LØRN Masterclass M0066
Fremtidsblokka
OBOS er en av Nordens største boligbygger og OBOS Nye Hjem bygger boliger i alle større byer i Norge syd for Trondheim. I denne masterclassen med Christina Solli Ektvedt lærer vi hvordan OBOS tester nye bo – og boligkjøpsmodeller, og jobber med innovasjon i materialbruk for å sikre medlemmene sine boliger som er bærekraftige.

Christina Solli Ektvedt

Utviklingsdirektør

Obos

"Ironisk nok er det innovasjon å bruke gamle ting"

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (35min)

Hva er BIM , Hvilke boligformer trenger vi i fremtiden, Sosial bærekraft i boligbygging

Leksjon 2 - Eksempler (30min)

Hva er medvirkningsarbeid, Læring fra ulike boformer, Hva liker vi å dele på når vi skal bo i et felleskap

Leksjon 3 - Verktøy (26min)

Hvordan utvikle partnerskap med aktuelle aktører, Arealregnstykke - hvordan bygge når det ikke er mer areal igjen, Lær mer om sambruk og flerbruk

Leksjon 4 - Verksted (10min)

Hvordan få til god medvirkning fra fremtidige beboere, Hvordan skape en sikker plattform for dialog , Hvordan normer kan påvirke boligutvikling

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Nye transportsystemer og fremtidens bygg
Organisasjon: Obos
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 10, mars 2023
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Madam Secretary og leser mye biografier.

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Hva er BIM , Hvilke boligformer trenger vi i fremtiden, Sosial bærekraft i boligbygging
• Hva er medvirkningsarbeid, Læring fra ulike boformer, Hva liker vi å dele på når vi skal bo i et felleskap
• Hvordan utvikle partnerskap med aktuelle aktører, Arealregnstykke - hvordan bygge når det ikke er mer areal igjen, Lær mer om sambruk og flerbruk
• Hvordan få til god medvirkning fra fremtidige beboere, Hvordan skape en sikker plattform for dialog , Hvordan normer kan påvirke boligutvikling

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0066a

Leksjon 1 - ID:M0066a

Leksjon 1 - ID:M0066a

Hei og velkommen til LØRN – 1500 lærings historier fra de beste fremtids tenkerne og skaperne. På LØRN.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei, jeg heter Silvija Seres, og du lytter til en masterclass fra LØRN. I dag skal vi snakke med Christina Solli Ektvedt som er utviklingsdirektør i OBOS nye hjem. Vi skal snakke om fremtids blokken og fremtidsbyen. I denne første delen – leksjon en, så skal vi introdusere temaet og bli kjent med grunnleggende konsepter og modeller for å tenke på samfunns bærekraftig, miljø bærekraftig og regulerings bærekraftig utvikling av våre byer og våre hjem. Velkommen til oss du også Christina. 

 

Christina Solli Ektvedt: Tusen takk!

 

Silvija: Før vi starter med dette her kurset i fire deler hvor den første delen alltid dreier seg om grunnkonseptet, andre om noen gode eksempler, tredje om verktøykasse og fjerde om et lite verksted. Så skal vi bli kjent med vår foreleser, som da er Christina. Christina, du og jeg har snakket et par ganger før. Helt tidlig i din karriere i OBOS som en lovende ny krutt. Ny leder. Også mer nylig nå om OBOS sine satsinger når du er utviklingsdirektøren der. Og jeg er en fan og synes du er utrolig med spennende perspektiver på hvilken fremtidig bebyggelse vi trenger for at Norge skal forbli et like effektivt, men også likeverdig samfunn som det er i dag. Så jeg lurer på om du kunne fortalt oss to ord om hvem du er og hvorfor du drives av temaet. 

 

Christina: Ja, tusen takk for den introduksjonen. Det var veldig hyggelig, og det fan er gjensidig, så takk. Jeg har jobbet i OBOS siden 2016, men før det jobbet jeg i politikk. Som byrådssekretær for byutvikling på rådhuset i Oslo. Der var jeg i fem år. Og før det så jobbet jeg tre år i politikk som politisk rådgiver i House of Commons i Storbritannia i parlamentet der, så jeg har en litt annen bakgrunn enn veldig mange som jeg jobber sammen med i dag på utviklingsteamet til OBOS Nye hjem. Jeg kommer ikke fra en ingeniørutdannelse, men fra statsvitenskap. Allikevel så tror jeg kanskje at med min bakgrunn gir meg en litt annen tilnærming til temaet fordi at når man har jobbet i politikk så vet man jo at hvis man skal skal utvikle en by på demokratiske prinsipper som vi jo ønsker å gjøre, så er det veldig mange meninger. Det er vel mange ulike interesser, og som byutvikler er det vanvittig viktig at vi lytter til de ulike interessentene og meningene, men samtidig at man er klar over at det med byutvikling er så komplekst at vi kommer aldri til å klare å tekkes alle. Så vi må jo også som fagpersoner gjøre noen vurderinger, og det betyr at noen blir veldig fornøyde. Andre blir mindre fornøyde. Men totalt sett så ønsker vi å bygge gode byer og gode steder. Nabolag hvor folk kan ha høy livskvalitet.

 

Silvija: Og så tror jeg at litt av kjernen her er å følge med i timen og ikke minst lede timen, kanskje. At man er fleksibel og at man er tilpasningsdyktig og at man er innovasjons vennlig. Og det er veldig spennende å følge med på hos OBOS. Alt fra samfunnsinnovasjonen eller samfunnsrealterte innovasjoner i det dere bygger og utvikler. For eksempel på Lørn eller Ulven eller på Fornebu til litt mer mot det konkrete tekniske innovasjoner med Uber for parkeringsplasser også videre. Så jeg synes det er en veldig spennende kombinasjon av en veldig sterk samfunnsbevissthet og av teknologi vennlighet. Men før vi går videre i det sporet har jeg lyst å henge meg på det sporet Christina litt til. Husker jeg riktig at du var en god tennisspiller? 

 

Christina: Ja, jeg skulle veldig mye tennis når jeg var yngre og studerte i USA, så jeg tok bacheloren min hvor jeg da hadde scholarship. Som var en fantastisk opplevelse, da spiller man jo på et tennislag samtidig som man studerer, og da får man virkelig opplevd den amerikanske kulturen. Så det stemmer.

 

Silvija: Så bra. Tilbake til OBOS. Si to ord om selve organisasjonen før vi går inn i hvorfor er dere så opptatt av samfunnsperspektiver? 

 

Christina: Ja, det går tilbake til formålet med OBOS. Det er å skaffe medlemmene våre boliger. Og den kombinasjonen som du nevnte i sted, dette med samfunnsoppdraget samtidig som vi har innovasjon er en veldig spennende kombinasjon, men det er også et dilemma ofte for oss i hverdagen. Spesielt hvis man tenker innenfor sosial bærekraft og bærekraft fra et klimaperspektiv. Så ser vi jo at når formålet vårt er å få flest mulig mennesker inn på boligmarkedet samtidig som vi skal legge på mer og mer kvalitet i boligene – hvilket vi ønsker å gjøre. Så blir jo det sånn at boligene blir dyrere. Bygger man en bolig som treffer veldig høyt på klima, og en veldig miljøvennlig bolig. For eksempel hvis vi bygger et plusshus, så er jo det veldig mye dyrere enn å bygge en ordinær bolig. Så akkurat den kombinasjonen slash dilemmaet der er en diskusjon vi ofte har på prosjektene våre. Og ingen tomt er lik. Ingen prosjekt er lik. Det er viktig at de ulike prosjektene er stedstilpasset, så den diskusjonen blir jo ofte tatt basert på demografien og kjøpekraften i de stedene vi skal bygge. Men du kan jo forestille deg hvordan det er en motsetning. Og at det er da en utfordring å prøve å kombinere det på best mulig måte. 

 

Silvija: Og så er det kanskje sånn at dere kan definere en hel masse rundt boligene som påvirker prisen, men til syvende og sist er det også noen veldig sterke markedskrefter der ute. Og det er en konkurranse om disse boligene som da til syvende og sist også drives av hva alle de andre i samfunnet gjør. Men da med deres størrelse så har dere i hvert fall en evne til å påvirke eller vise vei til en viss grad. 

 

Christina: Ja, og vi bruker veldig mye penger på ulike forskningsprosjekter og innovasjon. Og vi er jo heldige at alt vi tjener går tilbake. Altså det reinvesteres jo i selskapet og i tomtekjøp og i utvikling av ny bolig. Så der har vi en veldig stor fordel. Også klarer ikke vi heller å gjøre alle fornøyde. Vi skulle gjerne brukt enda mer penger på innovasjon og enda mer penger på forskning og sosial bærekraft. Men jeg synes vi har kommet langt.  

 

Silvija: Ja, jeg tenker Christina at dere er en veldig, veldig spennende utvikler og nå skal vi ikke lage en sånn reklame greie for OBOS, men du trenger ikke unnskylde deg for at dere ikke gjør enda mer, for jeg tror at dette med at man har mye fokus på det og man gjør noe i praksis. Og man er virkelig handlekraftig på dette med bærekraft. Jeg tror det er så lang verden er kommet. Og dere er helt i teten der med å være praktiske når det gjelder bærekraft. Det er enormt mange eksempler på bare markedsførings aspekter. Så jeg tror det at man jobber med saken er det ønskede målet. Ikke at man er blitt perfekt. 

 

Christina: Og det er viktig når man diskuterer bærekraft er jo også det tredje elementet i bærekraft, som er økonomisk bærekraft. Og vi igangsetter jo ikke prosjekter med en negativ kalkyle. Det er det jo ingen som gjør. For da er det ikke et forbildeprosjekt hvis vi ønsker å gjøre noe som folk skal ta etter og vi taper penger på å gjøre det. Så vil jo ikke noen andre se på det som et forbilde. Så det er også et viktig element i den diskusjonen.  

 

Silvija: Og for å begynne i det mørke hjørnet, så satt jeg i går å bladde i Economist som er et par uker gammelt og leste om Tyrkia og den jordskjelvkatastrofen som forsåvidt tar utgangspunkt i et naturkatastrofe, men det er også en samfunns katastrofe og en teknisk katastrofe. Når man ser hvordan de husene som er bygget på en aktiv fold line, ikke var bygget på en forsvarlig måte. Og der er Norge kommet veldig mye lengre. Og jeg vil snakke litt med deg om dette trekløveret i forhold til fremtiden. Vi bor i et land som er veldig kaldt. Som er veldig langstrakt, som er høyt og lavt og krevende å bygge på. Og jeg har en teori om at dette har lært oss å bygge noen av de fineste boligene i verden. Noen av de varmeste, noen av de mest effektive boliger i verden. Også er vi også et land som er helt besatt med samfunns bærekraft i form av likeverd og likhet. Og det gjør også at vi skal alle bo rimelig greit. Du ser ikke de forskjellene i Norge på boligstandard som man kan se for eksempel i Tyrkia eller i de landene jeg kommer fra. Og det tredje er at vi har regulering som krever at boligene skal være solide. Og som vi hele tiden utvikler videre. Og vi har økonomi til å bygge godt. Og dette er den tredje siden av bærekraft. Økonomi og regulering. Og byggebransjen er i sterk utvikling. For det gjelder oss alle. Og dette er noe som vi alle har også et forhold til og byggebransjen i Norge har vært lenge litt happy and lazy. Og de siste to tre årene så ser det utrolig mye spennende. Så jeg vil at du skal fortelle oss litt om hvordan du ser utvikling i byggebransjen. Hvorfor det er nødvendig. Og noen konsepter rundt innovasjon. Hvor foregår innovasjonen der? 

 

Christina: Den foregår jo på mange områder. Vi har ikke vært flinkest i klassen når det gjelder teknisk innovasjon. I forhold til for eksempel BIM som nå endelig begynner å få litt medvind, eller har jo gjort det en god stund. Men bare dette med at man har en digital modell av det man skal bygge og har bygget. Det er jo relativt elementært, men det har jo først kommet virkelig de senere årene etter at jeg begynte i OBOS nesten. Men det skjer mye på det digitale. OBOS har jo vært veldig involvert i dette som heter Spacemaker også, som vi snakket om forrige gang. Og det er jo flere veldig gode verktøy med AI som kommer og som man ser at bransjen tar på alvor og ønsker å satse på. Så den digitale biten er jo et innovasjonsområde. Samtidig har vi jo dette med innovasjon i forhold til materialer. Og det har også et klimaperspektiv. For det er jo en bærekraftig måte å tenke på det innen klima. Så dette med ombruk og gjenbruk. Ironisk nok er det nå innovasjon å bruke gamle ting. Men det blir jo kjempeviktig. og der har vi også noen statlige føringer som kompliserer det litt i dag. For eksempel – jeg skal ikke gå inn på det tekniske, men det blir jo en mye høyere dokumentavgift hvis du bevarer enn hvis du river alt på en tomt. Den lobbyer vi ganske sterkt overfor Finansdepartementet for å endret. For det er jo et negativt insentiv. Men det er jo sånne ting. Det er en del av innovasjonen er også å endre premissene som hindrer oss i å gjøre ting på en ny måte og på en bedre måte. Så det henger sammen. Også har man den sosiale biten. Der har vi dette prosjektet på Vollebekk som heter OBOS Living Lab. Det er mange som driver med innovasjon innenfor sosial bærekraft, men dette er en av våre insentiver. Og der har vi bygget 34 leiligheter hvor det er 44 beboere. Og der er det både teknisk prosjekter – altså ulike tekniske løsninger som blir prøvet ut. Og også sosiale. Funksjonen av et fellesareal, hvordan man kan bo mellom generasjoner. Funker generasjonsboliger i Norge? Klarer Nordmenn å bo i kollektiv? Hvordan kan man dele inn leiligheter. Der har vi også det som noen kaller skilsmisse bolig. Så det er de tre områdene vi i OBOS primært fokuserer på. Og under sosial bærekraft vil jeg også dra inn boligkjøp modellene våre. Og selv om det er litt på siden, så er jo det en av de største satsningene til OBOS fordi gjennom boligkjøpsmodeller som heter bostart og deleie, spesielt gjennom deleie så eier OBOS – der har vi solgt over 1000 boliger. Og da eier OBOS boliger rundt om kring i hele Norge. Altså 50% og nedover som binder kapital. Og da har vi valgt å gjøre det i stedet. Det går jo på bekostning av hvor mange boliger vi klarer å bygge i løpet av et år. Men det har vært en kjempesuksess. Og det er kanskje det tydeligste verktøyet vi har for å få folk inn på boligmarkedet som er vårt formål, da. Så jeg vil også ta med den fordi vi er blitt helt rørt over hvor godt den treffer boligkjøp modellene. Men oppsummert er det innovasjon på både det tekniske, materialer og det sosiale som jeg vil trekke frem. 

 

Silvija: Jeg tenker det er en veldig fin måte å strukturere det på. Også vil jeg hjelpe folk med noen av begrepene i tilfelle de ikke vet. Så BIM – det er disse digitale modeller. Byggeinformasjons modeller. Jeg husker ikke hva det står for, men det er rett og slett et teknisk verktøy som man bruker for å dokumentere boliger i veldig, veldig stor presisjonsgrad. 

 

Christina: Ja, det er Building Information Models mener jeg det står for. Eller Modelling. Og da er det jo så konkret som at ventilasjonsanlegget og rørsystemene ikke skal krasje. Det er ikke mer avansert enn det, men man har det digitalt og med den fleksibiliteten og oversikten det gir. 

 

Silvija: Og etter hvert kan det kombineres da med flere flere andre teknologier. Så hvis vi virkelig kommer dit at disse modellene er sanne, at det er sånn bygget virkelig er bygget. At de er presise på centimeteren hvor ledningene står bak veggene og hva de ledningene gjør og så videre. Så kan man også bruke roboter til å både bygge dette her og etter hvert til å vedlikeholde det på en mye mer effektiv måte. For man kjenner bygget skikkelig godt. Og så en annen ting du nevnte som jeg vil understreke her er at du har etter hvert så mange sensorer også at hvis vi har ordentlig gode digitale modeller som også har sanntidsdata, så kan vi rett og slett se hvordan det bygget oppfører seg og hvor det lekker varme eller hvor det brukes av mennesker, eller hvor det er unødvendig strømbruk eller hvor det er en kommende lekkasje. Og dette gjør at både utvikling, vedlikehold og egentlig hele byggets levetid kan bli mye mer effektivt. 

 

Christina: Mer effektivt, kostnadsbesparende for beboer og også mer miljøvennlig for samfunnet.

 

Silvija: Ja, og det er fortsatt et godt stykke å gå fra det bildet vi beskriver her og det som dere kan oppnå med de nyeste byggene dere utvikler. Og de boligene de fleste av oss bor i. Hvor jeg har da et oppusset hus på Fornebu, men vi har en sånn bergvarme brønn på 200 meters dybde. Men jeg vet ikke helt hvor den er, for ingen har puttet den inn i noen tegning. 

 

Christina: Det er en vei å gå, det er det. Men vi er kommet godt i gang vil jeg si. 

 

Silvija: Og det er kjempeviktig at vi vet at det som bygges, og etter hvert kanskje det som fins, kommer på et sånt digitalisering nivå, hvor vi har en god digital forståelse av hva det er. Også vil jeg understreket også enda en ting du snakket om som jeg synes er veldig spennende – jo forresten Space Maker for eksempel som er et av de største Unicorns vi har i Norge. Et utrolig spennende system i tilfelle folk som hører på oss ikke har hørt om det før. Vil du si to ord om hvem det er eller skal jeg gå i gang?

 

Christina: Det er veldig spent å høre din forklaring eller versjon helt dere.

 

Silvija: Så, veldig, veldig spennende selskap som bruker kartdata til å hjelpe utviklerne til å planlegge tomter. Også er det mulig jeg har glemt hvor langt de har kommet, men opprinnelig så kunne de ta til seg behovet. Hvor mange boliger ønsker man å lage eller hvor mange rom skal dette se ut. Så lager de forslag på hvordan dette nybygget skal plasseres på tomten, så det respekterer all regulering og er optimal i forhold til sol, energi og funksjonalitet. Og noe spennende AI etter hvert som brukes på dette også. 

 

Christina: Ja. Og det er litt sånn enkelt forklart legoklosser i et dataprogram som du ser blir bygget. Det er jo inputen som vi ligger inn som vil bestemme hvordan det blir. Men det jeg synes er ekstremt interessant med Space Maker er at vi har vært veldig involvert i det helt fra start. Og kunne være med å gi våre innspill til deres utvikling. Og det er at man ser viktigheten av i vår bransje, digital kompetanse, men også erfaring. Det beste vi gjør er at de litt yngre på teamet som har en helt annen tilnærming til digitale verktøy gjerne setter opp modellene i Space Maker, men så kommer prosjekt sjefene som har bygget 20 000 boliger inn og sier at de boligene på hjørnet der blir ikke gode på grunn av A, B og C. Den kombinasjonen av menneskelig erfaring og kompetanse kombinert med digitale løsninger synes jeg er en utrolig spennende kombinasjon. 

 

Silvija: Du er inne på noe kjempeviktig, og det er også litt hvordan skal vi bruke AI. Hva skal AI gjøre for oss? Og akkurat det vi snakker om nå hvor vi skal ha gode verktøy som hjelper oss å være mer effektive og mer presise i planlegging. Men vi må alltid kombinere det med faglig ekspertise, erfaring og kanskje også litt intuisjon eller kulturell forståelse. Så det er akkurat det du sier at de boligene der blir ikke heldige og det ser jeg, men det ser ikke AI. 

 

Christina: Ikke sant. Og det er derfor også jeg opplever at det veldig mange arkitekter ikke ser på Space Maker som en konkurrent som de gjorde i begynnelsen. Men de ser at det er et supplement og at det forsterker deres kunnskap fordi at de har jo den siste – ikke bare siste, men de har jo den andre tilnærmingen som du ikke kan lære. Den nesten magefølelsen hvis du kan kalle den det. Så det er et veldig spennende aspekt og noe man ikke må glemme når man nå skal virkelig satse på det digitale. Så må man huske det menneskelige aspektet.

 

Silvija: Ja, spennende Christina. Du var også inne på dette med material innovasjon. Det synes jeg er et veldig spennende tema. Jeg har hørt om maling man kan ha på vegger som fanger CO2. Men det går også på nye måter å bruke treverk på, nye konstruksjons ideer. Mer ny ingeniør kunnskap. For det henger sikkert sammen med 3D printing og teknologien muliggjør masse, også er det noe med å prøve seg litt frem med å bygge med det nye. Er det noe som er vanskelig å få til i praksis? 

 

Christina: Det er jo utfordrende i den forstand at vi bygger jo folks hjem. Og vi ønsker jo å levere feilfrie gode boliger til alle. Og da er det jo litt skummelt å teste ut nye materialer. Men heldigvis så jobber vi med veldig seriøse og kompetente entreprenører, så dette er jo et godt samarbeid. Men vi ser for eksempel når vi tester lavkarbonbetong, og det er jo i mange prosjekter nå. Det er jo sånn man nesten ikke lenger diskutere om skal være eller ikke, for der har vi en høy miljømessig gevinst. Men den har jo lengre tørketid. Og så er det jo mange andre lignende eksempler. Å bygge i massivt tre er jo noe som flere utbyggere ikke bare oss, har gått inn i. Men der er det jo – lydisolasjon er jo en helt annen aspekt der sammen med brannsikring. Når man kjører massivtre over en viss antall etasjer. Vi har et prosjekt på Furuset som heter Furuset Village, som er et forbildeprosjekt på både på sosial bærekraft og på bærekraft fra et klimaperspektiv. Og der har vi også testet ut ulike nye typer trefiber isolasjon. Alle fasadene har innebygget solceller. Det er jo også noe vi ikke har bygget med før, og i Sverige bygger vi med takstein som har innebygget solceller, så det er mye innovasjon på material på den måten, Men så er det også dette gjenbrukt elementet som er ekstremt viktig. Og der handler det jo først og fremst om å bare bruke materialer på nytt, for eksempel tegl eller mursteiner er jo et typisk eksempel. Og på Vollebekk nå utenfor OBOS Living Lab så er jo alt av gangstien, og brostein utenfor er jo resirkulert. Det kommer fra andre prosjekter, så både på kostnader og på miljø så er det der lavthengende frukter som er virkelig en no brainer for alle utbyggere av å bruke.

 

Silvija: Det som er – og vi kommer til å bruke litt mere tid på dette senere. Men det som fascinerer meg er at dette krever egentlig også en sam tenkning, ikke bare dere som utbyggere, men man må egentlig hele veien tilbake til arkitekter, og kanskje før det må man snakke med de som regulerer dette her. Som du sa, det er ikke alltid like enkelt å få lov til å bruke gamle materialer. Samtidig så er det det vi ønsker på lang sikt. Så dette her med å måtte tenke helhetlig gjennom hele byggets levetid fra tidlig bestiller fase til egentlig driftsfasen, er kjempespennende. At man samarbeider og at man på en måte dytter hverandre inn i riktig retning her. For en kommentar jeg har hørt fra arkitekter er at i utgangspunktet så er det krevende å vende seg til å jobbe med gamle vinduer eller gamle tegl eller noe. Men men så gir det deg også en helt ny evne til å uttrykke deg.  Det blir en en veldig vakker arkitektur når du kombinerer det gamle med det nye.

 

Christina: Det er jo interessant. Når jeg jobbet som byrådssekretær på rådhuset, så var det et prosjekt som var under regulering, hvor utbygger var på hele tiden fra at de fikk ikke lov å rive et sånt gammelt bygg midt på tomten. Og det som jeg syns er så fascinerende nå når jeg sitt på andre siden av bordet og nå hører jeg om det prosjektet hele tiden fordi at det har en sjel og det har noe unikt. Og det var jo en av grunnene til at det her ble bare solgt og bare rant ut av hyllene det prosjektet der, fordi det hadde en unik sjel, og det var tuftet på det bygget som står i midten. Det gamle som som de sikkert var i fem møter med på rådhuset for å prøve å få lov til å rive. Så man må jo se verdien av det gamle og det nye i kombinasjon. Og det er hvis man skal skape steder med sjel, så er jo det at ting som kan bevares og gjenbrukes. Så er jeg veldig tilhenger av dette aspektet med vern gjennom bruk.  For det er jo da viktig i liksom dialog med antikvariske myndigheter og kommunen og staten. At vi klarer og at man kan få lov til å gjøre modifikasjoner på det gamle for å tilpasse seg moderne boliger og moderne byutvikling. Og der er det jo veldig varierende hvor fleksible myndighetene er. Men det er jo noe som jeg mener er utrolig viktig. Vern gjennom bruk. 

 

Silvija: Før vi avslutter denne leksjon, så har jeg lyst å  understreke en ting. Du har snakket om teknisk innovasjon. Og da snakket vi om BIM. Bruken av data i form av smarte hjem eller smarte blokker eller smarte byer. Men det kommer vi tilbake til. Vi snakket om material innovasjon under samme kategori. Vi snakket om også prosess og system innovasjon. Det for meg var på en måte det andre sporet. Hvor dere har nye måter å bygge på og nye måter å utvikle på. Nye måter å samarbeide på. Den systemisk innovasjonen er kjempeviktig og spennende. Og jeg tror ikke det er så mange andre steder man kan få det til så effektivt som i Norge. Nettopp fordi vi er små. Vi kjenner hverandre. Det er lange linjer og tillit. Så snakket du som den tredje kategorien om litt mer politisk sosial innovasjon. Og det vil jeg også bruke litt mer tid på senere. For vi har en demografi i enorm endring. Bare to eksempler. Du nevnte skilsmisse boliger. Det er veldig, veldig mange mennesker jeg kjenner som har mine, dine, våre barn. Vi lever på nye måter i livene våre. Og vi ønsker boliger som er tilrettelagt for måten vi lever livene våre på. Jeg tenker nå spesielt på eldrebølgen. Det er to ting vi vet om det. Vi kommer til å leve veldig mye lengre, og vi kommer til å være eldre men lovende veldig lenge. Det er ikke sånn at når man bli 70 så er det på tide å gå på et eldrehjem eller et sykehjem. Vi vil ha boliger som er tilrettelagt for aktive eldre som skal bo der i kanskje 30 år. Som trenger og har visse sosiale funksjoner, visse helse relaterte funksjoner. Også er det veldig spennende å tilrettelegge for nærmere tverr-generalisitet i disse boligene. Og dette her med at helsekostnadene i dette landet kommer ikke til å kunne justere seg i forhold til det behovet vi har. Så det å ha dette med hjemmesyke plasser som er effektive. Alt dette må vi på et vis planlegge for og utvikle for. Og da har vi ikke engang begynt å snakke om hjemmekontorer i alle hjem som vi har lært fra korona. Så det er masse sosial innovasjon som foregår her også.  

 

Christina: Ja, og jeg snakker veldig gjerne mer om seniorboliger som vi kaller det. Vi har jo lansert et senior konsept på Lambertseter hvor vi har gjort veldig mye innsiktsarbeid. For det er jo akkurat sånn som du sier. Hvem er de eldre nå? Hvis du er 80 år – det er jo noen 80 åringer som går birken, mens andre går ikke ut av døren. Så variasjonen er enorm. Men de er veldig mye sprekere og lever mye lengre enn det mine besteforeldre for eksempel gjorde. Og også har en annen forventning til hvordan livet som gammel skal leves. Og har da spesielt hvis man har hatt bolig lenge, så sitter man ofte på en boligformue som gjør at man har mulighet til å kjøpe seg en bolig som kanskje har akkurat de tingene man trenger for å ha et godt liv, da. En god alderdom. 

 

Silvija: Jeg tror vi trenger en ny definisjon av gammel, rett og slett fordi jeg er 52. Og jeg har liksom helt til 50 år tenkt på meg selv som en av de unge i styrer og sånn. Også plutselig jøss, jeg er senior, ikke sant. 

 

Christina: Det gikk veldig fort den svitsjen frem til senior. 

 

Silvija: Ja, det er et eller annet med at vi kommer i gang mye senere med alt mulig rart. Jeg har en unge som akkurat har blitt 10. Jeg er fortsatt en småbarnsmor nesten. Og samtidig så har du folk på min alder som er både bestemødre, også har du folk som tenker på pensjon, mens jeg tenker at jeg har 30 år til med arbeidsliv. Så det å justere skalaen, og sørge for at vi har bygget for den nye skalen tror jeg er kjempeviktig. Så kan vi også snakke litt mer om hva vi har lært av korona i forhold til at nå jobber veldig mange av oss hjemmefra også. Der vet jeg dere har noen veldig spennende prosjekter hvor arbeidsgivere som kanskje kan ha en viss investeringsaktivitet relatert til våre boliger når vi da sitter i kontoret hjemme. Eller at man kan tenke nytt rundt hva en bolig er, er vel egentlig mitt hovedpoeng rundt dette tredje sporet ditt, det sosiale.  

 

Christina: Og det er jeg helt enig. Korona har jo gitt en helt annen fleksibilitet i arbeidslivet. Og det er kommet for å bli. 

 

Silvija: Tusen takk for en veldig fin samtale så langt, Christina. Og så møttes vi om et par minutter for å snakke om flere eksempler på de tre sporene som du ga oss. Det ene er teknologisk relatert utvikling, det andre er prosess og systemutvikling på hvordan vi tenker på utvikling av boliger. Og det tredje er sosiale aspekter. Takk så langt. 

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på LORN.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. 

Leksjon 2 - ID:M0066b

Leksjon 2 - ID:M0066b

Leksjon 2 - ID:M0066b

Hei og velkommen til LØRN – 1500 lærings historier fra de beste fremtids tenkerne og skaperne. På LØRN.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon to i vår masterclass om fremtids blokka med Christina Solli Ektvedt fra OBOS. Christina vi skal fortsette rett og slett og snakke mere om gode eksempler på innovasjonen som foregår i byggebransjen nå. Og der er OBOS veldig spennende fordi dere har så mange prosjekter og egentlig så stort spenn mellom de prosjektene deres. Og vi har i forrige leksjon – introduksjon seksjon snakket om tre hovedspor for innovasjon. Det ene er teknologisk drevet innovasjon, og der inngår alt fra data drevne modeller for bygg, men etter hvert også kunstig intelligens anvendt på disse her og materialteknologi, innovasjoner og 3D printing, relaterte innovasjoner og VR for å designe ting og så videre. Til spor nummer to som er mer systemisk og prosessinnovasjon hvor det er egentlig er helt nye måter man samarbeider på tvers av hele verdikjeden, helt fra de som bestiller bygg og regulerer dem til arkitekter, til utviklere, til ingeniøren underveis, til de som vedlikeholder dem. Og har et sånt helhetlig blikk på et bygg. Og det tredje var dette med sosial innovasjon, og det er kanskje den jeg synes er aller mest spennende og har lyst til å bruke litt mer tid på den i denne leksjonen. Det vi sa er at gjennom de siste fem år så har det skjedd flere store bevegelser på noen megatrender. Det ene er demografi hvor vi har skjønt at vi kommer virkelig til å leve veldig mye lenger. Det blir mange flere eldre, og dette setter nye krav til måten boligene planlegges. Det andre som er spennende er at vi har vært gjennom korona, og vi har lært at mange av oss har behov for et hjemmekontor som er effektivt, ikke kanskje kjøkkenbordet eller et hjørne på soverommet eller i vaskekjelleren sånn som mange av oss har holdt på. Men at vi tenker nytt, men at dette her kan også skape muligheter for nye eierskapsmodeller, kanskje. Og så er det dette her med at hele samfunnet blir mer og mer digitalisert. Vi har i denne serien, som også du være en del av, snakket med folk fra Bergen som har fortalte at denne nye Bergens – jeg husker ikke om det heter bergensbanen eller hva det heter. Bybanen i Bergen. At det har blitt et veldig populært samlested for ungdommene fordi man har nettverk og man har lademuligheter, og man har rett og slett funnet ut at det fungerer like bra som et shoppingsenter. Og hele denne digitaliseringen. 

 

Christina Solli Ektvedt: Det visste jeg ikke.

 

Silvija: Ja, det er ganske morsomt. Og nå bygger de også en veldig spennende bydel som har helt community perspektiv, da. Du kan bo hos oss, men du må tenke at du er en del av et fellesskap. Og borettslag på gammelt vis da. Det er så spennende, fordi dette skjer ganske fort. Og spørsmålet mitt er om du har noen eksempler på bydeler hvor dere tenker nytt, eller blokker hvor dere tenker nytt, eller boligplanlegging hvor dere tenker nytt? 

 

Christina: Ja, jeg trekker gjerne frem to eksempler. I forrige prat så snakket vi om OBOS Living Lab. Den er jo et åpenbart eksempel fordi vi tester nettopp det med ulike typer boformer. Det er jo da 34 leiligheter med 44 beboere som leier. For det er jo vanskelig å kjøpe en bolig som det skal testes ut og eksperimenteres på. Men vi ser jo at nordmenn er ikke så gode på å dele som kanskje folk i andre Europeiske land. Og andre steder i verden. Det skal jeg ikke uttale meg om. Men vi har jo da litt lite – vi liker jo litt å holde oss for oss selv. Men spørsmålet er om vi har luksusen og muligheten til å gjøre det i fremtiden. Også er luksusen kanskje litt feil ord fordi man ser jo at de sosiale relasjonene, det å komme i kontakt med andre mennesker. Vi ønsker i OBOS Living Lab å lage strukturer som gjør at du er tvunget til å komme i kontakt med de andre beboerne. 

 

Silvija: Felleskap er bygget inn.

 

Christina: Ja, ikke sant. Det er noe med det. Og det er ulike dele-løsninger. Det mest populære fellesområdet der er felles vaskeriet hvor man også har en teknisk tester vaskemaskiner som vasker uten vaskemiddel. Hvor det er ionisert vann hvis jeg sier det riktig. Men det man ser er at det er det minste fellesarealet. Men det er det fellesarealet hvor det er lavest terskel å både komme og entre. Også er det også lavest terskel å gå derfra hvis det kommer en nabo som du ikke er så fan av. Et eller annet. For funksjonen der inne er så spesifikk. Og derfor så ser vi jo det at i diskusjoner med myndighetene hvor størrelsen på fellesarealet er det viktigste. Jo større jo bedre, så prøver vi å bruke den innsikten til å si at nei. Fordi i OBOS Living Lab så ser vi at det er veldig det motsatte. 

 

Silvija: Jeg vil bare si at her er jeg så utenlandsk og tenker herre nordmenn altså. 

 

Christina: Ja, ja. Absolutt. Men dette er vel også i endring. Sånn som du sier at demografien er i endring. Og det andre eksempelet jeg gjerne ville ta opp er Bølgelengden borettslag hvor vi skal lage boliger designet for seniorer også har vi ikke laget en aldersspesifikk kategori. Konseptet er at det er et samarbeid med diakonhjemmet omsorg. Diakonhjemmet kjenner du sikkert fra tidligere. Og det er jo da sykehus, og også omsorgsboliger. Og også et universitet eller høyskole er det vel. Og de har også hjemmehjelpstjenester. Og det er de OBOS har gått inn i samarbeid med. Og hvis du da flytter inn der så får du en bolig som er tilpasset alderdom i form av hvordan den er fysisk utrustet i forhold til velferdsteknologi. Men også at det er lett å tilpasse den hvis du skulle trenge sikringer i vegg eller helt fysiske parametere for alderdom. Men diakonhjemmet har da en husvert som har helsefagligbakgrunn som er der fra 8-10 hver dag. Også er jo da fellesarealet og det sosiale – den husverten er jo da også en koordinator for å lage aktiviteter og skape et fellesskap. Så det holder vi på med, men grunnen til at jeg nevner det er fordi i det innsiktsarbeidet så så vi at for eksempel så vurderte vi i begynnelsen å ha nattevakt. At det var natt bemannet. Og da var tilbakemeldingene nei, så gamle er vi ikke. For da føler man at man bor på en institusjon. Jeg må bare si i forhold til deling, for det er et dilemma for den generasjonen. For vi ønsker å bygge færrest mulig parkeringsplasser. Både på grunn av kostnader for boligen, men også fra et klimaperspektiv. Men for den generasjonen så er bildeling krevende. Og det å ha sin egen bil er en sånn frihet og selvstendighet faktor i voksen alder. Det er et interessant funn. 

 

Silvija: Jeg må innrømme at jeg støtter dem littegrann på dette med at vi må ha parkeringsplasser, og der kan vi komme tilbake til Fornebu, situasjonen rundt eldre hjemme her og skole og barnehage og null avlasting plasser. Det er bare et eksempel på en veldig velmenende kommune som mente at vi vil at folk skal sykle. Men hvis folk ikke vil sykle så kommer du ikke i mål. Hvis folk vil levere ungen med bilen eller komme på besøk til sine gamle med bilen så gjør de det. Så det er den fleksibiliteten da for hvordan tilrettelegger vi for at det tilpasser seg det etablerte, eller det bruksmønsteret som etablerer seg gjennom da felles forhandling om du vil, da. Jeg har bare lyst å gi deg to tre eksempler til, og jeg aner ikke om OBOS er involvert. Men det er dette eksemplet som har inspirert meg veldig, og det ene er dette nye DNB Bank bygget i Bjørvika, hvor det var første gang jeg opplevde dette med innendørs torg. Det er to blokker som er koblet sammen med et slags felles torg under. Og der er det flere kantiner og møtelokaler og auditorium og sånn. Og jeg tenkte at – for jeg kommer fra et varmt land, ikke sant. Og vi gjør veldig mye ut, og vi har lunsjer og fester ut alt mulig. Men i et land som Norge så trenger du denne her innendørs torg ideen, ikke sant, som er stort nok til at du kan møtes uten masse booking og sånt, men som passer uansett hver vær.

 

Christina: Men det er veldig interessant, og vi har jo et prosjekt under utvikling nå i Sandakerveien, altså ved BI, Nydalen som du kanskje kjenner til. For det har vært en stor diskusjon rundt park. Og der skal vi forhåpentligvis bygge 700 boliger. Men nå er det sånn at 45% av tomten vil jo være grønn hvis det forslaget som ligger nå går igjennom. Og det interessante med det eksempelet er at vi har planlagt for to mål med aktivitetsareal innendørs for nettopp det. For når vi gjorde medvirkningsarbeid i Nydalen i forkant, så så vi det at etter en hvis alder når du er ferdig med fotball eller andre fritidsaktiviteter som barn. Når du blir sånn over 12 og oppover så var det Storo senteret som var stedet du hang. Men hva innebærer det? Jo, da må du kjøpe noe. Det er ganske kjedelig å være der hvis du ikke har penger. Så dette aktivitetsarealer innendørs snakket vi om i disse Schibsted hallene som allerede står der i dag. Så tenker jeg at ja, for et land med vinter 7 måneder i året, så må jo det være helt genialt. Også blir det veldig spennende å se hva vi klarer å fylle det med. Og hvordan vi løser det rent økonomisk bærekraft messig. 

 

Silvija: Ja, jeg tror at det er en fantastisk idé. En annen stor inspirasjon der er Museum of Modern Art, MoMA i London. Jeg bodde da i Oxford en stund og vi pleide av og til å bare dra til London på en søndag. Jeg trodde vi skulle gå masse på teater og sånn, men det hadde vi veldig lite tid til. Men det å ta en togtur og bare sitte der inne og spise en sandwich, drikke en kopp kaffe eller te og høre på musikk – og de hadde noen svære kunstverk som barna klatret på. Det var som å være i en kirke. Men det var en sosial happening. Ikke en religiøs happening.  Og jeg tror det å ha sånne type steder – i Oslo så her i Teknisk museum. Men jeg må innrømme at når november er over, så jeg ganske lei av Teknisk museum. Og hvis ikke du er en Nordmarka helt så trenger du de der innendørs aktivitetsområder som det er lov for barna å bråke på. Jeg vil gi deg et eksempel til. Det var så nydelig. Jeg var i Trondheim for ikke så lenge siden, og i denne Olavshallen som det heter, så er det en slags sånn fellesområde, garderobe område. Jeg vet ikke hva det er engang, men der har de et område med 5-6 pop up restauranter og hvor du bestiller mat fra hvor du vil. og det er folk som sitter å plonker på piano, et lite kammerorkester. Noen sto å danset i et hjørne. Mens noen andre spilte typ swing musikk. Det var så fullt med folk med småbarn og eldre og besteforeldre som kom med barna. Og det også er et eksempel på et innendørs torg hvor det er lov å bråke og glede seg og være sammen. Og det er ok å ikke gå langrenn.

 

Christina: Ja, absolutt. Så er det det å løse det ikke kommersielle aspektet av det. For det er klart at når jeg snakker om to måls aktivitetsareal midt i Oslo, hvor kvadratmeterprisen er som den er. Så er jo det åpenbart at det er et krevende regnestykke hvis man ikke skal tjene penger på det. Og utvikle det. Men det er noe som vi som så stor utbygger som det vi er og med det formålet vi har i bunnen. Vi må være de rette til å gå i bresjen for å prøve å finne hvordan vi kan få til det på en god måte. 

 

Silvija: Jeg tror dette her er så innmari inne i kjernen av deres oppdrag med å være en samfunnsutvikler gjennom boligbygging. Og det å kapre den norske sjelen på riktig måte i de prosjektene dere gjør. Jeg kan ikke se noen andre som er i like god posisjon som dere. Kanskje Selvaag, hva vet jeg. Men det at man klarer å kapre sjelen og hjelpe oss å komme inn i den fremtiden som tross alt er ganske krevende sosialt. Det er veldig, veldig digitalt. Et annet eksempel som jeg vil gi deg er egentlig Lønnåsen hvor jeg bodde med mine unger de første tiårene av barnas liv. Også har vi flyttet til Fornebu. Og Lønnåsen er et sånt grendehus område og barna løp inn og ut av disse husene. Og det var så hyggelig og det var alltid noen på overnatting. Det var et fellesskap da. Også har vi flyttet til Fornebu. Også kom korona, også skjedde det noe med ungene. For nå vil ikke barna invitere noen over. Hvert fall ikke til overnatting. Nå er de sammen digitalt. De har noen venner på telefonen hele tiden, og de spiller, men de skal ikke være sammen fysisk lenger. Og de vi kjøpte forresten det Lønnås huset fra – et fantastisk hyggelig eldre par, de hadde sine barn vokst opp der og de likte seg så godt der. Men de kom i neste livsfase, så de kjøpte da en leilighet i en blokk sammen med flere andre vennepar. Så vi var på jakt etter den bølgelengde prosjektet som de da finansierte selv og kjøpte seg inn i selv. Men det fellesskapet som vi hadde i Lønnåsen savner jeg veldig. Og det at dere hjelper oss å bygge noe som passer for disse ungene. De må gjerne ha all internett i hele verden, men at det er noen tomåls tomt hvor de kan  sitte – gjerne på skjermene sine om de vil, men bare sitt sammen. 

 

Christina: Ja, absolutt. Og det er diskutert litt i forhold til det at jeg kom fra politikk tidligere og at i noen av de overordnede planene og i kommuneplaner så prøver jeg å si at man kan ikke vedta liv. Det er ikke vedta byliv. Men det vi kan gjøre som utbyggere er å legge premissene til rette for at man får gode møteplasser. Hvor alle er velkomne og vi har ikke knekt den nøtten helt enda i forhold til at det skal være ikke kommersielle møteplasser. Men vi har jo gjennom OBOS gir tilbake nå satt i gang et nytt initiativ som heter OBOS samfunnsarena. For du vet OBOS tar jo en stor del av overskuddet sitt og bruker det på dette som heter OBOS gir tilbake. Det er mange idrettslag som får alle trøyene sine av OBOS. Det er veldig mange kunstgressbaner. Det er korps som får støtte. Dette henger sammen med formålet vårt som samfunnsbygger. Men det som OBOS samfunnsarena skal gjøre er jo også å investere i fysiske møteplasser. Varige møteplasser. Investere i livet mellom husene. 

 

Silvija: Dette synes jeg er utrolig spennende Christina. Fordi det du sa om at man kan ikke vedta byliv eller man kan ikke vedta Fornebu liv heller. Men man kan se på hvilke mønstre som utvikler seg, også kan man støtte det. Man kan understøtte det og man kan inspirere til det. Og det å ta den rollen som en samfunns arkitekt, men da som virkelig lytter til samfunnet i endring. Det er en vanskelig, men nødvendig rolle hvis vi skal ha et norsk samfunn som er like lykkelig om 10 år, men effektiv på de nye premissene. 

 

Christina: Og det vi ser at vi er helt avhengige av i nye boligområder hvis vi for eksempel tar kværnerbyen – nå er jo OBOS unike ideen at vi bygger bydeler. Kværnerbyen er jo 1800 boliger på et sted hvor det var bare industri tidligere. Så har man jo i lang tid støttet ulike aktiviteter der for å skape det fellesskapet. Men å finne de ildsjelene, de nabokone som man kalte det i gamle dager. Den moderne ildsjelen som setter i gang aktiviteter som ønsker å gjøre det uten å få noe økonomisk igjen for det er jo det som skaper den varige driften av disse møteplassene. Og det er jo litt sånn – der er vi litt prisgitt beboerne. På Bølgelengden så løser man det jo med at Diakonhjemmet har medarbeidere som er vanvittig dyktige på å gjøre akkurat dette. Som jobber i omsorg pluss og jobber i hjemmehjelpstjenester. Men det betyr at  beboerne betaler for den tjenesten. Så det er et utrolig spennende felt med helt uante muligheter. Men hvis vi skal fortsette å score høyt på den lykke indikatoren, at vi er et av de lykkeligste folkeslagene i verden. Så vil jeg si at dette er et av de punktene vi må jobbe hardt med å løse.  

 

Silvija: Og det er veldig, veldig bra at vi har organisasjoner som ikke er drevet bære det kommersielle, men også av dette samfunnsoppdraget. Og der synes jeg at dere også fungerer som et godt eksempel og inspirasjon til boligbransjen. For der synes jeg det var litt for mye kommersielt rett og slett fordi det var så vellykket kommersielt. Og det å ha begge sider av saken i ikke bare i verdigrunnlaget som settes opp på websider og i resepsjonen, men at man lever det gjennom de prosjektene man bygger. Det er utrolig viktige inspirasjon og retning. Jeg lyst å høre deg litt. En av de tingene som syns var veldig spennende. Jeg hørte på rebell presentasjonen. Det er også et av disse her prosjektene som jeg er veldig fascinert av, og han sa at vanligvis når folk skal leie kontorer, så er de opptatt av møbler, av hvor mange sitteplasser og hvor og sånn. Men det de er mer opptatt av nå i Rebell er en fleksibilitet til å bruke det med sine endrede behov. Og så er de veldig opptatt av hva er i veggene. Hvordan vet jeg at jeg kan styre tilgang til de riktige auditorier, kantiner og så videre med telefon min? Så den digitale infrastrukturen begynner å bli like relevant som den fysiske, og det er den fleksibiliteten man er veldig opptatt av. Er dette noe vi kan også bygget inn etter hvert inn i våre fremtidens boliger?

 

Christina: Dette er jo det vi ser på i detalj på OBOS Living Lab, og der har man ulike boliger hvor man har ulike ideelle løsninger. Man har fleksible vegger. Svaret på spørsmålet ditt først er ja. Dette er noe vi også må ha med oss inn i bolig og som vi allerede har begynt å gjøre. I motsetning til kontoret så er jo bolig et sted du er litt mer låst til boligen din enn du er til kontorene dine. På godt og vondt. Men vi ser jo for eksempel, vi diskuterte et dilemma som hvis du skal sove og lage mat i det samme rommet. Da har du i forhold til at du vil sove der det er kaldt, også skal du bo der og lage mat der. Det er noen fleksibilitets indikatorer som er vanskelig og som vi prøver å løse. Det er jo en av de tingene vi jobber med i Living Lab. Og teknologien hjelper oss, også handler det litt om å endre folks vaner og forventninger fordi vi er jo litt bortskjemte i Norge både i forhold til at man skal bo et sted – det er veldig mange som er sånn at om du bor utenfor Ring 3 så er det jo helt krise. Mens du trenger bare å dra til London eller en annen Europeisk storby så er jo det å ha en times reisevei til jobb helt normalt.  

 

Silvija: Særlig nå når du kanskje ikke trenger å reise hver dag.

 

Christina: Sant, det er jo sant.

 

Silvija: Men jeg har lyst til å gi deg to eksempler som egentlig inspirerer meg veldig i den retningen av deres Living Lab. Det ene kommer fra Sverige fra Västerås, og jeg husker ikke hva det heter. Men jeg var for lenge siden i styret til IT og energi. Og da var vi besøk  i Västerås for å finne ut av dette her med smarte hjem og energiselskaper var jo veldig interessert kanskje er dette med smarte hjem deres neste satsning på grunn av AMS måler og en evne til å komme veldig, veldig tett på kundene på en ny måte. Og vi droppet ideen etter ganske mange konsulent timer og tenkning, mens Vesterås kjørte i vei. Og det er utrolig fascinerende bygge et Pilotprosjekt likt Living Lab egentlig. Men der var det en ildsjel fra kommunen som prøvde å få dette til å gå i hop økonomisk. Så fant han ut at kommunen ville gjerne støtte dette med fiberoptikk utrulling og da veldig digitaliserte hjem. Men den gruppen som da har mest glede av det og som koster mest for kommunen i en alternativ løsning er de eldre. Så de bygget kanskje bare 100 eldre boliger. Og vi fikk da helsemyndighetene til å regne litt på dette med hvor mye koster en sykehjemsplass. Og hvor mye koster et intensivt sykehusplass. Og de argumenterte med at hvis du kan få folk til å bo lengre i disse leilighetene og ikke komme seg inn på sykehuset, så har du spart nok penger i kommunen til at dette kan finansieres. Også har de koblet på lokalt næringsliv. De har sagt at en tredjedel av båndbredden skal være forbeholdt veldig sikre helsetjenester. Nattkamera, falldetektor, kommunikasjonsløsninger også videre. En tredje del skal være andre offentlige ting som defineres av de som eier boligen. Og en tredje ting skal være tilgjengelig for lokalt næringsliv for å tilby sine egne tjenester på dette. Det er en slags plugin mulighet. Og det som er interessant er at de trodde ingen ville bo i dette. Hvilke gamle folk vil ha nattkamera på seg hele natten og sånn. Men etter første lørdag formiddag, så hadde de vist 100 signaturer fordi folk vil bo lengre hjemme. Og vi tenker at vi stoler på at dette forvaltes riktig av myndigheter som da ellers sender oss helsefagarbeidre også videre. Så utrolig interessant innblikk i at det er ganske mange eldre som er sultne på denne type innovasjon. Men vi må tilrettelegge for dem å kunne komme inn.

 

Christina: Men, men det det er at man skal bo hjemme livet ut med eller mindre det tenker jeg sånn at vi har funnet ut er riktig vei å gå. Også når vi ser hva den eldrebølgen vil koste. Det er ikke mulig å ha alle på sykehjem. Og folk ønsker heller ikke å bo sånn. Så det henger jo veldig godt sammen, også er det bare om å gjøre å finne de beste løsningene nå og hvordan man kan rulle det ut fortest og best mulig.

 

Silvija: Ja, og også hva vi trenger av infrastruktur, ikke sant? I et land med så fantastisk god 5G dekning etter hvert, så har vi også noen naturgitte eller industriell gitte fordeler hvor vi kan kanskje vise vei?

 

Christina: Ja, jeg er helt enig. Vi ser det når vi har jobbet med et med Bølgelengden så ser vi at de som skal jobbe der fra diakonhjemmet skal ha helsefalgig bakgrunn, men det å hjelpe med Ipad og hjelpe med de tekniske løsningene blir jo også en kjempeviktig del av deres hverdag. Det skal være sånn digitale og sosiale og helsefaglige koordinatorer har vi snakket om. 

 

Silvija: Ja, du Christina, tusen takk for gode eksempler. Så møtes vi om kort tid for å snakke litt om hvordan kan andre folk komme i gang med dette. Hva er en slags verktøykasse her. Takk så langt. 


Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på LORN.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. 

Leksjon 3 - ID:M0066c

Leksjon 3 - ID:M0066c

Leksjon 3 - ID:M0066c

Hei og velkommen til LØRN – 1500 lærings historier fra de beste fremtids tenkerne og skaperne. På LØRN.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon tre i denne Master Classen om fremtids blokken med Christina Solli Ektvedt. Jeg synes det er så utrolig mange spennende eksempler vi har snakket om med Christina. Og hvis jeg skal prøve å dele dem i tre kategorier så tenker jeg dere jobber med Living Labs på tre nivåer. Det ene er hvordan skal fremtidens bolig se ut. Hvordan infrastruktur, bruksmønstre, fleksibilitet også videre. Også jobber dere med en slags Living Lab på prosess. Hvordan skal dere jobbe med arkitekter, ingeniører, med Sintef og med NTNU. Med Norges forskningsråd, med forskjellige bydeler og med forskjellige kommuner. Og tilrettelegge at prosessen er mer helhetlig og at alle snakker sammen og bestiller det som etter hvert skal bygges også videre. At reguleringen tillater det ikke minst. Der hadde du det eksempelet med å få lov til å bytte dette innendørs torget i nye prosjekter også videre. Så tenker jeg dere har en Living Lab på tredje nivå, og det er disse bydeler som dere løfter både med deres prosjekter, men også med en helhetlig tankegang. Og der ble jeg svært inspirert på deres byliv konferanse hvor dere snakket spesielt mye om Fornebu og Lørenskog selv om dere ikke nødvendigvis er hoved utvikleren. Og dere har flere sånne prosjekter gående. Så jeg kunne tenkt meg å bruke Living Labs som en verktøykasse. Så går vi litt raskt gjennom hva gjør man på disse tre nivåene. Så når det gjelder boliger, en konkret bolig for fremtiden. Hvis boliger hvor folk kan leie seg inn. Hva gjør dere der? lager dere en slags fleksibel digital infrastruktur som man kan ha alle de tjenestene man skal trenge i forskjellige livsfaser eller hvordan tilrettelegger det laboratoriet? 

 

Christina Solli Ektvedt: Ja, det er begge deler, egentlig. Det er jo fleksibilitet på det fysiske i ulike former. Og dele løsninger. Men så er det også at man ser på tekniske løsninger, for eksempel i Living Lab, så tester man ut naturlig lys. Prosjektet heter Inkub Lightning og det er jo da på et sted i bygget så har de en vinterhage med lysplater. Og da er det sånn at man samler opp naturlig lys fra taket, også blir de sendt ned – nå forklarer jeg det veldig elementært. Så blir det sendt ned til disse platene. For selve vinterhagen er inne i bygget i første etasje. Så der er det ikke noe naturlig dagslys. Og det er tekstil på disse lysplatene, så kan man regulere om lyset som kommer er morgenlys eller om det er ettermiddagslys. Fordi det påvirker oss mentalt hva slags lys vi sitter i. Og der er det veldig mange som i stedet for å gå på takterrassen så går de ned der og tar morgenkaffen sin. Man prøver å innhente – det blir jo da kvalitativ informasjon, men at man innhenter innsikt fra de beboerne der. 

 

Silvija: Det blir en D-vitamin innsprøytning kanskje også? 

 

Christina: Ja, ja, nettopp. Men dette er jo kjempeviktig for oss som utbyggere. For hvis vi skal rive mindre og gjenbruke eksisterende bygg, så er jo mye av det næringsbygg. Og de er jo altfor dype for å lage gode boliger. Du får jo ikke nok dagslys. Og da er teknologi sånn som dette, at hvis vi ser at dette funker – og nå er vi over i krysningspunktet på det regulatoriske. Da må vi ha god nok dialog og nok bevis på at dette er bra nok til at myndighetene kanskje kan si at vet du hva, det er ikke bra nok i det varige oppholdsrommet. I for eksempel stuen og kjøkkenet.  Men det er bra nok på soveværelse hvor du egentlig bare skal sove. Så det er for eksempel et klassisk Living Lab test. 

 

Silvija: Så hvis jeg skal oppsummere og har lyst å gi deg et innspill på hvor man kan hente gode ideer for den type eksperimentering. Så jeg hører deg si at innenfor en bolig av gangen da, om du vil, så eksperimenterer dere med bærekraft på alle tre nivåer. Og det ene er dette med environmental og der kommer teknologien inn. Og det er sikkert masse man kan gjøre med luftkvalitet også videre. Så er det sosial bærekraft og dette med sikkerhet, nattkamera og fellesområder også videre. Og det tredje er dette med økonomisk og regulatorisk bærekraft, og der snakket du om nye forretningsmodeller for deling. Og kanskje man kan betale forskjellig utleie ut i fra hvordan man bruker de forskjellige fellesarealene også videre. Så det å tilrettelegge for det på alle tre nivåer med ny teknologi og nye forretningsmodeller er kjempespennende. Så kan dere hente ideer fra en serie vi har gjort med helsefagarbeidre om velferdsteknologi. For innenfor velferdsteknologi så skjer det så mye spennende. Også er vi teknologer litt blinde for hva som egentlig trengs å funke. Men de som observerer dette veldig godt er helsepersonell som besøker folk i hjemmene sine. Så disse helsefagarbeidere som kommer hjem til folk 4-8 ganger om dagen. Jeg har blitt positiv sjokkert over hvor innovative de er. Så de har lært meg for eksempel når du går på besøk til folk som begynner å bli demente. Eller hos autister. Så er det ofte veldig vanskelig i skift tid. Når den ene kommer og den andre går så blir folk veldig urolige og stresset. Da har de begynt å bruke noe som heter Faro Sel som jeg aldri skjønte poenget med. Men nå har jeg skjønt, det da. Det er en liten robot sjel som du kan klappe. Så har jeg tenkt hvorfor ikke klappe en katt. Men en katt er jo ikke alltid der når du trenger den. Mens en Faro sjel fungerer kjempebra for å stabilisere og berolige folk som sliter med at det er forskjellige folk som kommer og går. Så har de veldig spennende ting på falldetektor, på smarte senger og på nattkamera, medisinering skap, kommunikasjonsløsninger. Og dette er løsninger som både vi, pasienter og pårørende aksepterer.Det er veldig spennende tilbakemeldinger på hva en 18-år gammel autistisk jente kan akseptere av natt kamera på soverommet sitt eller ikke. Så utrolig spennende kilde for medvirkning. 

 

Christina: Absolutt absolutt. Og det er også litt tilbake til krysningspunktet mellom teknologi og det menneskelige. På velferdsteknologi så er det ekstremt viktig.

 

Silvija: Ja, og der tror jeg den velferdsteknologien blir en del av velferdsteknologien. Så jeg tror det blir enda viktigere for hjemmene våre enn Google Home eller et smart lyssystem som du kan skru av, eller en smart hytte som du kan skru av og på fra lang avstand. Så det som virkelig gjør livene våre mer komfortabelt, men også mer sosialt. Og der tror jeg et tett samarbeid med sykehjemmene og med sykehusene som også kunne gått enda raskere frem med å utvikle dette kjempe spennende partnere. Og da vil jeg gå over til dette andre Living Labs. Har du noen eksempler på hvordan man kan lage partnerskap? Om det er med arkitekter, med skoler, med offentlige myndigheter som gjør at man kommer i mål raskere.

 

Christina: Ja, på Vollebekk er vi i ferd med å bygge 800 boliger. Så har vi jo samarbeidet med Bydel Bjerke vært kjempegodt. Og det har vært en katalysator for å bygge et godt bomiljø raskere. Når OBOS begynte å bygge på Vollebekk så lå veldig mye av den sosiale infrastrukturen der allerede. Det var ny skole, flerbrukshall, park, også sammen med Aspelin Ramm så laget vi Vollebekk fabrikker som da var mulig for nye Startups og litt nisje firmaer å leie billig for å skape liv. Men da var vi helt avhengig av goodwill fra bydel Bjerke. Jeg tror av og til at bydelene og kommunene ikke ser hvor viktige de er hvis man skal prøve å skape disse. Eller få i gang insentiver som fra start ikke er økonomisk bærekraftig, men kanskje kan bli det på sikt. Det er jo et partnerskap. Og på den OBOS Living Lab så har vi konkret partnerskap med ulike aktører sånn som for eksempel Ikea. Og da er jo de inne og bruker – de er ekstremt gode på hvordan man kan bruke de produktene. SÅ de kommer med sin kompetanse på hvordan man kan bo mest rasjonelt. Og det går primært på oppbevaring. Fordi hvis man ønsker at folk skal oppta mindre kvadratmeter både fordi vi blir flere mennesker – altså, areal regnestykket går ikke opp. Og da er et av hoveddelene dette med fleksibilitet, men også hvordan vi skal klare å oppbevare alle tingene våre hvis vi har mindre plass. Så der er IKEA inne, også har man Incube Lighting som jeg også nevnte. Så det er mer formelle partnerskap på den delen. Men når vi snakker om fremtidige partnerskap, så når vi bygger ut så store områder så er det det partnerskapet med myndigheter, reguleringsmyndigheter. For oss er det enormt viktig. At vi på en eller annen måte klarer å dele en misjon om å skape gode områder. Og det gjelder ikke bare i Oslo, men det gjelder i alle de andre storbyene hvor vi opererer.  Det er ingen enkle tomter igjen i de store byene. Og på lag med normer og tekniske forskrifter. Og de skal ligge der. Ref. jordskjelvet i Tyrkia med dårlige bygninger. Det skal ligge, men oppå hverandre alle disse normene. Det er ikke alltid det blir gode prosjekter. Fordi de på en måte cancler hverandre i mangel på et bedre norsk ord. Og da er det samarbeidet, det partnerskapet med en god dialog og et ønske om å finne gode løsninger. Det er helt avgjørende. 

 

Silvija: Jeg tror at det også å ha regulatoriske myndigheter på den ene siden, og sånn som jeg vet dere jobber med SINTEF Bygg eller med NTNU eller med Arkitekthøgskolen eller DOGA eller – jeg tror det er viktig å lage disse arenaer eller plattformer for sam tenkning. Og kanskje eksperimentering og videreutvikling. For jeg tror at det blir fort en sirkularitet hvor folk bestiller det de har sett et annet sted før. Og det er veldig vanskelig å bestille noe du ikke kan forestille deg. Men så vet du ikke hva du kan forestille deg før du vet hva som er mulig å bygge med disse nye materialer og nye teknikker. Og det å bygge båten mens vi ror. Er ikke det sånn man sier? At vi ror sammen at båten blir til. Jeg kommer til å bruke sitatet ditt at man kan ikke vedta et byliv masse fremover. Jeg tror det å samskape det neste bylivet, det neste borettslag livet og det neste bolig livet. Det tror jeg man må skape. Og det er her vi skal være gode samfunns arkitekter alle sammen. 

 

Christina: Og så er det et element vi ikke har kommet ordentlig innpå i forhold til den areal diskusjonen. Det er jo sambruk. Vi er ikke kommet langt nok når det gjelder hvordan man kan bruke det samme arealet til ulike aktiviteter avhengig av tid på døgnet. Vi er med i et sånt forskningsprosjekt med TØI, altså Transportøkonomisk Institutt hvor man helt konkret ser på flerbruk av parkeringsplasser. Hvis det er kontorer som er bilbaserte så er det jo brukt til de som jobber der på dagen. Hva kan det brukes til på kvelden? Bare ulike parkeringsmuligheter. Og der er det også dette selskapet Parkio som OBOS har gått inn med.

 

Silvija: Utrolig spennende forresten. Ideen er at veldig mange av disse parkeringsplassene står ubrukt halvparten av tiden. Og det at man skal utnytte det på en AirBnB tankegang. Vi ser det her på Fornebu. Du har gjester, og du trenger en parkeringsplass for de gjestene også skal du vite hvor er det ledig plass og hvilke kode skal jeg gi dem. Med en sånn løsning som har oversikt, utrolig fin brukervennlig løsning. 

 

Christina: Ja, og et annet eksempel er jo at når jeg jobbet i kommunen så skjønte jeg at det at vi bygger så mange flerbrukshaller var jo negativt i den forstand at korps ikke kunne øve der. For det var for stort. De tok opp for mye areal. Det ble for dyrt for dem. Så de ville jo ha gymsaler. Gode gamle gymsaler. Og det er jo en klassisk sånn at man fra start må tenke sambruk. Sånn at man ikke låser areal til et formål. Det har vi ikke råd til lengre fra et areal perspektiv. 

 

Silvija: Ja, spennende. Du så vi snakket egentlig om Living Labs på en måte litt sånn hardware side. Hvordan bygger man nye boliger, hvordan bygger man nye borettslag? Hvordan bygger man bydeler til og med med all teknologi og innovasjon som driver bærekraft. Så snakket vi om prosessinnovasjon og partnerskap. De nye partnerskapene for å kunne definere og få lov til å bygge det nye. Et tredje jeg vil spørre deg om er dette med at dere jobber på en sånn bydelsnivå. Jeg synes det er så spennende. Jeg var veldig inspirert av deres bylivs konferanse hvor vi snakket om både Fornebu og Lørenskog. Men dere har også Ulven, dere har Mortensrud. Dere har mange områder hvor dere utvikler ikke hele bydel ett bygg av gangen, men man prøver å tenke på hva som skal gjøres for å fornye og for å kjøre en skikkelig god dose vitamin B inn i bydelen, da?

 

Christina: Ja, det stemmer. Der er jo vi heldige. Vi har en økonomisk muskel. Det vi har snakket om at i OBOS reinvesterer vi det vi tjener i bedriften. Og i å utvikle nye tomter og nye boligområder. Og det gir oss mulighet til å gå inn å kjøpe opp større områder hvor vi kan gjøre nettopp det. Ikke bare bygge et og et bygg men bygge store områder. Og da er jo medvirkning som har vært i vinden den senere tid helt elementært. Medvirkning er jo ikke rakettforskning, det er jo egentlig bare å få innsikt i hva et område har og hva det mangler for å finne ut hva det trenger. Og da må man komme nær de som bor der allerede. Og for eksempel bydelen og skolene, idrettslagene, frivillige organisasjoner snakker med alle Stake Holders i mangel på bedre norsk ord. Og siden 2018 har vi hatt en mye mer systematisk tilnærming til medvirkning når vi setter i gang alle prosjektene våre. Men det vi hele tiden strever med er jo å få tak i alle stemmene. For det er noen stemmer det er lett å få tak i. Men det er mange som ikke har verken tid eller engasjement nok til å fortelle oss hva man trenger. Og det har vi funnet ulike metoder for. Og der har vi stor hjelp av det digitale. Man ser det at hvis man får tilsendt et interaktivt kart hvor man kan fortelle der mangler det og der mangler det, så er det mange som er mye mer aktiv og forteller mye mer enn de som tør å rekke opp hånden på et stort allmøte på Fornebu for eksempel. Og nå skal vi sette i gang med et nytt prosjekt i Stavanger og da hørte jeg han ene prosjekt arrangøren ringte og si at du, vi tegner ikke en strek før vi har gjort masse medvirkning her nå. Så da tenkte jeg nå begynner vi å snakke. Du nevnte Mortensrud. Der er det to planer under utvikling. Vi håper å kunne bygge 700 boliger. OBOS har noe som heter Mortensrud gård hvor Røde Kors og fellesverket driver leksehjelp og en type fritidsklubb. Og bygger videre på samme insentiv. Støtter de ulike idrettsklubbene. Vi har kommet i dialog med jobbsenteret på Mortensrud. Alle disse elementene er jo viktig når vi skal inn å bygge mange flere boliger. For vi ønsker jo å tilføye noe. Ikke bare bomaskiner, men også livet mellom alle disse husene som vi skal bygge. At stedet blir bedre som en konsekvens av at vi kommer inn. Men det er lettere sagt enn gjort, altså. 

 

Silvija: Hadde det vært lett hadde det allerede vært gjort. Så det er fint at vi har folk som tør å ta det som er vanskelig og krevende og langsiktig. Men jeg elsker dette begrepet ditt liv i mellom og minner meg om at jeg var på en byutviklingskonferanse i Ulsteinvik hvor man snakket om det nye samfunnshuset der. Og Fraser som snakket om the third space. Hjem og jobb og før hadde vi kirke eller torg. Så dette tredje rommet hvor vi møtes i mellom tror jeg er utrolig viktig at vi re-etablerer i denne nye digitale tidsalderen vi går inn i. Ellers blir det bare metaverse og det vil vi ikke. Så kjempe fint. Jeg tenker at det å bygge bydeler med sjel , hjelpe dem med å finne sin sjel og være stolt av sin unike identitet. Dette er noe som også er nødvendig for at vi skal trives og ha den fysiske tilhørigheten videre også. Så veldig, veldig spennende jobber. Og dere jobber ikke bare med Oslo som du sa, dere jobber med hele landet? 

 

Christina: Du, vi er i alle de store byene fra Trondheim og nedover. Så absolutt. Utfordringene er de samme, og mulighetene er de samme. Både i Bergen, Stavanger og Trondheim, og Hamar. Alle steder. Vi prøver å ta med oss erfaringsutveksling mellom de ulike prosjektene. Og sånn som jeg sa nå som vi skal i gang i Stavanger igjen så er det full medvirkning og det har det stort sett vært i Oslo. Også i Trondheim og i Bergen ruller vi ut det. Det hører jo med når vi skal lage nye prosjekter. 

 

Silvija: Kjempespennende. Du, jeg kom nå på at jeg har vært borti flere spennende teknologiske innovasjoner hvor OBOS hadde en finger med i spillet. Og jeg glemte å nevne dem. Det ene dreide seg om VR og arkitekt samspill rundt det med Dimension10 tror jeg de het. Så var det en blockchain løsning for noe form for eierskap og måten å betale på også videre. Så hadde dere noe med noen bevegelige vegger. Sånn fleksible rom. Dere har vært veldig spennende. Dere er er vel involvert på et vis i Construction City klyngen også? 

 

Christina: Ja, mange av de investeringene vi har gjort er gjennom dette som heter OBOS oppstart som er et ønske om å investere i prop tech og være ledende der og være en enabler, en fødselshjelper for mange av disse insentivene i bransjen. Og når det gjelder Construction City så er det OBOS sitt initiativ, og det er konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj som i sin tid tok initiativet på å samle mange eiendomsaktører. Media City. At man skaper innovasjon ved at man samler mange aktører innenfor bransjen innenfor det samme fysiske bygget. Og dette skal ligge på Ulven. Der vi også bygger ut den nye bydelen i disse dager. Og selve Construction City bygget tror jeg blir nesten like langt som Barcode, jeg. Eller det er delt opp åpenbart. Der er AF med, Multiconsult, det er flere store aktører. Jeg kan ikke nevne alle på stående fot, men det er både et fysisk kluster – altså de som om to-tre år skal flytte inn der når det står ferdig. Også er det også et kluster hvor man møtes.

 

Silvija: Kunnskap Fellesskap.

 

Christina: Ja, nettopp, så det er begge deler. Så der skal vi alle flytte om noen år og det gleder vi oss veldig til.

 

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på LORN.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. 

Leksjon 4 - ID:M0066d

Leksjon 4 - ID:M0066d

Leksjon 4 - ID:M0066d

Hei og velkommen til LØRN – 1500 lærings historier fra de beste fremtids tenkerne og skaperne. På LØRN.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til til våre fjerde leksjon i Masterclass om framtids blokka med Christina Solli Ektvedt fra OBOS. Christina, nå skal vi ha et mini workshop på cirka 10 minutter, hvor vi skal prøve å hjelpe de som har blitt inspirert av våre samtaler så langt komme i gang. Og da tenker jeg særlig på tre plan. Første plan er folk som allerede er i byggebransjen, og det kan være arkitekter. Det kan være leverandører, det kan være utviklere, det kan være ingeniører. Det kan være kanskje folk som vedlikeholder også. Men dere har innovert masse i OBOS. Hvilke råd har vi til dem til å innovere mer og raskere? Og så har lyst å spørre deg det samme spørsmålet til beboere. Hvordan kan de være med? Og det tredje er de som regulerer. De som gir tillatelser. Hvordan kan de bli måtte bli mer fleksible og proaktive og ikke så reaktive? Vi starter med folk som allerede er i boligbransjen.

 

Christina Solli Ektvedt: Ja, det er farlig om vi er for besserwissere i dette faget. Det er jo så mange flinke der ute. Men vi får utrolig mye igjen for den tenkningen at før vi begynner å tegne og før vi begynner å planlegge, at vi går i dialog. Og da mener jeg på flere arenaer. Både har god kunnskap rundt overordnede planer og disse premissene for hva man kan utvikle på en tomt. Men også har en dialog med de som allerede bor i området og andre interessenter for å skjønne hva et område trenger. Og skjønne hvilket nivå man skal legge seg på som utbygger. Også har vi jo veldig stor nytte av og å være tidlig i dialog med andre entreprenører. Vi er veldig rasjonelle i vår byggeform. Og selvfølgelig er hvilken arkitekt og andre rådgivere man velger bør man velge ut i fra tomtens beskaffenhet, da. Og det arbeidet man har gjort med å få et innblikk i hva et område trenger. Sånn at den helhetlige tankegangen der. Vi blir ofte møtt – spesielt i Oslo med kritikk fra Plan og bygningsetaten at når vi kommer i oppstartsmøtet så har vi allerede tegnet ut prosjektet. Og da er det så vanskelig fordi da må man begynne å endre i stedet for å begynne med blanke ark. Og selv om det ikke lar seg alltid gjøre fordi vi venter så lenge på oppstartsmøtene så tror jeg noe med det å ha et litt åpen sinn er noe vi jobber veldig bevisst med i OBOS. 

 

Silvija: Det jeg hørte deg si er egentlig to ting. Det ene er å være fleksibel og tilpasningsdyktig og tenke helhetlig, men det andre er også å ha en visjon. Man må tørre å prioritere noen ting og noe nytt ikke minst i forhold til prosjektene for å kunne samle alle disse riktige folkene og få de riktige tillatelsene. Så jeg tenker det å tørre å tenke nytt og det å tørre å definere sin unike inngang til det nye er også noe som er nødvendig for den fine innovasjonen som fremtiden krever av oss. 

 

Christina: Og det å også tørre å gjøre endringer basert på tilbakemeldinger underveis. Det er jo ikke sikkert det blir en dårligere løsning bare fordi den ikke blir akkurat sånn som man hadde sett for seg.

 

Silvija: Veldig bra. Også tenker jeg dette med beboere og sånn. Hvis folk nå har hørt på oss og tenker at jeg har lyst til å bidra. Jeg har masse tanker om hvordan jeg skal bo de neste ti år. Hvilke råd har du til dem? Hvordan kan de bidra?

 

Christina: Det er et veldig betimelig spørsmål, fordi at nå holder vi på å utvikle en en ny plattform som gjør at det er veldig mye enklere for oss å komme i dialog med interessenter på steder hvor vi skal utvikle boliger. Dette er noe som  blir brukt i mange norske kommuner allerede som heter DCDN. Og det som er unikt med det er at man kan gå inn å gi meningene sine. Man må logge inn via BankID. For det vi ser ofte når vi prøver å strekke ut er at det er de som er mot noe som tar seg tid og de er ofte anonyme. Men her må du logge deg på med BankID også kan du gi mening på ulike ting. Være med på polls og stemme hva prosjektet skal inneholde. Og med en plattform som går to veier så håper vi at vi kan få bedre dialog og ikke at det bare er en sånn passiv webside hvor du kan skrive inn en kommentar, men at du faktisk gjennom det kan både få tak i flere og at folk må stå for det de mener om og hva de engasjerer seg for, og at vi på en måte kan ha en dialog. Men det er jo faktisk sånn at det vi er interessert i å lage områder og boliger som folk trives i, og da er vi jo nødt å høre på hva folk ønsker. Det er jo produktutvikling vi driver med vi og i boligmarkedet. 

 

Silvija: I aller høyeste grad. Den siste siste gruppen som jeg har lyst å spørre om litt sånn kom i gang med råd for er det som regulerer. De som gir tillatelse. Jeg har inntrykk av at de forholder seg veldig mekanisk til reguleringsplaner og til et sett med byggekrav også videre som er tilpasset den forrige teknologiske bølgen. Og kanskje de forrige rundene med behov vi hadde i livet. Hvordan kan det skape rom for ny utvikling og kanskje også ny regulering på en effektiv måte? 

 

Christina: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo sånn at det tar lang tid å endre på lover og regler. Og det er ikke sikkert man trenger det. Det er ofte kommunale normer som ligger oppå hverandre som noen ganger gjør at systemet blir for rigid. Så det å tørre å sette seg på litt andre siden av bordet. Være med på byggeplass, gå ut å se på tomten. Være i dialog for å prøve å finne løsninger. Og da når jeg sier prøve å finne løsninger så tenker jeg at som regulatorisk myndighet må man ha noen ting som er helt ufravikelige. Majoriteten av ting som ligger som premisset for en tomt bør jo være dagslyskrav, det er ufravikelig. Romlighetsnormen er ufravikelig. Når du har noen sånne, må du også tørre å si at du har noen punkter som du er villig til å gå ned på at vi skal få det til. Det handler om å finne gode løsninger på hver enkelt tomt fordi ingen tomt er lik. Så det tror jeg er viktig. Et godt eksempel er jo leilighetsnormen i Oslo som egentlig er laget for de fire sentrumsbydelene. Og som av regulatoriske myndigheter blir brukt i hele byen. Uten noen vurdering. Den blir bare brukt. Og det tenker jeg er typisk eksempel på at der burde man kanskje sett at når dere skal bygge seniorboliger på Lambertseter med stort fellesareal, da blir det kanskje litt feil å bruke en leilighetsnorm som krever så og så mange fireroms boliger. Det er bare et eksempel. Så essensen er vel at å lytte – og det gjelder også hos oss i OBOS. Lytte til de vi samarbeider med og de vi bygger for.

 

Silvija: Det å komme seg ut også. Jeg tror det å ikke bare se på pairer, men møte folk og se på tomter som du sa er også en utrolig fin inspirasjon for den jobben man gjør. 

 

Christina: Definitivt.

 

Silvija: Christina, tusen takk for en god prat og masse læring om dere i OBOS og hvordan vi alle kan være med å utvikle boliger for fremtiden. 

 

Christina: Tusen takk.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på LORN.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her