Missions for Norge

Silvija Seres inviterer Espen Barth Eide til diskusjon rundt viktige temaer som energiutvikling, bærekraftige løsninger, moderne industripolitikk, klimarettferdighet og hvordan bruke koronakrisen som en mulighet for endring.

Espen Barth Eide er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, talsperson for energi og miljø og leder for tankesmiens agenda på grønn næringspolitikk. Han er tidligere forsvarsminister og utenriksminister.

– Nå er alle de store spørsmålene på bordet. Det er en drakamp mellom de som vil videreføre fortidige løsninger og de som vil bruke krisen som en mulighet til å se framover. Vi har en klimakrise som er større enn koronakrisen, forteller Barth Eide om klimaspørsmålet har forandret seg mer i de siste månedene sammenlignet med de siste 10 årene.

– Får å få lave utslipp trenger man teknologiutvikling, fornybar energi, sirkulærøkonomi og evnen til å bruke ressurser på en mer effektiv måte. Vi trenger å sørge for en trygg og god bro mellom det som i dag først og fremst er rettet mot olje og gass, til det vi skal gjøre i morgen

Barth Eide forteller om hans inspirasjon, Mariana Mazzucato, og hennes «missions». Han forklarer at mange av de store teknologiske gjennombruddene har kommet gjennom tung, offentlig retningsgivende næringspolitikk, og peker på at samarbeid mellom flere mennesker ofte fører til noe mer enn et enkeltmannsforetak ville gjort. Barth Eide ønsker å etablere missions i Norge, for eksempel rundt hydrogen.

På spørsmålet om hvordan man tenker nasjonal versus internasjonal politikk nå i koronakrisen, forteller Barth Eide om hvordan mange land nå sliter økonomisk, og hvordan Norge har blitt et rikt land gjennom oljeboring.

– Vi har hatt et åpent marked som både importerer og eksporterer varer fra mange land. Dette har bidratt til en god økonomi, påpeker han.

Til slutt diskuteres klimaspørsmålet. Seres nevner boken «The Uninhabitable Earth» og viser hvordan et firegraders oppvarmingsscenario vil påvirke verden på forskjellige måter. Barth Eide nevner klimarisikoutvalgets rapport fra NOU som et av de viktigste offentlige dokumentene de siste årene. Barth Eide ser et enormt potensial i hydrogen, både fra strøm og som konvertert naturgass fra karbonfangst.