LØRN Masterclass M0045
Energisystemer i transformasjon
I denne Masterclass serien snakker Silvija med Sverre Alvik som er forskningsleder for energiomstilling i DNV. I del en vil modellen “Energy Transition Outlook” bli forklart, i tillegg til en introduksjon av utfordringer og muligheter knyttet til grønn bærekraft.

Sverre Alvik

Director Energy Transition Outlook

DNV

"En økning på 2.3 grader vil føre til at en milliard mennesker ikke lenger kan bo der de bor"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (38min)

Beregning av CO2-utslipp, Bærekraftsmål, Ny bærekraftig teknologi, Hvordan verden kan redusere utslipp

Leksjon 2 - Eksempler (35min)

Statistikk for utslipp, Tiltak for å kutte utslipp, Utslipp i forskjellige industrier, Holdninger til bærekraftige løsninger, Path to zero

Leksjon 3 - Verktøy (33min)

De viktigste lærdommene fra ETO rapportene, Hva som fungerer for redusering av utslipp, Standardisering av forskjellige industrier, Hvordan forskjellige verktøy er relevante for, forskjellige bransjer

Leksjon 4 - Verksted (7min)

Hva en SMB kan gjøre for å bidra til reduksjon av utslipp

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Bærekraft og sirkularitet
Organisasjon: DNV
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 11, april 2022
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Energy Transition Outlook 2021 - DNV

Klimapanelets rapporter

https://www.dnv.com/energy-transition/index.html 

www.dnv.com

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Beregning av CO2-utslipp, Bærekraftsmål, Ny bærekraftig teknologi, Hvordan verden kan redusere utslipp
• Statistikk for utslipp, Tiltak for å kutte utslipp, Utslipp i forskjellige industrier, Holdninger til bærekraftige løsninger, Path to zero
• De viktigste lærdommene fra ETO rapportene, Hva som fungerer for redusering av utslipp, Standardisering av forskjellige industrier, Hvordan forskjellige verktøy er relevante for, forskjellige bransjer
• Hva en SMB kan gjøre for å bidra til reduksjon av utslipp

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0045a

Leksjon 1 - ID:M0045a

Leksjon 1 - ID:M0045a

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til LØRN Masterclass om Energy Transition outlook med Sverre Alvik fra DNV. Velkommen til deg Sverre. Denne samtalen har jeg gledet meg til og vi har til og med hatt den et par ganger før. Dere i DNV, som hører til stiftelsen “Det Norske Veritas”, lager en utrolig spennende analytisk prosess system som resulterer i årlig rapport som heter Energy Transition outlook, eller ETO, som jeg tror er en av de to beste tilsvarende rapporter i hele verden. Nå skal vi bruke denne rapporten og vår diskusjon rundt det til å lage et lite og lett digitalt kurs om bærekraft. Ideen er jeg at folk skal bli mye klokere på bærekraft etter to timer, som er fordelt på fire halv timer, hvor det først er introduksjon til temaet, så eksempler, så verktøykasse. Og så er det et bittelite verksted. Høres det greit ut?

 

Sverre Alvik: Absolutt.

 

Silvija: Du har ikke noe valg. Jeg håper at vi kommer opp med en del funfacts, og en del konkrete læringspunkter og bullet points. Læringspunkter som gjør at vi alle kan handle på en mer bærekraftig måte over tid.

 

Sverre: Det er et spennende tema som berører oss alle. Dette med energi og omstilling og bærekraft er jo både noe som kan brukes i arbeidsplassen og på privatlivet for alle dere som hører på tenker jeg.

 

Silvija: Veldig bra. Da Sverre. Vi starter første leksjon alltid med å be gjesten vår introdusere seg litt personlig også. Hvem er sverre og hva er drivkreftene hans?

 

Sverre: Ja. Jeg heter Sverre, også er det Alvim. Bor i Bærum, Kolsås på Bærum. Hvor DNV også har sitt hovedkvarter. Etter at jeg studerte i Trondheim og gikk ut som skipsingeniør, for tjuefem år siden, så har jeg tilbrakt hele min yrkeskarriere, altså tjuefem år i DNV. DNV er et spennende selskap med veldig mange muligheter med 12000 ansatte og femten hundre her på hovedkontoret på Høvik. Og jeg har gjort mye forskjellig. Det jeg gjør nå er vel det mest spennende av av alt. Her har jeg også vært lenger enn noen av de stedene jeg har jobba i DNV. De siste sju årene har jeg ledet DNVs forskning på det vi kaller energiomstilling. Energiomstilling vil si hvordan verden er på vei fra ett energi samfunn dominert av kull, olje og gass til et fornybar basert energisystem dominert av av fornybar energi.

 

Silvija: Og dette er dekarbonisering og remi som dere snakker mye om?

 

Sverre: Ja, og denne decarbonising, eller kanskje dekarbonisering. Vi kan også si det på norsk. Det er jo drevet av miljøm, klima og bærekraftshensyn. Og alle ser hvilken retning det er på vei. Utfordringa er jo at det ikke går fort nok og at denne utviklinga som alle ønsker seg den den kommer. Hvis den kommer om 50 år i stedet for 10 år så får vi store problemer på veien. Drivkraften både til meg og de fleste andre som jobber med dette er jo å sørge for at denne energiomstillingen kommer raskere enn den ellers ville gjort.

 

Silvija: Der har dere også noen tilleggsrapporter til ETO. En av dem var noe som het “Path to Zero”. Den gjorde et kjempe inntrykk på meg og jeg husker den til å være en sånn, enkelt oppsummert, deres analyse av det beste scenariet i forhold til, ikke å komme til null, men å komme til Parisavtalen. Dere sa at dere er teknologi optimister, men reguleringspessimister og at det beste scenariet dere klarer å regne dere frem til er kanskje to og en halv grader eller to komma syv. Eller noe sånt.

 

Sverre: Det er jo sånn at av og til blir jeg spurt om å gi noen fakta om fremtiden og det har jeg selvfølgelig ikke. Det er ingen som har fakta om fremtiden. Enten det er pandemier eller kriger eller andre ting som som kommer av store plutselige påvirkninger. Vi klarer ikke alltid heller å se for oss eller å forutse hva som kommer. Men det er ikke sånn at alle fremtider er like sannsynlige. Det er en del ting som som vi ser holder på å skje teknologisk, økonomisk og politisk som gir en endring. Dette regner DNV på. Vi har store modeller og programmer som som ser på verdens energiomstilling fra i dag og fram mot 2o50. Fordi ikke alle scenarier er like sannsynlige så prøver vi å gjøre en vurdering på hva som er mest sannsynlig utviklinga innafor teknologi, innenfor politikk, innafor økonomi. Hva vil karbonprisen bli, hvor fort faller solcellepaneler i pris, hvor mye vokser befolkningen og økonomien i verden? Da får man en modell og et resultat som sier noe om hvor er verden på vei? Det vi ser og det vi kaller den mest sannsynlige utviklinga er jo, som du var inne på Silvija, at det dessverre ikke er Parisavtalen som vi mest sannsynlig er på vei mot. Alle ønsker seg dit, men det som skal til for å komme dit er er ganske dramatiske endringer. Mer sannsynlig er vi på vei mot en litt saktere endring som vil gi oss mer sannsynlig rundt 2,3 graders global oppvarming ved slutten av dette året. Og derfor så lagde vi, som du sa, en annen rapport som ikke bare så på hvor vi var på vei, men hvor vi ønsker oss og hvordan vi skal komme oss dit. Og denne kalte vi “Path way to mission Zero”. Å tegne hvordan verden skal komme seg til Parisavtalen. Klimapanelet, som for øvrig kommer med en ny rapport nå er en av de første dagene i april, sier at for å nå en og en halv graders fremtid så må verden ha nullutslipp i 2050.

 

Silvija: Hva sa du nå? At for å nå…

 

Sverre: Verden er blitt enige om å prøve å begrense de globale temperaturøkningen med en og en halv grad over førindustriell-temperatur. Og for å nå dit så må utslipp av gå fra dagens cirka førti milliarder tonn og ned til null i løpet av 30 år.

 

Silvija: Dette er et par tall jeg har lyst til å gjenta. “Path to Zero” gjelder ikke null temperaturøkning. Hvis vi blir enige om og hvis vi klarer en og en halv grad så må vi inn 2050 ha null utslipp.

 

Sverre: Ja vi må ha null utslipp eller. Summen av alle utslipp må være null. Det det kan fortsatt være noen utslipp, men da må du også fange noen karbo der. Derfor snakker man om begrepet Netto null. Netto null betyr ikke det samme som brutto null, hvis man har noe som er pluss som om man også har noe minus sånn at summen av det blir null.

 

Silvija: Veldig bra. Det er altså netto utslipp, det vi slipper ut av karbon må fanges opp av disse karbon-capture eller andre metoder naturen på en effektiv måte. Og hvis vi får til det, da har vi minket? Hva sa du nå, var det tre milliarder?

 

Sverre: 40 milliarder tonn i dag med karbon med O2 som slippes ut årlig og det må ned til null.

 

Silvija: Hvor mye er dette, for det er vanskelig å se det for seg? Førti milliarder tonn karbon.

 

Sverre: Det er CO2. Ja, hvor mye er dette? Det er vanskelig å forestille seg i en tank eller eller noe sånt, men Norge slipper ut 50 millioner tonn. Verdens totale utslipp er nesten tusen ganger så store som Norge. Norges. Det høres jo voldsom mye ut, men Norges befolkning er jo også bare under en tusendel av verdensbefolkningen. Vi fem millioner her og sju milliarder i verden. De store utslipp har kommet fra de landene med mye folk, som Kina, USA og India.

 

Silvija: Vi kommer tilbake til dette temaet, men da er det fort gjort å tenke at “jeg med da kan ikke Norge gjøre noe”, “vi er så få og vi er så små”. Men alle må gjøre det de kan hvis vi skal ha sjans til å komme til “Nett Zero”.

 

Sverre: Ja alle må gjøre mye. Det er finnes ikke en enkelt løsning som vil bringe oss til null. Det er summen av en mengde tiltak. Fordi at vi har gjort for lite i årene som kommer så hastigheten på dette som så nå trengs, veldig stor, og man må gjøre veldig mange ting samtidig. Det er lett å tenke at at vi i Norge kan kan bidra veldig lite, men i tillegg til at hver og en av oss kan bidra så mye med våre personlige handlinger så har jo Norge også, som et rikt og teknologi dominert land, en rolle og hjelpe andre med å utvikle de riktige teknologier. For eksempel karbonfangst eller havvind, slik at dette blir billigere og mulig i resten av verden.

 

Silvija: Vi kommer tilbake til teknologien og “hva kan teknologi gjøre her?”. Det er også sånn at det må lønne seg. Folk må akseptere at det å være ren, det å fange karbon, det å ikke slippe ut karbon. Det blir lønnsomme ting etter hvert. Det er derfor vi snakker om både regulering og teknologi.

 

Sverre: Ja, fordi teknologien den vil gi på veldig mange områder hjelpe oss. Nå er solceller for eksempel blitt billig. Elbiler er billig i Norge. Det vil hjelpe oss og fra et rent økonomisk perspektiv det være lønnsomt å kjøpe elbil. Eller lønnsomt å installere solcellepaneler på taket av huset eller arbeidsplassen. Men det har ikke komme av seg selv. Dette kommer fordi at disse teknologiene har fått betydelig drahjelp over de siste ti åra. For å få start av denne teknologiutviklingen så må det både gjøres forskning og utvikling, det må kuttes inn penger og myndighetene har har gjerne en rolle i å putte inn insentiver og penger her. Det må kanskjeogså lages lover og regler som krever at dette skal skje. Et eksempel på på områder som som krever endring eller krever regelverk er jo bygninger. Det har i de siste åra så det kommer mye strengere krav til etterisolering, og etterisolering av nye hus, tykkelsen på vegger kvaliteten på vinduer osv. Folk ønsker ikke å bygge dyrere enn de må, men når kravene blir satt strenge så vil folk gjøre det.

 

Silvija: Ja, og og det er liksom et sånn dytt etter hvert, et hygienekrav hvor ingen offentlige bygg kan være dårligere enn så som så. Det monner over tid. Jeg har lyst å gå tilbake til dette her. Dere sa at noe sånn som at “fordi bilene har blitt så mye mere effektive og renere enn før” og “fordi mye annet av industri har blitt så mye forbedret på energi så bruker vi like mye eller mer energien før”. Den vil levere like mye industriell kraft, men vi bruker, for første gang, ikke mer energi hvert år som går. Det var ett eller han sånt med et energieffektiviteten har virkelig begynt å vise seg.

 

Sverre: Ja det gjør det, og teknologien hjelper oss mye her. Alt dette med med elektrisitet og fornybar elektrisitet er en veldig god og effektiv måte å bruke energi på. Det det beste eksempelet på dette er ofte elektriske biler. En en elmotor, som sitter i en elektrisk bil. Den har en virkningsgrad på rundt 90 prosent, mens en bensin eller dieselmotor som sitter i den opprinnelige typen bil som vi har brukt i mange tiår nå. Den har en virkningsgrad på 25 eller 30 prosent.

 

Silvija: Hva betyr denne effektivitet? Graden?

 

Sverre: Det betyr at av all den energien som finnes i bensin, så bruker motoren 70 prosent av det på å produsere varme, som ikke bilen trenger bortsett fra kanskje litt om vinteren. Kun 30 prosent av det på produsere framdrift av bilen. Bensinmotoren er en u-effektiv måte å bruke energi på den. Den lager veldig mye varme og lite fremdrift.

 

Silvija: Også det betyr energien som forbrukes da i elbiler gir veldig mye mer fremdrift for samme kilowatt kilo?

 

Sverre: Ja. Når en motor er tre til fire ganger så effektiv og har en virkningsgrad på 90 prosent i stedet for tjuefem så betyr det at du kan kjøre tre til fire ganger så langt på den samme energimengden. Når du putter en kilowattime eller det tilsvarende en kilowattime i olje i en liter bensin inn på tanken, så vil det med en bil brukes 70 prosent på å lage varme og tjuefem prosent på å drive bilen fremover. Mens en elmotor vil bruke 90 prosent på å drive bilen fremover. Derfor kjører bilen tre til fire ganger så langt på samme energimengden. Det er hovedgrunnen til at elbiler på sikt er en mye bedre løsning for hvordan du skal bruke energi i verden enn en bensinmotor.

 

Silvija: Dette har sikkert noe med motor konstruksjonen som ikke vi trenger å gå inn i nå, men dette kan gjelde ganske mange industrielle installasjoner også. Og man bruker for ofte argumentet med at verden trenger vekst og dermed så trenger vi vekst i bruk av energi? Hvis jeg forstår dere riktig så kan vi få vekst uten å øke mengden av brukt energi?

 

Sverre: Ja. Fordi energi tjenester er hvor mange kilometer du kjører eller hvor mange kvadratmeter med bygninger du varmer opp. De vil ofte øke og de vil øke når befolkninga på jorden øker og når folk får bedre råd. Hvis du kan klare det å bruke energi mer effektivt, så kan du øke det vi kaller “energi tjenester” uten å øke “energibruken” i dette. Vi rett og slett bruke energi mye smartere enn det vi har gjort før.

 

Silvija: Det veldig viktig, transformative år vi er midt i nå. Hvis jeg er for upresis nå, må du bare presisere bedre. Det er noe om at dette er de der årene hvor priseffektiviteten og effekten av solceller, vindmøller og alternative har blitt så bedre på det fornybare og på det rene sånn at i dette skapes det realisme i akkurat i disse årene.

 

Sverre: Ja. En ting er at tidligere så hadde både solcellepaneler og elmotorer ganske stor effekt, men da var de veldig dyre og og det var en en særordning som ble brukt. Solcellepaneler ble brukt på satellitter og batterier ble brukt på romfartøy og andre ting hvor hvor pris ikke var et spørsmål. Når teknologien begynner å få storskala produksjon så faller prisene dramatisk og plutselig så er det ikke bare effektivt, men det er også billig. Det er tilgjengelig for deg og meg og andre som skal ut og kjøpe oss en ny bil eller skal ut og å se på hvordan vi kan få energi til huset vårt. Kombinasjonen av effektiv bruk av av energi og en konkurransedyktig pris er det jo som gjør mulig denne omstillingen til lavutslippssamfunnet eller til en bærekraftig utvikling.

 

Silvija: Nå mens vi snakker nå er det første april 2022 og Ukraina krisen kommer kanskje til å være enda en påvirkningskraft her som gjør at vi trenger å spre vår tilgang til energi ytterligere?

 

Sverre: Ja. Ukraina-krisen drar i en veldig mange retninger samtidig og vi gjøre en analyse på dette nå for å si noe om hva effekten av Ukraina-krisen er på energiomstillingen. Energisikkerhet er jo veldig viktig i Europa i dag. Det gir noen ganger en en drar i samme retning som bærekraft og noen ganger i motsatt retning. For eksempel hvis energisikkerhet fører til at du sparer strøm ved å ved å kutte den strømmen, ved å senke temperaturen i huset ditt eller å installere varmepumpe. De dra i samme retning med mer bærekraft og energisikkerhet. Hvis du erstatter russisk gass med tysk kull så vil de dra i motsatt retning. Når prioriteringen endrer seg så har det en en mengde konsekvenser som vi prøver å manøvrere i en del analyse rundt dette.

 

Silvija: Litt tilbake til startpunktet og denne rapporten deres. Dere følger en veldig spennende metodikk. Det er ikke bare en masse scenarier, men dere velger ut det mest sannsynlige scenariet ut ifra deres veldig brede kunnskap og forståelse innenfor teknologi og noen av de mest sentrale bransjer. Er det riktig forstått?

 

Sverre: Det er riktig og vi vet jo om selskap som har veldig mye om aktivitet innenfor både shipping og og olje og gass og fornybar energi og strøm. Og andre områder, men det er også områder vi ikke kjenner like godt til, som for eksempel kjernekraft eller stålproduksjon. Da bruker vi ofte en del eksterne eksperter for å hjelpe oss med dette. Vi ser altså på innenfor hver av disse sektorene så ser vi på hva er den mest sannsynlige teknologiske utviklingen? Hva er den mest sannsynlige økonomiske utviklingen? Hva er den mest sannsynlige politiske utviklingen som vil skje framover? Det vanskeligste er å si politikken. Det er lettere å ha et syn på hvilken vei og hvor fort teknologien går enn på og hvor hvordan politikken utvikler seg. Hva er karbon prisen i Sør-Amerika i i 2040? Dette er svært vanskelig men hvis vi antar null så gjør vi jo også at en antakelse så derfor så må vi bruke vår beste estimat også på det politiske.

 

Silvija: Så skjer det sånne ting som Ukraina og oljeprisene blir noe helt annet enn det man trodde for to år siden. Dette her er da det man prøver å simulere ut ifra beste kunnskap i dag.

 

Sverre: Ja det er det. Først og fremst er det en langsiktig analyse som sier noe om de de store linjer og som ikke prøver å si noe om hva er oljeprisene er i april og i september. Men hva hvordan er konkurransedyktigheten til olje og bensindrevet bil i forhold til en elektrisk bil de neste årene.

 

Silvija: Dette poenget tror jeg er utrolig viktig fordi veldig mange sånne fremskrivninger blant annet den av IEA – International Energy Agency, det er lineære fremskrivninger ofte av det som har skjedd de siste to tre årene. Jeg tror at da er det veldig vanskelig å modellere inn den reelle teknologiske effekten. Vi har noe som heter av Amaras LOV, som sier at vi alltid overvurderer trekk på kort sikt og undervurderer på lang sikt. Dere prøver å vurdere det korrekt på lang sikt.

 

Sverre: Ja det er riktig. Da får du ofte det vi ofte kaller en S-kurve, på opptak. Det gjør at, til å begynne med så skjer det veldig lite, og plutselig så skjer det veldig mye som du du var inne på her. Da er jo ikke lineær utvikling når det gjelder for eksempel elbilsalg. I mange år var dette for som hadde råd til å kjøpe seg Tesla Roadster. Så begynte det å svinge i 2013 og 14 som kom ble til å bli litt større biler og å og litt flere modeller tilgjengelig. Plutselig, i Norge, så økte elbil andelen i salg fra fra 20 til 90 prosent som som den er i dag. Så vil jo ta mange år før vi når hundre. For dette vil alltid være noen som ikke syns at elbilene møter deres behov eller som ønsker seg en bensinbil av andre hensyn. Da får man slutten av denne kurven som langsomt stiger igjen. Dermed får man ikke en linje er et lineært skifte, som du er inne på, men med en mer enn sånn kurve som ser ut som er S.

 

Silvija: Ja. Sverre, inntil for tre fire år siden så synes jeg det var ganske sånn 2-delt mellom de som var veldig klima opptatte og klima radikale og ikke. Jeg pleide å erte noen av mine venner som var veldig veldig sånne opptatte av gå og å ikke kjøre bil og sånt. Mens det var fortsatt en del folk som sa at “nei vi hører på han professoren fra Danmark som sa at global oppvarming skyldes solflekker og ikke er menneskeskapt”. Kanskje er ikke elbiler så veldig bra likevel fordi det er så vanskelig å resirkulere batterier? Det virker som om nå er det ikke kult lenger å diskutere “er dette menneskeskapt?”. Alle kluter må til. Har du et slikt inntrykk?

 

Sverre: Ja det har jeg, hvert fall i Norge har jeg det. Det er fortsatt ikke det samme som at dette er på toppen av prioriteringene til alle, men innsikten er nok relativt god i Norge i dag. Det begynner på skolene hvor de jo underviser i bærekraft. På barneskolen snakker de om FNs 17. Bærekraftsmål osv. Og fører fra tidlig tidlig ned i skolen. Innsikten er der. Det vil ikke nødvendigvis føre til at folk putter dette på toppen av sin prioriteringsliste. Blir strømmen for dyr eller bensinprisene for høye så er det lett å protestere selv om man kanskje skjønner at det er dette som skal til for å nå klimamålet. Ja, jeg ser en endring, men endringen er ikke på på noen måte så dramatisk som den trenger å være. Hvis vi skal kunne nå klimamålet som jo virkelig er noe å strekke seg. Også er det jo fortsatt land og folk som bor og mer i andre land som som kanskje fortsatt er klimafornektere. Det er én ting. Dem er nok på vei ned, men så har man en del andre land, spesielt fattige land, som strever med helt andre typer problemstillinger enn det vi gjør. De trenger energi for å kunne få lys om kvelden, så de kan ta utdanning. De trenger rent vann og mer mat osv. Da kommer ikke klima og bærekraft på toppen av deres prioriteringsliste, men heller de grunnleggende behov.

 

Silvija: Veldig kult. Du snakker om Maslow pyramiden og der er det også veldig spennende spørsmål i forhold til dette med at det er de store folkerike landene som er de største bidragsytere til for eksempel karbonavtrykk. De sier at nå må vi få lov til å ta vår del av industriell vekst og velferds vekst. Det er en slags Maslows pyramide som vi må ta hensyn til.

 

Sverre: Ja. Det er jo både politisk og moralsk utfordrende å diskutere med, for eksempel, India som som historisk ikke har sluppet ut noen som helst nesten. Og som i dag har over en milliard mennesker som så som lever i det vi kan kalle energi fattigdom og si de bruker bruker veldig lite energi og de har ikke energi nok til å verken kjøre aircondition eller kjøretøy eller annet. Og så skal vi si at “dere må kutte energiforbruket fordi at verden kan ikke ha større utslipp”. Det er veldig utfordrende kommunikasjon. Heldigvis så får vi her også hjelp av teknologien. Hvis vi ser på India i forhold til Kina, for å ta et eksempel. For 15-20 år siden økte Kina kullforbruket dramatisk. Det førte til at de kunne bringe mange hundre millioner mennesker ut av fattigdom. De fikk tilgang på energi og fikk kvalitet på alt fra utdanning til jobber og boliger og transport osv. Denne gangen var det ikke sol, vind og fornybar energi konkurransedyktig, men det er den i dag. Så det er ingen grunn til at India skal måtte følge i samme fotspor som Kina og gå til en total kull uavhengighet i sin energibruk selv om de vil oppnå mye av det samme. Teknologi framskritt hjelper oss i den omstillingen og å disse teknologisk fremskrittene er hjulpet av av myndighets investeringer. Sol er blitt billigere i dag fordi at, først, Japan, Tyskland og Kina, i flere tiår har puttet inn store subsidier. Nå er det plutselig, ikke plutselig, men litt etter litt blitt konkurransedyktige priser og billigste formen for ny elektrisitet nesten i hele verden.

 

Silvija: Det som er så interessante er at Kina har gått fra å måtte bare si at “vi må bruke kull”, til å egentlig snu på en del av dette. Et eksempel er at de, i sine store byer, hvor det har blitt et ordentlig helseproblem med altfor dårlig kvalitet på luften, investerer de nå både veldig mye i sol og andre energikilder. De skjønner at dette her er et langsiktig helseprioritering også.

 

Sverre: Det et eksempel på at forskjellige prioriteringer og alle bærekraftsmål trekker i samme retning. Dod helse, godt miljø eller godt klima trekker ofte i samme retning. Prioriteringene kan være vel så mye drevet av av kortsiktige helsegevinster eller lokal forurensning hensyn, eller den langsiktig klimaproblematikken. For det er og blir en stor utfordring at klima er et langsiktig problem. Der hvor ditt og mitt bidrag er bare en veldig liten del av det totale globale bidraget og ikke vil bedre vår egen situasjon i stor grad. Men bare litt for oss og litt for alle andre. Det å derfor klima ikke får den samme krig er den kortsiktige prioritering som det for eksempel en pandemi gjør. Da vil dine og mine handlinger påvirke vår egen risiko her og nå.

 

Silvija: Dette tror jeg et utrolig sentralt poeng i det vi snakker om her. Vi mennesker har blitt lært opp av evolusjon til å tenke relativt kortsiktig og relativt lokalt, ikke sant? Det er det vi klarer å forholde oss til. Det er det vi budsjettere med. Det å klare å strukturere seg og jobbe med disse store langsiktige globale problemstillinger krever ganske stor global motivasjon det.

 

Sverre: Det krever motivasjon, innsikt og kunnskap. Det krever å tenke litt sånn “mine barnebarn” type tankegang. Samtidig krever det, fordi at ikke vi klarer det i tilstrekkelig grad, krever det at myndighetene kommer inn å hjelper til med å må sette disse prioriteringene. De må sette krav, skatter og avgifter og andre knapper som myndighetene kan skru på.

 

Silvija: En liten konklusjon denne første leksjonen. Da får du korrigere meg. Hvis jeg husker har dere gjort 5 eller 6 av disse transition outlooks årlig?

 

Sverre: Den femte kom i fjor og vi jobber med den sjette nå.

 

Silvija: Riktig. Jeg tror jeg var tett på da vi snakket om den fjerde eller kanskje den tredje. Det tallet som er festet seg hos meg er at, med all den teknologien vi har nå, kan vi nå fremskrive, det vi tror på er en økning på to komma syv grader hvis vi er skikkelig flinke. Eller noe sant.

 

Sverre: 2,3 grader sier vi nå faktisk.

 

Silvija: 2,3.

 

Sverre: Mest sannsynlig er verden på vei mot det vi kaller den 2,3 graders fremtid i slutten av dette århundre.

 

Silvija: Og da er dere optimister på teknologi og dere er optimiste på at vi ruller dette her industrielt? Dette klarer verden å samle seg rundt? 2,3 grader er egentlig veldig bra ut i fra hvordan det ser ut i dag.

 

Sverre: Ja, 2,3 grader er veldig mye bedre enn business as usual- verden, hvor vi ikke gjør en endring. Denne energi omstillingen får mye drahjelp, så 2,3 grader er veldig mye bedre enn det kunne vært. Samtidig er 2,3 grader veldig langt fra de en og en halv gradene som verden er blitt enige om. For store deler av verden så jeg tok om å tre grader en katastrofe. Det vil det vil legge en tredjedel av Bangladesh under vann. Det vil de vil føre til at en milliard mennesker ikke kan bo på de områdene de bor fordi det går ikke an å dyrke mat der. Det går ikke an å oppholde seg innendørs i de varmeste periodene. 2,3 grader, for verden som sådan, også i følge klimapanelet, er helt uakseptabelt. Vi må balansere dette. Verden har mange prioriteringer, men vi er nødt til å ha to tanker i hodet samtidig med de langsiktige klimaproblemene som at vi enda ikke har 2,3 grader. At vi får til en og en halv.

 

Silvija: Det at det er uakseptabelt, det tar, i hvert fall hos meg, mange år å synke inn. Hva vil det koste å leve i en sånn verden i forhold til antall kriger og generell politisk ustabilitet og å finansiell løfteevne? Når det er for eksempel en milliard mennesker som som må flytte på seg og ikke har noe sted å være?

 

Sverre: Hva hvis ikke verden kan produsere nok mat? Hva hvis plantelivet sånn som vi kjenner i dag dør ut? To grader vil føre til at 98 prosent av verdens korallrev forsvinner. Det viser hvor dramatiske endringene er. Naturen vil selvfølgelig overleve, men den vil jo se helt annerledes ut. Den vil ikke klare å tilpasse seg til disse raske endringene som menneskene påfører den.

 

Silvija: Veldig spennende Sverre. Hvis ikke to komma tre grader er akseptabelt, og teknologien kan bare hjelpe oss så mye. Et push må da skje via regulering for å få opp farta?

 

Sverre: Vi sier at at myndighetene har en en verktøykasse og de må bruke hele denne verktøykassa nå. Det vil være forskjellige type tiltak som trengs på forskjellige sektorer og land. Men vi mener de må stramme til politikken fordi teknologien kan bare hjelpe oss så langt på vei. Det som ligger bak de 2,3 gradene. Det er en teknologiutvikling. Skal vi få til mer enn det så må vi ha mye strengere politikk enn det vi har i dag.

 

Silvija: Hva betyr politikk for dere? I denne “Path to Zero” har dere tre konkrete forslag. Er noen av dem politiske eller?

 

Sverre: Ja, politikk betyr forskjellige ting. Politikk kan bety at man forbyr, for eksempel, bensinbil. At man stopper å lete etter olje og gass. At man setter en karbonpris som gjør blir så høy at folk bytter fra én type energi til en annen av prishensyn. Politikk kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Hvis du skal fly må man sørge for at flyet bruker riktig drivstoff det. Det vil folk kanskje ikke betale for, men da må man kreve at, skal man fly, så må man bruke så og så mye bærekraftig drivstoff i flybensin. Det er dessverre ikke bare en løsning på på alt. Det er en kombinasjon av veldig mange forskjellige ting tilpassa de forskjellige sektorene og biografiene som dette brukes i.

 

Silvija: Jeg mener å huske at det var noe rundt hydrogen, men det sparer vi til vår leksjon om eksempler. Deretter ser vi hvordan vi kan gå igjen noen konkrete tiltak som dere foreslår i ETO-ene.

 

Sverre: Ja.

 

Silvija: Takk for en god prat så langt.

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

Leksjon 2 - ID:M0045b

Leksjon 2 - ID:M0045b

Leksjon 2 - ID:M0045b

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon to i LØRN Masterclass om Energy Transition outlook med Sverre Alvik fra DNV. Velkommen til deg også, igjen Sverre. Nå er vi i ferd med å gå inn i vår leksjon som dreier seg om eksempler. I leksjonen har vi snakket om hva denne energiovergangen er i utgangspunktet. Det dreier seg egentlig om en analyse av de mest sannsynlige scenarier i forhold til en dekarbonisering og ren energi. Renere energi i hvert fall, som den vi jobber med. Dere har skrevet fem sånne rapporter årlig og nå er dere i ferd med skrive den sjette. Så jeg har egentlig lyst til å be deg forklare litt mere om, ja. Hva er energi omstilling i praksis i?

 

Sverre Alvik: Mennesket bruker energi, og mange mennesker bruker mye energi og og sånn har det alltid vært. Gjennom historien har vi hatt flere energiomstillinger. Den første var når vi gikk fra fra bioenergi til til kull energi, når det ved starten på den industrielle revolusjon. Så hadde man på på begynnelsen av 1900-tallet så fikk man gradvis en overgang fra kulldrift til til bensin. Da begynte motorene å bli forbrenningsmotorer som brukte olje istedenfor dampmaskiner osv. Det har vært flere av disse energiomstillingene, også historisk. Den energiomstillingen vi snakker om i dag er endringen fra å bruke fossile energikilder, kull, olje og gass til å bruke ikke forurensende eller fornybare energikilder. De siste ti-åreneså har 80 prosent av verdens energibruk vært hydrokarboner, altså kull olje og gass.

 

Silvija: Sa du 90?

 

Sverre: Nei, jeg sa 80 prosent. Av all den energien vi bruker er kull olje og gass og er da tjue prosent fornybare energikilder. Vann, vind, sol og bioenergi, men også en viss mengde kjernekraft. Klimautslippene kommer av forbrenning av, kull, olje og gass. Det er den store bidragsyteren, den klart største, til utslipp av drivhusgass. Jo mer vi bruker av kull, olje og gass jo høyere blir klimautslippene. Hvis man skal kutte disse klimautslippene, som man må for å begrense temperaturøkningen. Da man bruke og erstatte bruken av av gass, kull olje med fornybare energikilder. Dette er det vi kaller energiomstilling i dag.

 

Silvija: Overgang altså fra kull, olje og gass produsert energi til vann, vind, sol, bio og og kanskje kjernekraft-energi. Kan jeg bare spørre deg om et sidespor her? Jeg var i Statkraft-styret husker jeg, da vi hadde tsunami.ulykken som traff en et atomkraftverk i Japan. Veldig få dager senere bestemte Tyskland seg for å de-komisjonere sine energi-kraftverk. Tror du det blir en reversering av den trenden nå, på grunn av Russland og Ukraina? Eller tror du du går bare enda sterkere den? Du nevnte jo at vi enda bruker atomkraft.

 

Sverre: Ja, kjernekraft eller atomkraft er jo en energikilde som folk har et veldig subjektivt forhold til. Noen elsker det, noen hater det eller er veldig redd for det. Det er veldig store forskjeller fra ett land til et annet. Slik det ser ut til nå, som som følge av Ukraina-krigen, er at de landene som allerede har bestemt seg, enten det er Frankrike som er som er positive eller Tyskland som har bestemt seg for å fase ut kjernekraft. Der kommer det ikke til å skje noen endring. Det kommer til å skje allikevel. Men så er det en del land som står mer å vipper på beslutningene. For eksempel England, Nederland og Belgia. Der vil problemstillingen i Ukraina nå bidra til å påvirke. Vi kan dra litt begge veier, for det også vært snakk om kjernekraft, det er kjernefysisk-avfall og hvem som kan ha kontroll over disse kraftverkene. Mm det kan være farlig. Plutselig så snakker man om jodtabletter hjem og den type ting. Samtidig er det ønske om å øke energisikkerhet og egenproduksjonen av energi. Kjernekraft en av måtene å gjøre det på. Slik vi ser det vil kjernekraft aldri bli lønnsomt, men noe vil allikevel bli bygd av Energi-sikkerhets sammenhenger.

 

Silvija: Ikke være lønnsomt fordi konstruksjonen er så krevende eller?

 

Sverre: Konstruksjonen er krevende og tidskrevende. Sikkerhetstiltaket er så omfattende at det krever store investeringer. Når jeg sier lønnsomt så skal jeg kanskje heller bruke ordet konkurransedyktig da. Kjernekraft vil aldri være konkurransedyktig med fornybar energi og lagring. Fornybar energi pluss lagring. Det har nå kommet ned i pris og det er mye billigere, men det kan bli bygd noe allikevel av Energi-sikkerhets årsaker. Vi tror på en en en liten utbygging av kjernekraft, men med en svært begrenset en. Ikke noe som ligner på det som skjedde etter oljekrisen på 70-tallet for eksempel, når Frankrike bygde sine 70 kjernekraftverk. Eller hva de nå har.

 

Silvija: Ja, veldig kult. For da tenker jeg at dette er et veldig godt eksempel på hvor vi trenger å fornye kunnskapen vår hele tiden. Dette med at fornybare kilder av typen vann, vind og sol spesielt, har blitt så konkurransedyktige og så effektive at de utkonkurrerer kjernekraft. Det visste ikke jeg og jeg antar at det er mange andre som ikke vet det.

 

Sverre: Det er stadig oppe i debatten i Norge om at kjernekraft, det er også vår mening om det, at dette er ikke konkurransedyktig på pris og at heller ikke Norge har noe som helst fortrinn i forhold til andre land. Det mange energikilder Norge har gode fortrinn på, for eksempel vind eller vann. På kjernekraft har vi har vi ingen av disse. Hvis det blir bygd i Norge så er det på tross av og ikke på grunn av. Vi har liten tro på at dette kommer til å bli bygd i Norge i det hele tatt. I Asia er det vært store fall i i pris på fornybar energi, særlig da vind og sol, som nå er den billigste formen for ny elektrisitet i nesten hele verden. Hvis vi tar ett skritt tilbake kan vi se på “hvor brukes energi i dag?”. Hva er det som som gjør at at vi mennesker bruker et 5 tall med tjue nuller bak med energi?

 

Silvija: Fem ganger ti opphøyd i tyve? Jøss så du kiler seg når du vil.

 

Sverre: Ja, ti kilojoule er tusen joule i seg. Også fem ganger til.

 

Silvija: Hvor mye er en joule?

 

Sverre: Det er den energimengden du bruker på å løfte mobiltelefonene en meter opp i lufta. Det en kilojoule.

 

Silvija: Poenget at det et tall med tjue nuller bak, som kan være helt ufattelig stort for oss.

 

Sverre: Hva fem hundre milliarder milliarder kilojoule. Så mye energi bruker verden og det er at det er et veldig stort tall. Det er sjelden du trenger så mange tall eller så mange siffer for å for å beskrive et tall. Så mye energi bruk verden.

 

Silvija: Per år?

 

Sverre: Per år. Denne energien brukes i tre forskjellige områder ognesten en tredjedel da på transport, bygninger og på industri. En tredjedel av verdens energi brukes på transport, mest veitransport men også fly, skip og bane. En tredjedel brukes på bygninger. Ikke det å lage bygningene, men det å varme opp og kjøle ned. Det å drive pc’ene, lyset, TV og alt det måtte være. Den siste tredjedelen brukes i industrien for produksjon av varer. Produksjon av bygninger. Biler også, for den sags skyld, men også av møbler, pc’er, matvarer, klær og alt annet som produseres.

 

Silvija: Det er veldig interessant, fordelingene intern. Du nevnte at det meste av det som brukes i transport går til vei? Jeg trodde det var flyene også disse flyturene som vi man må stoppe med, men det er egentlig tungtransport på veien som er kanskje den største forbrukeren?

 

Sverre: Cirka halvparten av det i vei brukes på personbiler og halvparten på på tyngre kjøretøy. Det er omtrent likt. Grunnen til at at veitransport bidrar mye mer enn fly er fordi at det ikke er så mange mennesker i verden som flyr. Men hvis vi ser på vårt eget karbon-fotavtrykk og vi tar en tur til New York, så vil det jeg bidra like mye som det du kjører bil i løpet av et år. Det er ikke alle menneskene på jorda som flyr én tur til New York hvert år. Det kanskje bare ti prosent av menneskene i verden som flyr i løpet av et år. Mens noen flyr veldig mye. Summen av den energien som brukes og utslippene som kommer til atmosfæren, domineres av veitrafikk og ikke av fly og skip.

 

Silvija: Mannen min klaget her om dagen om at vi pleier å betale 4000 kroner i strømregning månedlig, fordelt på hus og hytte. Nå er det gått opp til 14.000. Det er vanskelig å forstå hvor det kommer fra? Hvor bruker man mesteparten i et hjem?

 

Sverre: I Norge brukes det ganske mye til oppvarming og særlig gjennom vinterhalvåret og til vannoppvarming. Hvis hvis ungene spør hvordan de kan spare energi så sier jeg dusje kortere. Det er kanskje den letteste måten å spare litt energi på. Oppvarming og vannoppvarming er det husene i Norge som som bidrar mest. I andre deler av verden så er kanskje nedkjøling en større bidragsyteren enn oppvarming.

 

Silvija: Jeg trenger ikke å ha så dårlig samvittighet for å kjøre vaskemaskinen eller lade alle disse telefonene?

 

Sverre: Nei, de bidrar mye mindre. Oppvarming og vannoppvarming er det som bidrar mye mer til vårt eget strømforbruk i Norge.

 

Silvija: Hvis jeg kan avbryte? Akkurat nå “Economist” og der var det en morsomt greie. De er så flinke og det står mye bra der. En av de artiklene som fanget min oppmerksomhet var at europeere må endre sitt forhold til termostaten. Fordi når energien blir både mindre tilgjengelig og dyrere så må vi kanskje akseptere at det blir littegrann kaldere i disse husene våre?

 

Sverre: Absolutt. Det må man, men må også være smartere på hvordan man styrer det. Det veldig mye som vi kan tilpasse. Vi kan varme opp rommene heller når man er der, å senke temperaturen på dagtid hvis man er på jobb. Når man uansett ikke er det, og heller skru de opp igjen de timene man oppholder seg i stua eller andre oppholdsrom. En ting er temperaturen over døgnet, men en annet ting er temperaturen i de periodene hvor rommene ikke brukes. Her er det mye å gå på. Norge har vært vant til billig strøm i alle år og vært dårlig til å spare energi. Hver og en av oss har mye å hente på smartere energibruk.

 

Silvija: Det er veldig interessant, fordi du har snakket om teknologi og man tror dette dreier seg om hydrogen produksjon eller energiproduksjon. Du sier at en ting er hvor mye vi produserer og hvordan vi produserer det. En annen ting er hvor effektivt vi bruker det og her hadde du et eksempel på elektrifiserte biler eller smarte hjem som da balanserer forbruket. Slik at ikke vi bruker strøm i de dyreste periodene for eksempel.

 

Sverre: Absolutt. Bilen er et ganske godt eksempel. Det vi ser i Norge i dag er at det finnes fem hundre tusen elektriske biler og fem hundre hydrogenbiler.

 

Silvija: Kan du gjenta det en gang til?

 

Sverre: Det fins fem hundre tusen elektriske biler og det finnes fem hundre hydrogenbiler. I Norge.

 

Silvija: I Norge?

 

Sverre: Hvorfor er det? Hvorfor. For ti år siden klarte vi kanskje ikke å forutsi at den ene og den andre skulle bli en nisje. Men hvis man skal lage hydrogen, fra sol eller vind så er elektrisitet en veldig effektiv måte å bruke og bruke strømmen på mens hydrogen er en lite effektiv måte. Man taper så mye når man går fra en energikilde til en annen og derfor så er det ingen poeng i å kjøre en hydrogenbil når en elbil kan møte behovene dine. Vi må spare på, hydrogenet som er en mer ineffektiv måte å produsere energi på, er til de områdene som ikke kan elektrifiseres ved for eksempel langdistansefly og langdistanse shipping. Eller høy temperatur prosesser som som stål og jernproduksjon.

 

Silvija: Kan bare spørre deg, er det størrelsen og vekten på batteriene som blir problemet?

 

Sverre: Ja. Hvis du tar et fly som et eksempel, så har ikke batterier energi tetthet som er høy nok til at man kan fly til New York på et batteridrevne fly. Da vil batteriet utgjøre hele vekten på flyet og du vil ikke kunne laste noen ting.

 

Silvija: Ja. Skal du laste noen ting så går du tom for strøm halvveis og det vil vi ikke ha.

 

Sverre: Elektriske fly kan være en god løsning på kortbanenettet til Widerøe. Antagelig også på sikt på flyene mellom Oslo og Bergen og Stavanger og Trondheim. Men ikke på flyene til New York, og nette på flyet til London. Da snakker vi om for lange avstander og at det blir for tunge batterier.

 

Silvija: Men hva med hybride løsninger og det å få en kombinasjon da? Siden elektriske motorer er så ekstremt effektive, som du sa?

 

Sverre: Ja hybride løsninger. Igjen er kanskje bilen et godt eksempel av hybride løsninger. De vil jo virke godt hvis man bruker den elektriske delen av de hybride løsningene. Hvis du har en en hybrid bil og kjører typisk 50 kilometer til og fra jobb vil den stort sett bruke elmotoren hele veien. På en langtur, vil du fylle på med diesel. Du må nå kjøre fire timer i stedet for tre kvarter. Hvis man stort sett kjører lange turer vil man ikke bruke disse elektriske delene av motoren i det hele tatt. Du bare drar på et ekstra batteri og en ekstra elmotor til ingen nytte. På sikt, når batteriløsningene begynner å bli så gode som nå, tror vi at hybridbilene og hybridløsningene er på vei ut.

 

Silvija: Vi snakket om transport, i snakket om bygg. Hvis vi kan snakke litt om industri? Dere snakker med folk som kan mye om stålproduksjon, som Yara og Hydro. Er det store bærekraft muligheter gjennom teknologi der også?

 

Sverre: Ja. Først og fremst bør man tenke industrien slik man tenker om både bil, transport og bygninger. Elektrifiser alt du kan elektrifisere. Det er prioritet én i denne energiomstillingen. Det første huskeregel er- prøv å elektrifisere det man kan. Grunnen er todelt. Elektrisitet er effektivt og den kan lett bli nullutslipp av det. Allerede i dag er nullutslippløsningene, altså sol og vind, som er konkurransedyktige mot kull og gass som energikilde. Man må elektrifisere det man kan. Det neste er jo “hva kan det som ikke kan elektrifiseres?”. Går det an å bruke hydrogen? Å hydrogen er en mindre effektiv og en dyrere og løsninger enn elektrisitet, men det kan bli nullutslipp. Derfor er den en god løsning for de bransjene som ikke kan elektrifiseres. Som for eksempel stål og jernproduksjon.

 

Silvija: Skjønner.

 

Sverre: Til slutt har man noen områder som verken kan elektrifisere eller man kan klare å fjerne utslipp av med hydrogen. Et eksempel er sementproduksjon. Der er det en del kjemiske reaksjoner. Det hjelper ikke om du lager sementproduksjonen elektrisk, eller det hjelper, men det er nok. Du har allikevel utslipp fra de kjemiske prosessene for å lage sement og dermed må man inn med karbonfangst. Karbonfangst er noe man man trenger, uansett om man er for eller mot blå hydrogen, gasskraftverk eller kullkraftverk. Man trenger karbonfangst for å fange industriutslipp og etter hvert for å skal lage negative utslippsteknologi.

 

Silvija: Nå drar du oss mot noe jeg også har vært veldig nysgjerrig på, Sverre. Det er en kultur for denne endringen. Hvorfor er folk så veldig negative mot vindmøller på land? Alle mulige unnskyldninger kommer opp. Hvis dette er en nødvendig trend, hvordan skal vi sørge for at dette er noe som folk kan gjøre med glede?

 

Sverre: Vi har gjort mange feil. I Norge har vi gjort mange feil på måten vi har tillatt vindutbygging på land. Én av de er at lokalsamfunnet sitter igjen med veldig lite verdiskaping. Bortsett fra grunneier, som får betalt for dette, så får de som har har fått bygd ned lokalområdet sitt, ingen ting. I motsetning til vannkraft, hvor hvor det er betydelig lokal verdiskapning, så har vindkraft på land ikke klart å lage den samme verdiskapningen. Det er den ene feilen som er blitt gjort. En annen feil er at kommuner har godkjent én type vindutbygging. Det gått mange år og så har det blitt noe annet. At man var positivt til 80 meter høye vindturbiner er ikke det samme som at man er positiv til 200 meter høye vindturbiner. Da kan folk føle seg lurt. Vi har gjort en del feil i måten vi har tillatt vindutbygging på land i Norge. Det må vi lære av og forhåpentligvis vil vi øære, slik at vi igjen kan bygge vind i Norge på riktige steder og på riktige måter. Norge er et land som har usedvanlig gode forhold for lønnsom vindutbygging. Vi må bare gjøre det på riktig sted og på en riktig måte. Både Norge og verden trenger den energien som vi kan få fra vind på land. Jeg, og andre mener at det er vind til havs som kanskje har det aller største potensialet. Dette må komme i tillegg og dominere. Det er ikke enten eller, det er litt både og. Av og til er det en konflikt mellom klima og miljø. Vi ønsker ikke å bygge ned de fine naturområdene med turbiner. Vi ønsker ikke å legge store breie anleggsveier gjennom naturområde. Vi må gjøre dette på en smart måte og ikke på en måte som bygger ned natur og ødelegger biodiversitet.

 

Silvija: Dette er et utrolig viktig poeng og veldig godt presisert. Det er egentlig en iboende konflikt mellom klima og miljø her. Vi er vant til å si dem alltid i samme åndedrag. Det er liksom det som er langsiktig bra for klimaet bør være langsiktig bra for miljøet også.

 

Sverre: Noen ganger trekker disse i samme retning og noen ganger så trekker de i motsatt retning. Vi kan ikke prioritere bare den ene. Det er bærekraftshensyn og naturhensyn å ta. At man man ønsker seg uberørt natur av både for naturens egen del og for menneskenes del. Det må man passe på, enten det gjelder utbygging av vind eller biodrivstoff og plantasjer som bygges med med palmeoljeproduksjon eller raps produksjon.

 

Silvija: Ja, vi blir så veldig kortsiktige, uten å tenke på avlastet tiltak eller balanserende tiltak. Det må man ha, helt fra starten i alle disse forsøksprosjektene våre. Jeg har lyst til å stille deg et annet spørsmål, det har med infrastruktur å gjøre. Tilbake til eksempelet ditt med at vi har fem hundre tusen elbiler og fem hundre hydrogenbiler i Norge. Norge her jo ikke noe infrastruktur for å lade hydrogenbiler, mens vi har vært veldig flinke til å bygge infrastruktur for elbiler parallelt med utrullingen av elbiler. Er ikke disse infrastruktur avgjørelsen også en veldig viktig del av politikk her?

 

Sverre: Jo, det er det. Norge er jo et land som er elektrifisert allerede og alle hus har jo strøm. Ganske mye strøm. Det å kunne lade elbilen hjemme, eller å bygge ladere langs hovedveiene det har vært en lavthengende frukt i Norge for det vi har en infrastruktur for elektrisitet. Mens vi ikke har noen for gass og hydrogenstasjoner. Det vel finnes fem av dem i Norge. Da vil man jo ikke kunne kjøre lastebiler med denne hydrogen rundt til hvor man ønsker. Ikke alle land har har samme ladetstruktur som Norge. Vi har en litt særegne i den forstand at vi allerede bruker mye strøm til å varme opp husene våre. Utover i Europa så så vil det være mer utfordrende å få bygd denne lade-infrastrukturen. I store deler av verden er dette ikke-eksisterende. Når vi sier at at elbil-opptaket i Afrika eller India kommer mye lenge bak Europa, er det ikke fordi bilene ikke tilgjengelig, men fordi infrastrukturen for lading ikke er tilgjengelig.

 

Silvija: Du tror ikke det er noen hopp, kvantesprang som kan skje her? hvis vi får til å bruke sola i Afrika?

 

Sverre: Jo, det tror jeg. Det har vi sett før på mobiltelefoner, for eksempel, som hoppa over landegrensene. Det gikk rett på mobil og hoppet over bankene. Det gikk rett på betalingsløsning fra mobiltelefoner. Disse kvantesprangene kommer vi nok til å se, for vi ser det litt allerede. Det skal et relativt lite solcellepanel til for å ha strøm nok til å lade opp mopeden din. Da kan man lage en ladeinfrastruktur for scooter og mopeder. Det skjer jo i India. I Kina og veldig mye i sørøst-Asia er det mye elektriske auto og trehjuling som selges i dag. Disse kan lades relativt lett. Det skal litt mer til for å lade bilen din, men man kan jo lage desentralisert ladepunkter som er basert på på solcellepaneler. Ja, vi tror på at man kan kan få kvantesprang som kan fremskynde prosessen.

 

Silvija: På slutten av denne leksjonen har jeg lyst til å bruke et par minutter til å gå tilbake til det eksempelet med denne rapporten, “Path to Zero”. Jeg syns det er så veldig godt håndverk, men også en utrolig bra medie taktikk eller strategi. Jeg tror vi trenger konkrete råd fra noen som bestemmer seg for å tro på et scenario. Det dere har gjort er å pakke ut det vi tror er teknologier og mest sannsynlige utviklingskurve. Dere har stokket om disse S-kurver i den rekkefølgen dere tror de vil skje oppå hverandre. Dere har sagt “Ok, så kommer vi til 2,3 grader”. “Skal man under er det disse tre ting vi tror må skje”. Dette er igjen da, tre, hvis jeg forstått det riktig, nesten regulatoriske råd.

 

Sverre: Det vi sier er at verden må gå til nullutslipp i 2050, men alle klarer ikke å gå like fort. Det er ikke mulig å elektrifisere alle lastebiler i Somalia i 2050. Det er heller ikke mulig å at alle fly til New York skal gå på nullutslippsløsninger i 2050. Hvis noen ikke klarer det, hvis det fortsatt er utslipp igjen i 2050, så må noen andre være under null. Hvis noen skal gå saktere må noen gå fortere. Det viktigste vi sier er at “hvis verden skal nå null som så må noen land og noen sektorer nå null før 2050”. De fleste land, inkludert India og Kina, har har sagt at vi har en ambisjon om å gå til null. India har sagt vi skal gå til null i 2070, og Kina har sagr vi skal i null i 2060. Europa har sagt at vi skal klare det i 2050. Det går ikke opp. Om vi så klarte det, om alle land som klarte det, går det ikke opp hvis noen går før. Noen kommer alltid til å komme etter. Hvis vi klarer det 10 år tidligere, om India klarte det i 2060 og Europa klare det i 2040, istedet for 2050. Da ville verden kunne nå null, men da må alle land gå ti år raskere enn det de har sagt. Det er utfordrende fordi det er vanskelig nok å nå null i 2050.

 

Silvija: Det er ikke så veldig lenge til.

 

Sverre: Da er det 18 år til Europa skal ha null utslipp. Dette er kjempe vanskelig. Alle måtene å nå en og en halvgraders samfunnet på er vanskelig fordi at vi har brukt så lang tid på å komme til der vi er i dag. Det er tredve år siden første klimatoppmøte i Rio 1992. Etter dette har vi gått i feil retning. Alle løsninger for å nå en og en halv grad er utfordrende, men vi peker på og vi mener enda at det er mulig å nå der med både Europa, Kina og India. Alle må gjøre noe, men alle må ikke gjøre det samme og alle må ikke gjøre det samme samtidig. Vi tegner nå en oppskrift for hvordan verden kan nå 0 med at forskjellige land og forskjellige sektorer, alle sammen, gjør tiltak men ikke samtidig og ikke like mye. Som du sier, myndighetene har en en svært sentral rolle i dette og hele verktøykassa til myndighetene må brukes. Vi må bruke både økonomiske virkemidler som skatter og avgifter og påbud og forbud. Påbud mot karbonfangst eller forbud mot dieseldrift, eller hva det måtte være.

 

Silvija: La meg oppsummere. Jeg syns dette var fantastisk. Det er viktig i sånne innpakninger av konklusjon og kunnskap. Hvis man ser på det folk har lovet. India, Kina og Europa er tre viktige områder med sine ambisjoner. Jeg veldig nysgjerrig på USA forresten. Når de skal gå karbon nøytrale eller i nullutslipp? Nett-null-utslipp. India har sagt 2070, Kina 2060 og EU har sagt 2050. Dette går ikke opp fordi vi må egentlig nå ned til null i 2050 hvis vi skal klare å nå Paris og en og en halv grad.

 

Sverre: Vi har et mål om å nå 0, og da er det ikke nok at Europa når null i 2050.

 

Silvija: Og det du sier da er at, for det første må vi øke farta. Den kan vi øke hvis vi forstår at dette er absolutt nødvendig. De kostnader med å ikke nå disse målene vil være over tid forferdelig mye større enn den investeringen som skal til. Verden vil gå med på lokale strategier som er tilpasset deres behov, deres evner og vi må bruke hele verktøykassa med økonomi påbud, forbud og ha masse politisk vilje bak det der.

 

Sverre: Helt riktig. Det vi har har minst av alt er god tid. Én ting er alle disse fine løftene og avtalene vi lagde i Glasgow, med det er en anne ting å få dette implementert. og å ha er jeg og kanskje Europa et eksempel på et ett sted hvor det ser ut å kunne skje. Europa er et eksempel på et sted hvor det ikke ser ut å kunne skje og USA er sted hvor det ikke ser slik ut. De stanger hode i endeløsediskusjoner i Senatet om hvordan ting skal gjøres. I Europa er det fritt for å få 55 prosent reduksjon i utslipp i 2030. Den gjennomsyrer det aller meste av prioriteringer som er i Europa nå, til og med det som skjer i etterkant og under Ukraina-krigen.

 

Silvija: Du. Vi kommer til å snakke litt mer om verktøykassa til regulatorer og teknologer i vår neste leksjon. Tusen takk for veldig spennende læring så langt.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

Leksjon 3 - ID:M0045c

Leksjon 3 - ID:M0045c

Leksjon 3 - ID:M0045c

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon tre i LØRN Masterclass om Energy Transition outlook med Sverre Alvik. Velkommen til deg også, Sverre. Til nå har vi hatt to leksjoner. Først en introduksjon til temaet, motivasjonen bak rapporten og de største lærlingene. Det tredje er en årlig rapport som er egentlig en prosess og system i seg selv. Veldig spennende egentlig. Det jeg har glemt å spørre om er jo, hva har dere lært fra år til år og hvordan har deres perspektiv endret seg gjennom disse fem seks år? Men nå. Vi har snakket om eksempler, i forrige runde, og nå skal vi nå snakke om konkrete verktøy. Det jeg har lyst til å egentlig invitere deg til å drodle med meg litt mer rundt. Det er nettopp denne balansen mellom lokale strategier for land, og globalt. At forskjellige land skal gjøre forskjellige ting. Forskjellige regioner har forskjellige muligheter og regulatoriske verktøy som økonomiske insentiver, investeringsfond, som i Norge, industrielt samarbeid, påbud, forbud osv. Infrastrukturutbygging har vi også nevnt. Men før vi går videre, kan jeg spørre deg om ETO som et verktøy. Hva er det viktigste du har lært?

 

Sverre Alvik: Hovedgrunnen til at jeg nå har den samme jobben på sjuende året er at jeg synes det er veldig mye å lære. Energi-industrien er veldig stor og det å skjønne hvordan ting henger sammen. Fra mitt eget forbruk til verdens klimaendringer og å se de særegenhetene som finnes innafor de forskjellige energi typer. De forskjellige sektorer i de forskjellige land gjør at at det er utrolig mye å sette seg inn i og utrolig mye å lære hele tida. Det er alltid en rapport å lese og en ekspert å snakke med som vil utvide mine egne perspektiver. Samtidig tror jeg at at vår egen evne til å drive historiefortelling og formidle detnne energiomstillingen på en måte som gjør at folk forstår det. Den har også utvikla seg betydelig over tid etter hvert som som vår egen innsikt har har vokst. Jeg føler at at jeg har lært veldig mye om og om hvordan ting henger sammen hvor fort ting er som de er. Det gjelder både når det gjelder teknologi, hva det gjelder menneskelige, aksjoner eller mangel på sådan. Politikk og økonomi. Hele denne firkanten mellom politisk utvikling, teknologisk utvikling, økonomisk utvikling og menneske inn i alt dette, har jeg lært veldig mye av og synes er veldig spennende.

 

Silvija: Det er både en enorm kompleksitet her. Det krever ganske mye faglig kunnskap i mange dimensjoner. Det en enorm fart. Som du sier, du ser så mye utvikling fra år til år at at det er absolutt både nyttig og nødvendig å jobbe med denne prosessen så dynamisk som dere gjør.

 

Sverre: Ja det er det. Det er jo ikke sånn at at alle er enige heller. Å få politikere og andre, til å ta de riktige avgjørelsene. Det viktig å ha nøytrale vurderinger å lene seg på. Det kan bidra til dette. Vi har ingen solcelle park, strøm som skal selges eller olje som skal utvinnes. Vi har i hundre og femti år levde av å skape tillit som en uavhengig tredjepart. Det er det som meg jeg ser som grunn til at at folk stoler på våre vurderinger. Vi vet ikke hva som kommer til å skje vi heller, men vi klarer i hvert fall å ta et nøytralt bildet inn i dette.

 

Silvija: Bra. Jeg har lyst å spørre deg dette også. Hvordan kan politikere bruke sånne ting ETO som et verktøy? Jeg har inntrykk av at det er veldig mange som vil. Det er blitt politisk umulig å si at dette her er ikke noe man er interessert. Hvert fall i de fleste land. Jeg er ikke sikker hvordan det er i USA egentlig. Det finnes fortsatt bompenge partier og litt sånne moro partier. Men generelt har befolkningen våknet til. At dette er noe vi må jobbe med, proaktivt og engasjert. Men politikerne vet ikke helt hvordan de skal navigere prioritering behovene her.

 

Sverre: Nei, jeg tror dette. Det er to ting med politikerne. Det ene er at du som politiker alltid har en mengde prioriteringer som du skal veie opp mot hverandre. Noen ganger så har man ikke nok penger eller man er redd for å skape inflasjon hvis man bruker for mye penger. Man må veie det kortsiktige mot det langsiktige og da gjelder det å forstå helheten. Det tror jeg er noe vi kan bidra til. Man må skille mellom det som er nøytral argumentasjon og det som er argumentasjonen for å for å fremme egen industri eller egen utvikling. Det er lett hvis man sitter i en båt og å argumentere for at denne båten trenger bedre rammebetingelser uten å se på om det gagner Norge som helhet eller verden som helhet. Eller den enkelte person. Det kan være krevende for politikere og andre som skal høre på alle. Å trekke i fra det som er subjektive meninger.

 

Silvija: Det ser vi veldig godt i Norge, for eksempel, med insentiver gitt til oljebransjen. Som forsåvidt er en utrolig viktig industri i Norge, og på mange måter fortsatt er kjernen i vår framtidige velferd versus behovet for å investere i alternativer.

 

Sverre: Ja og olje- og gassindustrien i Norge sitter jo på veldig mye kunnskap som som kan brukes og som er svært viktig inn mot energiomstillingen. Det er alt fra prosjektgjennomføring til forankring og annet som skal brukes. Ikke bare i olje gass, men også i havvind eller karbonfangst. Eller hva det måtte være som ligner på de prosessene vi har. Hvis man bruker denne kunnskapen på dette så vil man jo kunne utnytte fortrinn fra Norge. Når vi lanserte denne ene Transition outlook-rapporten, senest nå i november, så sa vi jo at Norge sitter på en del vinnerkort, men de vinnerkortene vil vi ikke få noe ut av hvis ikke vi bruker de. Det hjelper ikke at Norge har unike forutsetninger for å lykkes på havvind, karbonfangst eller hydrogenproduksjon hvis ekspertene bruker tiden og fokusen sin på andre områder.

 

Silvija: Kan du ta de en gang til? Hva tror du er vinnerkortene til Norge?

 

Sverre: Vi pekte på fire hovedområder. Det ene er flytende havvind, det andre er hydrogen og det tredje er karbonfangst og lagring. Det fjerde er grønt skipsfart hvor man må utvikle det man har gjort for nærskipsfarten til også å gjelde for havgående skip. Alle dette områder som Norge har både kompetanse på og hjemmemarked for å kunne lykkes. Det er store viktige næringer i tiåra som kommer.

 

Silvija: Jeg fikk med meg tre. Flytende vind, hydrogen og grønn shipping. For hydrogen er det kanskje hydrogenet som lages i forbindelse med forbrenning av gass på plattformer?

 

Sverre: Ja det kan også være god grunn. Hydrogen som både er grønn og blå hydrogen.

 

Silvija: Og det fjerde.

 

Sverre: Det fjerde var karbonfangst og lagring.

 

Silvija: Vi må snakke littegrann om begge disse to. Du sier ikke noe om de fordelene vi her ved det å produsere olje og gass på en så bærekraftig måte som mulig. Er det også en greie eller?

 

Sverre: Ja, det er viktig å produsere olje og gass med lavest mulig utslipp. Norge er god på det og kanskje aller mest på metan. Vi har veldig god kontroll på metanutslipp av året fra fra sokkelen. Det er et fortrinn for norsk olje og gass. Dette brukes og brukes og brukes som et godt argument for Norge skal ha den norsk olje. Skal man heller produsere en olje fra andre land? Utfordringen er at argumentet vil bare virke hvis andre land er enig. Det er veldig vanskelig å få Nigeria, Indonesia eller Brasil til å gå med på at at de skal stoppe sine olje og gassproduksjon fordi at norsk olje og gass er “litt bedre”. Argumentet faller igjennom fordi at andre land ikke kjøper det. Det vil være andre argumenter som disse landa bruker. De vil si at “nå er det vår tur og å utvinne olje og gass og vi kan bygge opp vår egen industri og velferd”. “De rike landene, uavhengig av hvor lave utslipp de har, må skru igjen sine oljekraner så vi kan åpne våre”. Det vil være argumenter kan brukes i Indonesia eller India, Nigeria og Mosambik. De som ønsker å produsere. Argumentet er godt, men det er ikke det eneste argumentet som gjelder. Det de kjøpes ikke resten av verden og da faller det fort i jorda.

 

Silvija: Men vår evne til å eksportere kunnskap og teknologi for deres oljeproduksjon. Er ikke det også en måte å bidra til oppryddingen i verden?

 

Sverre: Jo. og det er det gjør jo norske bedrifter i stor grad. Vi har jo laget for eksempel en olje til oljeserviceindustri som var og kanskje fortsatt er Norges nest største eksportindustri etter olje og gass. Det jo oljeservice tjenester, og det å utvikle og bruke disse internasjonalt er noe Norge bidrar til. Når olje og gass kan utvikles til en fornuftig pris og å lave utslipp i resten av verden så er det er delvis fordi norsk oljeservice industri hjelper til med dette. Dette har skjedd tidligere og det må skje igjen det. Det må skje at Norge hjelper til å få karbonfangst på en fornuftig måte og ned i pris. Det kan vi se nå på Herøya. Vi har vedtatt at vi skal utvikle på Klemetsrud. Vi må se det på hydrogenproduksjon og vi må se det på bærekraftige skips drivstoff og vi må se det på havvind. Alle grønne nye industrier, hvor Norge må hjelpe resten av verden å få teknologien moden og ned i pris. På samme måte som vi har hjulpet til med olje og gass stiller.

 

SIlvija: Det der må jeg spørre deg litt om. Du sa flytende vind, hydrogen, grønn shipping og karbonfangst. Jeg kan ikke helt fri meg fra måten folk har reagert på denne månelandingen på Mongstad. Det var et veldig godt forsøk. Det er masse teknologisk risiko. Dette er ting vi må prøve oss frem på til det funker. Det ikke være så lett kanskje, å bli tvunget til retrett når det ikke funker for første gang. Jeg vet ikke om du kan hjelpe med vår tenkt tankegang der. Dette tar tid å bli god på noe også.

 

Sverre: Ja, og det å treffe teknologiutvikling på riktig tidspunkt er jo veldig viktig. Det som bedrifter strever med for å lage overskudd. Da må man og må man ikke være for tidlig og må ikke være for sen. Hvis man treffer på riktig tidspunkt er det store sjanser for at man kan lykkes også økonomisk. Noen ganger så så må man være villig til å ta et løft for fellesskapet. Det er både jobben til Norge som nasjon. Det å bidra. Karbonfangst er i dag veldig dyrt. Investeringene i langskip, som skal til for å fange hydrogenet, for å fange CO2 fra sementproduksjonen i Porsgrunn. Det å frakte den til Vestlandet og ut i rørledninger og injisere den på sokkelen. Det er store, veldig store, investeringer. Det brukes 14 milliarder i totale støtter til dette prosjektet. Dette har Norge råd til og det er den type prosjekt som vil hjelpe verden med å få karbonfangst ned i pris. Karbonfangst og lagring. For det må skje, men vi må fange karbon, som vi snakket om i stad, fra sementproduksjon nå og andre områder. Hvis verden skal nå sine mål. Det er både en jobb for staten og det er en jobb for enkeltbedrifter å bidra i dette. Man kan ikke alltid se seg over skuldra og regne med at staten skal betale. Noen ganger må man som ledende bedrift tenke at dette skal jeg bidra til på vegne av fellesskapet.

 

Silvija: Her gjør Norge det veldig bra. Vi har fantastisk utdannede ingeniører, men også bransjefolk innenfor energi og innenfor mye av det som er nærliggende industrier og kan og bør vise vei.

 

Sverre: Ja, vi bør det. Vi har kompetansen og vi har tross alt et et pensjonsfond som er på 11-12.000 milliarder kroner. Å bruke en liten del av det på å hjelpe til å utvikle ny grønn teknologi. Det vil være helt sikkert god investering for verden og sannsynligvis en god investering også for Norge.

 

Silvija: Hvis vi går tilbake til den verktøykassa som du avsluttet den forrige leksjonen med. Det henger sammen med deres råd fra en av disse del rapportene som heter “Path to Zero”. Forresten kommer vi til å legge ut lenker til rapporter i teksten til denne Masterclass’n. Det er bare å lete etter tittelen “Energy Transition outlook” og DNV. Alle er tilgjengelig både i oppsummering og fullformat hos dere. Men du, du nevnte at om noen gode lokale strategier, for Norge for eksempel. Du sa at det offentlige politikerne må være villig til å bruke hele verktøykassa. Der har du nevnt ting som insentiver, økonomiske insentiver, påbud, forbud ,men også utvikling av infrastruktur, fond ,industrielt samarbeid, offentlig som bruker sin innkjøpsmakt. Kan du nevne noen gode eksempler på den type verktøy som du synes har fungert?

 

Sverre: Ja, vi spytta litt eksempler på “hvor har de forskjellige verktøyene fungert?”. Økonomiske insentiver har fungert veldig godt for elbil. Utrullingen av elbilene i Norge. Det er ikke det at Norge har subsidiert direkte elbilene, men vi har bare tatt bort avgiftene som gjør at at en bruker da kan kjøpe en elbil uten avgifter i motsetning til en bensin og dieselbil som er med i avgifter. Store avgifter. Dette gjør at inntektene til staten har sunket, men elbil opptaket har lykkes. Vi er jo ikke bare ledende i verden, men ganske langt foran de andre. Med 90 prosent elbilsalg i de to første månedene i år så er vi helt unik i verdenssammenheng. Det har fungert. Vi har fått det det vi ønsket, her ved å bruke økonomiske insentiver. Et annet eksempel er standarder. I mange år så har man snakka om energieffektivisering. Det er vanskelig å få deg og meg til å investere, å etterisolere husene våre, å installere nye vinduer eller kjøpe varmepumpe Det man har sett da er at “Okei, for alt som skal bygges nytt, lager vi standarder”. Veggene må være tykkere. Isoleringen må være bedre. Vinduene må være bedre osv. Det et eksempel på hvor standarder fungerer også. Vi har fått nye bygninger i Norge med veldig mye lavere energibruk enn vi ellers ville fått.

 

Silvija: Dette gjelder i like stor grad også næringsbygg og industrielle bygg?

 

Sverre: Ja, det gjelder alt fra hytter og hus til til industribygg. Det man kan gjøre hvis man vil ha av flere, som vi ser Europa begynner å snakke om nå, dr pålegg om solcellepaneler på taket på industribygg. Som det nå i Tyskland og andre steder diskuteres, for å få opp fornybar produksjon. Et tredje eksempel på dette med påbud. Påbud brukes nå i flyindustrien. Også for bensin og diesel i Norge. Innblanding av biodrivstoff i flybensin og innblanding av biodrivstoff i i dieselen. Dette er for dyrt til at det vil skje i dag. Biodrivstoff er mye dyrere enn diesel og olje- og gass basert drivstoff. Hvis man vil få til dette så har man her brukt et påbud som langsomt kan strammes til. Det er smart om det gjøres på riktig måte. Da må man vite at det er riktig biodrivstoff og dette til dels kontroversielt. Men det er påbudet som har fungert for dette igjen.

 

Silvija: Et område som jeg lyst å nevne, som ikke har fungert, og som fascinerer meg littegrann. Det er sånn type plastposer i butikker og plast skjeer i Yoghurt. Sugerør av plast. Der har man er forsøkt seg, men man har ikke gitt folk et levedyktig alternativ og da blir det ikke effekt av det.

 

Sverre: Nei. Hvis den økonomiske insentivet er liten eller hvis alternativet er dårlig så vil jo ikke folk gjøre dette. Jeg har en tysk kollega som sa at i Tyskland så koster det nå en euro for en stor plastpose og 10 cent og ei krone for de små posene som han putter epler, pærer og appelsiner i. Hvis man hadde hatt dette i Norge ville man fått til flergangsbruk av disse. Men når det koster en krone og 50 øre for en plastikkpose eller to kroner, så er det insentivet såpass lite at da tar heller folk tre-fire poser når de handler for 83 kroner allikevel. Det er noe med størrelsen på insentivet og selvfølgelig hvor gode alternativene er. Hvis man ikke har gode alternativer til plastbestikk og man ikke liker tre-bestikket eller man har en flergangsbruk som ikke virker heller ikke insentivene virke.

 

Silvija: Hva med forbud? Den type båtstoffer osv.?

 

Sverre: Ja. Det aller beste eksempelet på dette er vel utfasingen av Glomfjord-karboner. Som skjedde for noen tiår siden, i kjøleskap, frysere og lignende. Da kom det et totalforbud. Løsningene var akseptable, tilgjengelige og ikke veldig mye dyrere. Man fikk i løpet av kort tid, totalt fase ut bruk av av disse farlige klimagassene. Forbud kan virke veldig godt. Da må man ha gode alternativer.

 

Silvija: Hvis jeg spør deg veldig kort om infrastruktur. Det er, ikke “tragedy of commence”, men ”the gain of commence”. Det brukes ikke nok, tenker jeg. Her har politikerne faktisk enorm påvirkningskraft. For det er litt sånn “If you build it they will come”. Det har vi sett nå med infrastruktur for lading av elbiler. Er det noen områder hvor vi kunne tatt denne et ordentlig steg fremover med å planlegge infrastrukturen vår for neste generasjons energiforbruk eller gode løsninger?

 

Sverre: Ja. Jeg tror jo at dette med jernbanene eller banene generelt, er interessant. Det er lett å hylle elbiler, men jeg er veldig forsiktig med å må kalle dette et nullutslipp skyløsning. Det er en lavutslippsløsning. En elbil har et fotavtrykk. Det krever energi å produsere den og den slipper ut minst like mye svevestøv fra dekkene som det bensinbiler gjør. Den skaper mye trafikk og, hva heter det? Congestion?

 

Silvija: Trafikkork.

 

Sverre: Trafikkork kanskje, ja. Det er ingen god løsning hvis alle skal kjøre til jobb i hver sin elbil. Da da er vi tilbake til offentlig transport. Når det gjelder offentlig transport virker den der hvor du har gode, raske og og hyppige avganger. Jernbanen i Norge. Jeg tror ikke man skal bygge høyhastighetsbane til Nord-Norge. Vi har for lite befolkningsgrunnlag til å lage hurtigtog i hele Norge, men det å få til en effektiv og tilgjengelig transportløsning. En offentlig transport og ikke at hver mann skal sitte sin privatbil, er et eksempel på hvor staten kan bruke infrastruktur på en effektiv måte og hvor mange landene har lykkes i dette nedover i Europa. Vi har sett at det nå kommer forbud mot flytrafikk på strekninger som kan trafikkeres på mindre enn tre timer med tog. Utbygging av hvor gode baneløsninger, enten det er T-bane eller nært tog, er en veldig god måte å få til dette på. Godstransport i Norge er også et eksempel på noe som ikke fungerer. Man har i årevis snakket om å få trafikken over fra fra vei til bane, men fortsatt så er det vel fem prosent som går på bane og 95 prosent som går på vei.

 

Silvija: Veldig gøy. Vi snakket vel kanskje også om hjemfall rettighet som et verktøy? Det er kanskje det siste jeg har lyst til å legge frem her. Jeg har vært veldig fascinert av det konseptet og hvordan det bygget velstand og velferd i Norge. Først gjennom vannkraft og så gjennom oljerikdommen. Verdiene som skapes på basis av å forbruke fellesskapets ressurser tilfaller fellesskapet igjen. Vi ikke gjort det med vind?

 

Sverre: Nei vi har ikke det. Jeg kjenner ikke bakgrunnen for hvordan eller hvorfor vi havner der hvor vi er, men hvis hvis man bruker av fellesskapets ressurser uten å bidra til fellesskapet er det ikke rart at fellesskapet ser at “dette er ikke nyttig å bidra til. Hvis man vil lykkes med å få positive holdninger til vind på land i for eksempel i Norge, må man sørge for at de som tjener penger på dette bidrar til fellesskapets kasse. Det har vært gjort tidligere, som du du nevnte, både i vann og med en særegen petroleumsskatt på 50 prosent. Som jo er et god hjelp når man skal ta risiko og gjøre investeringer, men som også skaper betydelig verdier for samfunnet. Ikke bare til eierne når overskuddet skal fordeles. I dag er det selvfølgelig sånn at alle som produserer strøm i Norge tjener store penger fordi strømprisen er høy. Produksjonskostnadene har jo ikke gått opp. Det er fortsatt samme kostnader ved å produsere, både en kilowattime på vann, og én kilowattime på vind som det var for to år siden. Prisene er mangedoblet og profitten da tilfaller produsenten og i mindre grad fellesskap.

 

Silvija: Det er det kommuner som er veldig glad i hvert fall.

 

Sverre: I noen steder og særlig i vann, er det fellesskapet som eier selskapene. Det er klart at da tilfaller de indirekte tilbake til staten. Mellom kommunene, hvis det er Statkraft eller lokal energiselskapet som sitter med profitten.

 

Silvija: Veldig bra. Er det noe sånne verktøysmessig som du brenner veldig inne med? Vi har snakket tidligere om diverse former for fornybar energiproduksjon og elektrifisering. Vil du si noe mer om det?

 

Sverre: Jeg tror det viktigste er at det er ikke ett verktøy som er løsningen på dette. Det er en hel verktøykasse som må tilpasses den enkelte industri. Den enkelte energisektor og det enkelte land. Utviklingen og teknologien vil trenge forskning og utviklingsstøtte når den er moden. Den vil trenge insentiver. Unnskyld, jeg mener umoden. Den vil trenge insentiver for å komme i gang og vil trenge standarder for å skalere. Det sånn at de nødvendige verktøy endrer seg over tid og må tilpasse seg. Myndighetene må være fremoverlent og justere bruken av verktøy hele tiden. Her er det mye å hente for å få optimal bruk av verktøy.

 

Silvija: Her ser jeg rett og slett en trekant som jeg synes var veldig nyttig. Som du beskrev tidligere, teknologien er en del av løsningen. Økonomiske insentiver og modeller en annen del av løsningen. Til og med dette med å bidra til et felles, la oss si, El-grid. Hvor hvert hus er et slags batteri, balanseringer i smarte grid osv. Det tredje er dette med regulering, kultur og standarder. De gjør det lett å gjøre rett og gjøre det veldig dyrt å gjøre feil.

 

Sverre: Ja, vi må jo prøve å snakke om skatter og avgifter. Man bør selvfølgelig skattlegge det man vil ha mindre av og insentivere det man vil ha mer av det. Dette er relativt enkel matematikk sånn sett.

 

Silvija: Sverre. Tusen takk for en god prat så langt. Vi møtes til leksjon fire som blir bare 5-10 minutter om “hvordan kan en liten bedrift bli med på denne bærekraftsreisen?”.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

Leksjon 4 - ID:M0045d

Leksjon 4 - ID:M0045d

Leksjon 4 - ID:M0045d

Velkommen til LØRN.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvija Seres og venner.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til fjerde leksjon i LØRN Masterclass om Energy transition med Sverre Alsvik. Sverre, nå skal vi leke verksted. Situasjonen er den at jeg er leder for en liten bedrift. Mitt tilfelle en heldigital bedrift. Det er så vidt vi møtes fysisk av og til. Jeg vil spørre deg, hva kan jeg gjøre for å bidra med denne energi overgangen fra kull til rent?

 

Sverre Alvik: Det man må gjøre er jo å finne ut “hvor er det jeg bidrar i dag?”. Man bidrar på to måter, “min bedrift bidrar til utslipp i dag, hvor er det?” Og “min bedrift bidrar til løsninger i dag, hvor er det?”. Man kan se på på på på disse to litt hver for seg. Hvis man ser på hvordan man bidrar til utslipp, så vil jo det kanskje være gjennom strømforbruket ditt, eller gjennom reisene dine. Ja, leverandørene dine og hvordan de gjør det, litt avhengig av hva du produserer eller hva slags bedrift man. Ja, man ser på hva kan man gjøre med hver av disse utslipp. Kan man lage en en strategi for at det skal å gå i null, eller en strategi for å for å være industrilederne eller for å kunne reklamere for å gå foran andre. Eller er det noe man kan la seg inspirere av som har gått foran deg? Når man har analysert hvordan man bidrar så kan man lage en plan for få hvordan man kan kutte disse påvirkningene man har, gjerne på klimagasser, men også på andre måter. Hvordan man bruker natur eller eller andre ressurser på. Kan det være vann eller areal eller et annen måte som også har et fotavtrykk? Deretter ser man på hvilken løsninger man bidrar til og ser på, “er det noen løsninger er det noen kompetanse eller ressurser jeg har som kan bidra til å fremme det grønne skiftet? I så fall, hvordan kan kan disse forseres gjennom samarbeid, gjennom å søke på offentlig støtte eller profilering og å selge tjenester til leverandører som trenger mine løsninger.

 

Silvija: Her er en veldig kort reaksjon fra meg. Når det gjelder utslipp så tror jeg egentlig at vi har gjort ganske mye. Delvis fordi vi er litt fattige og da minimaliserer man unødvendige reiser og vi insisterer på at møtene skal være digitale. Egentlig mer enn det kundene våre ønsker, men jeg tenker at der er det litt sånn vanesak også. Vi insisterer for eksempel fortsatt på fysiske konferanser, slik som du og jeg gjør nå. Det hadde fungert veldig bra som en digital konferanse, men vi må da erstatte møterommet eller gi folk mulighet til å møtes, ikke sant. Vi bruker veldig effektivt den tiden vi er fysisk sammen på faktisk samarbeid og utveksling. Ikke passiv lytting.Vi printer ikke noe på papir, men vi bruker ganske mye regnekraft sikkert, gjennom disse videoene? Det er sikkert sånt man kan tenke gjennom. Hvor hoster man, hvilken infrastruktur bruker man? Det andre er jo, “hvordan bidrar vi?”. Der tenker jeg at vi bidrar med kunnskap, om bærekraft og dermed en slags motivering som er et indirekte bidrag. Også bygger vi systemet, arenaer hvor folk kan da samarbeide for å se hvordan de kan i fellesskap… For veldig mye av dette her som skjer i inn på bærekraftige løsninger er egentlig ganske komplekse løsninger. Det dreier seg om ofte sirkulære modeller, og som en av disse gjestene sa “du kan ikke være sirkulær alene”. Kanskje er det en bærekraft element i i nettopp i koblingene?

 

Sverre: Jeg tror det er viktig å se begge disse dimensjonene. Alle bedrifter, i dag, har en en tilnærming til bærekraft og må forholde seg til dette. Noen følger etter de andre og noen ønsker å være ledende og bruke det som et fortrinn enten det er et fortrinn i forhold til investorer eller et fortrinn i forhold til rekruttering. Eller salg av sine produkter. Bærekraft er et område man må bruke for det det er verdt til å til å skille seg ut og for å forbli ledende eller bli ledende.

 

Silvija: Jeg tenker at det siste du sa nå, er kanskje der vi skal konkludere. Selv om man ikke er i transport industri eller bygg, så er bærekraft noe som angår oss alle. Det er fordi dette vil være hygienefaktor både i forhold til tilgang til kapital, men også tilgang til talent. Vi må slutte med fine årsrapporter på bærekraft som nesten grønnvasker disse 17 bærekraftsmål. Vi må plukke ut et par områder hvor vi virkelig trykker på flagget og som definerer oss som et selskap fordi det vil være en langsiktig nødvendighet.

 

Sverre: Da er jeg helt enig i, og her er det mange gode eksempler som man kan la seg inspirere av.

 

Silvija: Sverre. Tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale.

 

Sverre: Takk fra min side. Takk for at jeg fikk komme.

 

 

Du har nå lyttet til en podcast fra LØRN.TECH. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet LØRN University.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her