mobilen, jeg kan til og med sannsynligvis drive med prissammenligning og litt sånt. Så hva er butikken for da. Er det for å snakke med noen, er det for å ta og kjenne på ting osv. Og fra et tjenesteperspektiv, da er jo spørsmålet hvordan knytter vi dette her sammen. Hva skjer før du er i butikken, hva skjer i butikken og hva skjer etter du har vært i butikken. Sånn at alle de digitale kanalene og de manuelle kanalene henger sammen i en flyt for kunden.

 

Silvija: Kult. Du nevnte at du jobber med Kulturrådet.

 

Lavrans: Ja det er et utrolig spennende prosjekt som vi sitter i nå. Men jeg tror jeg kan fortelle om det. Utgangspunktet da, det er egentlig mangfoldsspørsmålet. Kultursektoren i Norge har veldig mange ikke-brukere, folk som aldri går på museum og som aldri bruker kulturtilbud. Og dette er et demokratisk problem. Skal nå alle betale skatt for at noen få skal få noen kulturelle opplevelser. Det holder ikke i lengden. Så man er veldig opptatt av å se hvordan vi kan utvikle mer relevante ting i museene, slik at vi også får inn de som ser på museet som irrelevant i dag. Så her har vi jobbet med Munchmuséet, for å se om vi kan bruke tjenestedesign for å utvikle nye tilbud. Det har vært et utrolig spennende samarbeid, og vi har endt opp nå med å ansette åtte ungdommer fra Oslo som vi kaller designaktivister. Det vil si at vi tilbyr dem profesjonell hjelp med designprosess, slik at de kan være aktivister. Det vil si de kan bestemme selv hva slags plattform et museum tilbyr, for at de kan gjøre en forskjell for andre. Så nå i høst så utviklet de med vår hjelp et event som de holdt for vennene sine nå før jul. Og jeg var jo veldig spent da, vi var alle veldig spent, for det er mye makt i dette her.

 

Lavrans: Du har det fysiske museet som utstråler makt langs Oslos møte med havet. Veldig mye kultur og kunnskapsmakt. Hvis du er en fjortenåring fra Holmlia er det mye som står i veien for at du skal føle deg hjemme på et sånt sted. Og enda mer som står i veien for at du skal ta eierskap og føle at det er ditt sted. Så det vi prøvde å gjøre var å greie å jobbe på en sånn måte som utligner dette maktforholdet, mellom hvite eldre menn som meg selv og ungdommer, mellom kultur og andre ting og så videre. Og det er en ting jeg må si etter å ha jobbet med ungdommer i fra 14 til 16 år. Jeg har utrolig stor tro på fremtiden, de er skarpe altså. Og vi greide å få til en prosess der som gjorde at de fikk ta eierskap til det. Og når vi kom til slutten så følte de at det var sin tjeneste de hadde laget. De opplevde at de hadde greid å skape noe som faktisk skapte en endring i miljøet rundt seg, og at de faktisk hadde begynt å åpne opp noe som de så på som et sted for gråhårede mennesker å være. Men de så at dette er jo noe for oss, når vi kan bruke det på vår måte.

 

Silvija: Jeg tenker at jeg har lyst å bygge litt på de læringene som dere har i forhold til Lørn. Vi ønsker egentlig å lage et slags kunnskapshus, virtuelt, som alle skal føle seg komfortable i. Min største frykt er at fremtiden blir en fest for spesielt inviterte. At det er folk med mastergrader som får livslang læring uten problemer, de kan gå på Coursera, LinkedIn og Singularity. De hører sikkert på masse TedTalks og ser på dokumentarer og så videre. Men hvordan inkluderer man de som ikke vet helt hvor de skal begynne, og ikke føler seg helt inviterte heller. Hvordan tilgjengeliggjør man dem, og hvordan gjør man det fristende for folk å gjøre noe som er veldig bra for dem, men som krever litt innsats. Det er litt samme problemet som hvordan får du med deg alle på enten SATS eller en tur i Nordmarka. Og det å gjøre settingen veldig attraktiv og inviterende, og la deg definere litt ditt hjem da oppe i dette, det er utrolig krevende i en del sånne konservative miljøer.

 

Lavrans: [00:11:32] Ok, jeg kaster ut nå, jeg vet ikke om det er riktig, men Stein Olav Henriksen, direktøren på Munch, han sa noe veldig interessant. Han sa de har så mange ikke-brukere av museet at det er jo majoriteten. Men spørsmålet er greier vi å lage en generisk måte å jobbe på som gjør at vi kan ta for oss ganske spesifikke grupper, hvor de kan gjøre noe med sitt. La oss at vi jobber med ungdommer i dag. Kan vi jobbe med en helt spesifikk etnisitet i morgen, så de føler det som et hjem. Kan vi jobbe med alle disse her som ikke ser på oss som et sted. Så jeg tenker til spørsmålet ditt da. Og livslang læring. Da tipper jeg det er ganske spesifikke temaer folk ønsker å lære om, så jeg ville satt meg ned med disse som er veldig glad i å binde fluefiskekroker. Og spurt dem, hvordan gjør vi Lørn til et sted for dere? Og det er kanskje et dårlig eksempel, men jeg tenker dere kan møte ganske spesifikke interesser. Man får veldig god hjelp av folk til å finne ut akkurat hva det er som ville tatt meg et skritt videre på en læringsreise.

 

Silvija: For oss er det egentlig ganske naturlig å gå etter spesifikke grupper, fordi vi jobber med bedriftskunder, og det som er oppgaven er hvordan gjør vi Lørn til et sted for din bedrift. Hva er det du ønsker at vi skal hjelpe deg å bevege, med dine egne historier og dine ansatte. Så det er en utrolig fin klargjøring, Lavrans. Det andre jeg tenker på er at dere har et helt fantastisk eksempel, ikke bare i Deichmanske i nærheten, og der er jeg veldig inspirert tilbake til MoMA i London. Jeg bodde i England i en del år jeg og. Og der husker jeg vi dro fra Oxford til London en del helger, og etter at du har gått litt langs Themsen og blitt litt sliten og sulten, så var det egentlig ganske deilig å sette seg i kafeen i dette muséet av Modern Arts. Ungene løp rundt og folk spiste sandwich, og det var ikke den der kvelende følelsen av at her må du liksom være skikkelig ordentlig. Men det var et sted hvor det var deilig musikk og egentlig ganske mye flott å se på. Og så kunne du sitte og spise og ha det veldig hyggelig.

 

Lavrans: Det er et veldig interessant spørsmål, hvordan man gjør sånne steder til noe også for familiene. Og hvordan er det noe for barn og for ungdom. Hvordan er det nå for foreldre som har lyst å slappe av litt mens ungene gjør sitt. Og vi jobber med Sørlandets Kunstmuseum nå, rundt den problematikken der da. Hvordan lager vi et museum som er åpent for alle. Og hvordan er det virkelig for barn og unge. Og da må man se hele familien i kontekst. Hvilke behov er det familien har. Og hvilke ting er det de mangler som et museum kan være der for. Det er veldig spennende problemstillinger.

 

Silvija: Og så tenkte jeg også på Operaen, at vi drar nå til Operaen ikke nødvendigvis for å høre på Opera, men bare for å gå en tur på taket. Og vi var i Bergen med barna, med jentene mine i høst. Og jeg skulle egentlig se på Monet utstillingen, men det var noen vi traff på flyet faktisk som sa at vi måtte innom Vitensenteret eller VilVite. Det er et teknisk museum med litt eksperimenter for barn. Og vet du hva, vi kom oss aldri ut derfra. Og vi foreldre, vi vil jo særlig når det er dårlig vær og man ikke er så veldig flink med pulk og langrenn, så vil vi gjerne være et sted hvor barna har det bra og vi har det bra sammen med dem.

 

Lavrans: Teknisk Museum i Oslo på en regnværsdag der er parkeringsplassen ganske full altså.

 

Silvija: Og så er problemet at når man har vært der fire novemberhelger på rad så vil selv barna et annet sted da.

 

Lavrans: Og jeg tror det er en utfordring for alle, særlig de demokratiske utfordringene. Hvordan kan folk føle seg hjemme. Det var interessant når jeg hadde de ungdommene vi jobba med på Munch da, de opplevde seg som ganske annerledes når de så hvem som gikk rundt der. Men etter hvert sa de at vet du hva vi hører at folk snakker på veldig mange forskjellige språk, det er vi vant til. Da følte de seg mer hjemme. Så det er mange subtile signaler egentlig, som blir gitt og som indikerer om du er innafor eller utafor.

 

Silvija: Vi har så mange flere eksempler og egentlig litt kort med tid. Men jeg har veldig lyst til å høre deg, for det er dette som er bilder folk husker. Så nå har vi snakket om Munchmuseet som et åpent sted. Og som er demokratiserende. Men kan du kort fortelle oss om Gjensidige, og så Forskningsrådet. Og så er det tre til.

 

Lavrans: Vi får se hvor langt vi kommer.

 

Silvija: Det kommer vi tilbake til etter disse to.

 

Lavrans: Men vi kan snakke litt om bærekraft da. Og dette får jeg lov til å fortelle litt om, det samarbeidet med Gjensidige, og her er det veldig viktig å understreke at det er de som har gjort jobben altså. Vi har bare støttet litt. Men banknæringen og finansnæringen, de er veldig opptatt av bærekraft og gjør ganske store tiltak for å være bærekraftige. Men som kunde av en bank eller et forsikringsselskap så opplever du ikke det, annet enn at de reklamerer for det. Så de var opptatt av om vi faktisk greier å gjøre noe med forsikringsproduktene våre for å vise at vi tar den posisjonen. Og så er de veldig opptatt av å tenke på at de ikke har lyst å drive med grønnvasking. Så vi skal ikke bare legge på ting her sånn at ting skal oppleves grønt, det må faktisk være noe substansielt i det. Da dro vi ut og prata med unge forsikringskunder. I bank og finans er unge mellom 20 og 30. I museum er de 14 til 16. Og det var veldig interessant når vi pratet med dem, for vi spurte: “”Er dere opptatt av bærekraft?””. “”Ja, veldig opptatt av bærekraft””. Så lagde vi en god del idéer, og så viste vi dette til dem da. En av tingene jeg syntes var helt genialt, det var at vi fant ut du kunne få billigere forsikring hvis du ikke flyr. Da kan du få billigere reiseforsikring. Du får billigere forsikring, og du velger bort det som slipper ut mest Co2. Og da fikk vi klar tilbakemelding: “”Flyreisene tar du ikke fra oss, så miljøinteresserte er vi ikke””.

 

Lavrans: Men hvis du ser litt bak teppet, på avtrykket til et forsikringsselskap så er det egentlig ikke driften. Det går en del strøm til datamaskinene og sånn, men det store avtrykket er hva vi bruker pengene på når vi får en erstatning. Og vi snakker om milliarder av kroner. Hvordan bruker vi pengene hvis huset har brent. Eller kanskje mer relevant, hvis veska di har blitt stjålet eller den typen ting. Og man så at den største forskjellen på avtrykket var å stimulere til mer bærekraftig bruk av de pengene. Så de lagde et forsikringsprodukt som stimulerer til gjenbruk og reparasjon. Så hvis du har noe som blir ødelagt kan vi hjelpe deg å få det reparert. Eller om vi skal erstatte: «Du kan godt få et nytt, men kan vi gjenbruke det som er eldre eller skadd?». Hvis du går på Tise nå, den tjenesten hvor du kan kjøpe brukte ting, så vil du se at Gjensidige har sin lille butikk der, hvor de selger brukte ting som har kommet inn som del av forsikringsoppgjøret, for å holde det i syklusen. Det er jo målet. Greier vi å holde tingene, materialene i syklus så lenge som overhodet mulig. Dette lanserte de i fjor og jeg synes det var utrolig kult hva de hadde gjort altså. Fordi jeg tror det er en utfordring som egentlig treffer mange når det gjelder det grønne skiftet. Hvis du tenker miljø da. Man kan gjøre så mye med sin egen drift, men veldig mye av avtrykket er hva kundene bruker tingene til, og hvordan de bruker det da.

 

Silvija: Utrolig relevant også for byggebransjen, Lavrans, i en litt annen drakt. Gjenbruk av materialer.

 

Lavrans: Ja, helt klart. Og det koster litt mer energi og litt mer penger. Men miljøavtrykksmessig så er jo konsekvensene enorme hvis vi som konsumenter velger å bruke penger og produkter på mer bærekraftige måter. Og hvis du drar det enda lenger, som vi tenkte når vi begynte med tjenestedesign, så tenkte vi det er bare en forretningsmodell. Så når du endrer forretningsmodellen på en drill da, til leie, for den drillen bruker vi jo tre ganger i året. Så produserer du færre driller, men det er fremdeles bærekraftig. Og vi ser jo det skiftet der en del produktkategorier, som bil, i løpet av de neste ti årene kommer til å bli en tjeneste. Da designer man bilen annerledes, man designer den ikke for et tiårig livsløp. Man designer dem for å holde dem på veien så lenge som overhodet mulig. Fordi du tjener ikke penger på selve produktet, du tjener penger på månedlig abonnement. Og da er det det som lønner seg. Så jeg tenker digitalisering da, første skritt var informasjon ikke sant. Søke etter informasjonen og sånt. Så kom bank og finans, immaterielle produkter. Nå ser vi at det er en bølge med serviceification, i mangel av et bedre ord, på produktbiten hvor forretningsmodellene endrer seg. Fra eie til å leie og dele, som gjør at produktene blir designet annerledes igjen. Nå føler jeg at jeg skar litt ut av samtalen Silvija.

 

Silvija: Nei det går fint. Den tankegangen er utrolig vanskelig tror jeg, for bilprodusenter å ta til seg, for hva er en god bil. Og jeg husker det var et foredrag for noen år siden hvor det var en som snakket om at sånn har det gått med mobiltelefonene våre også. For ikke så veldig lenge siden så var de store og små og sammenleggbare og så videre. Nå ser de egentlig fullstendig like ut alle sammen, og det som skiller dem er det som er inni dem. Og det blir kanskje litt mer sånn med biler også, at det ikke er så mye design, men det er mer dataene, tilpasningsmulighetene og den der personaliseringen som skjer mer digitalt og på tjenestenivå.

 

Lavrans: Så har jeg hørt det sagt at for folk flest kommer alle biler til å se ganske like ut, og når du setter deg inn så blir hele skjermen fylt av din bil. Og så blir det for spesielt interesserte å kjøpe tøffe, kule, raske, bråkete biler.

 

Silvija: Som de ikke får lov til å kjøre selv. Men du kan jeg bare spørre deg veldig kort også om eksemplene. Du har et eksempel med tjenester for psykisk syke, og et med varehandel for å drive grønnere.

 

Lavrans: Ja, det er et prosjekt som vi gjorde ferdig nå rett før jul, hvor vi jobbet med noen kommuner utenfor Bergen, Øyane. Og de prøvde å se på hvordan de kan forbedre tjenestene sine for folk som er psykisk syke. Og utfordringen er at det er veldig mange som er involvert i det. Du har sykehus når man er skikkelig dårlig. Så har du en del ansatte i kommunen som hjelper folk som trenger hjelp. Så har du noen steder du kan gå og være inne over kort tid når du er dårlig. Også spiller Nav en viktig rolle. Både for å sørge for at folk har penger og bolig, men også greier vi å hjelpe dem å komme fra å være syk til å komme i jobb. Og utfordringen der, alle i det feltet gjør en kjempemessig jobb med innbyggerne altså, men det er vanskelig å koordinere på tvers. Så det vi har jobbet med dem om er å se hvordan vi greier å sørge for at de forskjellige menneskene som jobber med dette, og de forskjellige tjenestene i kommunen, jobber bedre sammen sånn at det fra pasientens perspektiv er en helhet. Det er spesielt viktig for folk som har vært utsatt for psykisk sykdom. For du er veldig sårbar. Så hvis du har knyttet deg til en behandler i kommunen, og den bytter eller er på ferie, så er terskelen for å bli kjent med den nye mye høyere enn for de som ikke er syke.

Lavrans: Og det har vært et kjempeflott samarbeid. Utrolig engasjerte folk, hvor det teamet har utviklet noe de kaller Øyanemodellen, som er en utviklingsmodell. Så hver gang de skal utvikle nye tjenester – «Hvordan setter vi oss i brukernes sko? Hvordan jobber vi sammen for å lage en helhetlig tjeneste? Og hvordan trener vi og øver på å holde ting vedlike?». Så det har vært utrolig interessant. Veldig mye der handler om å bygge tillit med brukerne. Og små ting betyr mye da. Hvis jeg må fortelle hver ny person hvem jeg er. Og ikke sånn hva er diagnosen min, men hvem er nå jeg og min historie da. Da er det en veldig høy terskel, men hvis du møtte meg første gang og sier at: «Du Lavrans, jeg har hørt at dette er det som er skjedd med deg før». Da er min evne som pasient til å bruke deg for å bli bedre blitt mye høyere. Så det å sørge for at informasjonen flyter godt innenfor personvernets grenser. Det å sørge for at folk er trent i å bygge tillit i samtalene. Det at folk vet hva de andre gjør, den type ting har disproporsjonalt mye å si for de som er utsatt for psykisk sykdom. Men det blir veldig spennende å se videre, for de hadde fått veldige gode resultater.

 

Silvija: Hva med varehandel?

 

Lavrans: Jeg skal ikke si altfor mye om det. Men det er egentlig litt av det samme som det Gjensidige eksempelet. Hvordan blir vi grønnere.

 

Silvija: Så det virkelig teller.

 

Lavrans: Ja, for de er jo kjempegode på logistikk. Så de går tilbake og ser på hvor mye utslipp er det i transport og i produksjon og så videre. Og så så de jo det at råmaterialene, la oss si at du skal selge en stekepanne, det er nok det høyeste utslippet. Men det som virkelig gjør en forskjell, det er hvor fort jeg kommer tilbake og skal bytte til ny panne. Og da er utfordringen igjen hvordan stimulerer du meg til å kjøpe den dyre panna uten teflonbelegg, som varer i tjue år. I stedet for den billige som gjør at jeg må komme og kjøpe ny om to år. Hvordan man bidrar til at folk tar kanskje litt uintuitive valg har egentlig veldig mye å si for miljøkostnadene. Da kommer forretningsmodellene igjen. Kan jeg leie den panna, eller kan jeg dele den. Eller skal jeg betale den på avbetaling. Hvordan kan du som en butikk hjelpe meg til å ta det valget jeg nok dypest sett faktisk ønsker å ta.

 

Silvija: Jeg tror at det er veldig mye sånn målbarhet og insentiver i forhold til at veldig mange av oss brukere har lyst til å gjøre det som er riktig og bra. Men for det første vet vi ikke hvor det virkelig teller, og det andre er at det er ikke så mange som har modeller som tillater det. Så det å gjøre det lett å gjøre rett tenker jeg er en viktig del av løsningen.

 

Lavrans: Ja og der er det i det miljøet jeg sitter i nå, i PwC, en utrolig ekspertise på å gå gjennom hele verdikjeden og se hvor det er. Og så tror jeg designfaget kommer på toppen. Det handler om konsum, ikke produksjonen og transport. Men hvordan greier vi å gjøre det mer attraktivt, og en bedre kundeopplevelse å velge grønt. Sånn at det ikke oppleves som noe smertefullt, men som noe som faktisk gjør livet litt enklere samtidig.

 

Silvija: Du jeg tror vi prøver å oppsummere denne andre leksjonen her. Og så har jeg faktisk hoppet over Forskningsrådet eksempelet ditt. Men kanskje vi kommer tilbake til det som et sideeksempel i en av de senere leksjonene.

 

Silvija: Det jeg har hørt deg snakke om Lavrans, er eksemplene til Kulturrådet og Munchmuseet som et åpent og tiltalende kulturhjem for hele befolkningen. Vi har snakket om Gjensidige og ekte bærekraftsdrivere gjennom tjenester, og hvilke tjenester det i så fall skal være. Vi har snakket om tjenester for psykisk syke som er med på å bygge tillit, og derfor også forenkler opplevelsen for brukere av en ganske fragmentert tjeneste. Vi snakket om varehandel som da igjen tenker nye forretningsmodeller som insentiverer til sirkulær og langsiktig konsum. Også snakket vi om premiumbiler, hvor igjen litt av tanken er å sørge for at bilen både blir på veien og hos eieren såpass lenge at man egentlig slipper å bytte den oftere enn nødvendig.

 

Lavrans: Mhm.

 

Silvija: Utrolig spennende at man kan redesigne ting helt på businessnivå, og dermed bygge bærekraft så effektivt.

 

Lavrans: Ja det er som med deg at vi er jo sånne gamle dotcommere. Så vi vokste liksom opp med at en forretningsmodell er noe man bare kan endre på. Men det står seg jo ganske bra synes jeg.

 

Silvija: Tusen takk for en interessant samtale så langt, Lavrans.

 

Lavrans: I like måte.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

Leksjon 3 - ID:M0021c

Leksjon 3 - ID:M0021c

Leksjon 3 - ID:M0021c

Velkommen til Lørn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til Lørn Masterclass i tjenestedesign med Lavrans Løvli. Dette er leksjon 3. Lavrans, vi snakket først om en generell introduksjon og motivasjon for temaet. Veldig spennende å høre deg snakke om norsk offentlig sektor, som en av lederne i anvendelse av faget i verden i offentlig sektor. Så har du gitt oss noen veldig spennende konkrete eksempler både fra offentlig og privat sektor i leksjon 2. Det vi skal snakke om nå i leksjon 3 er en slags verktøykasse hvor du kan velge en metode, eller du kan snakke om gule post-it lapper om du foretrekker det. Hvordan kan folk begynne å gjøre det du har snakket om hittil, hva tenker du?

 

Lavrans Løvlie: Den gode nyheten, for å begynne med den, er at dette er ikke rocket science. Man trenger ikke ha gått seks år på designskole, sånn som meg, for å gjøre mye av det selv. Så er det sikkert litt forskjell på hvordan en som har gjort det i tjue år gjør det og noen nye. Men det er mye av dette som er ganske enkelt og tilgjengelig hvis man tør å ta skrittet ut i det. Og hvis jeg skulle ta fire-fem ting som jeg tenker ligger i bunnen av tjenestedesignfaget, så er det første å gå ut i felt og gjøre research med kundene og brukerne. Det andre verktøyet vi bruker veldig mye er noe vi kaller kundereisen. Se det for deg. La oss si produktet briller da. Det kundereisen egentlig beskriver er hvordan oppdager Lavrans at han ikke ser så godt, og hva gjør han da. Hvilken informasjon finner han frem til. Hvordan får han testet synet sitt, må han dra til et sted? Hvordan finne ut hva han skal kjøpe. Hvordan er det å bruke det. Og hva skjer når han har brukt de en stund og merker at: “”Søren, jeg begynner å se enda dårligere””. Kundereisen handler først om å bare forstå. Og hvordan er den før-under-etter opplevelsen, det tegner vi veldig ofte opp. Og så kan man begynne å redesigne den. Den tredje teknikken som vi bruker veldig mye er det vi kaller prototyping. På godt norsk så er det bare å lage eksperimenter hvor man kan teste hvordan noe vil funke i virkeligheten. Dette er også mye enklere enn man tror veldig ofte. Også er det et par ting som er litt mer tekniske som vi bruker mye, det er et fagfelt man kaller design thinking. Det er egentlig å bruke designteknikker for å løse problemer på nye måter. Så vi har en del triks i boka da med gule lapper og alt mulig sånt, hvor man kjører en prosess for å prøve å se om man greier å reformulere den problemstillingen man har.

 

Silvija: Formulerer problemstillingen eller prosessen?

 

Lavrans: Problemstillingen, når man snakker om design thinking. Jeg prøver å tenke høyt her. Vi snakket om hvordan man selger mer bærekraftige stekepanner. Så tenker man kanskje at vi må gjøre de bærekraftige billigere. Men det er en prosess hvor man går rundt og ser hva det egentlig er folk trenger da. Hva hvis vi endrer forretningsmodellen til å lease en stekepanne. Møter man da problemstillingen på en bedre måte? En annen ting som jeg har vært veldig interessert i er “”nudging””, eller “”dulting”” på godt norsk, og da bruker man atferdspsykologiske prinsipper for å se om vi greier å hjelpe kunder og brukere til å gjøre valg som skaper mer verdi for dem, og for den som eventuelt selger eller leverer tjenesten. Jeg kan gå litt mer i dybden på de tre første hvis du vil.

 

Silvija: Særlig den første, for det er for eksempel noe vi har snakket om lenge i Lørn, at vi skal gå ut og høre hva studentene egentlig trenger. Og hva er det som er positivt og negativt og sånt. Men dørstokkmila er enormt høy, man tror at man kanskje trenger noen veldig store eksperter til å gjøre dette her. Så hvordan strukturerer man den prosessen så hvem som helst kan gjøre det?

 

Lavrans: Når man skal prøve å forstå kundene og brukerne så er jo den klassiske marketing approachen å sende ut en spørreundersøkelse. Og det er veldig nyttig egentlig med tanke på å få volumer da. Men så vet vi også at folk gjør noe annet enn det de sier de vil gjøre. Det blir litt sånn at alle sa de ville kjøpe dette produktet, men så er det ingen som vil kjøpe det allikevel, fordi de gjør noe annet. Og da er det veldig nyttig å gå ut og se hva folk faktisk gjør. Sette seg ned og lytte til dem. Vi gjennomfører ofte ganske lange intervjuer og bare setter oss ned en time, og sier fortell meg om dette her. Da greier vi ofte å se hva det nå egentlig er som ligger bak det de gjør, som de ikke klarer å sette ord på selv. Og veldig ofte har jo folk ganske gode ideer da, om hvordan ting egentlig burde være. Utfordringen her er å holde kjeft og lytte. “”Bare fortell meg””, og så ikke si noen ting. Og dette her gjør vi i nesten alle prosjektene våre, og veldig ofte så tar vi med kunden vår. Om det er en bedrift eller en kommune, så gjør vi det sammen.

 

Lavrans: Og veldig ofte så tar de over det selv, ved å fortsette med det, fordi det er egentlig bare en øvelse i å virkelig lytte. Og bonusen når du virkelig lytter – du forstår ikke bare hva folk vil ha, men du får også en god del ideer om hvordan du kan gjøre ting annerledes. Og den andre bonusen med det er at du får disse anekdotene og historiene om hva folk faktisk har gjort, som kollegene dine skjønner: “”Okei så det er sånn de forklarte det, det skjønner jeg er viktig””. Så det er noe jeg vil oppmuntre alle til å gjøre. Dørstokkmila er kjempehøy. Du må lage avtaler. Kanskje du må tenke på personvern og ha samtykkeskjemaer og sånt. Så det tar litt tid å få alle disse avtalene i boka. Men jeg tror ikke jeg kan huske en gang hvor vi har fått med oss folk ut og de ikke kommer tilbake og sier at det var fantastisk. Jeg lærte masse nytt og det var utrolig inspirerende. Så jeg vil bare oppmuntre alle til å gjøre det. For dere kommer til å få igjen for det.

 

Silvija: Det jeg har lyst å spørre deg om i forhold til litt tips for gjennomføring her, igjen tilbake til Lørn, nå blander vi litt med verksted også. Vi har gjort noen intervjuer, men det ble med en lang rapport som sitter på maskinen til den personen som har gjennomført dem. Så steget fra å ha gjennomført intervjuene, til å gjøre en litt forenklet innsiktsanalyse hvor man kommer med noen actionable insights da, og som man må ha mot til å prioritere og si det er dette jeg tolker det som, ikke sant.

 

Lavrans: Ja, her legger vi ganske mye vekt på å fortelle en god historie, når vi skal sammenstille 20 intervjuer. Da plukker vi ut de fem viktigste tingene vi har hørt. Så tenker vi den rapporten her skal være såpass attraktiv å lese, at folk er stolte av å sende den til kollegene sine og at det blir en snakkis. Så vi bruker mye sitater og bilder der vi kan. Vi prøver å fortelle ting veldig enkelt og veldig folkelig. Ikke bruke masse stammespråk og sjargong og alt mulig sånt, for da vet vi at innsikten sprer seg bedre.

 

Silvija: Så må det være konkluderende også på noe vis.

 

Lavrans: Sånn vi jobber så må det gi oss et godt springbrett til det neste, som er hvordan utvikle de gode ideene. Og jeg har en anekdote på det, hvis du har lyst å høre. Det er mange år siden, vi jobbet med et sykehus som het Kysthospitalet i Stavern, som er et rehabiliteringssykehus for kreftpasienter. Altså folk som har vært gjennom veldig tøffe behandlinger. Og de spurte oss: “”Kan ikke dere fortelle oss hvordan vi kan forbedre dette behandlingsforløpet vårt, som går over en del uker?””. Så snakket vi med pasientene, og alle sa at de må gjøre noe med maten. Så kom vi tilbake og sa at alle pasientene sa at de må gjøre noe med maten. Så sa de at alle som driver et sykehus i Norge vet at pasientene klager på maten. «Vi driver tross alt med et høyt vitenskapelig behandlingsopplegg, kan dere ikke fortelle oss noe interessant?». «Men alle sier dette, og det virker som de bruker mye tid og energi på å irritere seg over maten». «Det vet vi». Også sier vi at vi tror faktisk at det tar såpass mye tid og energi, at du ikke setter pasientene i best mulig stand til å ta eget ansvar for å bli bedre.

 

Lavrans: Såpass lang tid tok det. Da sa de: “”Vi har hørt det tusen ganger, men det er viktigere enn det vi har tatt innover oss””. Men da kom ideene. Så det første de gjorde var å be kokken om å spise i kantina sammen med pasientene. Det kunne de gjøre dagen etter. Kokken synes det var kjempeinteressant. Og så sa hun det at: “”Men du, jeg er jo ernæringsekspert som er kokk på sykehus. Når du har en alvorlig kreftbehandling, så må du lage annen mat når du kommer hjem. Kan ikke jeg kjøre kurs på kjøkkenet for alle pasientene i hvordan de kan endre maten sin når de kommer hjem fra behandlingen?””. Og det ble en kjempesuksess. Og det er et eksempel vi har sett veldig mange ganger, ofte er ting alle vet som oppleves som veldig banale mye viktig enn man tror. Når man anerkjenner det som sant og viktig, da kan man komme opp med nye ideer som er utrolig virkningsfulle og effektive. Så det er en klassiker.

 

Silvija: Kan ikke du si litt om det siste punktet, et par minutter på “”nudging””. For det er et kult konsept, og så er det ganske vanskelig i praksis.

 

Lavrans: Ja, men får jeg lov å si litt om prototyping først?

 

Silvija: Gjør det.

 

Lavrans: Så vi i design vi liker jo å lage ting, også får man gode ideer. Så er det litt lett, hvis man jobber i en bedrift eller i en offentlig tjeneste å si: “”Dette er en god idé, den gjennomfører vi””. Men vi er veldig glade i å prøve å teste ut idéer, at vi lager en opplevelse og så tester vi med 2-4 stykker for å se om den holder. Og da lærer du veldig fort om det var en god idé, om hypotesen holder. Så lærer vi også hva som skal til for at den skal bli veldig mye bedre da. Og det kan være så enkelt som at man leker en telefonsamtale. La oss si at du er på vei tilbake fra en psykisk sykdom. Du trenger et fint sted å bo. Da later vi som du ringer meg. Jeg sitter i kommunen, og så skal vi teste om at hvis jeg forteller deg de riktige tingene, om du får det du trenger. Så prototype gjort på en halvtime. Man lærer utrolig mye. Eller man kan i PowerPoint lage noe som ligner litt på en nettside. Klarer du å få kjøpt det produktet her. Eller velger du å kjøpe grønt, eller velger du å ikke å kjøpe grønt, hvis vi putter knappene sånn. Så det er også noe man ikke trenger noen spesialskill for å gjøre. Men jeg vil oppmuntre alle til at når du har en idé, prøv å lage et eksperiment. Få noen av brukerne eller kundene, tre stykker, til å kjøre eksperimentet, så er lærdommen helt fantastisk. Så derisker det veldig når du først går inn og skal gjennomføre da, for du vet allerede hva som er kritisk.

 

Silvija: Veldig spennende. Og kanskje det siste her er å stole på det du ser fra kundene, og ikke bare tenke at likevel så er dette for dyrt for oss. En ting er å fortsette å “”nudge”” kundene, men kanskje man må “”nudge”” sin egen organisasjon også.

 

Lavrans: Det kan du si. Den “”nudge”” biten er jo utrolig interessant for det finnes liksom en vitenskap. En skikkelig vitenskap, ikke sånne greier som jeg holder på med som er litt sånn lek. Om hvorfor mennesker tar valg, og hvorfor vi tar intuitive valg som ikke nødvendigvis er gode for oss. Veldig relevant i digitale kanaler. Og de store digitale tjenestene er eksperter i dette her, hvordan får de oss til å trykke på den riktige knappen. Det er viktig å ha litt sånn etisk kompass. Gjør vi det for kundene og brukerens fordel, eller gjør vi det bare for oss selv. Det må jo være til brukerens fordel mener jeg. Men det er en veldig stor verktøybok, eller bøker, om dette med nudging som jeg tenker kan være veldig relevant når du utformer tjenester.

 

Silvija: Dette er adferdspsykologi også, hvis jeg forstår deg riktig.

 

Lavrans: Ja.””Thinking fast and slow””, og de bøkene der. Det er kjempemorsomt å jobbe med.

 

Silvija: Lavrans, tusen takk for en veldig effektiv og pragmatisk verktøykasse her. Jeg hørte deg si fem ting. Fem steg i en prosess. Først en god kvalitativ research med brukere i felt. Nummer to kundereisen for å forstå brukeropplevelsen fra start til slutt i tjenesten. Det tredje er prototyping hvor man jobber med designmetodikk for å komme med nye løsninger som man kan eksperimentere med. Og så design thinking for å, og det er her jeg ikke kan nok for å forstå, men det er den indre verktøykassa deres som skal redefinere problemet, og derfor kunne løse det på en grunnleggende ny måte. Og så snakket vi om “”nudging””, som på en måte er litt smøringen i dette nye systemet, og sørger for at det er lett for folk å gjøre eller velge rett. Tusen takk så langt. Vi skal bare bruke noen veldig få minutter i vår siste leksjon, om et lite verksted hvor vi prøver å anvende dette på en konkret bedrift.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.university.

 

Leksjon 4 - ID:M0021d

Leksjon 4 - ID:M0021d

Leksjon 4 - ID:M0021d

Velkommen til Lørn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres:Hei og velkommen til Lørn Masterclass om tjenestedesign med Lavrans Løvlie. Dette er leksjon 4, og nå skal min personlige helt på tjenestedesign hjelpe meg som leder av dette lille, men veldig ambisiøse selskapet Lørn, å tenke litt tjenestedesign rundt en bestemt problemstilling. Og problemstillingen min Lavrans, er at jeg vil veldig gjerne at flest mulig skal lære. Folk føler vel egentlig at de ikke har så veldig mye tid i livet sitt. Det er veldig dyrt å ta en mastergrad. Det er veldig langt til disse Coursera og LinkedIn kursene kulturelt, faglig og nivåmessig. Så jeg har lyst å tilrettelegge for en tjeneste som gjør at alle kan lære litt mer om sitt eget fag og yrke. Men kanskje også om noen andre fag og yrker for fremtiden, som jeg tror er veldig komplekse og tverrfaglige. Hva ville du utfordret meg på i den reisen?

 

Lavrans Løvlie: Jeg må tegne da.

 

Silvija: Ja.

 

Lavrans:Hvorfor vil folk lære, tenker jeg vi må finne ut av. Noen har det i seg, noen trenger hjelp, men vanligvis vil det være en mye mer konkret problemstilling som gjør at folk sier at nå ønsker jeg å lære noe. Så jeg ville prøvd å finne ut når det er det skjer. Hva slags triggere er det som gjør at folk tenker at “”Nå er det noe spesifikt jeg ønsker å lære mer om””. Vet vi det?

 

Silvija: Nei, altså vi vet litt sånn parallelt med la oss si ernæring eller trening, verden endrer seg så fort og ingen er ferdig utlært.

 

Silvija: Og man må jobbe med livslang læring, både fra organisasjonsperspektiv, bedriftsperspektiv og individuelt perspektiv, og samfunnsperspektiv for den saks skyld. Men jeg tror at folk ikke finner noen enkel vei inn, og hvis jeg må prøve å svare veldig enkelt på det du spør om, så føler ikke folk seg invitert til festen. Min drøm ville egentlig vært å lure dem inn med en historie som de hører fra noen andre, som sier at dette må du bare høre om. Det var bare en så kul historie. Og så fortsetter de å høre på historier som egentlig lærer dem noe. Så litt sånn education maskert som entertainment og spill. Det er noe der jeg tenker vi kunne prøvd å tenke på.

 

Lavrans: Jeg vil tro at det er noen triggere, og de triggerne vil komme i en situasjon eller fra en aktør som du er interessert i allerede. Jeg sitter liksom ikke der en kveld og tenker nå skal jeg lære, og så kommer jeg rett til Lørn.tech. Men jeg ville tenkt hvem er det som er døråpnere da, til disse vi har lyst å lage noe for. Og hva vet de om hvorfor folk ønsker å lære mer. Har de fått beskjed på jobben at du må tenke på å komme deg litt lengre, er de lei av det de gjør så de har lyst å skifte retning? Eller er de litt nerdete og bare har lyst, bare synes at det er morsomt å lære noe om noe de ikke kan. Men det å forstå hvor disse triggerne finnes, og de triggerne vil møte ektefølte behov hos de som har lyst å lære. Det vil jo være så mye forskjellig folk har lyst å lære noe om. Og den ene måten er jo liksom portalen, jeg vet at TED er et bra sted å lære, og jeg vet at går jeg til et bibliotek så er det alltid en eller annen bok som blir spennende. Men da trenger du en voldsom merkevare da.

 

Silvija: Kan jeg bare prøve å spille inn et par problemstillinger eller innsikter som vi har så langt. Det ene er at det er egentlig de som kan mye fra før av som fortsetter å lære. Hvis du ser på hvem som går på Coursera og LinkedIn. Det er kanskje ti prosent av befolkningen som tror på dette med livslang læring og er villige til å bruke en del effort på det. Jeg har en lang liste av TedTalks som jeg har forferdelig lyst å høre på. Det er bare at jeg får aldri tid til det. Og så er det noe med å si at man vil lære, og faktisk velge å bruke den lille tiden man har på dette her. Så dette må skvises inn i en treningstid eller i en reisetid eller noe. Så jeg har blitt veldig opptatt av audiobøker, for det passer inn med min livsstil mens jeg reiser, ikke sant. Så det å finne disse tidslommene, istedenfor å være tidstyver. Også tror jeg at man er nødt til å gjøre det litt gøy. Folk tenker at læring, det gjør jeg når jeg har energi. Og når er det?

 

Lavrans: Ja. I klassisk tjenestedesign her da.

 

Silvija: Du må si det til de som ikke ser bildet vårt. Hva har du tegnet?

 

Lavrans: Jeg ville tenkt rundreisen før, og så er det en trigger, og så er det under og etter. Så tenker jeg vi må finne den der tidslomma. Hvor skjer den. Skjer den i bilen, skjer den på trikken, og hvordan er vi der da. Også sier du at man må inspirere og engasjere underveis. Også tror jeg det er et etter da, hvor det er to ting. Vi må gi folk gode måter slik at de kan fortelle andre om hva de har lært. Både fordi at man lærer mer av å fortelle om det, og fordi kanskje de kan inspirere noen andre til å lære. Der jeg tenker det fremdeles er litt tomt er i forståelsen av dette problemet. Det er hva som skjer før. Hva er det som gjør at jeg er klar til å reagere når jeg får den triggeren.

 

Silvija: Der kan det fort være at det må være en sjef som må invitere deg inn, eller kanskje en kompis. Eller så må vi på en måte bli veldig flinke til å gjøre læring skikkelig sexy da.

 

Lavrans: Men her ville jeg tenkt at det vi må gjøre nå er å dra ut å prate med noen av de som bruker Lørn.tech. Prate med et par av storbrukerne som kan fortelle oss alt som er bra. Prate med noen som bare gjorde det en gang, men falt av. Hvorfor falt de av? Og så kanskje se på noen spesifikke temaer da, oppfører folk seg forskjellig om de er interesserte i astrofysikk eller i å binde fluer? Av det du har fortalt meg nå så ligger kunnskapshullet litt der da, og så vet vi ganske mye om hva som bør skje under og etter.

 

Silvija: Jeg elsker at du sa vi skal gå ut og prate med folk, Lavrans. Da frister vi med alt vi kan av både kunnskap og middager. Og så gleder jeg meg veldig til å fortsette denne samtalen. Dette var egentlig en sånn liten appetizer for folk, for å skjønne hvor utrolig effektivt det er å komme i gang bare med to-tre virkelig riktige spørsmål.

 

Lavrans: Herlig.

 

Silvija: Tusen takk så langt.

 

Lavrans: Tusen takk skal du ha Silvija, så håper jeg vi får muligheten til å fortsette.

 

Silvija: Det gleder jeg meg til.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her