LØRN Case #C1475
Konseptutvikling/ opplevelsesutvikling
Hvordan kan en turklær produsent utvide konseptet til å starte med reiser? Jarle Nereng fra Bergans Adventure snakker med Øyvind Grønflaten og Tale Skjølsvik om bærekraftig konseptutvikling, opplevelsesøkonomi og mye mer.

Jarle Nereng

Daglig Leder

Bergans Adventures

Øyvind Grønflaten

Fagansvarlig reiseliv og markedsføring

NKI

"Opplevelser blir stadig en større del av kundereisen"

Varighet: 19 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Tema: Innovasjon i ulike sektorer
Organisasjon: Bergans Adventures
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 230530
Sted: OSLO
Vert: Tale Skjølsvik

Dette er hva du vil lære:


Bergans Adventure og påvirkning på omgivelsene: positiv og negativ innvirkning

Tredelingsmodellen: bærekraft i forhold til planet, people, profit

Lokal økonomi som bærekraftsmåler

Overturisme: økning i antall besøkende

Mer læring:

https://www.whatistourism.com/

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0028
Innovasjon i ulike sektorer

Simone Mester

PhD stipendiat

UiO

#C0027
Innovasjon i ulike sektorer

Lotte M. B. Skolem

Director Prod & Tech

Aker Biomarine

#C0026
Innovasjon i ulike sektorer

Oskar Bengtsson

Forsker

Borregaard

Utskrift av samtalen: Konseptutvikling/ opplevelsesutvikling

Hei og velkommen til LØRN. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På Lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Tale Skjølsvik: Hei og velkommen til LØRN og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien samler forskjellige samtaler innen temaet fra NKI sine nettstudier og kurs. Nå snakker vi om reiseliv og service ledelse. Og i denne episoden skal vi gå litt mer inn på dette her med konseptutvikling og opplevelses utvikling. I dag er jeg her sammen med Jarle Nereng fra Bergans Adventures og Øyvind Grønflaten fra NKI. Og Øyvind, du hadde lyst til å begynne litt med å stille noen spørsmål til Jarle knyttet til dette her med konseptutvikling, opplevelses utvikling. Værsågod.

 

Øyvind Grønflaten: Ja, takk. Det ble jo sagt i innledningsepisoden her at vi har lyst å dykke dypere ned i hva det er Bergans Adventures holder på med, og det er jo akkurat det jeg er interessert i også, å høre så mye som mulig om det. Jeg er veldig glad for at vi har fått i Jarle fra Bergans Adventures hit, fordi det er et veldig spennende selskap han representerer, med veldig interessant bakgrunn og historie. Vi var inne på det allerede, det her med veien fra ryggsekker og klær, og over til reise. Det er jo mange diversifiserings forsøk innenfor reiselivsnæringen som er kanskje litt vanskeligere å forstå. Hvorfor skal Mövenpick plutselig begynne å selge hotellovernattinger, for eksempel, mens det at Bergans et godt varemerke til å benytte seg av, til salg av turer, det er en sånn kobling som er veldig lett å akseptere for folk, hvert fall oss, det er mange av oss nordmenn som kjenner litt til Bergans produksjonen av klær og utstyr fra før. Men det første jeg lurer på er om du kan fortelle litt om den her overgangen, den historien til selskapet og den koblingen mellom produksjonen av klær og utstyr, og til reisen som Bergans Adventures driver med nå. 

 

Jarle Nereng: Ja. Altså i utgangspunktet så har vi vært involvert i reiser og turer nesten siden vi startet, med tanke på Amundsen og Nansen og ekspedisjoner. Og sånn sett så har på en måte selskapet utviklet seg også fra ryggsekken og turtøy, til telt og soveposer og diverse ting. Det som på en måte har vært naturlig er jo å se på hvordan vi kan bidra til å skape en god turopplevelse for de som er der ute, og hvilke produkter man faktisk trenger for å få en god turopplevelse. Det er fint å kunne ha en god sekk når man skal på en langtur og skal bære tungt. Og det er greit å ha en sovepose som er varm nok når man skal ut og sove om vinteren. Og etter hvert så var det naturlig at vi tok ansvar i det å skape selve turene og teste ut de ulike produktene opp mot de turene. Så har vi jo holdt på sånn i veldig mange år, helt til 2018 eller 17, rett før koronatiden tenker jeg, så bestemte vi oss for å kjøpe opp et selskap som da ikke het Bergans Adventures, men hvor Cecilie Skog blant annet var involvert i det selskapet, som vi har hatt samarbeidet med over veldig lang tid, og som har vært med på å utvikle produkter for oss i veldig mange år, og hvor vi så at det var viktig å koble oss opp mot det selskapet, eller mot et turselskap, for å på en måte kunne være med å utvikle produktene hos oss og gjøre de enda bedre enn de kanskje har vært da. Og for meg, så henger jo dette sammen. Hvorfor skal vi produsere en jakke til, eller hvorfor skal man produsere en sovepose til hvis vi allerede har det? Men det handler om at da må vi ut på tur, ikke sant, for å på en måte se hvorfor vi skal gjøre nettopp de tingene. Og i dette forbrukersamfunnet vi nå lever i, så er jo det en del av de utfordringene vi også står ovenfor som selskap. Og det er riktig å ta større del av verdikjeden, av næringen, og utvikle den i fellesskap med produktene som vi produserer i dag.

 

Tale: Det synes jeg høres utrolig spennende ut. Du har sikkert noen flere spørsmål Øyvind, men jeg stikker inn et lite spørsmål inne i det. For det er sikkert en del selskaper som prøver å liksom øke verdien på produktene sine ved å levere opplevelser, men den historien du forteller nå er egentlig en historie om at disse opplevelsene også gjør at produktene kan bli bedre. Så har dere liksom begge tankene i hodet samtidig kanskje, jeg vet ikke, så tar man det liksom inn i et bærekraftig perspektiv? Fordi i et bærekrafts perspektiv så handler det kanskje ikke bare om å selge flere produkter, men også på en måte hva man skal levere av totalverdi, ikke bare til kunden, men også til samfunnet. Jeg vet ikke om du har noen refleksjon rundt det, Jarle? 

 

Jarle: Helt klart. Altså innenfor det med verdikjeden som jeg definerer, og som jeg også tenker på når vi jobber med produktutvikling og opplevelsesutvikling, så handler det om, innenfor reiselivet, å sove, spise, oppleve og reise, som er de fire punktene vi forholder oss til. Og har du bare en del av den kaka, så kan det være trangt hvis du ikke du har et stort volumprodukt. Det gjør at du er nødt til å skape et samarbeid, eller hvert fall finne noen å samarbeide med, eller så må du prøve å skape en større del av den kaka selv for å på en måte kunne gjøre det bærekraftig. Og bærekraftig, det kan både være økonomisk, men det kan også være i form av å kjøpe lokalkraft, for eksempel. Altså når vi er på en tur, at vi skaper samarbeid for å bidra til økonomisk vekst i lokalsamfunnet, som gjør at de i større grad kan overleve, få omsetning på sine egne produkter, om det er overnatting eller om det er sovedelen eller om det er spisedelen, eller om det er opplevelsen som de lever av. Og for vår del, så handler det jo like mye om det innenfor vår næring eller innenfor vår næringskjede, er jo å se hvordan vi som produsent kan legge til rette for nettopp gode turer for å ta ansvaret bort fra volumet eller mengden av produkter man skal måtte kjøpe og heller se på det med bærekraftdelen, som jeg vet at vi skal snakke om i en annen episode, men som henger sammen med konseptutvikling da for vår del.

 

Tale: Øyvind, da skal jeg åpne opp for deg. Du har kanskje et spørsmål til du har lyst til å stille Jarle?

 

Øyvind: Ja, hvis jeg går tilbake til bærekraft, så har jeg masse spørsmål i forhold til det også, og i tillegg til teknologi, kanskje utvikling og bærekraft, så er jo det her med opplevelsesøkonomien en av de tre trendene som vi prøver å fortelle våre reiselivsstudenter på NKI nettstudier, at er ting som egentlig gjennomsyrer alle aktiviteter og alle bedrifter i det dem holder på med i dag. Da vet jeg at begge dere er veldig interessert i det her med opplevelsesøkonomien. Jeg pleier å si at opplevelses økonomien handle om to ting. På den ene siden, at opplevelsesproduktene blir stadig viktigere, og det har vi allerede vært inne på. Der er jo Bergans Adventures nettopp en leverandør av sånne type produkter, men så handler det også om at opplevelser blir en stadig viktigere bestanddel av egentlig alle produkter som man selger, både klær og utstyr. Skal man kjøpe en bil, så er det kjøreopplevelsen man selger. Skal man selge brus, så er den opplevelsen av å drikke den brusen nede på en solfylt strand sammen med masse andre ungdommer kanskje, som er markedskommunikasjons fokus. Den her opplevelsen, vi har vært inne på det allerede, at den bruken av opplevelsesfokus i markedskommunikasjonen, har alltid vært en del av Bergans. Har det ikke det? Og dere har alltid hatt aktive turambassadører innenfor turverdenen, som har kommunisert deres produkter. Kan du fortelle litt om det?

 

Jarle: Ja, vi har det. Så må jeg ikke svare meg bort fra det spørsmålet, men jeg har ikke jobbet i Bergans så lenge, så jeg har ikke historien knytta til ambassadører og den type ting så mye under huden, men det jeg vet er at de har vært tro mot det å på en måte knytte turene, at det skal være en grunn til at man produserer. Det har vært sånn litt fra dag en, det er en grunn til at vi skal gjøre det vi gjør til enhver tid. De har ikke bare gjort det for profitt, de har gjort det fordi det henger sammen med noe som har en merverdi, ut over bunnlinja. Og det er en av grunnen til at jeg synes kanskje det er spennende å jobbe her, med tanke på mulighetene som ligger i adventures for vår del og de fokusområdene som vi skal jobbe med fremover, hvor blant annet sosialt entreprenørskap er en av de punktene som vi ser som en aktør bør ta ansvar for da, og på den måten skape ambassadører gjennom de som er med i det programmet. Så har vi selvfølgelig fra Bergans Of Norway, som er på en måte et annet selskap, selv om vi er en del av de, brukt Cecilie Skog eller andre til å promotere våre produkter, fordi vi ønsker å synliggjøre hva de kan oppleve gjennom å komme seg ut på tur. Og det betyr jo ikke at man må bestiger Mount Everest eller K2, eller gjøre andre spektakulære opplevelse, men det å komme seg ut bidrar til god helse og føler mestring og en del andre elementer som gjør oss kanskje selv til bedre mennesker, og på den måten får det bedre i hverdagen.

 

Tale: Du må si litt hvem Cecilie Skog er kanskje, det er ikke sikkert alle vet hvem det er. Kan du kort bare fortelle hvem det er?

 

Jarle: Cecilie Skog har vært en eventyrer i veldig, veldig mange år, og en profilert kvinne som har vært på de fleste toppene rundt omkring i verden og vært en god kommunikator og deler av eventyr og opplevelser gjennom sin tilstedeværelse. Og der har vi vært heldige og jobbet sammen med henne i veldig mange år, og har fortsatt et godt og nært samarbeid med Cecilie.

 

Tale: Nå kommer det kanskje et litt vanskelig spørsmål. Vi ser jo en del innenfor reiselivet, at det etablerer seg sånne typer plattformer som Airbnb for eksempel, eller andre typer plattformer, hvor man bygger store økosystemer rundt forskjellige typer aktører som leverer forskjellige type ting. Og jeg syns du var innom det litt i forhold til det dere gjør, at dere bruker små-mellomstore underleverandører kanskje. Er det liksom en bevisst tanke dere har, eller er det bare noe som har utviklet seg etter hvert som Bergans Adventures har blitt etablert og liksom fått fart på seg og utviklet seg?

 

Jarle: Jeg tror med tanke på bærekrafts delen, så har vi vært opptatt av å bruke lokale aktører, altså å se på hvordan vi være med å styrke de lokalt, samtidig som vi vet at det igjen bygge gode ambassadører, som igjen vil gi ringvirkninger til merkevaren som vi representerer. Og så er vi opptatt av å bruke kvalifiserte og gode folk, og mange av de sitter der ute i distriktene og jobber med dette på heltid og da har det vært viktig for oss å knytte oss opp mot dem, i stedet for å prøve å skape noe nytt og eget hos oss, og å ta med den industrien eller den pakka inn lokalt, så vi heller ønsket å se på hvordan vi kan skape samarbeid på tvers av de ulike selskapene som vi jobber sammen med for å styrke hverandre.

 

Tale: Og det er ikke bare Norge, er det? Er det også internasjonalt?

 

Jarle: I utgangspunktet så er det bare Norge nå, fordi vi har tatt et strategisk valg for en liten stund tilbake, hvor vi ikke lengre arrangerer turer utenlands, men hvor fokus på våre turer er i Norge, bortsett fra Grønlands ekspedisjonen vår, den klarer vi ikke helt å gi slipp på.

 

Tale: Øyvind, jeg tenker at jeg har lyst til å åpne for at du kanskje har et siste spørsmål til Jarle før begynner å gå inn for landing. Værsågod, Øyvind. 

 

Øyvind: Gå inn for landing ja, da kan vi kanskje trekke det litt tilbake til det her med opplevelsesutvikling eller konseptutvikling igjen. Jeg har sett at dere har produkter som heter Tinderagling for jenter i Romsdalen og toppturcamp for jenter i Romsdalen. Og det her er jo veldig gode eksempler på produkter som tar utgangspunkt i behovene til en bestemt målgruppe. Målgruppa vil åpenbart alltid være viktig i all form for produktutvikling, men hvordan er balansen mellom hensynet til målgruppa og de ressursene dere har, når dere videreutvikler nye produktideer hos dere? 

 

Jarle: Ja. Det kunne jo vært par-tur for den saks skyld, men som er viktig når vi utvikler, er på en måte å prøve å definere hva det er vi synes er morsomt, eller hva er det vi opplever som morsomt. Hvilke trender er det? Vi ser på hvilke trender som kommer, og så ser vi også på de ulike samarbeidspartnerne som er der ute. Hva ligger til rette for ulike turer som de kan gjennomføre? Og hvis ikke de har de turene, så kan vi kanskje gå i dialog og si at vi har lyst på en sånn og sånn typ tur, kunne vi kanskje fått til noe her. Og da handler om å prøve å skape et produkt og spisse det godt nok til at det på en måte blir synlig da. Hvis vi prøver å snakke bredt og nå til alle, så treffer du sjelden, men hvis du klarer å spisse det mot en målgruppe, og i dette tilfeller da jenter, så er det lettere å kommunisere budskapet, både det visuelle og også språket, og på den måten fange oppmerksomhet og kanskje differensiere seg på den måten, fra andre. Men det kunne også vært andre målgrupper. Men det er hvert fall noe vi tenker på; hvem er det som har lyst til å gå denne turen, og hvem er det vi tror kan ha interesse for det, så satser man på det. Noen ganger så lykkes man og andre ganger så lykkes man jo ikke. Men jeg tror, hvis jeg på en måte skal gi noe råd tilbake, så handler det om å tørre å spisse og stå i det, i stedet for å tenke at man skal nå alle, så heller smale inn og gjør det unikt og annerledes, og spesielt, da tror jeg du har større sjanse for å lykkes da.

 

Tale: Det passer veldig fint å ha liksom en podkast om reiseliv og så si at vi skal gå inn for landing, syns jeg. Det holder jeg fast på. Men, hvis dere har sånn en ting dere tenker at lytterne skal sitte igjen med etter denne episoden? Hva ville det vært fra deg, Øyvind?

 

Øyvind: Egentlig når det gjelde alle de her podkast episodene og hele serien, så er det mest om å gjør for oss å og høre om hvordan det man faktisk sitter og jobber med det her tingene i bransjen. Jeg hører jo når Jarle forteller om det, at studentene våre, hvert fall de som henger mest med i svingene, vil kjenne igjen både konsepter og begreper, til og med modeller fra det teoretiske pensumet vårt, så det synes jeg er artig. 

 

Tale: Kjempefint. Hva med deg, Jarle? 

 

Jarle: Nei, hva skal de sitte igjen med? Jeg tenker at de må tørre å stole på magefølelsen sin litt oppe i dette her, tenker jeg. Hvis du skal sitte å konseptualisere og du jobber konkret for en bedrift, hvis jeg skal konkretisere det, så handler det om å tørre å tørre å gå for det og spisse det nok til at det blir interessant nok. Og, så handler det om å skape samarbeid i verdikjeden. Det er veldig lett når man jobber at man tenker at vil man heine om, vi må at vi ta kundene selv, men hvis du jobber sammen med tre andre selskaper, så er det kanskje tre ganger så stor sjanse for at det kommer noen. Det er noe med reasons to og, jo flere grunner du har til å reise et sted, jo større sjanse er det for at de kommer. Så det tenker jeg sånn produksjonsmessig og idemessig, når du skaper noe, så ha det i bakhodet, at du må være interessant nok og du gjør gjerne det sammen med andre, hvis ikke du selv sitter på hele verdikjeden, både på å sove, spise, oppleve og reise, men gjerne så gjør man ikke det og da er samarbeid et nøkkelord som jeg mener at de må ta med seg.

 

Tale: Ja, det virker som det er vanskelig å skape gode opplevelser alene i hvert fall. Det har vi snakket om både i konseptutvikling og opplevelsesutvikling. Dette har vært kjempespennende, og det eneste det gjenstår for meg å gjøre da er å takke av og takke for at dere kom, både Jarle Nereng og Øyvind Grønflaten. Dere mer fra oss i de neste episodene, men for denne episoden så takker vi av og sier takk for oss.

 

Takk for at du lærte med LØRN. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Quiz for Case #C1475

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: