LØRN Masterclass M0067
Digitalisering i landbruk
Denne Masterclassen utforsker hvordan digitalisering spiller en avgjørende rolle for å oppnå sirkularitet, kostnadseffektivitet og presisjonslandbruk i Norge. Den undersøker hvordan Norges bønder har som mål å styrke norsk landbruk ved å omfavne langsiktig innovasjon og åpenhet overfor nye ideer og produkter. I tillegg diskuterer Silvija og Anne Cathrine hvordan fjøsene i Norge blir digitale gjennom bruk av data, roboter og sensorer for å sikre “verdens beste melk”. Den belyser også fordelene og utfordringene ved digitalisert landbruk og hva Norge kan lære av andre land og andre næringer ved å ta i bruk innovasjon, kunnskap og strategier.

Anne Cathrine Whist

Direktør produksjon, produktutvikling og forskning

TINE

"Bønder ønsker langsiktig innovasjon, de ønsker å ha melkeproduksjon i hele landet og de er åpne for andre ideer og produkter, men mest av alt vil de at det skal være norskprodusert. Det er norsk landbruk de vil styrke."

Dette er LØRN Masterclass

Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Digitale samtale-baserte kurs – 4 x 30minutter
Vi samler de beste hodene bak de nye teoretiske konseptene innen ledelse av digital innovasjon og transformasjon. Vi dekker 15 tematiske områder innen ny kunnskap og erfaringer om innovasjon  og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc.  Innen hver av disse tema og 10 perspektiver setter vi opp digitale samtale-baserte kurs i fire deler, som alltid følger samme struktur: introduksjon, eksempler, verktøykasse og verksted. På cirka 30 minutter i hver leksjon vil du på en lett måte lære nye konsepter og forstå nye muligheter.
Vis

Leksjon 1 - Introduksjon (39min)

Hvordan fjøs blir digitale ved bruk av data, robot og sensorer og hvordan det påvirker melkeproduksjonen og sikrer “verdens beste melk”;

Leksjon 2 - Eksempler (35min)

Hvordan sirkularitet brukes i verdikjeden og hva har data med sirkularitet å gjøre i norges landbruk;

Leksjon 3 - Verktøy (23min)

Fordeler og utfordringer av digitalisert landbruk i Norge; Innovasjon, kunnskap og strategier som kan øverføres fra og til andre industrier i Norge:

Leksjon 4 - Verksted (9min)

Hva kan Norge lærer fra andre land og hva kan andre land lærer av Norge når det gjelder industrialisert og digitalisert landbruk.

Ferdig med alle leksjonene?

Ta quiz og få læringsbevis

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Du må være medlem for å gjøre refleksjonsoppgave.

Tema: Innovasjon i ulike sektorer
Organisasjon: TINE
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 9, mars 2023
Språk: NO
Sted:OSLO
Vert: Silvija Seres

2000+ lyttinger

Litteratur:

Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice (Clayton M Christensen, Taddy Hall, Karen Dillon, og David S Duncan)

Del denne Masterclass

Dette lærer du om i denne Masterclass

• Hvordan fjøs blir digitale ved bruk av data, robot og sensorer og hvordan det påvirker melkeproduksjonen og sikrer “verdens beste melk”;
• Hvordan sirkularitet brukes i verdikjeden og hva har data med sirkularitet å gjøre i norges landbruk;
• Fordeler og utfordringer av digitalisert landbruk i Norge; Innovasjon, kunnskap og strategier som kan øverføres fra og til andre industrier i Norge:
• Hva kan Norge lærer fra andre land og hva kan andre land lærer av Norge når det gjelder industrialisert og digitalisert landbruk.

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Leksjon 1 - ID:M0067a

Leksjon 1 - ID:M0067a

Leksjon 1 - ID:M0067a

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til denne Masterclassen med LØRN om temaet digitalisering i landbruk. Jeg er Silvija Seres og gjesten min i dag er Anne Cathrine Whist, som er direktør for produksjon, produktutvikling og forskning ved Tine. Vi kommer rett og slett til å prøve å forstå om det er en revolusjon i norsk landbruk på gang, og hva digitalisering har med verdens fineste melk å gjøre. Velkommen til deg også, Anne Cathrine.

 

Anne Cathrine Whist: Takk.

 

Silvija: Jeg har beundret Tine lenge, og jeg synes det egentlig er utrolig fascinerende å se hvordan et selskap som jobber med et så tradisjonelt, kulturelt produkt som melk fra norske kyr, i en distribuert eierskapsmodell også, ikke stopper med innovasjon. Dere er veldig drevet av innovasjon, og dere er veldig opptatt av ikke bare effektivisering, men også videre produktutvikling. Og, det er dette vi skal prøve å forstå gjennom våre fire samtaler i dag. Anne Cathrine, du leder mye av dette arbeidet, men før vi går inn i selve den faglige delen av samtalen, så har jeg lyst til å invitere deg veldig kort til å si to ord om hvem du er og hvorfor du bryr deg om temaet?

 

Anne Cathrine: Det kan jeg gjøre. Jeg er utdannet veterinær. Det ble jeg jo primært fordi, som så mange andre unge jenter, var glad i dyr, jeg hadde dyr, jeg red og drev med hest, er fra Oslo og tenkte at dyrlege, det hadde jeg lyst å bli. Så tok jeg utdannelse på Veterinærhøyskolen og begynte å kjøre praksis, som er helt vanlig, og når man da begynner å kjøre praksis, så prøver man litt forskjellige retninger. Jeg hadde litt smådyrpraksis på klinikk, kjørte litt hestepraksis, men kjørte også ut på bygda, ut på gårdene og hjalp norske melkeprodusenter. Og så plutselig, så fant ut at dette var det som ga meg mening. Dette var det som var spennende. Her er det jo da dyktige bønder som driver matproduksjon på alle mulige tenkelige steder i Norge. Og det, fascinerte meg. Så etter at jeg hadde kjørt praksis en stund, så fant ut at jeg dette vil jeg kunne mer om, så jeg tok da doktorgraden min på melkekvalitet, altså oppe i juret til kua. Det var da Tine, som er veldig opptatt av kompetanse, som omsatte meg og som jeg da fikk lov til å ta doktorgraden min på å forbedre melkekvaliteten. Så ble jeg ansatt i Tine etterpå og fikk da ansvar for dyrehelse, dyrevelferd, dro ut og hjalp våre eiere med god dyrevelferd og dyrehelse, og dokumentasjon knyttet til det. Der jobbet jeg i en 10-15 år, men med et lite opphold, for jeg hadde lyst til å ta litt mer akademia. Så, jeg tok en postdoc hvor jeg drev og så på overvåking av smittsomme dyresykdommer, der jeg fortsatt var ute på dyresykdommer. Norge har en helt unik situasjon i verden på at vi har utryddet veldig mye av de helt vanlige dyresykdommene. Det har vi klart gjennom et veldig godt samarbeid mellom næringen, slik at det er veldig kritisk for oss å kunne overvåke om vi får inn smittsomme dyresykdommer, sånn som tuberkulose eller paratuberkulose eller salmonella, masse spesifikke storfesykdommer. Så da hjalp jeg Mattilsynet med å gjøre det risikobasert. Hvordan skal vi fange opp? Hvor er det mest sannsynlig at en dyresykdom kommer inn til landet hvis vi importerer et levende dyr, eller hvis vi har økt reisevirksomhet? Så, så jeg litt på det og så var jeg tilbake igjen i Tine for jeg fant ut at nei, mitt hjerte ligger for så vidt hos Tine og den modellen du snakket om, at vi er et samvirke eid av bøndene som tenker ekstremt langsiktig og som ønsker å bygge sten på sten med kompetanse. For to år siden så hoppet jeg litt inn i verdikjeden, fra å kunne veldig mye ute på gård og dokumentasjon og alt på melken, til hva vi bruker melken til inne på våre meierianlegg, og da i tett samarbeid med marked. Hva kan vi bruke? Hvilke produkter kan vi lage? Hvilke muligheter har vi? Så de siste årene, så har jeg da hatt ansvar for produksjon og produktutvikling og forskning i Tine.

 

Silvija: Jeg har lyst å henge meg på et par av de tingene du snakket om her. Kan ikke du bare si to ord til om dette med samvirkemodellen i Tine, og hvordan det påvirker langsiktigheten, og så kommentere veldig kort på om det er en fordeler eller ulempe for å kunne drive med Innovasjon? 

 

Anne Cathrine: Samvirkemodellen, det er jo våre melkebønder som eier Tine, som sitter i styret og som har et ønske om å få omsatt den melken de har kvote på å sin gård, til høyest mulig pris. Det er jo målsetningen deres, slik at de har jo et ønske om at vi skal kunne ha produkter og bruke melk på både tradisjonelle måter, men også få muligheten til å tenke langsiktig og drive langsiktig innovasjon på melk primært som kjernen, men de åpner også opp for at vi kan bruke andre produkter inn i produktene enn melk. For eksempel, så har vi jo en plantebasert serie nå. Det åpner de også opp for, men de ønsker at du skal være norsk, at det skal være norskprodusert. De har det iboende ønske om at det er norsk landbruk som de vil styrke. Men bortsett fra det, så er de absolutt langsiktige. De tenke jo bærekraft, og de ønsker å overføre sin gård til neste generasjon. Og på grunn av det, så ønsker de også å være langsiktige. De ønsker at vi skal ha melkeproduksjon i hele landet, sånn som vi har, i motsetning til veldig mange andre land. Vi kan egentlig bare dra rett over til Sverige, hvor du ser at melkeproduksjon er i syd. Det er ganske avfolket blitt i Midt og Nord-Sverige. Tine ønsker at vi har melkeproduksjon i hele landet. Vi har anlegg i hele landet og ønsker jo et levende Norge. Det er på en måte visjonen vår og samfunnsoppdraget vårt, og det er bøndene veldig opptatt av. For de ser jo at melkeproduksjon i en bygd ofte er ryggraden, det er der årsverk ligger, pengene ligger der, de kan for på en måte bo og drifte det uten å ta for eksempel en jobb ved siden av, som man kanskje må hvis man er en litt mindre sauebonde, for eksempel. Så jeg tror nok at er den langsiktigheten nok er dette med odelsrett og ønske om å overføre gården hvert fall på samme nivå, eller kanskje bedre, enn det det var når de tok over, slik at det er et iboende ønske om langsiktighet knyttet til det.

 

Silvija: Det syns jeg er et veldig spennende perspektiv, fordi det står i veldig sterk kontrast til litt sånn markedskortsiktighet, hvor man alltid bare tenker noen kvartaler, noe utbytte, noen perioder frem, mens det ligger som du sier en innebygget kultur, instinkter for evigheten, hvor man skal forvalte dette for neste generasjon egentlig. Sånn sett, så er det veldig spennende å se også hvordan man tar til seg de mulighetene som innovasjonen tilbyr, uten å ødelegge selve verdigrunnlaget. Og så har jeg lyst til å be deg kommenterer veldig kort på dette med Norge versus utlandet. Dere snakker om kanskje verdens fineste melk, og det kan man for så vidt se, ikke sant. Verdens fineste lam, det er noe vi har utgangspunkt i, men det er masse annet hvor vi egentlig er litt straffet av vår geografi og klima. Og samtidig, så ser man at vi har historisk klart å utvikle noen verdensledende posisjoner, nettopp der hvor vi hadde en helt sånn merkelig posisjon. Det dreier seg om energi, det dreier seg om olje, det dreier seg også for så vidt om velferd. Tenker du at landbruk i Norge virkelig kan bli spennende internasjonalt? Eller er det en liten sånn kopi av noe større landbrukssatsing?

 

Anne Cathrine: Nei, jeg tenker at vi er et litt spennende land som er en slags kuriositet. For det er klart at vi driver jo ikke med industrialisert landbruk, sånn som mange andre gjør. Det er jo blitt besluttet i Norge at vi skal produsere melk og kjøtt i fjord og fjell, og så skal vi produsere korn på de store gårdene. Så hvis vi kjører oppover til Hamar, Lillehammer, og kjører oppover dalen der, så ser du de svære gårdene med de store jordene som ligger der. Der har vi jo primært kornproduksjon. Men hvis du skal opp og finne hvor du har melkeproduksjon, så må det litt mer i fjord og fjell. Det har jo vært et bevisst valg av politikerne å støtte det sånn, for vi skal ta i bruk litt mindre gårder. Slik at vi har jo små enheter i Norge som ligger geografisk ganske spredt. Det er en fordel hvis du tenker på dyresykdommer. Det er mindre smitte, innad i besetningen, men også mindre smitte mellom gårdene fordi vi har litt avstand til det. På den måten så har vi på en måte kunnet bygge en veldig frisk populasjon av melkekyr. Og, vi har kunnet ha kontroll på sykdommer. Alle kuene har jo et navn stort sett. Hvis du kommer til en bonde, så kan han gå inn og han vet akkurat hvilken ku det er som ikke reiste seg når den skulle, hva den het, der er datteren til den kua. Fordi det er såpass oversiktlig og lite, så blir det et småskala landbruk, hvis du for eksempel sammenlikner det med de store gårdene. Der skal du ned til Danmark, men de alle største, kanskje til California, hvor det er flere tusenvis som går, hvor det på en måte blir et slags industrialisert landbruk. Det har vi jo ikke. Og fordi vi har så frisk populasjon, så bruker vi jo nesten ikke antibiotika i det hele tatt. Vi bruker ikke veksthormoner, vi bruker ikke noe særlig antibiotika. Alt er jo dokumentert ned på kua, ikke sant. Hun har sitt eget helsekort, alt er på en måte på stell. Når vi kommer internasjonalt og begynner å snakke om dette, så synes de det er spennende. Det er på en måte et slags konkurransefortrinn Norge da har. I tillegg, så skal jeg si at laksenæringen har hjulpet oss veldig til å åpne øyene Norwegian purity. Det er vill natur, det er kaldt, dyrene må stå inne om vinteren, det er snø. Altså hele den norske imagen, som vi på en måte har fått drahjelp fra mange andre næringer og, har jo hjulpet oss til å på en måtte profilere oss på litt den samme måten faktisk, internasjonalt. Det blir lagt merke til.

 

Silvija: Jeg tenker at i tiden vi går inn i, hvor man faktisk er litt opptatt av dette, altså du ser at alt blir desentralisert og alt blir litt mer fleksibelt. Så den den norske modellen kan være veldig spennende for en fremtid hvor veldig mange land må ta på alvor både dette med matsikkerhet, selvforsyningsevne, noe som er tilpasset sin egen infrastruktur, og så videre. Så, kjempeinteressant å prøve å generalisere litt fra den norske modellen og inn i fremtiden. Men, Anne Cathrine, jeg har lyst å spørre deg. For du startet som veterinær, holdt på som en leder, men du jobber veldig mye med digitalisering nå, som en teknolog. Så kan ikke du hjelpe oss å koble sammen digitalisering og landbruk. Hva er de viktigste krysningspunktene her?

 

Anne Cathrine: Jo. Det jeg så når jeg var ute og kjørte praksis, det var at veldig mange av de fjøsen var helt tradisjonelle båsfjøs hvor man melker med melkemaskinanlegg. Så kom etter hvert, med digitaliseringen, det var en direkte driver fordi det er dyrt med arbeidskraft i Norge og det var vanskelig å få tak i arbeidskraft. Det er mye tungt arbeid ute på gårdene. Så det første som jeg på en måte ble introdusert til var melkeroboten. Da var det sånn at den tradisjonelle melkingen, som er veldig arbeidskrevende, kua vil helst melkes to ganger i døgnet på den samme tiden, så du binder opp veldig mye av arbeidskraften din, til ugunstige arbeidstider. Jeg jobbet jo som avløser, og du kommer klokken fem på morgningen, og så jobber du kanskje til ti, og så kan du ha fri, men så må du komme tilbake fire på ettermiddagen og jobbe til åtte. Det er veldig vanskelig å få tak i folk som vil jobber med det, og det er ganske lite kompatibelt i et familieliv. Slik at når du fikk satt inn en melkerobot, slik at kua selv går og bestemmer at nå har jeg lyst til å bli melket, slik at bonden kunne bruke tiden sin like mye i fjøset, men på andre ting enn akkurat den melkingen. Så, ble jeg veldig fascinert over alle de mulighetene som da kom. For da er det jo sånn at vi begynte å loggføre masse data på den kua inne i roboten. Så ble det sånn at jeg som veterinær plutselig måtte endre meg fra å komme og kanskje litt reaktivt behandlet en syk ku, til å gå inn samme bonden og se på alle dataene og se om kunne forutse at denne kanskje kommer til å bli syk hvis vi ikke gjør noe. «Denne» har et avvikende datamønster i forhold til de andre kuene. Hva er det med denne? Hvorfor kommer hun litt sjeldnere inn i roboten? Hvorfor sparker hun av seg melkeutstyret. Hvorfor spiser hun ikke kraftforet hun får tildelt inne i roboten. Masse data, så plutselig åpnet det seg for meg en litt sånn annen virkelighet fra å på en måte være den tradisjonelle veterinæren som tar inn medisinvesken, til å bli den som kommer på faste besøk til bonden og går gjennom masse data, prøver å systematisere. Og for bonden så var jo det en reise, for han eller hun fikk plutselig tilgang til veldig mye informasjon som de egentlig ønsket hjelp til. Så begynte man å tenke, kanskje man kan lage noe AI, kanskje man kan bruke dataen til å se og jobbe enda videre med disse dataene, til å prøve å gjøre beslutninger for boden. Prøve liksom å gjette at denne dataen, pluss denne dataen, da gjetter jeg at det er dette du burde gjøre med denne kua. Så begynte å få litt hjelp av andre, det kunne gjerne være små startups eller mer lokale tech-firmaer. Hvordan skal vi forholde oss til data? Hvordan skal vi lagre dataen? Hvordan skal vi lage algoritmer på dette? Så da begynte det egentlig der. For meg var liksom begynnelsen melkeroboten. Så er det sånn at Norge, Sverige, altså de nordiske landene, har en tredjedel av verdens roboter, så vi ligger jo helt i front. Så når vi slo sammen våre nordiske kollegaer og begynte å snakke om melkeroboter og mulighet, hva kan vi måle, så så vi at vi hadde en enorm innflytelse på de som lagde melkerobotene, or vi stod jo tross alt for en tredjedel av salget. Da begynte det å bli spennende. Så det var vel egentlig min sånn introduksjon til det. 

 

Silvija: Nei, men det er kjempespennende. Det jeg tenker, er at jeg egentlig kan for lite om hvordan dette fungerer. Jeg tror de fleste av oss tenker på det litt sånn som skummel science fiction. Men det gjør ikke noe vondt for kua? Det er ikke noe verre eller bedre å bli melket av en robot enn av et menneske? Altså bedre skjønner jeg, for da kan du stå der så lenge du vil og når du vil, men?

 

Anne Cathrine: Nei, det er nesten mer skånsomt hvis man kan kalle det det, fordi den er mer spesialtilpasset den kua. Den måler jo alt mulig, så den merker for eksempel at den ene kjertelen, altså hun har jo fire kjertler, når den ene melkestrømmen kanskje begynner å avta, så er det en måler inne så den tar av og får lov å slippe å bli melket noe mer på den kjertelen, for eksempel. Så det vi har sett er at kua liker det veldig godt, og så blir den gjort likt. Det er klart at hvis du hadde blitt lært opp til å sette på melkemaskinen, og jeg hadde blitt lært opp til å sette på melk maskin, så hadde vi gjort det litt ulikt, mens en robot gjør det helt likt dag ut og dag inn, og det liker kua, hun liker at det gjøres helt likt.

 

Silvija: Forutsigbarhet og trygghet. Så har jeg hørt om disse robotene, jordbærplukkerobot eller en sånn damperobot, som man kan bruke for å drepe insekter. Så istedenfor kjemi, så bruker man damp. Det er masse roboter som kommer inn og dette er effektivisering av jordbruk hos bønder, for eksempel. Tilsvarende, har vi fiskevarene våre og så videre. Og, så er det sikkert noe som foregår også på logistikkbiten, med å få melken inn til Tinefabrikkene, så er det masse produksjonsforbedringer der, fleksibilitet i produksjon. Jeg antar at det er en mye større prosess enn det de fleste av oss tenker når vi holder en melkekartong i hånda?

 

Anne Cathrine: Ja, det er helt riktig. Det som også da har kommet ut på fjøset etter roboten, var jo det som har kaltes robotskraper. Det vil si at du har en sånn liten slags støvsuger, skraper, som går rundt i fjøset og skraper all møkka i et hjørne eller ned i spaltegulvet, slik at du på en måte har en slags rengjører. Du har en automatisk det vi kaller fôrutlegger, så det automatisk kommer, dyttes ned fôr på fôrbrettet slik at kua som er en drøvtygger og helst vil ha tilgang til gras hele døgnet, får det, også automatisert. Så ute på gården skjer det veldig mye spennende som er automatisert. Og så, er det helt riktig som du sier at så kommer jo tankbilen og henter denne melka. Der har vi jo også sett mye på pumpe hastigheten, hvordan kan vi være mer bærekraftig. Vi har for eksempel dem pumpa som ikke bør bruke diesel, men kanskje vi skal bruke strøm. Vi kan se på målere, automatiske målere, som måler volum. Hvor mye henter vi? Vi ser også i fremtiden, og den fremtiden er for så vidt rett rundt hjørnet, at det hele tiden er en måler på melketanken som kan gi beskjed til sjåføren at nå begynner den å bli full, det er så og så mange liter på den slik at den tankbilsjåføren kan optimalisere hente ruta. For han vet at på den gården står det akkurat så mange liter, på den står det så, så vet han hvor mye liter sin egen bil tar, så kan man maksimere. For det lønner seg at den bilen er helt full når den kommer inn på anleggene hos oss. Når vi får inn melka, så gjør vi jo selvfølgelig en del analyse for å sikre at det er trygg melk vi får inn, det må vi gjøre. Tar alltid en antibiotika test, for eksempel. Da gjør vi en manuell test og, men vi ser jo stadig på en mer analyser eller sensorer som vi kan bare sette i melkestrømmen, som hele tiden kan monitorere og måle hva inneholde er, hvor mye fett og protein er det for eksempel i denne melka, slik at vi kan effektivisere målingene våre. Så, er det inne på anleggene, så har vi jo sensorer som hele tiden kontrollerer temperatur, pH. Når vi så har laget ferdig et produkt, for eksempel ost, så ser vi på om vi kan kjøre de gjennom et spennende kamera som ser på hullsettingen. Vi har jo vår Jarlsberg, den skal jo ha de store hullene; er den laget riktig med hullene? Kunne vi brukt digitalisering og målinger som skjer inne på anlegget vårt, for å på en måte bare dokumentere produktet. Så det skjer veldig mye spennende hele veien inn og ut til sluttprodukt.

 

Silvija: Jeg, som en utlending, må kommentere to ting. Det ene er at jeg skjønte at jeg hadde blitt norsk når jeg var på reise, og etter et par dager ute, så er det to ting jeg savner, det er norsk brød og norsk melk. Jeg vet ikke hvorfor melken smaker virkelig veldig forskjellig. Dere sier verdens fineste melk, hvordan måler man det og hvordan oppnår man en så fin melk? Så har jeg et spørsmål som mer går på fleksibilitet i produksjonen, men la oss ta dette med melkekvalitet. Hvordan sikrer man det?

 

Anne Cathrine: Ja, og det er godt spørsmål. Da skal jeg prøve å svare ikke for faglig og for teknisk, men kua produserer jo melk i jur, melkeproduserende celler som produserer denne melka. Hvis kua er helt frisk og får det foret hun skal ha som gjør at hun er frisk, det er litt sånn som det vi er, en ku kan jo se som en toppidrettsutøver, rett og slett. Hun er en toppidrettsutøver. Hun produserer maks og skal prestere maks, og da trenger hun masse hvile med et mykt underlag, hun trenger riktig for, nok vann med god kvalitet. Alt det, må bonden sørge for. Hvis ikke hun får det, så presterer hun dårligere. Da kan hun prestere dårlig for eksempel på å produsere mindre melk enn det hun potensielt burde, som en løper som ikke løper så fort som du kunne ha gjort fordi du ikke har den ernæringsmessige kroppen og klarer ikke å yte mer. Og, så kan du jo da lett bli syk, det blir jo disse toppidrettsutøverne og. Hvis du følger med, så får de magesjau, eller så er de forkjølet. Det skal ikke så mye til når du er en toppidrettsutøver og blir syk. Det som da skjer med kua når hun blir syk, det er at hvite blodcellene går over inn i melka og prøver å hjelpe kua, for da får hun inntrenging av bakterier, og da får du denne melkesammensetningen med deg i melka. Den kan du ikke se, melka ser fortsatt hvit og fin ut. Det er ikke sikkert du nødvendigvis smaker så veldig forskjellig heller, men vi merker det inne på meieriet, at det for eksempel ikke blir stiv nok rømme eller yoghurt, osten tar litt for lang tid, den sprekker opp litt mer, vi får det ikke helt til å stemme inne hos oss. Så når vi liksom kan si at vi dokumenterer og har kanskje verdens fineste melk, så vet vi at vi har veldig friske dyr med veldig lite innblanding av hvite blodceller fra immunsystemet, inn i melka. Det driver vi jo og overvåker og det gjør at vi kan bruker ganske lav pasteurisering. Så når du merker at norsk melk smaker annerledes, så er det bare fordi vi ikke har kokt den, rett og slett. Fordi at hvis du ikke har helt kontroll på denne melkekvaliteten, eller du får noe bakterier du ikke ønsker inn, så må du kjøre opp temperaturen på pasteuren din ganske mye for å være helt sikker på at det er trygt for deg og meg å drikke denne melka. Dernest smaken. Det smaker rett og slett kokt melk, det smaker akkurat det. Mens vi har lavere pasteur, og da smaker den mer vår melk.

 

Silvija: Spennende. Det er ganske mye produkt innovasjon som kreves av en aktør som dere, for plutselig skal folk ha laktosefri et eller annet melk eller rømme, eller det skal være nye oster, det skal pakkes på nye måter. For jeg antar at det er ganske viktig for Tine å kunne drive med produktinnovasjon på en effektiv måte. Har det også noe med teknologi og digitalisering å gjøre?

 

Anne Cathrine: Ja, altså hvis vi skal begynne med ost, så kan jeg jo si at vi har fått veldig mye hjelp av veldig flinke lokale bønder som har vært veldig flinke til å drive med småskala osteproduksjon. Det tok vel litt av når Tingvoll vant med Kraftkar, den blåmuggoster som fikk oste-VM, det hadde jo nesten ikke nordmenn hørt om. Her har vi funnet en ost som har fått oste-VM, dette var liksom litt nytt for oss. Og så viste det seg at de da lagde den osten på pasteurisert melk, det skjønte jo ikke franskmennene. Hvordan kan de lage en så fantastisk ost og at dere pasteuriserer? Ja det kan de, fordi at vi har så god melk og melkekvalitet. Så tok vi det litt mer inn til Tine og så sa jeg «men, vi har jo alle muligheter». Vi har jo et så godt råstoff, så vi kan jo egentlig bare se hva de lokale, flinke, småskala bøndene vi har rundt i Norge klarer, som er med og dytter oss fremover og fremsnakker egentlig norsk landbruk veldig med at vi har disse flinke bøndene som er med og stiller ut ostene sine. Nordmenn har vært litt sånn at det ikke har vært vår kultur, skal ikke skille oss ut der, men så har nok det fått litt sånn øynene opp, også i Tine, for å si at vi egentlig har alle muligheter. Kanskje må vi ha teknologi, altså hva skal vi lage for eksempel. Det er jo på en måte litt spennende. Så ser du også det samme på yoghurtsiden. Nordmenn reiser mye mer, vi vil ha gresk yoghurt for eksempel, den tjukke greske – den vil vi ha. Kan vi lage den i Tine? Joda, men da måtte vi investere i ny teknologi, da må man filtrere og bruke teknologi. Men vi ser jo det at både nordmenns reisevaner, men også mye småskalaproduksjon har jo gjort at vi har måttet få øynene opp for at det er konkurranse. Vi har fått inn Q-meieriene som kommer med skrukork, så kom plutselig som Synnøve med skivet ost, ja kanskje noen vil ha ferdigskivet ost ja. Så konkurranse er jo bra når det gjelder innovasjon på både enkle produkter, men også litt mer kompliserte produkter. Det har nok hjulpet oss også, samtidig som Tine egentlig alltid har vært kjent for å ha et godt innovasjonsproduktutviklingsmiljø. Vi kommer jo veldig ofte med nyheter og lanseringer og har et ganske stort apparat knyttet til dem. 

 

Silvija: Jeg må spørre deg, hvis du kunne lære meg litt. Det er sikkert kjempebra og veldig viktig med både skivet ost og skrukork, men noe av det mest spennende er når man liksom får oppdage nye matvarianter. Så jeg tenker på skyr og kefir, og litt forskjellige typer yoghurt og liksom fermenterte sider av melk. For her er det forskjellige mattradisjoner som møter moderne produksjon, og det er flott. Hvordan får man det til?

 

Anne Cathrine: Ja, det er veldig spennende, og det ser vi jo, at fermentering har jo kommet eller fått et helt annet fokus. Altså vi fermenterer både grønnsaker og vi sementerer mye produkter. Det ser vi også her gunstig for tarmhelse og ernæringer også, som er godt dokumentert. Vi har mye kompetanse innen fermentering og ser på ulike måter vi kan fermentering på. Vi har jo alltid hatt kefir, det er sånne kefirkorn som er med å lage kefir. Vi har hatt skummet kulturmelk. Skyr, var jo Q-meieriene gode på å gå. Analogt i skyr er jo egentlig kesam for å være helt ærlig, for skyr og yoghurt er ikke det samme, men vår kesam er egentlig ganske lik skyr, men der har Q-meieriene vært kjempeflinke til å bygge opp en sterk merkevare slik at du opplever at Skyr er yoghurt. 

 

Silvija: De har også klart å formidle dette med proteininnhold. Men, kan du bare lære meg litte grann om det er forskjell i bakteriene som brukes, eller er det prosessen?

 

Anne Cathrine: Det er begge deler, det er forskjellig. Vi har det som kalles startkulturer. Vi putter oppi forskjellige kulturer som er med å fermentere, bryter ned melkesukkeret gjerne, Lactobacillus, bryter ned for å starte en fermentering. Først så pasteuriserer du ganske varmt for å ta bort alle andre konkurrerende bakterier, så tilsetter du en startkultur, ulik startkultur, som da fermenterer og danner sluttprodukter. Så vi har vår egen for å lage for eksempel creme fraiche, det er sin egen startkultur. Så har du rømme med den startkulturen, og yoghurt som har sin egen. Så kan det være kombinasjoner av forskjellige startkulturer. Så det er helt riktig som du sier, at man har forskjellige startkulturer som starter fermenteringsprosessen til de ulike produktene.

 

Silvija: Og når du sier at det ikke er yoghurt, det er noe annet, så er det forskjell på startkulturene eller på konsistensen, eller?

 

Anne Cathrine: Da er det bare definisjonen hva som er yoghurt, da er det veldig inne på meieri, men liksom hva er definisjonen på en ost? Hva er definisjonen på en yoghurt? Hvilke sammensetninger er det som skal til for du kan kalle ting en ost eller kalle ting en yoghurt. Så kan det være ferskost, for eksempel. Så da er du veldig inne på meieri, teknologi for så vidt, og definisjon på det da.

 

Silvija: Men det er produktoptimalisering som er målet, og det går an å gjøre det når man har såpass datasmart produksjon og kontrollerbar produksjon og fleksibel produksjon, sånn som det dere beskriver. Så sitter jeg og tenker på, vi har en kjempeflink produsent bak scenen nå, Stella, som da har jobbet med mikrobryggerier. Vi har masse folk i dette landet som driver med andre type matprodukter, og det er mange forskjellige typer tanker rundt fiskevarer på andre fisk enn laks, osv. Og det er store overføringsmuligheter fra det vi snakker om her når det gjelder spesielt da Tine og melk, til egentlig hva som helst innenfor landbruk eller andre type ressurser og produksjoner?

 

Anne Cathrine: Ja, det er det absolutt. Vi ser jo det særlig innen, som du sa, bryggeri, så er det jo snakk om fermentering og tilsetting. Slik at der har vi absolutt både litt sånn samarbeid. Det er ikke så lenge siden jeg var på Gjelleråsen og besøkte Ringnes, var gjennom produksjonen og så at det var produksjon av noe annet enn det vi har, men på øl og kompliserte brygg, så skal du ha god kontroll på både kvaliteten inn, ikke sant og på det du tilsetter. Det jeg synes er veldig spennende nå, det er at jeg ser at vi har mer samarbeid nå fordi at andre miljøer, det kan gjerne både være fiskefor, men også for så vidt bryggerier, er interessert i våre restråstoffer. Vi har jo en del rester, biprodukter hvis man kan kalle det det. Når vi produserer for eksempel ost, så har vi myse. Hva kan vi bruke den mysen til? Det vi ser nå at det er en veldig dult i markedet for å få tak i proteiner. Vi går kanskje tom for proteiner i fremtiden, vi må i hvert fall bli flinkere til å foredle alle proteinene våre på den best mulige måten. Og der, ser vi at flere kommer til oss og lurer på om vi skal inngå et samarbeid med at de kan bruke våre biprodukter inn i sine produksjoner. Så der har vi et kjempespennende prosjekt, hvor vi forer gresshopper og larver for eksempel, med biprodukter og sånn, og så blir det tørket og malt, så er det egentlig en proteinkilde disse insektene, men de må jo få noe mat og de er veldig glad i vår myse, både den sure vi får når vi feller. Du har sikkert sett når du kjøper yoghurt, så kan det alltid ligge et tynt vandig lag på toppen, det er er en sånn slags sur myse. Og, så har vi sett at bryggeriene synes det å lage sur-øl plutselig er litt trendy. Kanskje de kan bruke og få litt hjelp av vår sure myse inn i sin produksjon. Så den sirkulære økonomien og mer det der bærekrafts aspektet som er kommet nå, har jo gjort at vi plutselig får litt nye kunder og samarbeidspartnere, og også litt sånne små start-uper. Det er gøy. Det er helt klart noe som har kommet de siste 5-10 årene, hvor vi kanskje får et mye bedre samarbeid, sånn som du sier noe om mellom det vi kaller grønn og blå sektor. Mellom fiskeoppdrett, vi ser tang, tare og alger, og at vi både sitter på kompetanse, men også biprodukter som vi kan samarbeide om.

 

Silvija: Som kanskje kan rett og slett norske kyr være kilden til at vi produserer verdens beste havprotein, litt sånn overført. Litt sånn for å oppsummere denne første samtalen, vi har snakket om eksempler som har med melk og meieriproduksjon å gjøre, datasatt produksjonsprosess for optimalisering, men det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med Anne Cathrine, er at dette er drevet ikke bare av sånne innovatører som deg, liksom professor melk, men av bøndene. At det er en nysgjerrighet og egentlig også en forståelse av at det er både bra og nødvendig å drive med videre innovasjon på noe som egentlig har en veldig grunnleggende kultur og tradisjon. Og, det at vi faktisk har et land med disse små gårdene, som du sa, med fjord og fjell, rigger oss til at vi kan få til den type samarbeid hvor man plutselig blander sammen folk som driver med melk og folk som driver med øl, og det funker. Det ville kanskje ikke gått så bra i en sånn super industrialisert, monolittisk modell. 

 

Anne Cathrine: Det er jeg helt enig med deg på, det tror jeg. For vi har små nok kvantum, sånn som du sier og, det er desentralisert. Det finnes mange små næringsmiddelvirksomheter også rundt i Norge, som det er lettere å samarbeide med i og med at vi er ved fjord, så er vi tettere på kyst, vi ha tettere på fisk, tang. Det er nok en fordel vi har, absolutt.

 

Silvija: Vi går tilbake til flere eksempler fra norsk landbruk og digitalisering og teknologi, i vår neste leksjon, men så langt tusen takk for en fin samtale, Anne Cathrine. 

 

Anne Cathrine: Takk.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 2 - ID:M0067b

Leksjon 2 - ID:M0067b

Leksjon 2 - ID:M0067b

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon nummer to i denne Masterclass-seansen med Anne Cathrine Whist fra Tine, og med digitalisering i landbruk. Anne Cathrine, vi snakket i vår første seanse om hvorfor det er nødvendig med innovasjon og en egentlig datadrevet teknologisk utvikling i landbruket i Norge, med spesielt fokus på melk, melkeproduksjon, kyr og norske bønder. Men det å forstå at vi har noen helt unike muligheter for innovasjon, for digitalisering, i landbruk, det var litt overraskende for meg, og jeg håper egentlig at vi kan snakke om flere eksempler. Hvor ser du drivkrefter konkret? Hvor ser du gode inspirasjoner for andre som driver med landbruk, for digitalisering?

 

Anne Cathrine: Altså jeg tror, som jeg nevnte litt, driveren i Norge faktisk er kostnader for å få drive ting mer effektivt, så må man på en måte hente inn data. Og hvordan hente man inn data? Jo, man må ha sensorer, og så har man bare finne ut av hvor jeg kan putte disse sensorene rundt omkring for at vi kan jobbe mye mer med presisjon. Så det vi ser i landbruket, vi kan godt snakke om i kan digitalisering av landbruket, men det dreier seg mest om presisjonslandbruk. Vi kan godt sette en sensor på traktoren som skal ut og gjødsle for eksempel, og så kan den sensoren måle at her er det litt lite nitrogen, puttet mer her, her er det ganske bra allerede, da kan vi la være ikke sant. Slik at nok drive med mye mer presisjon. Det at vi kan drive med presisjon, gjør at vi kan effektivisere å bare bruke den gjødselen eller den sprøytemiddelmengden som vi absolutt må hvis vi må gjøre det. Det er liksom der vårt konkurransefortrinn kommer inn tror jeg. Det er at vi jo er drevet av å få ned kostnader for å være konkurransedyktige i landbruket, og da er vi avhengige av at vi har færrest mulig hoder og mest mulig digitalisering, nesten litt sånn selvstyrte traktorer omtrent, hvis du skjønner. Vi må liksom det, for at vi skal klare å være konkurransedyktige. På pris i hvert fall, så vil vi alltid være på kvalitet, men det spørs jo bare hva vi skal satse på.

 

Silvija: Jeg synes dette er utrolig spennende, og som en utlending som kommer til Norge. Jeg kommer fra en av Europas største mat regioner nord i Serbia, store, svære gårder med med masse, masse korn spesielt. Det fascinerer meg egentlig hvordan Norge, i motsetning til dette området jeg kommer fra, vinner verdensmesterskap både i ost, men også i kokk. Man er et nisjeland som klarer å ta noen av sine utfordringer og snu dem til fordeler med å bare bli ekstremt gode, eksepsjonelt gode, på akkurat det man holder på med. Vi har snakket om kanskje verdens fineste, reneste melk her, og jeg tror at det også er eksportmuligheter her også. For den kunnskapen, i en verden og en tid hvor det mangler mat, kan vi kanskje hjelpe med det vi har lært her, andre land med å effektivisere landbruket sitt. Hos dem er det ikke bare nice to have, å spise skikkelig gode oster og så videre, men det er overlevelsesstrategier. Er dette også internasjonalt brukbart?

 

Anne Cathrine: Det tror jeg, det er det absolutt. Jeg tror nok bare at vi ligger i front, og det skal vi gjøre nettopp fordi at vi har de mulighetene som vi har i Norge, både det med å samle data, bruke data og ikke minst ha kompetanse og høyt utdannede folk. Det er klart det har en del andre land og, men så lenge du har billig arbeidskraft inn i landbruket, så får du ikke den samme driveren til å digitalisere nødvendigvis. Jeg kommer akkurat i forrige uke fra Etiopia. Tine har et samarbeid med et etiopisk samvirke, og det er klart at når jeg går ut på den fabrikken og vet at de bøndene har en ku eller kanskje to, og de håndmelker de i et spann, så er det klart at det ikke er nødvendig å begynne å snakke om digitalisering der, men det vi kan bidra med, som er intensjonen med avtalen, er jo kompetanseoverføring. Vi kan bruke kompetansen vår til å hjelpe de å styre prosessene og måle prosessene, så de gjør det samme hele tiden. For de har så mye arbeidskraft tilgjengelig, men da er det viktig at den arbeidskraften jobber på den samme måten og dokumentere hva den gjør, slik at den gjør det likt som den som gjorde det i går. Og den type kompetanse, kan vi nok absolutt ta med ut. Og så, vil jeg tro at etter hvert så kan jo vi prøve og feile litt hos oss, og så blir jo teknologi stort sett billigere, billigere og billigere. Det er det jo bra at den gjør. Når vi begynte så var det dyrt med masse sensorer, nå kan du jo få tak i de sensorene på Clas Ohlson omtrent. Så det er jo litt den veien verden går fremover, og når den begynner å bli veldig billig i teknologien, så kan kanskje de landene som har tilgang til billig arbeidskraft ta mer, for da er teknologien også billigere. Enn så lenge så har den jo vært ganske dyr.

 

Silvija: Jeg må kommentere en liten sak her. Det er en oppblomstring av bærekraftig bruk det siste året. Vi har gått fra å snakke om det fordi vi er snille, til å snakke om det og bruke det fordi vi må, delvis på grunn av regulering. Men, det kommer stadig gode eksempler på hvorfor det lønner seg og at det er nødvendig på lang sikt. Det slår meg at det du og dere har, Anne Cathrine, er masse dyrevelferdsdata om kyr, gjennom disse sensorene i fjøsene, og så kan man egentlig koble det til helt konkrete produksjons resultater, som viser til at en ku som har det bra, også er en ku som presterer bedre.  Tilsvarende, antar jeg det gjelder for hester som løper, tilsvarende gjelder sikkert for kylling eller høns som legger egg osv. Så dette er utrolig gode verktøy, også i vår kamp for mer bærekraft?

 

Anne Cathrine: Ja, og det syns jeg er kjempespent, for akkurat det der med velferd er jo i utgangspunktet litt sånn subjektivt. For du kan jo ikke spørre et dyr om det har det bra, fordi at de kan ikke svare. Så du må drive og observere om dyr har det bra. Da er det sånn at du og jeg ville observere et fjøs helt forskjellige. Det er jo med hvilken bakgrunn vi har og hvilken kompetanse vi har, men også hvor mye vi har sett av forskjellige ting. Slik at det vi har prøvd når vi er såpass datadrevet på melkekusiden, er om vi kan bruke objektiv data og sette det sammen i en slags algoritme eller en indeks som kan hjelpe oss og si noe om at denne kua har det bra, for da er det på en måte litt mer objektivt. Hvis du går til fiske, så bruker de dødelighet. Ja, det er klart at dersom du dør så er det ikke bra, og vi bruker også dødelighet inn i vår indeks, men vi kan brukes så mye mer. Vi kan jo bruke hvor mye spiser hun? Hvor mye melker hun? Har hun noen registrerte sykdommer? Og dette her er jo overførbart til alle andre dyrearter også. Og etter hvert, så kan man jo, når man for eksempel vaksinerer fiskene, kanskje man skulle lagt inn en slags chip som overvåker de, som kan si noe om hva som er temperaturen, hvor aktiv den er, svømmer den mindre, svømmer den saktere, svømmer den raskere. Altså man kan etter hvert begynne å objektivt måle tinge. 

 

Silvija: Dette er veldig spennende, også fordi det er en enorm utvikling i AI, og også som du sier tilgjengelighet og bruken av sensorer. Så etter hvert, kan man måle hver eneste fisk etter mønstrene på huden og bevegelighet, og omtrent hvor ofte den blunker hvis den skulle blunket. Det samme gjør vi med kyr, samme kan vi gjøre med sauene våre oppe på fjellet for den saks skyld, ikke bare i fjøset. Det å bruke det til dyras beste, det er en fin utvikling i landbruk, som Norge kanskje kan eksportere til flere land. For jeg antar at i Somalia så har folk det så vanskelig selv at det ikke er sikkert de har så mye overskudd til å tenke på dyras velferd, men hvis de forstår at hvis de gjør det, så blir det veldig mye bedre for dem også. Så tenker jeg at vi i hvert fall kan starte en god syklus. 

 

Anne Cathrine: Ja, og det er helt riktig. Slik at når jeg var der nede, så er det klart at der er en stor utfordring å ha nok for, mat og drikke til dyrene. Der, er jo ikke vi, men vi var kanskje der for hundre år siden. De dyra som kom ut av fjøset på beite på våren, var jo så radmager at man visste ikke om man hadde nok fore. Man hadde løyet trærne, og man hadde jo prøvd å mate de alt man kunne og håpet at de overlevde, men da er vi langt tilbake i Norge. Og der har vi fått god trykk av dyrevelferdsorganisasjonen også til at der er vi øverst på den pyramiden, så da må dyra i Norge ha det godt. Det har vi råd til, det kan vi ha, det må vi tillate oss, og da blir kanskje maten dyrere. Men, vi må dokumentere det og på måter kunne stå i vi har produksjonsdyr, men de skal ha det så godt som mulig og det må vi kunne dokumentere på en god måte, slik at forbrukerne skal være sikker på at jeg kjøper dette produkter fra denne gården. Da kan jeg liksom vite at det dyret har hatt det bra. Det må vi kunne måle.

 

Silvija: Men hvis jeg bare går et lite steg tilbake til dette med chipper, og så har jeg lyst å snakke litt med dere om kunnskap til forbrukere etterpå. Du snakket om at disse fjøsene etter hvert har ganske mange chipper, og disse chippene kan måle alt fra ting som har med selve melkingen å gjøre og melkekvaliteten der kanskje, til hvor mye kyrne beveger seg, soving, matmønstrene, og så videre. Jeg har også hørt om sensorer som brukes utenfor fjøs, for eksempel noe som heter Nofence, som kan brukes til å lage virtuelle gjerder for dyrene som beiter. Eller, det finnes disse sensorene som vi nevnte i fiskemarer og så videre. Så det er ett område hvor vi ser at digitalisering er veldig, veldig spennende. Hva annet tenker du er viktige eksempler? Jeg har hørt deg nevne noe som er en metangassmåler. Det er også antagelig en sensor, men?

 

Anne Cathrine: Det er veldig spennende. Altså akkurat det med Nofence var jo vi med å så litt på, for å teste ut. Det er jo egentlig veldig spennende, for vi trenger jo å bruke mer utmarksbeite og beite, og så er jo en stor kostnad selvfølgelig gjerder. Men i Norge, så har vi jo hatt en tradisjon at vi slipper dyra ut, og så kommer de jo inn igjen på høsten. Men, vi ser jo at ved å bruke Nofence, så kan vi jo mer styre, altså vi vet hele tiden hvor dyra er, vi kan flytte de fra beitelapp til beitelapp og kan drive mer kontrollert beite. Så det er en spennende teknologi. Så var det jo litt sånn at så fikk jo på en måte drøvtyggere skylda for klimagass og global oppvarming. Også er det jo sånn at en drøvtygger, bare i natur, vil slippe ut metangass, for det er jo en del av fermenteringen og veien gjennom disse fire magene til den drøvtyggeren, så er det en metangassproduksjon knyttet til det. Det er alltid sånn at når man får en sånn problemstilling i fanget, hvor du sier at jaja, vi må jo bare jobbe da og redusere metangassutslipp fra dyr. Hvordan begynner vi da? Da er det litt sånn at jeg måtte begynne med et okay, men når er den nøytral? Er en elg eller en hjort, eller en rein som går rundt i villmarka i Norge, er den klimanøytral, eller tenker du at denne er klimapositiv eller negativ? Dette var det jo ikke så veldig lett for oss å få svar på. Da blir det liksom det samme som med kua; når er det hun går fra å være nøytral til å bidra? 

 

Silvija: Stakkars ku altså.

 

Anne Cathrine: Ja. Så er det sånn da, at du avlsmessig har gjort hun mer effektiv. Ikke sant, du har avlet på at hun skal produsere mere melk enn avkommet trenger. Det er jo derfor vi har et overskudd av melk. Kalven har sitt, og så har vi masse ekstra som vi henter og lager produkter av, det er liksom sånn vi gjør. Så har vi et avlsarbeid i Norge med vår Norsk Rødt Fe som vi samarbeide med, Geno, det er også et samvirke, så vi er sameiere. Og så har vi jo avlet for en robust melkeku som også gir bra med kjøtt, men som selvfølgelig skal produsere mer og mer. Og så, må vi bare stille oss, når er det hun på en måte blir så veldig negativ i forhold til det globale regnskapet? Så var jo dette ganske nytt, og så var det jo mange i hele verden som satt og regnet på dette, for de fikk jo liksom skylda. Og, så er det sånn at metangass, skal vi gjøre om det til CO2 ekvivalenter og er det egentlig det som er den store stygge ulven her? Og, hva er nedbrytningstider? Så fikk vi jo god hjelp da, hvor sånne som Oxford henger seg på, de store tunge, og hjelper oss. Det er bra, for da får vi liksom virkelig sagt at halveringstiden til metan er sånn, og du skal bruker vi formelen sånn og så begynner det å hjelpe seg nå. Men, så er det sånn, hva kan da kan Tine og Geno og norsk landbruk gjøre? Jo, vi kan jo se at det selvfølgelig er forskjeller på hva kua spiser, i forhold til hvor mye metangass, men vi har bare ikke visst det. Da kommer metangass måleren inn. Det ser ut som en slags liten boks, hvor kua går inn og får litt kraftfor, og mens du står der og spiser, så puster hun jo inn og ut, og da måler man metangass i hennes pust da, litt sånn enkelt forklart. Så kan vi jo se at metangass varierer gjennom døgnet, det varierer gjennom året, det varierer avheng av hva slags for hun spiser. Så vi kan jo gjøre en del knepp i landbruk også. Så begynte vi å se på, hva kan vi gjøre? Jo, vi kan se på hva slags grassorter vi dyrker. Skal vi bare ha Timotei? Skal vi ha en blanding? Skal vi ha en blanding? Hva er best? Når er det det lønner seg å høste dette graset i forhold til hvor mye metangass som kommer. Skal vi ha tidlig høsting, sen høsting? Skal vi ha mye stivelse eller lite stivelse? All den kunnskapen her, har jo vi vært med på å generere. Og det å kjempespennende, for det er klart at om vi får sånne ordentlige dytt, som metangass og klimaet, så plutselig genererer det masse ny, spennende forskning og Forskningsrådet legger ut midler. Dette kunne vi ingenting om for 20-15 år siden, nå kan vi masse om det. Og plutselig, var det noen som fant ut at portugisisk rødalge, hvis du gir det i foret så påvirker det bakteriene i vomma som gjør at de produserer mindre metan. Kanskje vi skal prøve oss på noen metangass-hemmere i kraftforet til kua, det spennende? Ja, det er spennende, så prøv vi det. Men, vi må passe på at ikke det går over i melken eller påvirker melkekvaliteten, det vil vi jo ikke ha, men vi kan godt at det påvirker inn i vomma på en eller annen måte. Så masse forsøk da. 

 

Silvija: Men, jeg tenker er det er gode overføringsmuligheter her. Jeg er litt sånn sykelig opptatt av kobling, jeg synes det er så gøy. Som mor til fire barn med kolikk, så tenker jeg at kanskje kan det dere finner ut at funker for kua, i forhold til melk og metan, også være relevant for alle mødre som dier, som ammer, i forhold til at ungene får mindre luft i magen av den melka, eller jeg vet ikke. Så det kan være spennende overføringsmuligheter her.

 

Anne Cathrine: Jo, men det er kjempespennende. For det oppstår jo gass i disse spedbarnene, og de får jo så vondt. Jeg hadde også kolikk på mine tre, de første tre månedene, og du ser bare at de ligger og kreker seg fordi det er jo så vondt. Så tenker at ja, men de får jo bare morsmelk. Om det er måten de drikker på eller om det er noen substanser der, og kanskje kunne man prøvd å tilsette noe eller gi noe for å ikke danne denne gassen. Så der har vi definitivt overføringsmuligheter. Jeg så også, når jeg tok doktorgraden min på jurbetennelse, så er det det samme som brystbetennelse på kvinner. Men, det er klart at vi kan jo mye mer enn det legene kan om brystbetennelse, for det er klart at juret til den kua er det viktigste organet den kua, og det er jo det bonden bryr seg mest om, det at det juret er rent og friskt og nyklipt. Det må virke, for det er der pengene ligger. Så det vi kan om det, kan jo bare en lege drømme om, for så opptatt er ikke de av våre bryster i forbindelse med amming, at de bryr seg så mye om den forskningen og det som skjer der. Men, det er ganske vanlig med brystbetennelse for eksempel, så vi hadde et samarbeid med Sankt Olav Hospital for å prøve å overføre vår kompetanse og si at vet du hva, vi kan jo veldig om dette, vi har mange som har doktorgrader og dette kan vi dele med dere, hvis dere vil det..

 

Silvija: Dette er utrolig morsomt, fordi det i utgangspunktet er et marginalt tema for de fleste av oss mesteparten av livet, men akkurat i det du står i det, mens du står med den lille babyen sin i armene og alt gjør vondt, så er det ganske livsviktig da. Så det å lære fra det dere kan om dette her, jeg tror vi også må ta det som et nytt tema senere. Men, jeg hadde bare lyst å dra deg bitte litte grann inn i dette med mat og vår matkultur i endring. Vi snakket så vidt om at dere har en fleksibilitet i måten dere bygger produktporteføljen deres på. Ikke sant, det er melk ja, men det er rømme, det er creme fraiche, det er kesam, det er masse forskjellig, det er yoghurt. De fleste av oss kan ikke forskjellen på det, og vi forstår ikke viktigheten av de forskjellige melkeproduktene i vår ernæring generelt. Kan ikke du si bare to ord om det, Anne Cathrine, for jeg er litt bekymret for at det er en økende motvilje mot melk, og det er en veldig viktig del av vår helse.

 

Anne Cathrine: Ja, det kan jeg gjøre. Ett glass melk er jo en veldig kompleks mat-matrix, hvis du kan kalle det det. Den består jo av veldig mange forskjellige essensielle næringsstoffer som du får i et glass melk. Hvis du på en måte skulle erstatte å få i deg de samme næringsstoffene ved å kombinere alt mulig annet, så hadde du jo ikke greid å gjøre det på et glass i det hele tatt. Så det er litt sånn viktig å bare være klar over, at melk, hvorfor jeg er så fascinert av det, er at jeg ikke vet om et annet biologisk produkt som man kan lage så mye forskjellige produkter av ved å bare enten fermentere det eller tilsette løpe og lage ost av det – det er så enormt mye du kan lage. Du kan kjerne det og lage smøret av det. Dette har vi egentlig kunnet langt tilbake i tid. Vi har jo spennende mattradisjoner stort sett i alle land, hvor man egentlig har utviklet melk på en eller annen måte, ikke sant. I gamle dager, når man åpnet en kalvemage, så så du at inni der var det jo nesten ferskost. Altså de har jo disse enzymene vi tilsetter melken for å lage ost. Og med dette, når man begynte å se at det er sånn i en kavlemange, kanskje kan vi ta noe av det og tilsette i melk selv, så kan vi begynne å lage det utenfor kalvemagen? Ja, så begynte man å eksperimentere. Og dette er jo en lang, rik tradisjon tilbake på dette her. Men for å hente meg tilbake til næringsmidler, eller næringsinnhold, så inneholder jo melka en del helt essensielle vitaminer og mineraler som det er utrolig viktig at vi får i oss. Da spesielt, tenker jeg jo på jod. Vi vet jo alle med struma, i gamle dager så hovnet jo skjoldbruskkjertelen opp, det var ganske vanlig. Du hadde svære sånne nakker på mennesker, fordi det rett og slett bare var at skjoldbruskkjertelen hovnet opp for vi ikke hadde tilgang på jod. Men, så så vi at det var mer vanlig i innlandet, men langs kysten så hadde de ikke disse nakkene. Det var jo fordi at de spiste så mye fisk, og i fisk så kan du få i deg ganske mye jod, men i innlandet, hvor du ikke hadde den tilgangen til fisk, så hadde du disse svære nakkene. Så så man at dette er jo et problem. Kyr og budeier, som melket og som hadde mye tilgang til det, de hadde kanskje ikke så svære nakker, gjerne i områder hvor det var ganske mye jod i jordsmonnet. Men, så fant man ut at man kunne tilsette jod kanskje i kraftfor eller passe på at kua fikk i seg nok jod, så det overførtes til melken og så kunne vi drikke det. Det vi har gjort noen studier på nå, sammen med Folkehelseinstituttet, er at det er litt sånn alarmerende at befolkningen i Norge nå begynner å få litt lav jod konsentrasjon. Og det er jo kritisk i forhold til læring. Vi trenger jod for å kunne ta opp kunnskap, så man blir egentlig litt dummere hvis man har en populasjon som har lavt jod innhold. Så er det jo særlig viktig for jenter som skal reprodusere seg, det påvirker jo egg, eggkvaliteten, bygging av stabile egg i eggstokkene. Så det er utrolig viktig at vi finner ut av i jod-kildene. Så derfor, mener jeg at man må være mye mer bevisst hvis man velger bort melk og meieri, så skal du være veldig flink ernæringsmessig for å kunne erstatte det glasset melk eller det vi sier tre om dagen på meieri da, det det tilfører deg.

 

Silvija: Vi skal lage en liten melkeskole, meieriskole, senere, men bare veldig kort for min egen del; forskjellen på melk og meieri. De som er bekymret for laktoseintoleranse, de kan fortsatt få det meste av det de trenger gjennom gode andre fermenterte, for eksempel meieriprodukter? 

 

Anne Cathrine: Vi kan lage laktosefrie. 

 

Silvija: Og, hvorfor er folk så redde for kumelk? 

 

Anne Cathrine: Det er et godt spørsmål. Jeg vet jo at de som er laktoseintolerante og man får litt vondt i magen, som man ofte knytter opp mot laktose, det har jo økt litt. Jeg har jo spurt fastlegene nå, så er jo diagnosen på intoleranse, laktoseintolerante, har jo økt veldig i forhold til hva det var før. Godt spørsmål, men nå har jo stort sett en del astma allergier også økt, så det er et godt spørsmål. Sånn generelt så har jo det gått opp, men vi har jo ganske mye laktosefrie produkter og de vanligste ostene våre er jo laktosefrie. Så på ostesiden er det ganske lett å spise laktosefritt. Og, så får man jo da laktosefrie eller laktosereduserte produkter, og de har det samme næringsinnholdet som jeg var innom i sted, slik at du vil dekke det med å kjøpe laktosefrie produkter.

 

Silvija: Spennende. Så når du når du drikker en laktoseredusert melk, så har man på etter eller annet vis klart å trekke ut sukkeret, men resten av de viktige næringsstoffene er der?

 

Anne Cathrine: Ja det vi egentlig gjør er at vi tilsetter et enzym som heter laktase, som spalter laktosen i fruktose og galaktose. Så enkelt er en teknologi man kan gjøre det. Så da ta man bare melken, tilsetter svære tanker hos oss, putter oppi laktase, så tar lar vi det stå lenge nok til at all laktosen er borte og er blitt til fruktose og galaktose.

 

Silvija: Og disse to andre typene sukker har man ikke problemer med?

 

Anne Cathrine: Nei, de har man ingen intoleranse mot.

 

Silvija: Så spennende. Men du, tilbake til siste eksemplet innenfor dette med innovasjon og digitalisering i landbruket. Hva har data med sirkularitet å gjøre, eller hvor kommer sirkulartitet inn i det dere jobber med?

 

Anne Cathrine: Altså sirkularitet hos oss, det går egentlig gjennom hele verdikjeden. Vi begynner med sirkularitet ute hos bonden, det vi vanligvis tenker på at han bruker gjødselen sin til å sprøyte jordene med. Nå begynner vi kanskje å se på biogassanlegg ute på gården. Vi snakker om gjenbruk av vann. Slik at vi må tenke mer sirkularitet der ute. Hos oss, så tenker vi mye mer sirkularitet i forhold til emballasjen vi bruker, som bør være gjenbrukt plast i så og så stor grad, men ikke minst bi-produktene som kommer av produksjonen vår, den må vi på en måte kunne måle mengden av. Vi må kunne måle tørrstoffinnholdet i det, vi må kunne dokumentere hva det er. Og, så kan vi bruke det inn, enten i våre egne produkter, det er jo der brunosten, veldig typisk norsk, bruker jo mysen, altså den det som er igjen etter at vi har ystet osten, så putter vi den mysen og koker opp, så putter vi det inn i brunost. Det er jo en måte vi jobber sirkulært på. Men den mysen, kan også brukes inn i andre produkter også. Slik at for oss er det veldig viktig at vi har kontroll og målbarhet og dokumentasjon på holdbarhet og dokumentasjon på alle bi-produktene våre, slik at vi vet hva de inneholder. Hva er blandingsforholdet? Hvor mye er det, slik at vi enten kan bruke det eller selge det. Det har det blitt mye mer fokus på, som jeg eksakt nevnte tidligere, at flere vil ha tak i, vi kan inngå samarbeidsavtaler med andre aktører for å hjelpe til å bli sirkulære, i samarbeid med andre.

 

Silvija: Du, Anne Cathrine, siste ting jeg har lyst å snakke om i denne leksjonen om eksempler, det er egentlig denne distribuerte innovasjonsevne deres. Tine, har folk som deg med doktorgrader og laboratorier og tilgang til universiteter og Norges forskningsråd og så videre, men det som jeg synes er spesielt spennende, er at dere klarer å dytte dette her ut til fjøsene, til de distribuerte eierne deres og bøndene. Hva skal til for at det skal fungere enda bedre? Hva tenker du på en måte er en måte å spre disse innovasjonspakkene? 

 

Anne Cathrine: Det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg har tatt en sånn executive MBA i strategisk analyse, og vi har hatt innovasjon og innovasjonskapasitet som en del av undervisningen. Vanligvis så er det litt sånn at store, tunge aktører, sånn som Tine gjerne blir oppfattet, er jo de som kanskje driver med sånn inkrementell innovasjon. Hvor lett er det for oss og på en måte ha disse disruptive innovasjonene? Vi kan redusere sukker, vi kan gjøre yoghurten tjukkere, du få multeyoghurt istedenfor jordbæryoghurt, og dette klarer vi ganske bra, det er vi god på. Og så, kommer de der voldsomme disruptive, hvor vi tenker at hvorfor har vi ikke tenkt på at melk kan brukes til det, for eksempel? Det synes jo jeg er litt spennende å tenke på, og der er jo vi mer i kontakt med den type miljøer, som jeg kaller for start-up miljøer, altså der hvor vi kan ha sånne tanke-hubs, der vi kan samle masse unge studenter som kan man få lov å tenke helt fritt og bare omtrent by de på pizza og øl, hvis du skjønner. Vi må være der. For å nå de innovasjonene, så tror jeg kanskje vi har vært litt for in-house, litt for internt referert, og ikke vært gode nok til bare å samarbeide og åpne opp og invitere inn. Det er noe jeg ønsker å jobbe mer med nå. For oss i Tine så er det ekstremt viktig med kompetanse, det å bli en produktutvikler tar flere år. Du må kjenne melken, du må kjenne produktene, hvilke muligheter produktet har, hvilken teknologi som finnes både nasjonalt og internasjonalt. Det å bygge opp den kompetansen, dra på kurs og seminarer, tar meg lang tid, å bygge opp den kompetansen i min avdeling, slik at det er veldig viktig for meg å bevare det. Og da tror jeg liksom at det neste trinnet er at vi på en måte må hente inn alle de der crazy tankene, det som er helt øverst i trakten, det som vi bare ikke kommer på engang, fordi at vi kanskje er for innadvendt da.

 

Silvija: Men for meg høres det ut som dere tenker veldig riktig i den retning, at dere er en slags plattform for kobling mellom disse her punktinnovatørene, som start-up miljøet er veldig god på, og de forbrukerne dere har. Og det å sørge for at dere kobler til det reelle behovet hos bøndene og så videre, med de som kan løse det teknologisk, ved at noen må strukturere det og målsette det, det er en fantastisk viktig rolle for Tine, som man ikke kan gjøre uten at man har en aktør som dere imellom, ikke sant. 

 

Anne Cathrine: Det er veldig godt oppsummert, det er helt riktig. Det er den vi er, vi fasiliterer, vi har kompetanse, vi kan ha plattformene, vi har pilotanlegg, vi kan småskala pilotere ting, vi kan dra ut til bøndene. I og med at det bare er eiere, synes de det er kjempespennende å være med på å teste ut ny teknologi. Hvis vi for eksempel skal testet en sensor i kumadrassen, for å måle hvor lenge kua ligger på den madrassen, hvor lang tid bruker den på å reise seg opp, er det noe feil med utformingen, så legger vi en sensor i madrassen. Det synes de er kjempespennende og gøy å være med på. Skal vi teste vannmadrasser til ku? Ja, det er gøy, det prøver vi gjerne hos oss. Slik at vi har jo på en måte, i og med at det er eierne som er de som også produserer melken, så har vi veldig sånn interaktiv samhandling med dem. Og nettopp fordi at vi har kompetansen i Tine, så kan vi nettopp fasilitere for sånne start-ups, som har lyst. For eksempel, hvis du hadde kommet med ideen om at vannmadrass, vil du teste ut det, så ringer du til Tine og ja, det kan være gøy å teste ut, så kan vi gjøre det. Jeg skaffer bonden og du leverer madrassen, så tester vi ut det sammen, det er gøy. Den muskelen har vi fordi at vi har vært så store på innovasjon, kompetanse, forskning i så lang tid da, at vi sitter på den muskelen.

 

Silvija: Vi skal møtes om noen få minutter for å snakke om verktøy, men så langt, tusen takk for en fin samtale igjen, Anne Cathrine. 

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 3 - ID:M0067c

Leksjon 3 - ID:M0067c

Leksjon 3 - ID:M0067c

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til leksjon tre om digitalisering i landbruket, med Anne Cathrine Whist. Vi er i leksjonen som dreier seg om verktøy, Anne Cathrine, og vi har allerede snakket litte grann om sensorer, som bruker for å samle data, de brukes for å forbedre både det som skjer i fjøset, men kanskje også etter fjøset. Så kan ikke du bare kort si om hvordan fjøsene og Tine blir mer digitale, dette med datadrevet prosesstyring. Hva er det? Sånn at folk kan rulle det ut hos seg selv. 

 

Anne Cathrine: Ja, og der er vi nordmenn kanskje litt sånn bortskjemte og, men vi har jo egentlig veldig god data eller Internett tilgang. Vi ha 4G og 5G. Det er nesten sånn vi blir litt irritert når vi er på fjelltur og vi ikke har dekning. Vi har jo dekning og internettforbindelse stort sett i hele landet, og det er en fordel hvor våre fjøs ligger, for de ligger jo, som jeg sa, i litt sånn fjord og fjell. Vi har veldig god 4G, 5G dekning som nettopp gjør at vi kan koble sammen og bruke data. Vi bruker data ute på gården til å ta gode beslutninger. Vi hjelper jo bonden til å systematisere all den dataen til å gjøre gode beslutninger. Det kan være gode beslutninger på om kua har det bra, om hun produserer det hun skal, om hun snart skal få kalv eller hva det enn måtte være, så bruker vi jo mye av den dataen til å egentlig dokumentere produksjon ute på gård. For det vi ser at vi kan bruke denne dataen til, det er egentlig en slags overvåkning, men ikke minst dokumentasjon. Og det ser vi jo at forbrukerne er mer og mer opptatt av. Det er jo nesten sånn at du har lyst til å skanne en QR-kode på melkekartongen, og så får du nesten se hvilken ku som har bidratt inn med den melka. Det er jo ikke så langt unna vi er når det gjelder sporbarheten. Vi vet at vi har bil med svær tank som kommer og henter melk fra alle gårder, men vi vet jo alltid hvilken bil som har vært på hvilken gård, til hvilken tid. Vi vet hvilke kuer som har melket på den gårdstanken som ble tømt av den bilen, som ble kjørt til det anlegget, som ble pumpet inn på den siloen og som gikk til den yoghurten. Det er det vi kaller sporbarhet gjennom verdikjeden, og det er jo mer og mer og mere viktig, så kommer den der sporbarhet. Så vi bruker dataene og den digitale hverdagen vi er så heldige å få være en del av, til både beslutningsstøtte, vi bruker den til dokumentasjon, og inne på meieri så bruker vi den til prosesstyring. For det vi ser, er at istedenfor at vi etter at vi har produsert en vare, gjør en analyse og ser at den visst ikke ble akkurat sånn som vi hadde tenkt; hva gjør vi da? Må vi da kaste eller vrake, eller må vi produsere det på nytt eller hva gjør vi egentlig da? Istedenfor, så ønsker vi å flytte fokuset til å styre prosessene tidlig, slik at vi hele tiden sitter og overvåker at nå kommer denne melken, den har den temperaturen, den har så og så mye protein, så og så mye fett. Vi tar ut prøver. Det er ikke noe mikrobiologisk forurensning, dette går som det skal, dette har vi kontroll på. Og da er det sånn at da er jo stort sett ferdigvare veldig bra. Slik at vi da har flyttet ved å bruke digitalisering og prosess, kontroll og styring tidligere i produksjonen vår, slik at vi kan sitte og monitorere og overvåke, istedenfor å reaktivt handle på et sluttprodukt som ikke viser seg å holde kravsprekken vår da.

 

Silvija: Men Anne Cathrine, kunne man tenke seg at dere lager en liten slags sensor boks eller pakke som man da kunne distribuert til bøndene, som man kunne hengt opp i fjøset eller? For jeg antar at det å lage smarte fjøs er ganske kunnskapskrevende, ny type kunnskap?

 

Anne Cathrine: Ikke sant. Det er kjempegøy, for akkurat nå så har jeg sendt inn en forskningssøknad på det, hvor jeg ser at kanskje jeg kan ta og flytte sensoren som jeg nå snakket om, som vi kan ha inne på meieri, kanskje jeg skal flytte den ut til melkeroboten eller ut på gården, slik at jeg vet hva hver eneste ku melker, så vet jeg akkurat inneholde og akkurat det volumet, slik at jeg vet akkurat i den melketanken som vi henter, så vet jeg nøyaktig hvor mye fett, protein, laktose, jeg ved alt av innholdet. Jeg kan kanskje tenke meg at jeg allerede har tatt prøven, at jeg vet at det ikke er noe bakterier der som ikke skal være der, det er ikke brukt noen antibiotika selvfølgelig. Alle de tingene kan jeg jo dytte, kjempespennende, ende tidligere ut i verdileddet, altså ende ute på gården, slik at vi eventuelt kan monitorere mindre inne på meieriet da. Så det jobber vi med nå, og nå ser vi at det har tatt litt tid. Jeg har jo vært med i dette gamet såpass lenge, men nå begynner teknologien å komme på det vi kaller NIR-målere, sånne enkle sensorer som måler tørrstoff, som måler fett og protein. Det var vanskelig før, man måtte nesten sende de til laboratoriet, nå begynner sensorene å bli såpass gode. Men, det som er utfordringen med sensorer, som man alltid skal huske, er at man alltid må overvåke de, for plutselig så drifter de, plutselig så virker de ikke. Plutselig, så måler de systematisk feil, så du må hele være klar over at du må teste og ta ut det vi kaller referanseprøver, for bare å være sikker på at sensoren faktisk måler det den faktisk sier at den måler. Men alt dette, setter vi i system og prøver å la sensorene være tidligst mulig i verdikjeden, absolutt. Så det jobber vi med nå.

 

Silvija: Jeg bare tenker at vi går rundt med disse Apple Watch-ene og ringer, og vi skal bygge inn mer og mer i våre kropper, og det begynner å bli både billigere og mere nyttig etter hvert. Det å etter hvert lage tilsvarende verktøy for dyrene som vi forvalter og passer på, kan være veldig spennende. Der er det også store muligheter. Du nevnte for meg dette med noen små chipper som man putter ned i vommen til kuen. Det må være veldig smått, eller? Fortell. 

 

Anne Cathrine: Ja, vi kan putte sånne små sonder ned i vomma, og den klart at nede i vomma så er det ganske tøft miljø, så det må være en skikkelig kapsel som du putter nedi der. Da kan den fortelle oss noe om hvor mye denne kua drøvtygger, hva som er pHen, om det er riktig pH-nivå. PHen i vomma er veldig viktig for at de bakteriene som bryter ned gras og stivelse har optimale betingelser. Hvis det blir for surt, så virker de litt dårligere, og det kan bli for surt for eksempel hvis hun får for mye kraftfor som er det vi kaller hurtig fordøyelig. Slik at vi kan putte sånne sonder nede i vomma som da kan, når kua kommer for å melke i melkeroboten, gi beskjed til bonden, at da sender den dataen fra seg og så kan bonden se at ja, nå forer jeg riktig, dette kua har optimalt, denne får for mye, nå begynner pHen å falle, da må jeg gå ned på det og opp på annen type grovfor. Vi kan se for oss at det har en chip som måler temperaturen, kroppstemperaturen for eksempel, slik at du hele tiden vet om den begynner å få feber, begynner å bli syk, tidlig gi liksom warning på det. Vi ser at vi kan ha gulv som er en vekt, og så kan vi se om hun står likt på alle fire beina, nei hun står litt mindre på høyere bakbeina; kanskje vi skal ta å putte henne i en klauveboks og be klauvskjæreren komme og se på byll, eller om det er noe skade eller et eller annet som gjør at denne kua belaster litt ulikt. Altså det finnes altså så mange muligheter for å kunne hjelpe bonden, og ikke minst kua, for å øke velferden. Så det er nesten litt sånn ubegrenset. Men det som er gøy, er at de har liksom muligheten til å få disse sensorene til å gi fra seg den dataen, og den dataen har vi en plattform som vi kan samle de inn og bruke som et beslutningsverktøy. 

 

Silvija: Dette minner meg om et prosjekt som jeg fulgte med på i Seafood Innovation, verden og fiskeoppdrettsverden, hvor de da har laget en plattform for å samle all informasjon om fiskeoppdrett. En av de store fordelene vi har i Norge er at vi har faktisk ganske god kommunikasjonsinfrastruktur også, så du kan tilrettelegge for 4G eller 5G, til og med på indre Karmøy. Når amerikanerne ser dette her, så står de bare og ler og sier at dette ikke er sant, vi tuller med dem. Men vi har en god digital infrastruktur, og etter hvert har det blitt veldig billig å samle data. Så nå, er det store spørsmålet; hva gjør vi med de dataene, og hvordan utnytter vi dem for noe som er virkelig meningsfylt for oss? Og det er her dere hjelper med å koble de som har data, med bruken av dataen, ikke sant? 

 

Anne Cathrine: Ja, og det vi ser, jeg skal ikke si at det er en utfordring, men det vi må jobbe med nå er liksom hvem som eier disse dataene? Til syvende og sist så begynner plutselig data å bli der hvor pengene ligger, eierskap til data begynner plutselig å bli mye verdt. Før, så har jo vi delt dataene på tvers i landbruksorganisasjonen, Tine har delt dataene sine med avlsorganisasjonen og de igjen har gjort det slik at vi har fått effektive, robuste og gode kuer, som igjen går tilbake til oss. Så har vi bare vært en sånn lykkelig landbruksfamilie. Men så, begynner vi etter hvert å putte på mer og mer og mere data, og så blir det det der eierskapet til data. Så det er jo på en måte en liten sånn nøtt som vi driver og ser på nå. Det tror jeg nok også oppdrettsnæringen og andre begynner å se. Er det den som selger deg sensoren som eier dataene, eller er det du som kjøper det og som bruker det? Hele tiden den der bruken av data, men alle har jo et iboende ønske til på en måte å bidra inn på en eller annen plattform, men alle har begynt å se at eierskapet til plattform og dataene, det er jo der mye av pengene ligger. Og da, begynner du å få inn litt de aktørene som tenker at dette skal jeg også profitere på. Så det er liksom også en ny verden som vi håndterer.

 

Silvija: Der tenker jeg det er en kjempemulighet også for Miljødirektoratet, for de satser også veldig på datadrevet, alt som har med miljø. Dette er både næring, men også miljø og det å samarbeide godt med noen som tross alt er en slags sentraliserende aktør, sånn at dataene i hvert fall ikke blir urettferdig brukt. Veldig spennende i et sånt system hvor det er felleskapet som til syvende og sist vinner på det. Vi snakket om bruk av data, vi snakket om bruk av sensorer, vi snakket om bruk av roboter. Vi kunne snakket litte grann kanskje, om innovasjon rundt for. Altså jeg vet at i fiskeriverden, så er dette med for en kjempe problemstilling. Er det et problem i deres type landbruk?

 

Anne Cathrine: Det kom jo litt sånn inn det og, i forbindelse med at vi ikke skulle bruke noe særlig soya, og palmeolje skulle vi jo hvert fall ikke bruke. Så vi får jo sånne, jeg kan ikke kalle det sjokk, men noen sånne litt kraftige dulter. For eksempel, nå må du endre den resepten din, du kan ikke bruke palmeolje som fettkilde der, du kan ikke bruke soya der. Hva vil vi liksom at den norske melkekua skal spise? Der er jo vi litt sånn heldig, for hun gras-eter primært. Så der har jo vi lagt inn veldig fokus på å få opp kvaliteten på grovforet, få opp kompetansen ute hos våre eiere på når skal du slå, høste, hvilken sort skal du ha, skal du bruke vekselsjordbruk. Mye mer på regenerativt landbruk, det har kommet veldig inn i vinden igjen. Vi kan ikke bruke bare monokultur, men veksle på hva du sår på de forskjellige jordene. At jorda har sitt eget mikroøkosystem som selvfølgelig påvirker hvordan røttene forplanter seg og hvor sterk planten blir. Og mye av dette, har vi, jeg skal ikke si vi har glemt det, men plutselig så har det komme tilbake i vinden. Da skal man være regenerative ute på jord også. Og, så ser vi på at kraftforet vi bruker, nå er jo vi med i kornpartnerskapet, og det er jo kjempespennende. Der er det sånn at det kornet vi produsere i Norge, burde det være primært i mennesker, eller burde dyra få noe av det. De har jo et mål om at 90% av alt korn vi dyrker i Norge skal være til mennesker, humant. Ja, okay vi jo tradisjonelt dyrket en del bygg, for eksempel, som vi bruker til kraftfor til dyr, hva skal de da spise? Og så har vi den diskusjon, at kanskje de som er gras-etere burde spise mest mulig godt dyrka grovfor, men da kan jo melkeproduksjonen gå litt ned for det er klart at melkemengden i ku, er ganske lett å regulere med litt kraftfor. Så hele tiden, møtes vi av sånne utfordringer da, med plantebasert, kanskje vi skulle hatt erter og belgfrukter for vi skal ha mer plantebasert kosthold i Norge, så vi burde bruke mer av jordene våre til det. Der er nok vi ganske heldige fordi vi har en drøvtygger. Så ser jeg at gris, som er en-maget, hva skal den spise? Sånn som fisk og da, hvor skal de få foret sitt fra? For de kan ikke fiske opp havet og gi, så de er jo avhengige av at mye av forproduksjon til fisk, foregår på land, på planter for eksempel, som de må prøve å få laksen til å bli en slags vegetarianer og hvilke utfordringer er det. Der samarbeidet ganske godt faktisk, med oppdrettsnæringen. Vi ønsker jo at de skal lykkes, oppdrettsnæringen også, så hva kan vi bidra med fra vår side da? 

 

Silvija: Kjempespennende. Og så har jeg også lyst å spørre deg helt på slutten av denne leksjonen, om innovasjon og verktøy som dere har på markedsføringssiden, distribusjon og markedsføringssiden. Jeg har hatt en podkast for lenge siden med Huseby Gård, som lager disse mini gulerøttene som kommer med skole melken eller som man kan bestille. Og det er veldig avansert logistikk som ligger bak Tines skolemelk ordning. Jeg har da en del unger som benytter seg av det, og jeg er fascinert over at det funker, at dere har klart å få til en logistikk som pumper og går. Den første som testa et lite sånt implementasjons, nesten sånn lekeprosjekt, med ansiktsbetaling i Heimat kafeen deres på Grünerløkka, så dere jobber ganske mye på markedsføringssiden også. Vi har snakket veldig mye om produksjon tidlig i verdikjeden, men nå er vi helt mot forbrukeren, og der er det også en del spennende verktøy dere bruker, Anne Cathrine?

 

Anne Cathrine: Ja, det er spennende verktøy vi bruker der. Der har vi på en måte delt oss inn i forskjellige segmenter. Vi har det som et som du sa, som går mot skole, skolelystordningen. Fra at vi bare tradisjon leverte melk, til at vi nå utvider, at man kan ha melk med smak, man kan ha smoothie. Kanskje vi skal over etter hvert til at man kan få fiskekaker, pizzasnurrer, altså hva er det vi kan tilby norske skoler som ikke har kantine og ikke serverer varm mat, sånn som de gjør i Sverige og andre land. Vi har jo ikke den infrastrukturen bygget på skolene våre. Så hvis vi skal tilby et måltid på skolen, så er vi jo avhengig at de blir kjørt og distribuert, som du sa, til skolen. Og der har jo Tine med våre eiere sagt at vi skal ha vår egen distribusjon, og tviholder jo også på egen distribusjon, som gjør at vi har disse lastebilene som kjører rundt og som kan distribuere og som har dette rutenettet og det system i orden. Men, jeg synes også det er spennende å se på eldre. Vi vet jo den eldrebølgen som kommer, den har du sikkert fått med deg, altså den etterkrigsgenerasjonen som nå skal begynne å bli eldre og eldre. Vi har jo ikke plass. 

 

Silvija: Vi dør ikke.

 

Anne Cathrine: Vi dør jo heller ikke, og de har ganske god råd og jeg skal ikke si kravstore, for da blir de sikkert sure på meg når de hører dette her, men de er en annen type generasjon enn de forrige som på en måte har vært, og de er veldig mange. Vi trenger at de er friske og bor hjemme faktisk. Og hvilke utfordringer gir det? Hvilke ernæringsmessige utfordringer er det? Der har vi gjort et kjempespennende samarbeid, ikke sant eldre de mister gjerne litt smak, de må ha mer smaksrik mat. Vi har laget denne E+ serien vår, som har en annen type ernæringsmessig innhold. Det er mere fett, mye sterkere smak. De bygger jo ned muskulatur, der må man passe på. Hva eldre spiser, er jo kjempeviktig, og det har jo blitt nå i media, som du sikkert har sett, mye mer fokus på eldreernæring og hva de egentlig trenger. Da er det jo kjempespennende å gå i dialog med sykehus, institusjoner, gjerne også med private som leverer hjemme tjeneste. Det kommer til å skje så mye som det er kjempespennende å gå inn på den siden av markedet og se hva det er vi kan levere, støtte og hjelpe til med, både av produkter, men av distribusjoner, muligheter Tine har da.

 

Silvija: Dette er våre hverdagsprodukter og vår hverdagskost, så det at dere hjelper oss med å forstå hvordan vi kan spise riktig hele livet, det tenker jeg er et utrolig viktig oppdrag. For jeg er, som nevnt, akkurat gått over 50 og jeg ser at kroppen forbrenner ting annerledes, kroppen bruker sikkert litt andre type ting, trenger sikkert mere kalsium etter hvert også. Men, det å få litt god faktabasert hjelp og god markedsføringsdrevet distribusjon på dette her, sånn at jeg vet hva jeg skal plukke ut av de kjøleskapene og hyllene når jeg er på mine shoppingrundet, det her hjelper dere oss mye med. Livsmønstrene endrer seg, og da endres forbruket også, ikke sant?

 

Anne Cathrine: Absolutt, og vi ser jo det nå at vi spiser mer mat på farten, vi har ikke de tradisjonelle familiemåltidene i samme grad som at vi sitter sammen ved frokostbordet, sammen ved middagsbordet, sammen kanskje med kveldsmat. Vi har en litt annen dynamikk, og det må vi tilpasse oss også, men det er som du sier at vårt samfunnsoppdrag da, er jo å passe på at det ernæringsmessige fortsatt er riktig og sunt og passe på at barn i vekst spiser disse produktene, mens du og jeg som er på det vi kan kalle vedlikeholds-fôring, som man kaller det på en ku, vi trenger litt annet. Og, så har du de eldre som på en måte degraderes på en eller annen måte i kroppen, de trenger jo en helt annen sammensetning også. Det å liksom skjønne at man har forskjellige behov avhengig av hvilken fase kroppen og metabolismen er i, det tror jeg blir veldig viktig. Litt sånn skreddersydd ernæringsråd, det kommer nok mer og mer.

 

Silvija: Og at vi får det fra noen som faktisk både har kunnskapsgrunnlag og evne til å levere til oss i hverdagen, det er kjempeviktig, så vi slipper å høre på influensere på nett som egentlig ikke nødvendigvis er så veldig faktabaserte

 

Anne Cathrine: Ja, det er litt mer etter innfallsmetoden, hva som passer der og da. Vi er jo veldig opptatt, og spesielt opptatt av at det er faktabasert, at vi kan dokumentere og virkelig kan stå inne for at forskning over lang tid viser at sånn og sånn er det. Det er bra, slik at vi bygger kompetanse sten for sten. 

 

Silvija: Vi skal avslutte denne leksjonen nå, så går vi inn i en veldig kort diskusjon i leksjon fire, som i veldig stor grad skal dreier seg om, hvis jeg nå er noen som har hørt på dette her og har en god idé eller et konkret behov, og lurer på hvordan jeg kommer videre med å bruke god ny teknologi og ny kunnskap i et eller annet som har med ernæring eller landbruk å gjøre; hva gjør jeg nå? Sånn at du hjelper oss alle sammen å komme i gang, men tusen takk så langt. 

 

Anne Cathrine: Takk skal du ha.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Leksjon 4 - ID:M0067d

Leksjon 4 - ID:M0067d

Leksjon 4 - ID:M0067d

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Silvija Seres: Hei og velkommen til vår siste og minste leksjon om digitalisering i landbruket, med Anne Cathrine Whist. Og Anne Cathrine, dette her er egentlig mere et formatspørsmål, hvor vi da har gjennom leksjonene en, to og tre snakket om konsepter, eksempler og verktøy for å digitalisere, og da har vi fokusert på melkeproduksjon i landbruket, gitt ditt utgangspunkt i Tine. Og i denne fjerde, så har jeg lyst til å egentlig bare spørre deg litt om råd. Det her skal være et verksted, og ideen er at en liten SMB leder eller en annen person som ble nysgjerrig på det vi snakket om, og som har lyst til å komme i gang og begynne å anvende det. Hvor begynner jeg? Nå er det litt vanskelig å vri LØRN mot Tine, men likevel, hvis jeg er en person som er veldig opptatt av enten ernæring eller holde på med jordbruk eller landbruk eller havbruk, og har sett eller hørt ideer her som er veldig interessante, eller hvis jeg er en bonde som har et behov og har lyst å jobbe strukturert på en løsning på det. Hva gjør jeg, hvordan, hvem kontakter jeg, og hvordan jobber vi sammen?

 

Anne Cathrine: Ja, det er veldig gode spørsmål. Jeg vil si at jeg er jo veldig åpen og nysgjerrig og sitter på et veldig stort nettverk innen landbruket, fordi jeg har jobbet så lenge i landbruket. Slik at hvis noen som hører dette har noen ideer om at de enten har en sensor eller de har lyst til å være med på noe produktutvikling eller har kommet opp med nye ideer som kan hjelpe norsk landbruk inn ned i fremtiden med konkurransekraft og digitalisering, så oppfordre alle å ta kontakt med meg. De finner min adresse på Tine.no sin side, så da er det bare å ta kontakt. Så, kan jeg eventuelt formidle videre kontakt med de forskjellige nettverkene som jeg sitter i. Vi sitter i forskjellige næringsklynger. Vi er med i forskningsprosjekter. Vi kjenner Tine. Jeg har holdt på så lenge, så jeg vil påstå at faktisk alt forskning, utvikling og digitalisering som er skjedd innen melkebruk, det kan Tine og har Tine vært med på, så enkelt er det og det er vårt samfunnsoppdrag fordi vi er den aktøren vi er. Så da er det på en måte å ta kontakt. Jeg har noe kontakter i noen klynger, jeg som er nevnte, som jeg sitter i. Der er vi både på farmasi, på fisk og på annen industri som også er spennende, hvor vi sitter sånn live site Cluster ved at vi møtes på Arendalsuka. Det er på en måte å ta kontakt, så besvarer vi alle henvendelser og tar gjerne møter også.

 

Silvija: Og dere har også noen spennende, eller det finnes i hvert fall spennende konferanser som går på dette med landbruk og fremtid?

 

Anne Cathrine: Ja, det gjør det også. Mye digitalisering i landbruk. Landbruks samvirkende er flinke til å ha kurs konferanser, slik at der møtes vi også gjerne. Vi har på den kommersielle siden, sånne store messer, som umami smaken, hvor det er stort for næringsmiddel aktørene, hvor de står og møtes, som er et veldig fint treffpunkt også. Slik at det er hvor landbruket møtes, så er stort sett hvert fall Tine representert på en eller annen måte.

 

Silvija: Og dette her er også noe som politikerne med stor nytte kunne på en måte dyppe seg i faglig. Jeg tror vi ofte mangler noen av dem, altså når vi snakker om innovasjon, landbruk, fremtid, så blir det fort de tre samme eksemplene som brukes om og om igjen, mens vi egentlig nå har gått gjennom veldig mange gode ideer og ideer som dekker hele landet, og dekker også områdene utenfor de største byene og største universitetene. Så dette her er noe som er innovasjonspolitikk for hele landet, på en veldig sånn særnorsk måte, og sånn sett veldig spennende å koble seg på.

 

Anne Cathrine: Ja, det er kjempespennende. Så syns jeg liksom all honnør til bøndene, de har vært med på en endringsreise de. Det er ganske store strukturelle endringer som skjer i landbruket. De må liksom hive seg rundt, endre og være konkurransedyktig. Så hvis en av våre barn skulle tatt over en gård, hva slags gård er det du vil at den skal ta over da? Det er lettere å få de interessert, hvis det er mye teknologi, det er litt robot. Du kan sitte og se på dataene, være med å lage algoritmer. Da henger du på en måte litt mer med i tiden nå. Og på den måten, så gjør jo bøndene nå en stor innsats for fremtidige generasjoner med å jobbe mer sirkulert, bærekraftig, digitalisertdrevet, som gjør at det er mer attraktivt å ta over. For vi må jo lage et landbruk for fremtiden og for fremtidige generasjoner, og gjøre det attraktivt å være bonde også i fremtiden. Da tror jeg dette skift, og det som vi jobber mye med nå, kan være en stor hjelp da.

 

Silvija: Jeg tror vi akkurat fikk overskriften for Masterclassen, og at et bondevett visste jeg ikke engang hva var. Jeg tror de har blitt veldig mye mere fremtids fokuserte, enn det vi gir dem kreditt for. Og tusen, tusen takk, Anne Cathrine, for at du lærte oss både om digitalisering i landbruk, men også kanskje at du har gitt oss litt nye briller til å se på våre bønder, og hvordan de hjelper oss å drive landet fremover.

 

Anne Cathrine: Tusen takk.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

You must log in to pass this quiz.

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. Prøv et

Allerede Medlem? Logg inn her

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med quizes og motta læringsbevis. 

Allerede Medlem? Logg inn her