Omstilling til et grønnere og smartere Norge

Administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide, forteller om data, kunstig intelligens, hvordan Abelia bidra til å sikre fremtidens velferdssamfunn gjennom grønne og smarte jobber, og veien videre etter koronakrisen.

Søreide har en mastergrad i markedsføring og har spesialisert seg på internasjonal markedsføring. Søreide forteller om hans engasjement for politikk og samfunn, og hvordan han havnet i Abelia:

– Jeg har jobbet en del med politikk og internasjonalt med eksport og i humanitære organisasjoner. Jeg har alltid syntes det har vært spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk, samfunn og næringsliv, forteller Søreide.

Søreide er administrerende direktør i Abelia, en landsforening i NHO som samler bedrifter og virksomheter som jobber innen kunnskaps- og teknologiområdet.

– Da Abelia ble etablert for 20 år siden, så man behovet for å samle virksomheter hvor kunnskap og kompetanse var en sentral del og det som virkelig definerte både forretningsmodell og det som var strategisk viktig for disse virksomhetene, forteller Søreide.

– Abelia organiserer bedrifter som jeg tror er helt avgjørende for å utvikle Norge og det næringslivet som er med på å skape produkter og tjenester vi skal leve av i fremtiden, legger han til.

På spørsmålet om hvordan man kan legge til rette for mer livslang læring i virksomheter, forteller Søreide at man burde finne modeller for å fordele byrden mellom ansatte og bedrift.

– Den ansatte må være villig til å investere tid og innsats til å utvikle seg og lære nye ting, forklarer han.

Søreide legger til at bedriftene også må se at læring er nødvendig for å holde konkurransekraften, og at myndigheten må være flinkere til å legge til rette for dette.

Seres poengterer at Norge har ingeniører som tenker selv og som utfordrer sjefen sin; de blir enige om oppgaven, men får frihetsrom til å velge veien til resultatet. Søreide er enig og legger til:

– Vi har et kulturelt og holdningsmessig fortrinn i Norge, hvor det er lov å utfordre som jeg tror bidrar til å fremme innovasjon.

Søreide forteller om at koronakrisen har paradoksalt blitt en digitaliserings-inspirator, og at krisen har digitalisert mer på 14 dager i det norske arbeidslivet, enn vi har gjort på 14 år.

– Vi må investere oss ut av krisen, vi må bygge både en grønn og smart vekstkraft framover, legger han til.

– Jeg synes det er lovende å se at de store olje- og gassaktørene ønsker å bygge på den store kapitalen og kunnskapen som er bygget opp, til å vri aktiviteten i mer bærekraftig retning, avslutter Søreide.