Styrke Norges viktigste næringer gjennom utdanning

Universitetet i Sørøst-Norge og LØRN går sammen om å utvikle etter- og videreutdanning i sentrale sektorer

Maritim, jord-, skogbruks- og gartnernæringen, samt avfalls- og gjennvinningsbransjen er noen av Norges viktigste økonomiske motorer. Med en samlet omsetning på 160 milliarder kroner per år og 140.000 ansatte på tvers av alle sektorer, er det tydelig å se hvorfor disse bransjene trenger et best mulig utdanningstilbud for sine ansatte. 

For å møte denne etterspørselen har LØRN AS inngått et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å utvikle etter- og videreutdanning innen disse tre nøkkelsektorene. Kursene er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse med en samlet investering på 14,1 millioner kroner, og vil være gratis for deltakere fra våren 2024 – noe som gir både arbeidsgivere og arbeidstakere en ypperlig mulighet for økt kunnskap som kan effektivisere driften i hver sektor.

Utdanningsprogrammet innen digital sikkerhet gir inntil 10 studiepoeng for å øke kompetansen innen cybersikkerhet i den maritim næringen – som omsetter for omlag 30 milliarder kroner årlig og representerer en stor inntektskilde i norsk økonomi, i tillegg til å være strategisk viktig for Norge. Frode Skaarnes fra LØRN forklarer: – «Vi er stolte av å kunne tilby en av Norges viktigste næringer ny kunnskap og inspirasjon.” 

Likeledes snakker Lasse Berntzen fra USN varmt om studiet i en annen veldig viktig bransje; jord-, skogbruks- og gartnernæringen: –  «Her utvikler vi et utdanningsprogram med ny teknologi som droner, roboter og IoT» Dette programmet tilbyr opptil 7,5 studiepoeng – slik at de som allerede jobber innen dette feltet, får tilgang til ytterligere kompetanse for å optimalisere og effektivisere driften gjennom bedre forståelse av kunstig intelligens og andre teknologier som brukes av sektoren i dag.

Endelig er det også et studie på inntil 12,5 studiepoeng som tilbyr kompetanse innen strategisk kommunikasjon for avfalls- og gjenvinningsindustrien- Dette er en næring som er avgjørende i det grønne skiftet og som for tiden sysselsetter over 11 tusen mennesker med 43 milliarder kroner årlig omsetning ifølge Hans- Petter Terning, administrerende direktør i LØRN AS: “Vi ser frem til å utvikle et program sammen med USN og partnere fra industrien, som tar deltakerne mange skritt videre innen strategisk kommunikasjon.” 

Samlet sett representerer dette initiativet fra Universitetet i Sørøst-Norge og LØRN akkurat det vi næringene trenger; Å gi fagfolk på tvers av ulike industrier nødvendige verktøy for å forme en mer bærekraftig fremtid, og sørger for at næringslivet forblir konkurransedyktig i stadig mer globaliserte næringer utviklende globale miljøet vi lever i dag!