Webinar

10. juni 2022
Med:  
Inger Langseth  
Halvdan Haugsbakken  

Moderator: Silvija Seres

Utvikling av åpne nettkurs; hvordan og hvorfor er det viktig?

Velkommen til LØRNs månedlige webinar der vi utforsker ulike elementer som er med på å skape vår digitale læringsplattform med Norges fremste eksperter på tema.Denne gangen har vi invitert tilbake Halvdan Haugsbakken (Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold) og Inger Langseth (Dosent i fremmedspråksdidaktikk, NTNU).

Program

I dagens webinar skal vi snakke mer om:

– Konsekvenser av digitalisering for utdanning av voksne i Norge

– MOOC

– Utvikle åpne nettkurs; hvordan og hvorfor er det viktig?

– Livslang læring - og hvordan det er organisert i og utenfor UH-sektoren

Panelet

Inger Langseth
Dosent i fremmedspråksdidaktikk, NTNU
Bio

Inger er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har lang erfaring fra undervisning i engelsk, fransk og noe spansk på alle nivå i videregående skole og i lærerutdanningen, hvor hun har jobbet spesielt med lærerstudenter i fremmedspråkdidaktikk. Hun arbeider nå ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, hvor hun underviser i emner knyttet til vurdering og digitalisering og ledelse.

 

Halvdan Haugsbakken
Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Bio

Halvdan har jobbet med forskning, utvikling og digitalisering innen skole og utdanningsfeltet de siste 15 årene. Han har utviklet flere nettbaserte undervisningstilbud, deriblant MOOC, og jobber nå med utprøving av fleksible og nettbaserte undervisningstilbud. Haugsbakken har bakgrunn som sosialantropolog og sosiolog og har jobbet ved NTNU og SINTEF.