LØRN Masterclass M0040
«Design thinking» som livsfilosofi
I dette Masterclass-kurset med #LØRN lærer vi om bygge karriere på erfaring og det å lære i praksis, og ikke gjennom teori. Silvija snakker med Nassir Achour som er co-founder og CEO i Reodor Studios.

Nassir Achour

Co-founder & CEO

Reodor Studios

"Design thinking er et rammeverk for strategi"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (33min)

Design thinking som metode, De fire linsene, Forretningsstrategi, Hvordan startups må operere, Ambidextrous leadership

Leksjon 2 - Eksempler (24min)

Hvordan skalere en kjede, Tjenestesafari, Digital og fysisk brukeropplevelse, Forretningsstrategi

Leksjon 3 - Verktøy (29min)

De fire linsene, Design thinking som verktøy, Where to play, how to win, Rammeverk i praksis, Store firmaer ifht. SMB-er

Leksjon 4 - Verksted (12min)

Implementering av design thinking

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Moderne ledelse
Organisasjon: Reodor Studios
Perspektiv: Gründerskap
Dato: 28, mars 2022
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

https://podcasts.apple.com/no/podcast/the-internet-of-things-podcast-stacey-on-iot/id994362496

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Design thinking som metode, De fire linsene, Forretningsstrategi, Hvordan startups må operere, Ambidextrous leadership
• Hvordan skalere en kjede, Tjenestesafari, Digital og fysisk brukeropplevelse, Forretningsstrategi
• De fire linsene, Design thinking som verktøy, Where to play, how to win, Rammeverk i praksis, Store firmaer ifht. SMB-er
• Implementering av design thinking

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0040a

Leksjon 1 - ID:M0040a

Leksjon 1 - ID:M0040a

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til en LØRN Masterclass om Design Thinking i praksis med Nassir Achour. Velkommen til deg også Nassir

 

Nassir Achour: Tusen takk Silvija.

 

Silvija: Du, jeg skal si to ord om produktet vårt i tilfelle noen hører på oss for første gang. Og så setter vi i gang med dette minikurset Digitalt podcast first som vi lager nå. Tanken er at vi skal bruke cirka to timer på å lage fire samtale baserte leksjoner. Første leksjon er en introduksjon til temaet, en motivasjons leksjon. Neste er eksempler, og der ønsker vi at folk skal få noen bilder som er lette å ta med seg videre om tema. Leksjon tre er en slags verktøykasse eller et slags dilemma trenings sesjon, litt avhengig av hvilken vei vi bestemmer oss for å vri det når vi kommer så langt. Og der ønsker vi at folk skal begynne å anvende dette her på sine problemstillinger med da å høre på oss. Og siste er et bitte lite verksted hvor du hjelper meg om å komme i gang med tema ditt. Og så håper vi at alle våre lyttere setter seg i mine sko og tenker at det er deres bedrift eller institusjon dette her egentlig dreier seg om. Høres det greit ut?

 

Nassir: Veldig, veldig bra og jeg gleder meg veldig.

 

Silvija: Og så er det samtale og ikke et intervju. Det vil si at jeg kommer til å prate, antagelig mye mer enn det jeg burde. Men sånn blir det når man blir engasjert med en veldig spennende samtalepartner.

 

Nassir: Enda bedre.

 

Silvija: Så da da Nassir starter vi med det første spørsmålet. Og det er ikke temaet ditt, men det er deg. Si to ord om hvem er du? Og hvorfor syns du at dette tema er viktig?

 

Nassir: Jeg heter Nassir Achour og jeg er daglig leder i Reodor som jeg startet for omtrent fire år siden. Har alltid vært gründer. Fra siste året på videregående og er oppe på 16-17 året nå. Og som nevnt, da jeg ble invitert til å snakke om temaet så var det at det er ikke teori jeg er kjent for blant folk som kjenner meg eller jobber ved meg. Jeg har den praktiske erfaringen, men Design Thinking filosofien er jo noe man enten kan lære i teori, eller lære i the hard way, og det er det siste som jeg etter flere år er med i for tech oppstarts, da. Jeg lærte mye om det. Så det er kort om meg sånn oppsummert.

 

Silvija: Jeg må bare spørre, for jeg synes at det er spennende. Navnet ditt – hvor er familien fra?

 

Nassir: Familiene er opprinnelig fra Marokko, så jeg er født oppvokst her, men det er besteforeldre som kom til Norge. Bestefar kom i 1969, også kom bestemor og mor og hennes søsken etter par-tre år etter det. Så nå er det jo 50+ år i Norge, så det begynner å bli ganske lenge. Men veldig sterk tilknytning til Marokko og spennende å følge også utviklingen som skjer der nede.

 

Silvija: Jeg har så forferdelig lyst å reise dit. Det er et av de landene som bare glapp for meg tidligere. Og jeg har drømt om en reise dit i påskeferien, så vi får se. Du, så er vi nå over på Reodor og Design Thinking. Dere er et slags innovasjon studio?

 

Nassir: Ja, så vi startet Reodor blant annet med en kollega som heter Hallgeir Knutsen, som har vært innom deg tidligere og snakket om corporate innovation. Vi kom jo fra å være gründere. Så da vi startet Reodor så var det for å bygge videre på corporate innovation. Det å være gründere i samarbeid med etablerte næringslivsaktører og spille på de ressursene som de har med at vi bringer inn den driven og sulten og lidenskapen som gründere har i seg, men også vår erfaring og kompetanse i å ta produkter og selskaper til markedet fra ingenting. Og i forbindelse med det så visste vi at vi ville ikke starte enda et konsulentselskap. Men vi jobber i en hybrid forretningsmodell, så vi jobber som rådgivere og konsulenter inn, men vi har også en venture arm hvor vi investerer og bygger startups ut sammen med kundene våre. Og Design Thinking filosofien – da vi startet Reodor så visste vi omtrent ikke hva Design Thinking var. Og vi hadde jobbet med sprinter og med disse metodene i 10-15 år på det tidspunktet. Men vi kommer fra den praktiske erfaringen. Så i etterkant av at vi startet Reodor så ble teorier som Design Thinking vel så mye verktøy for å kunne kjøre effektive prosesser med mange folk som ikke kjenner hverandre og ikke av natur vet hvordan de skal jobbe sammen. Og det inkluderer kundene våre. Og det å onboard mennesker som ikke jobber med dette dag til dag i hvordan jobbe med innovasjon og produktforentingsutivkling. Der har teorier og metoder vært veldig nyttige. Og da vi startet Reodor så hadde vi en hypotese som nå i stor grad er verifisert om et gap i næringslivet i den verdikjedne hvor du har Management Consulting i ene enden også har du klassisk design IT i andre. Så har du næringslivsaktører som shopper rådgivning på Management Consulting på strategi og det kommersielle. Også ut å jobbe med IT selskaper for å bygge, eller med design miljøer. Og det gapet der var vi overbevist om at måtte tettes for at man skulle kunne innovere på en god måte. For vi kommer jo fra startups. Og om du gründer en startup så putter du ikke inn CEOen først også jobber den på strategi og det kommersielle. Også tar du CEOen omtrent ut for å jobbe på teknologien. Også putter du på en designer for å jobbe tett på brukerreiser. Du må ha det teamet fra start og du må ha det løpende gjennom. Og det er litt det tverrfaglige miljøet vi har bygget som næringslivet setter pris på og som har gjort at vi har fått den posisjonen vi har fått av de årene vi har holdt på. Og de tre overordnede fagområdene – altså business tech og design er de tre linsene som utgjør den klassiske Design Thinking linsene. Viability, Feasibility og Desirability.

 

Silvija: Og la oss snakke litt mer om det. Masterclass vår heter Design Thinking i praksis. Og vi trenger ikke å snakke mye om teorien av Design Thinking, men vi kan snakke om hvordan blir det anvendt. Og du snakker nå om tre – Viability, Feasibility og du sa Desirability.

 

Nassir: Også har vi vår fjerde linse som er sustainability. Så vi jobber med å utvide den da.

 

Silvija: Og hvis vi går bare ett steg tilbake, så vi har et par andre samtaler om Design Thinking. Jeg synes det er en utrolig effektiv ledelses metodikk for teknologiselskaper og for så vidt alle de andre selskapene. Vi ser at det begynner å bli veldig populært i offentlig sektor. Men si litt om motivasjonen for å tenke Design Thinking. Eller hva er det for deg? Er det en metodologi for ledelse? Hva er det for deg?

 

Nassir: Ja, for meg er det mer en filosofi enn en teori eller et rammeverk. Det er ikke en konkret øvelse du gjør som heter Design Thinking. Det stiller noen spørsmål. Og Desirability vil brukere ha det? Og Feasibility er det gjennomførbart? Og Viability bør vi kommersielt og strategisk? Og når det gjelder sustainability vår fjerde linse så handler det om det er noe verden trenger. Og de spørsmålene kan du ikke stille deg selv hver dag, men det er veldig viktig at det er et team som jobber med produkt til forretningsutvikling har den filosofien med seg. Motivasjonen bak det er jo at disse tingene henger såpass mye sammen. Hvis du løper med det ene og ikke følger med på de andre linsene så er du ganske dum i dagens marked. Og der har jeg selv gått på smeller med produktene og selskapene som jeg har drevet. Så jeg har på en måte lært.

 

Silvija: Jeg må innrømme at også jeg som gründer skjønner veldig godt hvor fallgruvene er. For jeg tror det er så veldig fort gjort å sitte fast i sitt bilde av hvorfor vi er til og hva vi vil også videre. Og det å bli utfordret på en helhetlig måte på de grunnleggende spørsmålene er vel kanskje det som er Design Thinking metoden. At man tenker grunnleggende på hvorfor gjør vi det vi gjør? Og hvordan tilrettelegger vi. Hva er intensjonen? Vi har en utrolig spennende samtale med en som heter Per Ivar Selvaag som jeg har blitt helt forelsket i siden den samtalen Nassir. Som også anbefales til andre å lytte til. Han forklarer så kort at det er den intensjons tanken som er hentet fra arkitektur verden. Og design er en intensjon. Hva vil vi med dette og hvordan skal vi få det til. Så man finner veldig mange gode måter å utforske med kunder på som dere er så veldig gode på i praksis.

 

Nassir: Ja, og vi alle som mennesker er forskjellige av personlighet og profil, men også av yrkes kompetanse og utdanning. Og det er jo veldig typisk at ingeniørene går feasibility først. Også er det økonomen eller forretnings folkene går rett i viability først, og designerne går desirability først. Og der har du jo flust av eksempler hvor det er fra en ingeniør perspektiv et veldig teknologifokus, også viser det seg at prosjektet ikke er kommersielt bærekraftig, eller at det ikke er et ordentlig reelt behov blant brukere. Og det samme med jeg. Jeg kommer jo mer fra forretningssiden og har gjort caser hvor har det stort markedspotensiale rent kommersielt, men har brukerne behov for det? Også hørte jeg senest for noen dager siden om et stort norsk selskap som hadde forsøkt å implementere Design Thinking, men som trappet det ned fordi det ble for mye design. Og i mitt hode er det da ikke Design Thinking, da er det design. Da har du vært veldig brukerfokusert hele veien. Og de manglet da gode business caser. Men da har du ikke jobbet etter Design Thinking filosofien, for da har du fokusert for mye på en av de tre linsene eller fire som vi snakker om da. Og hvis ikke du har med alle så kan Design Thinking begrepet være misvisende hvis man ikke har satt seg godt inn i det. For da kan man tenke bruker, bruker, bruker, bruker. Og brukeren skal være i fokus. Men det holder ikke det alene.

 

Silvija: Jeg tror det er kjempeviktig det du sier. Jeg gikk på disse kursene fra Stanford. Kom til Oslo og hadde noen utrolig fine sesjoner med blant annet StartupLab. Også synes jeg at hvis man anvender det man lærer der litt for ukritisk, så blir det veldig mye flotte fargerike post-it-lapper og veldig mye empati med brukere. Men det er noe med å ta det videre som du sier til et lønnsom og løsbart eller implementert bar produkt, som man også kan levere på en konkurransedyktig måte. Det er den virkelig store kunsten.

 

Nassir: Ja, og i en prosess så ser det mye fra uke til uke eller når du jobber konsentrert med en utfordring. Og det er derfor jeg mener at i norsk næringsliv så må de som ikke allerede har begynt å jobbe tverrfaglig må begynne med det. Det nytter ikke å bare shoppe i siloer. Shoppe Management Consulting og shoppe design også shoppe IT. For den strategiske tenkningen handler om alle de tre. Så den filosofien og den tverrfagligheten må være med i det daglige. Det er hvert fall vår tilnærming og vår erfaring at det funker.

 

Silvija: Jeg vil spørre deg litt om å gå gjennom disse viability, feasibility, desirability, sustainability. Er det noen spesielle rekkefølger eller hvordan er metoden?

 

Nassir: Vi pleier ofte å vurdere etter hvilken del av disse har høyest risiko når man skal starte. Vi er jo ofte glad i å lede med brukeren og finne brukerbehovet. For da snevrer det ganske mye inn og gir det mulighet til å da se på viability innenfor et definert brukerbehov. Feasibility innenfor et definert brukerbehov og sustainability innenfor det. Og det handler også kanskje om at brukerbehovet er det som i komplekse caser er enklere å få tilbakemelding på. Så du reduserer risikoen i det innovasjonsarbeidet. Så å komme seg ut, snakke med brukere og få både kvalitative og kvantitative data på at dette er det behov for. Fordi hvis du begynner å jobbe med komplekse caser – vi har bygget et corporate startup som da er en dataplattform for bygg og anleggsindustrien hvor feasibility siden er så kompleks at etter å ha definert og identifisert brukerbehovet så satte de på et tech team hver som måtte jobbe i over 2 år bare på å få feasibility til å sitte.

 

Silvija: Det ble litt for komplisert, så jeg skjønte ikke. Nå tenker jeg det finnes et stort corporate selskap byggeselskap. Også skal de ha en startup der som skal ha en dataplattform som gjør et eller annet fancy for byggeindustrien. Så har de en visjon. Feasibility betyr klarer vi å få dette til å være profitabelt eller klarer vi å implementere det eller hva?

 

Nassir: Implementering både teknisk og prosessuelt. Om det er gjennomførbart. Så her er det en startup som heter Fremby som vi holder på å bygge sammen med et ledende norsk pukkverk som heter Feiring. Og Fremby har jo fått på et knallbra team, men når du da snakker om å aggregere data fra en haug av maskinleverandører i anleggsindustrien, og den dataen må du hente fra noen aktører som holder til i Japan og andre som holder til i statene. Så skal du få dette sammen til å også standardiseres, så er det ganske omfattende stykke arbeid på teknologifronten. Og poenget mitt med det var at det krevde veldig mye tid fra noen ekstremt dyktige teknologer. Men brukerbehovet tar mindre tid å begynne å få verifisert og begynne å redusere risikoen på. Derfor er vi veldig glad i å lede med desirability linsen når vi jobber.

 

Silvija: Ja. Så det du sier er at i dette tilfellet så kan det være at ideen er en kjempegod ide. Men så er vi veldig usikker på om dette kan gjøres, også må man evaluere risikoen i de forskjellige områdene. Også finne ut at okei, selv om det er en kjempegod ide så finnes det noen andre litt mindre gode ideer, men som fortsatt er kule og mye lettere å gjøre. Også kanskje gå for low hanging fruit i noen tilfeller.

 

Nassir: Ja. Så det er jo impact effort er jo en måte å måle tiltak på. Også er det underveis i utviklingen av nye produkter eller selskaper, så er det en hel haug av hypoteser, og hvem av de har høyest risiko. Så det er de vi prioriterer å ta tak i.

 

Silvija: Men, Nassir. På mange måter synes jeg Design Thinking er også litt god folkevett eller hva det heter. At det er å tenke. Men problemet er at vi ofte ikke har tid til å stille oss disse grunnleggende spørsmålene og tenke nytt. Vi er så innmari opptatt av det operative daglig. Hva er din forklaring på hvorfor dette er en nødvendig metode?

 

Nassir: Det er som jeg nevnte at de tre tingene henger såpass sammen at du kan ikke. Hvis du stanger veldig ut på en av de så har du ikke en case som fungerer i praksis. Hvis det ikke er kommersielt bærekraftig i viability linsen, så har det ikke noe å si om teknologien finnes og du kan bruke den og brukeren har lyst på det. Og også omvendt hvis det er god butikk i det og brukerne vil ha det, men teknologien som kreves for å få det til er ikke klar før om 15 år. Så er det ikke noe du kan ta ut i markedet i dag. Så de henger såpass sammen. Det er hovedgrunnen til at det er viktig. Uten at du klarer å sjekke av på alle fire linsene. Så mener vi at selskapet eller produktet etter all sannsynlighet ikke vil ha livets rett, da.

 

Silvija: Jeg synes egentlig at det er et kjempespennende og viktig oppsummeringsmøte å tenke på det på. For jeg sitter i en del styrer og det jeg opplever er at IT folkene jobber med digitaliseringsstrategi, så har du markedsføringsgjengen også videre. De jobber med markedsføringsstrategi. Så har du finansfolka. Og CEO jobber med finansiell og overall strategi. Bærekraftstrategi. Og nå har vi snart en fjerde gjeng som jobber med bærekraftstrategi, men som du sier, dette er egentlig en strategi med fire forskjellige linser på.

 

Nassir: Ja, og de henger sammen. Og når vi jobber så setter vi sammen team som vi pleide å gjøre i startups og som tech startups gjør. Så vi har designere og teknologer og forentigshoder jobbende side om side i det daglige. Og det at du har en som kommer fra investment banking side om side med en UX designer i tidlig fase gir deg en edge som ikke er vanlig i tradisjonelt næringsliv.

 

Silvija: Får du dem til å snakke sammen?

 

Nassir: Jaja, de elsker å jobbe sammen. Også blir det veldig tydelig. Du har de perspektivene som er komplimenterende, men både er de komplimenterende også jobber vi jo i små team hvor du har eierskap til din linse. Også utvider vi teamene ofte litt sånn løpende gjennom prosjektene. Men det har vært null problem. Vi ser etter og ansetter folk som er gründer profiler og som like gjerne kunne startet en startup selv eller jobbet i en startup. Og de har en annen take og tilnærming til tverrfaglighet enn kanskje folk som ikke er vant til å jobbe i sånne team.

 

Silvija: Det tror jeg egentlig er et eget gründer gen, fordi jeg må innrømme at en av de største problemene vi har hatt i denne startupen LØRN er at vi ansetter folk for en tittel. For du må ansette folk i en tittel og jobb. Også finner du ut at de både passer bedre og at det er større behov med noe annet. Så det at folk må være fleksible nesten amorfe. Det er noe som opplever det som gøy og noen som opplever det som ekstremt frustrerende og slitsomt.

 

Nassir: Ja. Jeg husker en gang i fjor at en kunde kom til oss og vi skulle kjøre ut en test. Vi hadde et team som hadde designet produkt prototypen og jobbet på business caser og skulle ta ut til testen. Så spurte kunden oss om de skulle koble på PR byrået sitt for å få opp en tech startup. Og hvis du skal jobbe i den farten som en tech startup har, så må du ha denne allsidigheten. Og vi har et mantra vi kaller omvendt pareto prinsipp. Så de sier jo at de siste 20% av et stykke arbeid tar 80% av tiden. Og vi sier at det betyr at noen må gjøre de første 80% på 20% av tiden. Da trenger du den allsidigheten i de små teamene. Så designerne våre klarer å skrive godt. De klarer å ta ut ting og de klarer å tenke marketing. Og hvis du skal “founde” en startup i tidlig, tidlig seed fase, så forventer de at de har en CEO og en på produktsiden. Og hvis du er en CEO, så burde du kunne finans og forretningsutvikling og markedsføring og forhandling. Og hvis du er på produktsiden så bør du kunne teknologi og produkt og design. Så den allsidigheten for å ha den farten er utrolig viktig. Så bygger du på det teamet i det du skalerer behovet. Det er et gründer gen. Det er det.

 

Silvija: Jeg tror det er et gründer gen. Og så er spørsmålet hvordan dette her kan bygges inn i store organisasjoner. Og det er noe med den der sektorprinsipp greia som er veldig ryddig, veldig målbar, men også utrolig sånn at folk blir frustrert hvis du begynner å gå utenfor rollen din og hvis det er overlapp. Men det vi sier er at for å kunne jobbe helhetlig så må det være innebygget en del sånne avhengigheter i organisasjonen også.

 

Nassir: Ja, det er klart. Og det er jo selskaper som er godt rigget for å jobbe på den måten som da har gode mandater delegert ut til forskjellige deler av organisasjonen. Også er det andre hvor det krever mer. Og der jobber vi med selskapene så vi jobber med å hjelpe dem med å rigge seg for det. Det er viktig hvis du spesielt skal bygge et helt nytt virksomhetsområde og er i tidligfase. Så er det viktig at man måler de teamene og de prosjektene på riktig KPIer og parametere. Du kan ikke be om et 3-5 års regneark på et konsept etter fire uker. Da er det andre ting som kanskje bør være i fokus. Men ja, for å få etablert næringsliv, det å ha gode mandater, dedikerte budsjetter til innovasjon eller produkt og forretningsutvikling i noe tett på kjernen og noe tilknyttet til kjernen og noe helt på siden. Men det å vedta at investeringer inn i noen satsningsområder også at det forvaltes av et team. Det er noe helt annet enn å måtte lete etter budsjetter i andres budsjetter eller i andre deler av organisasjonen, eller helt i toppen av organisasjonen. Så det er en del ting som kreves i form av å beslutte på toppledernivå at dette skal vi gjøre. Også noen strenge kriterier for hva er det du velger å videre satse på, på samme måte som en startup som henter founding fra en investor, så er det definert mål for hva man skal i neste fase. Og hvis du har en institusjonell investor, så er det det du måles på når du kommer å ber om ny runde med founding. Så på samme måte bruke de samme mekanismene internt i etablert næringsliv.

 

Silvija: Ja jeg er veldig glad i en modell som Rita McGrath har snakket om mye som heter bad express leadership hvor ledelse også i store bedrifter må tenke med to hjernehalvdeler eller to hender eller hvor den ene hånden leverer gjerne med 90% av ressurser og tid på dagens forretningsmodell. Så er det andre hånden som stjeler 10% av disse budsjettene. Disse store budsjettene, moderskipet. Og dette er den lille lifeboat eller raceren eller hva det er som skal prøve å utforske det nye.Tar mye større risiko og finner ut av visibility som er nødvendig for fremtiden. Men jeg har inntrykk av at veldig ofte så outsourcer de denne speedbåten til noen innovative hoder, også fokuserer de på business as usual og da er problemet at de får ikke eierskap nok til det nye.

 

Nassir: Ja, og vi jobber jo veldig tett. Så når vi setter sammen team så er det som ofte, omtrent alltid med noen interne hos kundene våre og som er en del av de kjerneteamene. For det er som du sier det eierskapet og den strategiske tenkningen må ligge der. Vi kan ikke være en krykke inn. Vi kan være en enabler for å sørge for at det er fart, men det eierskapet må jo ligge internt. Spesielt på prosjekter hvor man utforsker ting som kan spinne inn. Være del av dagens virksomhet enten direkte i kjernen eller tilknyttet kjernen. Men det som er viktig når etablert næringsliv begynner å spinne ut egne selskaper eller jobbe med prosjekter som er potensielle spin-off, så er det utfordrende å ha de veldig tett på dagens kjerne. For når det brenner på dass da, så er du til syvende og sist en del av totalen. Du er ikke et selskap på siden som de har et eierforhold til. Du er en del av driften. Og da er det høyere risiko for at man blir nødt til å prioritere om ressurser. Og til å være del av dette både byråkratiet som kreves internt i store selskaper, men også det fokuset som plutselig kreves, og det er kvartalsresultatene som må settes fokus på. Så vil det bli overhengende også over team som jobber internt i selskapet. Hvis ikke de får mulighet til å jobbe på siden av driften.

 

Silvija: Nassir, hvis vi oppsummerer mot slutten av denne første leksjonen. Vi snakket om Design Thinking som en metode. En filosofi kalte du det. Du sa du tenker på det som helhetlig og tverrfaglig forskning i praksis, med resultat strategi av fire aspekter. Det er viability, physicality, desirability og sustainability.

 

Nassir: Ja, det er det. Også handler mye av det om at du spurte om rekkefølgen på disse. Og det er viktig å påpeke at det er ikke en lineær prosess, ikke sant. Denne er iterativ. Så du må gjennom disse fire kontinuerlig. Og det kan være på produktnivå, men også på strategisk nivå. Det finnes strategi rammeverk. Vi er veldig glad i et som heter where to play and how to win av Roger Moore. Nå blander jeg alltid Roger Moore.

 

Silvija: Jeg kan google mens du prater

 

Nassir: Ja.

 

Nassir: Roger Martin. Jeg blander alltid Roger Martin og Roger Moore. Roger Moore er jo James Bond. Men Roger Martin – where to play, how to win som er et strategi rammeverk i fem steg som er iterativt hvor du ser på hva vi prøver å oppnå. Hvordan skal vi klare det? Og hvis du ikke klarer å svare godt nok, så må du tilbake et steg og jobbe iterativt med strategi. Så der har du også Design Thinking prinsippet som kommer inn. Så den kontinuerlige interaktive tilnærmingen er utrolig viktig at ikke ses på som at nå skal du checke av en linse også en og så to, også tre og fire. Også er du ferdig. Det er ikke sånn det fungerer. Da er det bare å starte på nytt i en ny linse, på et nytt nivå. Så må du skalere produktet ditt og det er en del nye ting som kommer inn.

 

Silvija: Veldig bra. Tusen takk for en god samtale i den første leksjon. Vi møtes om et par minutter for å snakke om dine favoritt eksempler. Takk Nassir.

 

Nassir: Takk takk.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 2 - ID:M0040b

Leksjon 2 - ID:M0040b

Leksjon 2 - ID:M0040b

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN Masterclass i Design Thinking, i praksis med Nasir Achour. Dette er leksjon 2. Og nå skal vi Nassir snakke om noen av dine favoritt eksempler. Hvem har du lyst til å prate om?

 

Nassir Achour: Ja, man blir jo litt bias når man sitter å jobber med dette selv. Men da jeg ble spurt om eksempler på prosjektet vi gjør, så tenkte jeg at det er et par vi har gående som kan være gode eksempler. Det først eksempelet som er litt gøy fordi når man jobber med det vi jobber med så er det ofte vanskelig å forklare til folk hva vi jobber med. Det første eksempelet så er det litt gøy. Når man jobber med det vi jobber med så er det ofte litt vanskelig å si til folk hva vi jobber med. Og dette case her klarte jeg å forklare besteforeldrene mine på nesten 90. Da forstod de først hva jeg jobber med. Men Møller mobility group kjøpte i fjor sommer opp kontroll over det som heter Laserwash som er en regional bilvask kjede på østlandet. De hadde vel 12 vaskehaller også har jo Møller foretatt oppkjøp av noen mindre bilvaskehaller, med en ambisjon om å bygge Norges ledende bilvasker kjede. Og da har vi blitt koblet på. Jobber tett der for å finne ut av hva er det som skal skaleres. Så en ting er å ha en ambisjon om å lage Norges ledende bilvask kjede, også har du noen assets i form av disse oppkjøpene i tillegg til assets eller ressurser og eiendeler i form av økosystemet til Møller Mobility på konsernnivå.

 

Silvija: Du må bare lære meg littegrann om bilvask da, for jeg ser at bensinstasjoner har sine installasjoner og det er selvvask. Eller så er det sånne tannbørste vask som barna kaller det. Og så er det hver mann sin høne. Det er litt sånn jeg tenker på det. Dette er en investering du gjør når du eier en bensinstasjon, også høres det ut som at noen disruptor dette med en kjede plattform aktig tankegang. Litt sånn som Cutters eller Squeeze. Tenker jeg i riktig retning eller hjelp meg med å forstå hva er dynamikken i markedet?

 

Nassir: Ja, til en viss grad, for det finnes jo kjeder der ute som ofte har uavhengige vaskehaller. Soft Wash er jo et selskap som er godt posisjonert. Og ofte så gjør de samarbeid med bensinstasjoner. Så kjeder finnes i seg selv, men det er jo et marked hvor det ikke har skjedd veldig mye hvis du ser fra et brukeropplevelse ståsted i det siste i min voksne alder hvert fall. Så har det vært ganske likt. Men Laserwash som da Møller kjøpte er veldig spennende fordi de har en teknologi som er børsteløs bilvask som er mye mer skånsomt for bilene. Hvor det da egentlig i all hovedsak går det på diverse former for høytrykksspyling, da. Men så er det da å finne ut at vi vil inn i det markedet der, og da vi fikk det ansvaret så er det å finne ut hva man skal skalere. Og da har man jo i denne filosofien Design Thinking filosofien med oss. Og hvis vi snakker om de linsene som vi snakket om i forrige del og desirability og brukere vil ha det. Feasibility – er det teknisk gjennomførbart. Viability, bør vi gjøre dette? Og sustainability trenger verden det? Hvordan kan det gjøres på en bærekraftig måte.

 

Silvija: Og hva betyr det for de fire linsen i dette eksempelet?

 

Nassir: I dette eksempelet så var steg en for oss å først bli onboardet og få teamet til å sette seg inn i markedsdynamikken. Forstå hvordan bilvask fungerer og hvem er aktørene. Hvordan har utviklingen vært? Hva er trender her og hva er tender i utlandet og litt sånn. Men så er det å komme seg ut som jeg nevnte også i forrige del at vi liker å leade med desirability som er det å snakke med faktiske brukere. Forstå både hvor ofte vasker du bilen? Altså hva er tankeprosessen deres når de skal vaske bilen sin? Når gjør det de og hva er behovene deres underveis. Og da var vi ute å snakket og dro på bilvask haler og snakket med brukere i tillegg til at to stykker i teamet dro ut på det vi kaller for tjenestesafari. Så det å faktisk teste brukeropplevelsen. Så gjennom en dag så hadde –

 

Silvija: Vasket bilen flere ganger?

 

Nassir: Ja, det var ti timer med bilvask rundt omkring på østlandet. Så jeg tror jeg kan sette penger på at de hadde Norges reneste bil i slutten av den dagen. Men da testet de både løsningen til Lazewasher og Møller, men også konkurrerende løsninger for å forstå brukerreisen i større grad. Så her er vi inne på desirability. Virkelig forstå hva er behovene der. Og for å finne ut av det – for en ting er hva folk sier og en annen ting er hva de gjør. Så jobbet vi med å få kvantifisert den dataen. Og vi kjørte landingsside tester og brukte mye av den innsikten som vi fikk fra brukere til å jobbe ut konsepter. Jeg kan ikke gå i detalj av hvordan løsningen blir på det nye konseptet, eller videreutviklingen av det vi gjør, men jobbet under konsepter som fikk ekstremt bra feedback i hard data fra brukere.

 

Silvija: Bare for å spørre deg så jeg forstår deg litt mer. Så det kan være sånn at brukerne egentlig ikke bryr seg om hvilken type børste det er, eller om det er børste. Men at de bryr seg mer om hvor fort de komme rtil. Hvor lang er køen. Hvor lenge holder det? Jeg antar at vasken er vasken, men det er noe med opplevelsen. Jeg går i bilvask først når det er skikkelig krise også kommer jeg inn et sted også virker ikke vasken hos dem den dagen. Neste sted er det tre biler foran meg i køen.

 

Nassir: Ja. Det er de tingene der. Det kan jo være alt fra pris til tid, til kvalitet, til ja. Og det er mye man lærer bare når folk vasker bilen. Og for noen var det å vaske bilen omtrent som meditasjon, for da kunne de omtrent disconnected i det øyeblikket. Så det var noen som sa at de liker å slappe av familien på lørdager på kjøpesenteret, også dra å vaske bilen for da kunne de få ti minutter for seg selv. Men poenget med det er å få den innsikten fra brukere. Så der ser jo Møller og Laserwash ser jo på oss som lead for prosjektet. Så igjen så jobber vi som et gründer team for å drive det videre. Vi ser på både brukeropplevelse og på de mykere tingene rundt hvilken merkevare er det som det er plass til og som brukere ser etter der ute, og som har vært med på å endre merkevaren som da kommer ut nærmere sommeren. En ny visuell identitet hvor vi da har skalert opp gjennom å trekke inn og jobbet tett med et selskap som heter Heydays.. Men også se på prismodeller og prispunkter og teste det. Og nå er vi inne på viability siden og forstå koststrukturene og potensiale som ligger der. Og nå har vi vært i en fase hvor det er mer på feasibility og se på den digitale og fysiske brukeropplevelsen for å se hvordan kan man gjøre den bedre, og det er mange utfordringer og behov som er identifisert hos brukere. Så jobber vi med teknologene hos oss med å finne ut av hvordan kan vi gjøre det bedre og finne ut hva som finnes av teknologier der ute og som kan brukes til å lage mer sømløse brukeropplevelser eller Norges mest sømløs brukeropplevelse på bilvask, da.

 

Silvija: Antageligvis det du ville si nå, men dette er også et case hvor sustainability kan være et ganske spennende tema.

 

Nassir: Ja, jeg klarer det. Der lærte teamet mye ganske raskt. Jeg selv vasker bilen. Ironisk nok har jeg vært kunde av Laserwash i 7-8 år, faktisk. Men jeg har jo vasket bilen i oppkjørselen selv tidligere. Og det gir jo mening når man først hører det å forstå hvor usunt det er for miljøet at folk vasker biler med kjemikalier i oppkjørselen som trekker rett ned i underlaget. Både i miljøet generelt, men oppkjørselen i seg selv for deg som eieren av den er ikke sunt. Så der hadde vi mye allerede, men der ser vi på hvordan kan man gjenvinne vann i de vaskeanlegget. Og i Sverige er det blitt forbudt å vaske bil i egen oppkjørsel. Så det er en del av bærekraft hensyn. Så igjen så går vi inn på den fjerde linsen. Og disse er hva vi nå jobber iterativt på og kanskje grovt sett en effekt runde som nærmer seg nå. Men det må vi bare fortsette med i det vi skal skalere.

 

Silvija: Men det det var nytt for meg egentlig, at det er så veldig stor forskjell på bærekraft. Fordi vannet renses og fordi det er mye strengere regler for hvordan profesjonelle vaskehaller skal håndtere kjemisk avfall?

 

Nassir: Ja, riktig, så det er det, og dessverre så har de kommet langt. Det er en del vaskehaller som er selvrensende og hvor en stor del av vannet gjenbrukes, da.

 

Silvija: Veldig spennende Du hadde et annet eksempel også som du kaller for self mode?

 

Nassir: Ja, det var et eksempel for å snakke litt om hvordan den filosofien kan også applifiseres når man snakke rom forentingsmodeller. Altså self mode i forhold til at det er et prosjekt vi kan snakke i detaljer om med kunden og sånn på. Men vi jobber jo med flere kunder på forretningsmodell og hvordan fremtidens forretningsmodell skal se ut. Og da handler det ofte om å skape vekst på noe vis også da på en bærekraftig måte. Og da skaper vi vekst, s kan vi jo se vertikal vekst også gjøre mer av det du gjør i dag på en bedre måte. Også ser jeg på horisontal vekst. Det som er spennende som jeg tenkte rundt dette prosjektet her er når du ser på horisontal vekst og at du skal ut i deler av verdikjeden hvor vi i dag ikke er, så krever det ofte store investeringer. For store aktører krever det oppkjøp for å effektivt kunne ta en posisjon i andre deler av verdikjeden. Eller det å skulle straffe opp i ganske mye for å ta større deler av verdikjedne. Men nå jobber vi med å se på det, så er det en type forretningsmodell som mange kaller for orkestrator forretningsmodell hvor du da i utgangspunktet tar regi på større deler av verdikjeden. Det er en modell som kan passe fint for aktører som er godt posisjonert i form av enten mye tillit på tvers av en verdikjede, eller et sterkt partnernettverk på tvers av en verdikjede eller bred kunnskap om en verdikjede. Og når du tar den orkestrator* rollen eller om du tar regi og fasilitatorrollen, så ser vi på delt verdikjeder opp mot forskjellige moduler, også ser vi på hvordan vi uten å gjøre et oppkjøp og uten å gå all inn i en verdikjede kan fasilitere eller tilby tjenester innenfor andre deler av verdikjeden hvor de ikke er i dag. Det kan man gjøre gjennom partnere for eksempelvis. Og det er en måte å nettopp det å teste desirability, sustainability og viability, systemet i andre deler av verdikjeden hvor vi i dag ikke er. For det det handler om da er at når du da begynner å gjøre caser i andre deler av verdikjedne med mindre risiko fordi du gjør det ofte gjennom partnerskap for eksempel, så vil du kunne få innsikt i form av hvordan prosessen fungerer. Du vil få innsikt i form av det kommersielle potensialet som ligger der og forstå prosessen også fra et bærekraftsperspektiv. Så hele den modellen er jeg veldig glad i. Jeg bruker den i flere caser hvor man da utforsker horisontal vekst. Og da går vi disse rundene. Tester lit case og sørger for om det er noe brukerne vil ha. Også får vi det vurdert. Er det teknisk gjennomførbart. Hvordan ser det kommersielle ut her. Når du begynner å checke av alle disse fire linsene i flere runder og begynner å få de erfaringene så er veien til å faktisk ekspandere ut i de delene av verdikjeden ganske mye kortere. Og risikoen ved eksempelvis oppkjøp dratt ned ganske mye. Så det er litt vanskelig å snakke rundt en case uten å gi de bildene av en industri eller oss, men ja det er hvert fall en case for å vise at det går å ha med seg den filosofien på et høyere strategisk forretningsmodell nivå. Og ikke bare på produktnivå, da.

 

Silvija: Jeg synes det er veldig spennende eksempel og dette med å orkestrere. Vi kommer tilbake til en liten case for LØRN, men jeg tenker at vi sitter da på relasjoner og vi sitter med utrolig godt overblikk over hvem som kan hva i Norge, så i stede for å produsere alt innholdet selv, så kunne man egentlig tenkt seg en sånn modell.

 

Nassir: Ja, elementerer av det gjør jo dere i dag. Dere bruker nettverk og posisjonen dere har til å sørge for at den læringen skjer og dere har masse flinke folk innom her. Vi kan komme litt tilbake til det.

 

Silvija: Også en av de tingene som er spennende her er også den greien med at folk lærer fra hverandre og ikke bare fra professorer. litt sånn at du orkestrerer også på et metanivå. At du lar bedriftene fikse den orkestreringen også synes jeg er noe som ikke klarer helt å formidle enda. Men jeg tror at det er der fremtiden er. Denne peer til peer learning på et hvis. Veldig bra. Har du noe fra frivillig sektor eller noe vi kunne snakket om hvor det ikke er nødvendigvis kommersielle drivere?

 

Nassir: Ja, det nærmeste jeg kommer top-of mind er at vi har startet og driver det som vi har gjort til et ideelt AS som heter Charge Inkubator som er et aksjerelator og inkubatorprogram for gründere som er førstegenerasjonsinnvandrere. Og der har vi kjørt nå i 6 bacher over 3-4 år. Vi har da vært 50-60 selskaper som har vært innom der og det er en del arbeidsplasser som har blitt skapt. Men det selskapet startet vi som et kommersielt aksjeselskap. Vi hadde en hypotese om at det skulle være et prosjekt hvor vi kunne hjelpe disse gründerene til å bygge disse selskapene og arbeidsplassene, men at de også skulle være med å fasilitere investeringer i disse selskapene. Og det vi så underveis da – vi jobbet jo om ikke direkte, så har vi denne filosofien med oss når vi jobber. Så fra desirability ståsted så var det veldig tydelig behov. Masse søkere, mange deltakere. Fra feasibility gjennomføringen har fungert veldig bra. Gode program som har hjulpet disse over den første kneika. Det er mange som akkurat har kommet til Norge og som ikke vet hvordan man setter opp et selskap og hvordan man kommer i gang. Mens på viability siden så var det mer utfordrende fordi man blant annet så at hovedfinansieringskilde til dette og andre KPIer de målte på enn kommersielle KPIer. Så vi har fått en del støtte til det prosjektet fra forskjellige stiftelser. Og da integrerte vi på det. For det viktigste for oss med det prosjektet var ikke det kommersielle. Dette var et prosjekt der vi ønsket å gi mer tilbake. Så da endret vi det prosjektet til et ideelt AS. Det får løst det mye mer i form av flere aktuelle finansieringskilder. Så der er det et prosjekt der vi gjennom å gjøre det til et ideelt AS igjennom denne filosofien hele veien, så har vi i stor grad redusert behovet for å sjekke av viability. Og da står du igjen med desirability og feasibility og bærekraft aspektet i et prosjekt hvor du hjelper førstegenerasjonsinnvandrere og flyktninger om å skape arbeidsplasser. Det tror jeg er ganske selvsagt. Så det er et eksempel hvor vi ikke har jobbet systematisk med Design Thinking, men hvor man da ser at du kan også i frivillig sektor redusere viability behovet.

 

Silvija: Jeg synes det var et utrolig godt eksempel jeg Nassir. Og jeg sitter å tenker på at det er kjempemange flinke innvandrere som sitter med et veldig sterkt gründer gen apropos det vi snakket om. Masse kunnskap og null relasjoner. Og derfor blir det egentlig veldig vanskelig å starte selv om du har masse relasjoner, og om du ikke har noen så blir det dobbelt vanskelig. Å det å gi dem de relasjonene gjennom en sånn inkubator er en fantastisk fin samfunns bærekrafts idee.

 

Nassir: Ja, det er veldig, veldig givende å se alle arbeidsplassene som er skapt. Også endret jo det fokus. I begynnelsen hadde det fokus på at det skulle være tech-startups, men nå er det blitt gjort en rapport på det i fjor. Og jeg husker ikke akkurat antallet, men det er opp mott et hundretalls arbeidsplasser som er skapt blant de alumni nettverket der. Og de små, mellomstore bedriftene utgjør jo fortsatt en ganske stor del av norsk økonomi. Så det å kunne muliggjøre at en utdannet tannlege fra Øst-Afrika kan komme til Norge og åpne sitt eget tannlegesenter og ha 5-10 ansatte er fint i seg selv.

 

Silvija: Det er en veldig spennende. Tusen takk for tre veldig gode eksempler. Vi møtes om et par minutter til leksjon 3 hvor vi skal snakke mer om verktøykasse og dilemma.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 3 - ID:M0040c

Leksjon 3 - ID:M0040c

Leksjon 3 - ID:M0040c

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen tilbake til LØRN masterclass i Design Thinking i praksis med Nassir Achour. Nassir, nå skal vi prate i denne leksjon tre om verktøykasse, dilemmaer og litt sånn er det vi glemte å prate om i del 1 og del 2. Så du har snakket egentlig om en modell som består av fire linser? Og det tenker jeg er egentlig et kjempegodt første verktøy. Kan du gjenta hva det går ut på?

 

Nassir Achour: Det er jo Design Thinking. De klassiske design thinking linsene har jo vært tre stykker. Desirability, vil brukeren har det? Viability, bør vi gjør det? Gir det mening kommersielt og strategisk? Feasibility er det tekniske gjennomførbarheten eller det tekniske og prosessuelt gjennomførbart. Også har vi alltid med oss en fjerde som er sustainability. Og det er om verden trenger det. Så det er det rammeverket som vi definerer i større grad som en filosofi enn som et rammeverk egentlig. For det er noe man må ha med seg, men det er gitt som et overliggende lag gjennom et helt prosjekt eller utviklingen av et selskap eller hva enn. Så det er mer en filosofi enn et konkret rammeverk som man kan bruke i en workshop, eller i noen timers arbeid.

 

Silvija: Noe av det som var veldig viktig for meg av det du sa var at man bruker dem litt sammen. Det er som en sveitserkniv, og det ikke en sånn lineær prosess. At man finner bare ut om noen vil ha det eller kan vi tjene penger på det? Kan vi lage det? Og er det bærekraftig? Check, check, check, nå kjører vi, ikke sant. Men at det er sånn at man spinner et råd med disse fire.

 

Nassir: Vi snakker mye om den tverrfagligheten og viktigheten av det. Hvor det tradisjonelt sett har vært mye siloer i etablert næringsliv og også da i form av den rådgivningen man får med siloer med management consulting i design og IT. Riktignok så ser vi at flere av de store miljøene prøver å bevege seg inn i det tverrfaglige store management consulting miljøer. Og gjør oppkjøp av design miljøer. Design og IT beveger seg mer opp i det kommersielle og business, men det er fortsatt et stort gap der. Men den tverrfagligheten og det fokuset på alle fire linsene er som du sier ikke en lineær prosess som de ikke bare kan gå igjen. Det er en kontinuerlig iterativ prosess fordi underveis så vil du alltid får nye utfordringer innen hver av de fire linsene. Så du kan på en måte ikke gå to år inn også slutte å se på Feasibility. Eller bruker behovene kan endre seg. Business casen kan påvirkes av konkurransen eller andre ting som skjer i markedet, eller regulatoriske ting. Så det vil alltid dukke opp nye utfordringer og nye ting å ta stilling til innenfor alle de fire. Så det er derfor jeg sier det er mer en filosofi som man må ha med seg tett inn under huden. Og ikke noe som man bare kan plukke opp i ny og ne. Nå skal vi ha Design Thinking fokus. Sånn funker det ikke.

 

Silvija: Ta med fargerike post-it lapper. For noe av det som blir vanskelig her er at organisasjoner er vant til å tenke veldig lineært. Vi lager fem års planer og budsjetter i følge dem. Og det er dette styrene godkjenner. Det er noe med våre måleverktøy. Våre kontrollverktøy som må også oppgraderes når man skal virkelig å få til både Design Thinking og Lean i praksis.

 

Nassir: Ja, og jeg nevnte jo innledningsvis i del et strategi rammeverk som heter where to play – how to win av Roger Martin. Det er et rammeverk som går i fem steg. Fem iterative steg. Øverste er ambisjonen eller hva vil det si å vinne. Hva er det vi prøver å få til? Også kan du definere det, også går du ned i de senere stegene hvor det handler blant annet om hvordan skal vi vinne? Hvordan skal vi differensiere oss? Konkurranse aspektet i det. Også er det hva er det vi må ha kapasitet til for å kunne få til det å differensiere oss. Og hvis noe endrer seg for eksempelvis i kapabiliteter. Hvis du ser at du mangler det for å kunne differensiere deg, da må du enten sørge for at du får tak i de kapabilitetene eller så må du tilbake å endre på hva som differensierer deg i markedet. Så det å jobbe som du sier i etablerte næringsliv med strategiske rammeverk som lar deg teste og som lar deg endre på strategien mens du lærer. Vi har for vår del definert vårt mål og vår ambisjon. Når vi setter i gang arbeidspakker som går på for eksempel nå når vi skalerer opp vår Venture arm for å øke investeringene i Corporate Startup som spinner ut, så går vi ut i markedet med det, men dette skal evalueres mot slutten av en definert periode. Så evalueres det. Så går fortsette rman på det sporet. Gjør noen endringer på det. Påvirker den strategien som er i det overhengende laget. Mens i noen tilfeller så defineres strategier som dette skal vi gjøre, sånn gjør vi det og sånn går vi. Men det er jo så vanskelig for meg, jeg kan ikke snakke på vegne av alle industrier og alle selskaper, for det er også viktig å ha med seg at i mange industrier og selskaper så må du rett og slett ta leap of fait. Og noen ganger må du ta det som et leap over 5 år. Så det er veldig forskjellig fra selskap til selskap og industri til industri. Men som en filosofi, så bør er vi fan av at vi prøver å legge til rette for at man kan agere på endringer som skjer innenfor alle disse fire linsene. Og man lar det også påvirke strategi, eller at man tilpasser strategi for å dra nytte av de mulighetene som dukker opp.

 

Silvija: Det jeg hørte deg si er at selvfølgelig må man ha noen kontrollmekanismer, og noen av dem må være langsiktige. Men at man må kunne justere innenfor disse, og det må man gjøre kontinuerlig. Eller man må få lov til å utføre kontinuerlig. Også kjenner jeg ganske mange ledere som jeg tror ville fått litt stress symptomer av at strategi er noe man må justere hele tiden. Du må jo formidle denne strategien til organisasjonen også. En av de tingene jeg ser apropos lean startup er at det er utrolig vanskelig å få med hele organisasjonen på en sånn kontinuerlig strategi reise uten at de blir utslitte. Hva tenker du om det?

 

Nassir: Ja, det er klart. Det er som du sier, det må være at du kan iterere innenfor et visst omfang. Du kan ikke iterere som for oss som er et lite selskap i vekst, så for oss å kunne endre på strategien eller vår ambisjon er jo en ting. Men selv vi som er 17 stykker, selv for oss er det viktig å ha en forankring på at vi skal over atlanteren. Også finne ut av hvordan. Skal du seile eller fly? Det kan du finne ut av. Og underveis kommer det kanskje en storm som du må navigere rundt. Så det er iterasjonen vi snakker om. Men helt klart at jo større organisasjon, jo viktigere er det å forklare at man skal til Atlanteren og man skal ikke østover. Så det er veien til mål som man må muliggjøre mer iterasjon innenfor, da.

 

Silvija: Jeg syns det var et veldig godt eksempel, egentlig, på noe som jeg av og til snakker om som Viking ledelse. Altså, jeg tror vi lærer i disse business skolene våre at du må være faktabasert, veldig rasjonell, analytisk leder, ikke sant? Og greit det hvis du har nok tall til å kunne forutsi fremtiden, men jeg tror at ingen av oss kan forutse fremtiden. Men det å finne ut at vi skal den veien eller den veien. Og omtrent med den farten, det tenker jeg at vi kan finne ut på basis av data og på basis av hva disse desirability viability og feasibilitysier. Og så er det litt sånn disse gamle Viking kapteiner. De hadde ikke så veldig gode kart, men de hadde en veldig god forankring på hvorfor de måtte kaste seg ut i stormfulle hav. De visste det kommer til å storme, og hadde de veldig gode verktøy i form av disse skipene sine, som var både robuste og fleksible og tålte mer enn de fleste andre under relativt gode navigatører. Også visste de at de måtte vestover i vårt tilfelle fra Norge. Så kom de ikke alltid de stedene de ville komme til. Men de klarte reisen, og så klarte de å utnytte når de kom frem, da på en fornuftig måte. Så for meg er det veldig sånn Lean ledelse. Men det passer ikke med de modellene vi har lært når vi tok våre MBAer.

 

Nassir: Ja, det er der jeg mener denne Roger Martin modellen passer. Jeg synes den har en mer iterativ approach enn mange av de andre klassiske modellene. Og det er jo ikke mye som skal til. Det er ikke bare fritt frem og alle gjør som de vil. Det er viktig å ha strukturene. Og det må rammene settes på noe vis. Så er det viktig fra et leders ståsted å også være forberedt på endringer. Og man kan jo definere strategier og ambisjoner som har en viss fleksibilitet i seg. Så du kan si du skal vestover, men hvis du ser den amerikanske økonomien faller mens Brasil.. H

 

Silvija: Eller den kinesiske.

 

Nassir: Ja, eller snu og kjøre østover. Så det å kunne snu kurs ved behov. Man må også gå all inn i den retningen på det tidspunktet man tenker man skal gå. Så må man jobbe mot det.

 

Silvija: Vet du hvordan jeg tolker deg nå? Jeg tolker deg som at du må være tydelig på noen prinsipper. Hvorfor skal du vestover og så under hvilke betingelser? Kan du endre de prinsippene eller mener du at de sa sier at du skal et annet sted enn dit du skulle?

 

Nassir: Riktig. Det er akkurat det. Så hvis du sier vi skal til Nord-Amerika fordi Nord-Amerika har disse og disse muligheten og da drar vi vestover. Men hvis det er by the time vi kommer dit at det er Sør-Amerika som svarer opp med de samme prinsippene så gir det mening å skifte kurs litt sørover.

 

Silvija: Så det som er veldig viktig her er vel også et mindset som har med ikke bare growth, men også endringsevne og vilje. At man har en organisasjon som er ganske robust i forhold til endringer.

 

Nassir: Ja, det er klart. Så må jeg kjøre ut en disclaimer her. For jeg har jo verken leder eller jobbet i et veldig stort selskap. Vi jobber jo med mange. Så det er garantert ganske mange andre ting som må tas i betraktning når man skal definere disse tingene. Men filosofien om å ha fleksibilitet og rom for å iterasjon tror jeg er uavhengig av størrelse er viktig å ha med seg.

 

Silvija: Hva tror du er de andre viktigste suksessfaktorer? Eller du kan snu det til reasons to fail. Hva er det man skal prøve å passe seg for for å få denne type ledelse til å funke?

 

Nassir: Ja, det blir jo et tveegget sverd der. Fordi baksiden av medaljen når du snakker om fleksibilitet er usikkerhet for ansatte. Det laget ditt som du skal ha med deg trenger også noe mindre usikkerhet. De trenger noen strukturer. Noen ganger så må man snakke om hva man prøver å oppnå og hvordan man skal dele den dataen og innsikten som ligger i organisasjonen. Så et for vinklete skip som en gang går til høyre og en gang til venstre tror jeg ikke er et skip som mange ansatte har lyst til å gå ombord. Så en risiko er selvfølgelig det å få med ansatte. Og som sagt, jeg har ikke ledet et selskap med 1000 av ansatte. Det er mange behov som skal svares opp. Så da er det igjen den fleksibiliteten i ledelsen med lead by principles som du sier. Så ikke med regler.

 

Silvija: Nassir, jeg klarer ikke holde meg unna mitt lille LØRN eksempel, og jeg vet vi skal snakke i noen minutter i neste leksjon om det, men en av de tingene som jeg har lært – og jeg har gjort alle feil i boken tror jeg når det gjelder å være lean leder og ikke sånn alt for kontrollerende leder også videre. Men hvor mange ganger er det du skal snakke om de viktige prinsippene for å klare å få til denne lean by principles. Fordi av og til så tenker jeg at folk må være så lei av meg at de begynner å spy hvis jeg snakker om hvorfor vi gjør det vi gjør. Men det er noe med at du må bygge den kulturen også må du få folk til å si det selv og tenkt det selv. Jeg tror vi undervurderer hvor lang den kulturreisen egentlig er når vi setter i gang på disse reisene våre. Hva tenker du om det?

 

Nassir: Jeg er jo heldig som har i den graden kun 17 ansatte i teamet og mulighet til å ha ansatte involvert. Vi hadde en strategiprosess i høst, ikke sant. De får være involvert underveis. For i et større selskap så har jeg full forståelse for at det blir vanskelig. Men jeg har ikke et godt svar på hvordan komme top-down med en strategi.

 

Silvija: Det er kanskje bare tanken om at det er viktig. At strategi gjelder alle og de trenger ikke nødvendigvis detalj analysere, men de må være enig i de prinsippene vi snakker om ellers blir det litt dødfødt?

 

Nassir: Ja, da vi kjørte prosessen så kjørte vi det i blant annet to steg. En ting er når du går ut å tenker hva er mulighetene. Du kan tenke bredt, grøn og hele den pakken der. Og det å få innspill fra organisasjonen. Få den innsikten og den kompetansen og de perspektivene fra organisasjonen tror jeg man kan gjøre i ganske store selskaper også. Også har ansatte forståelse for at alle innspill kan ikke komme med i etterkant av grønn hatt. Så er det et stykke arbeid med rød hatt. Et stykke analytisk arbeid. Her er det en del ideer, hvordan grupperer man disse. Hva er mulighetene innenfor disse. Og prioritering og en del sånne ting. Men jeg tror selv det for ansatte å føle seg hørt og inkludert handler ikke om at ideene deres må gjennomføres. Fordi de har forståelse for at kanskje ikke alle sjekker – nå er vi tilbake på design thinking, men kanskje ikke alle ideene sjekker av alt sammen. Så noen må sitte igjen i etterkant av at man har involvert ansatte, og fått en del innspill. Så må noen sitte igjen med det analytiske arbeidet som til slutt definerer strategien. Så som sagt er vi 17 folk, så det er kanskje enkelt for meg å si. Men prinsippet håper jeg hvertfall at jeg kan holde ved uavhengig av hvor mange folk vi blir.

 

Silvija: Ja, så vi snakket da om evne og vilje til endringsledelse. Vi snakket om forankring både top down og litt bottom up også på strategi. Vi snakket om å lede gjennom prinsipper. Kan du oppsummere for oss disse fem stegene i where to play og how to win modellen? I tilfelle noen vil prøve seg på det.

 

Silvija: Jeg har de foran meg. Jeg kan lese dem.

 

Nassir: Jeg hadde ikke alle fem top of mind. Tre av de vet jeg at jeg har.

 

Silvija: Du startet med å definere ambisjonen i steg nummer én. Så sa du hvordan oppnå den ambisjonen i steg nummer to. Nummer tre er hva trengs for å gjennomføre? Fire er hva er dine unike styrker? Og fem er hva er kundene sine styrker? Og det er kanskje det siste. Det femte som jeg på en måte registrerer meg som noe som jeg tror vi ofte glemmer, kanskje. Vi er veldig så introverte ofte når vi lage våre strategier.

 

Nassir: Ja, det blir jo den desirability gevinsten ikke sant. Forstå hva brukeren trenger. Og alle disse tingene må jo svares opp gjennom de fem stegene.

 

Silvija: Veldig bra er det noe flere veldig spennende dilemmaer som vi har glemt å prate om her, men som vi burde nevne Nassir?

 

Nassir: Det ble jo nevnt i de forrige delene her. Men det er jo det som handler om strukturene i selskapet. Det å sørge for at man har de mandatene godt forankret. Om man skal drive med innovasjon, eller produkt og forretningsutvikling. I hvor stor grad skal det være i kjernen versus utenfor som du nevnte, ikke sant. White express leadership. Så det å få forankret det godt. På strategisk nivå, hvilket mulighetsrom er det vi ser på? Hva er det vi ikke skal se på? Og definere hva som er viktige KPIer i tidlig fase. Hvor mye investerer vi i første fase? Fase to, hva ser vi etter der? Der jobber vi med rammeverk som vi har våre takes på og sånne stage gate modeller som vi setter opp for kunden og selskapene vi jobber med for å vite hvor mye går inn i første fase for å se på markedsmulighet. Også gå i neste fase hvor du begynner å definere brukerbehov og løse det, og få validert nye konsepter. Hvor mye går inn i det og hvilke KPIer er det man trenger for å gå videre til neste fase hvor man kanskje piloterer. Hvor man kanskje tester business caset. Så gode mandater og gode interne prosesser for at de teamene skal kunne ha den forutsigbarheten og vite hva de skal bruke tid og energi på. Foruten de strukturene og mandatene så blir ofte casene veldig ad hoc. Vi har ikke et hjem. Og de har ikke hjem i form av et eierskap eller strategisk forankring. De har ikke et hjem i forhold til budsjetter som man skal vurderes inn under.

 

Silvija: Det blir for mye design og for lite gjennomførings dyktige prosjektforslag?

 

Nassir: Ja, du kan ha gode prosjektforslag, men i mange selskaper så er det ikke rigget for å ta beslutninger. Så da blir det at man bruker utrolig mye tid på lobbyering og byråkrati for å finne ut av. Hvem skal man snakke med for at dette skal vurderes og gå videre? Så hele den stakeholder management biten er et stort dilemma hva gjelder corporate innovation.

 

Silvija: Akkurat det der dilemmaet har jeg hørt et par andre nevne. At du må ha forankring i ledelse. Noen må virkelig ville dette og ta den ledelses risikoen som man tar når man går litt utover det som er ekstremt godt beregnet og forankret etablert strategi, da.

 

Nassir: Ja. Jeg har jo jobbet i et case med et selskap hvor det ble nevnt i forbindelse med intern prosess der. Det ble nevnt – jeg skal ikke nevne navn. Men det å ta beslutninger på en milliard kroner i investering innenfor det man alltid er vant til å ta beslutninger på kan omtrent tas over an lav sko. Men det å få 2 millioner, 5 millioner eller 10 millioner til et tech-prosjekt litt utenfor kjernen er tøffere enn en besltung på en milliard som man er vant til å ta. Så det er litt de tingene der.

 

Silvija: Dette er et kjempeviktig poeng og jeg tror det har noe med at vi har etablerte kontrollmekanismer for å forstå risiko, håndtere risiko i skala i det etablerte. Og derfor er det mye mer akseptabelt å kjøre i den retningen. Mens de nye vet vi ikke helt hvordan vi skal tenke på og da er det enklere å holde seg unna.

 

Nassir: Ja, det er det det blir. Det er jo enklere å putte en milliard hvis du tenker plassering av penger i et fond enn en million kroner i et startup for noen. Men det er spesielt i store selskaper som kanskje er på børs og kanskje du har forventinger fra investorer og hvor det børsnoterte selskapet er posisjonert på en hvis måte å gjøre ting på. Det er det Clayton Christensen snakker om process og values i et selskap. Så hvis det å satse på helt ny teknologi uavhengig omtrent av hva kostandene er. Hvis ikke det henger sammen med hvordan vi ser på seg selv, så kan det være ekstremt vanskelig. Det er nok av dilemmaer å ta fra her.

 

Silvija: Jeg har snakket med et veldig vellykket, veldig stort, veldig etablert selskap nylig, om å lage en LØRN innovasjon serie med dem. Og de har en del corporate innovasjon, men akkurat nå er de i en fase hvor de skal stokke det litt om og finne ut hvor de egentlig vil med det. Så prøver jeg å si at kan ikke vi gjøre en serie? Det er ikke så innmari høye priser på det vi gjør, og det er ved å snakke med disse folka at vi kommer til å samle disse samtale puntekne. Og dere er i mål på tre måter. Vi kommer veldig mye videre. Nei, dette vet vi ikke helt hvordan vi skal gjøre, så da må vi bruke en del tid internt. Og det er den at vi vet ikke helt hva vi vil, så da må vi vente litt med dette. Den tror jeg sitter veldig løst i veldig mange ledelse settinger. v

 

Nassir: Ja.

 

Silvija: Men, men det er klart at det. Du taper tid, og jeg tror ikke det er helt forstått at i de 6 potensielle tider så er 3 måneder eller 6 måneder faktisk ganske lang tid.

 

Nassir: Ja. Man ser jo det. Det skjer jo mye når fra år til år.

 

Silvija: Fra måned til måned egentlig.

 

Nassir: Måned til måned, ja.

 

Silvija: Men Nassir, tusen takk for en veldig spennende leksjon. Vi møtes i leksjon fire for å snakke om hvordan kan et lite selskap som enten LØRN eller Reodor få glede av Design Thinking selv.

 

Nassir: Takk for det. Jeg gleder meg.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

Leksjon 4 - ID:M0040d

Leksjon 4 - ID:M0040d

Leksjon 4 - ID:M0040d

Velkommen til LØRN.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN Masterclass i Design Thinking i praksis med Nassir Achour. Dette er vår fjerde leksjon, og Nassir her skal du og jeg i ca. 10 minutter ha et bitte lite verksted. Situasjonen er at jeg kommer til deg. Jeg leder et lite selskap som heter LØRN og lurer på om jeg skal begynne med Design Thinking. Hvor begynner vi?

 

Nassir Achour: Min første tanke er at jeg vil tro at du har hatt Design Thinking med deg litt sånn hele veien. Spesielt kanskje i de fire linsene har du hatt med deg. Når det gjelder den fjerde linsen med sustainability, så vet jeg at du har vært en kjemper for livslang læring som definitivt svarer opp til mye fra et bærekrafts ståsted. Også er det de tre andre som handler om brukerbehovet. Det kommersielle og det tekniske. Så jeg er spent på å høre på dine tanker. Kan du gi meg en kort oppsummering rundt deres tanker rundt de tre eller fire linsene på et og et halvt minutt så har jeg noe å bygge videre på?

 

Silvija: Ja, det har vært en veldig spennende reise egentlig hvor dette prosjektet startet nesten som en hobby. Du sier du er på bruker safari. Vi er på kunnskap safari. Og synes det er kjempegøy å samle gode historier om innovasjon fra dette landet. Nå har vi over 1000 sånne. Også har vi på et tidspunkt underveis funnet ut at vi må tjene penger på dette om vi skal betale lønninger til folk og kunne vokse. Så da var den viability reisen på hva vil folk betale for. Og en veldig viktig reisemål eller et sånt stage gate eller hva jeg skal kalle det i Design Thinking språk er at vi snakket veldig mye om at vi gjør det fordi verden trenger det. Kunnskapens halveringstid har gått fra 30 år til 5 år. Alle jobber endres. Alle ansatte må utvikles. Bedriftene gjør det ikke effektivt nok. Men vi gjør dette fordi vi er snille og vi vil at bedrifter skal være snille. Også ser vi at bedrifter utsetter. De sier at dette skal vi fikse etter vi har hvilt oss litt fra korona og det er mye prat om livslang læring, og lite handling. Så har vi plutselig sett at akkurat nå er bedriftene kritisk truet av denne krigen om talenter. Så når vi har snudd den historien og begynt å snakke om at dere gjør dette for å eksponere deres beste prosjekter mot talenter som dere ønsker å attrahere, da er det plutselig en helt annen betalingsvilje og interesse. Så den viability reisen vår har vært på hva bedrifter er villige til å betale for. Og litt tragisk, men de er mye mer villig til å betale for å tiltrekke seg nye talenter enn å utvikle nye talenter de har. Sånn er det og da må vi også være med å formidle både internt og eksternt er vel egentlig det vi har lært. Desirability siden av det er kanskje det jeg har snakket om nå, men desirability hos oss dreier seg om studenter. Vi vil gjerne at vi skal være attraktive ikke bare for en HR leder som skal tvinge sine kurs på sine ansatte eller på noen talenter som skal komme å jobbe der. Men at folk etter å ha fullført kurs de må fullføre fordi sjefen krever det, kommer tilbake og fortsetter med læring som en daglig hygiene. Og hva gjør du da for å gjøre læringen litt morsom og ikke som en plikt greie. Og den fjerde Feasibility – hvordan kan vi bygge noe med lille LØRN, og faktisk 17 ansatte vi og når ikke norske universiteter klarer å bygge det. Hva gjør vi annerledes enn BI og UiO og videocation og Motivate og Learnster og Coursera og LinkedIn. Der tror vi det dreier seg om skreddersøm på innhold og rask produksjon. Vi tror det dreier seg om podkast som format. Vi tror det dreier seg som en kombinasjon av læringsdesign. Altså rekombinere det folk oppfatter som læring. Og det er vel egentlig der vi er.

 

Nassir: Så spennende. Hvis vi tar Roger Martin rammen. Altså hva er ambisjonen deres nå? Det er jo en fin ting å starte med når du tenker på strategisk nivå. Hva er det dere prøver å oppnå?

 

Silvija: Hva er det han Buzz pleier å si i Toy Story? To the universe and beyond eller noe sånt noe. Så vi tror at vi skal fikse livslang læring for bedrifter i Norge. Det er egentlig ambisjonsnivået. Investorer spør alltid hva med verden og hva med internasjonalt og hva med engelsk, og det tror vi at vi skal fikse det og. Men apetitten min som gründer her er la oss fikse Norge. Og det er mere nok å fikse her. Det er mer av nok av gode historier og behov for læring. Og det er det som er grunnleggende ambisjon. Så er det noe med å kunne nå ut. Kjempeviktig poeng her er å nå ut til SMB markedet. For jeg tror det finnes nok midler og nok folk i Equinor og en del av de store bedriftene til å fikse det, men mindre selskaper har ikke råd til å kjøpe programmer som koster en million kroner fra store skoler. Så hvordan hjelper du dem å lære fra hverandre?

 

Nassir: Ja for er det som innholdsleverandør og innholdsprodusent, eller er det også som en løsning? Altså en plattform?

 

Silvija: Ja, målet er å ta Norge og SMB. Så er rollen som vi vil spille som en agent eller en katalyst kanskje er viktigere. Så det vi selger er pakker som inkluderer produksjon og distribusjon. Og distribusjon blir en slags Evergreen greie med våre kunder som da får årlige lisenser. Men i motsetning til Motimate som da lar bedriftene finne ut av innholdsproduksjon selv, så lager vi første runde med bedrifter. Vi hjelper dem å oppdage formatene våre og viser dem hvordan dette kan se ut. Så er det greier på plattformen som gjør at de kan produsere dette innholdet selv i runde to og tre og videre. For det er de som sitter på innhold. Det er ikke vi som leverer innhold til dem. Men vi fasiliterer leveransen, også kan vi koble på noen eksterne ressurser på dette.

 

Nassir: Ja, så for det først så skjønner jeg veldig godt at du har denne utfordringen med rekruttering. Kamp om hodene. Og vi er ute å rekrutterer nå. Hadde vi hatt tid og kapasitet så hadde vi ansatt 8-10 i løpet av de neste fire månedene. Men det definerer også en markedsmulighet for deg og dere når dere ser betalingsmuligheter i det. Da er det jo kanskje å se på at her begynner du å få noe validering på viability siden, også er det å se hvem er brukerne? For du opererer jo til en hvis grad som en markedsplass for innholdet. Så da har du som alle markedsplasser eller i en sånn distributør rolle så har du to interessentgrupper i hvert fall. Du har jo da selskapene også har du da studentene som de prøver å nå. Brukerne blir jo da studenten. Og du må jo svare opp deres brukerbehov. Så det å da forstå. Jeg ville gått inn å forstått dem. Snakket med dem. Hvilket teamer er det de bryr seg om? Hvordan stiller de seg til dette? Hvilket inntrykk har de av selskaper basert på det? Så det er kanskje et steg jeg ville tatt for å prøve å få mer. For selskapene er kundene deres også er studentene og lytterne er jo brukerne. Så da ville det forhåpentligvis hjelpe til å skape et enda bedre produkt. Det fungerer jo som et lim mellom disse da.

 

Silvija: Ja. Så du ville fokusert på brukerreisen? Jeg vil bare nevne at for oss er kunder også brukere. Og vi har fire typer brukere på plattformen vår. Vi har studenter, type corporate admin, produsenter – for det er tredjeparts innhold også, også er det våre interne admin for hele universet. Og det er en kjempe lang reise her Nassir i forhold til priser. Det er veldig mange strategiske diskusjoner, men litt sånn som de spørsmålene du stiller nå er det den reisen vi må gå opp. Vi må gå den opp med hele teamet for at hele teamet skal forstå hvordan selger vi og hva selger vi også videre?

 

Nassir: Ja, også tror jeg vi må brekke det ned. I så tidlig fase er det viktig å gjøre prioriteringer. Så når du nevner så mange brukergrupper så krever hver av de ganske mye fokus. Så sørge for å få verdiforslaget ut mot de fire til å sitte en og en. Sitter de verdiforslagene mot selskapene. Sitter de ut mot studenter? Sitter de ut mot tredje parter? Så det å klare å brekke det ned og get your ducks in the row og litt sånn steg for steg med det hadde vært et sted å starte. Det er gøy. Det er spennende å følge dere.

 

Silvija: Ja, det er veldig, veldig spennende å få lov til å snakke med deg også. Nassir Achour, tusen takk for fire veldig fine leksjoner innenfor Design Thinking i praksis.

 

Nassir: Tusen takk skal du ha Silvija.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra Lørn.Tech – en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læring sertifikat for å ha lyttet til denne podcasten på vårt online universitet Lørn.University

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her