LØRN Case #C1477
Bærekraftig reiseliv
Hvordan henger bærekraft og reiseliv sammen? I denne episoden gjester vi Jarle Nereng fra Bergans Adventures og Øyvind Grønflaten fra NKI for å diskutere bærekraftig reiseliv.

Jarle Nereng

Daglig Leder

Bergans Adventures

Øyvind Grønflaten

Fagansvarlig reiseliv og markedsføring

NKI

"I dag er reiselivet avhengig av å endre forretningsmodeller for å kunne følge bærekraftsmålene"

Varighet: 16 min

LYTTE

Ta quiz og få læringsbevis

0.00

Du må være medlem for å ta quiz

Ferdig med quiz?

Besvar refleksjonsoppgave

Tema: Innovasjon i ulike sektorer
Organisasjon: Bergans Adventures
Perspektiv: Storbedrift
Dato: 23053
Sted: OSLO
Vert: Tale Skjølsvik

Dette er hva du vil lære:


Bergans Adventure og påvirkning på omgivelsene: positiv og negativ innvirkning

Tredelingsmodellen: bærekraft i forhold til planet, people, profit

Lokal økonomi som bærekraftsmåler

Overturisme: økning i antall besøkende

Mer læring:

https://www.whatistourism.com/

Del denne Casen

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Din neste LØRNing

Dette er LØRN Cases

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. 

Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

En LØRN CASE er en kort og praktisk, lett og morsom, innovasjonshistorie. Den er fortalt på 30 minutter, er samtalebasert, og virker like bra som podkast, video eller tekst. Lytt og lær der det passer deg best! Vi dekker 15 tematiske områder om teknologi, innovasjon og ledelse, og 10 perspektiver som gründer, forsker etc. På denne siden kan du lytte, se eller lese gratis, men vi anbefaler deg å registrere deg, slik at vi kan lage personaliserte læringsstier for nettopp deg. Vi vil gjerne hjelpe deg komme i gang og fortsette å drive med livslang læring.

Vis

Flere caser i samme tema

More Cases in the same topic

#C0029
Innovasjon i ulike sektorer

Marius Øgaard

Founder

The Life Science Cluster

#C0028
Innovasjon i ulike sektorer

Simone Mester

PhD stipendiat

UiO

#C0027
Innovasjon i ulike sektorer

Lotte M. B. Skolem

Director Prod & Tech

Aker Biomarine

Utskrift av samtalen: Bærekraftig reiseliv

Hei og velkommen til Lørn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkere og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.

 

Tale Skjølsvik: Hei og velkommen til Lørn og denne serien blir laget sammen med NKI. Serien samler samtaler innen tema fra NKI sine nettstudier og kurs. Jeg heter Tale Skjølsvik og er vert her i dag og er sammen med Jarle Nereng fra Bergans Adventures og Øyvind Grønflaten fra NKI. I denne siste delen, del 4 av en spennende podkast vi har gjort knyttet til reiseliv og service, skal vi snakke om bærekraft. Jeg har egentlig lyst til å begynne med deg, Jarle, for jeg har hørt, og det tror jeg andre også har hørt, at Bergans er et selskap som har stort fokus på bærekraft. Kan du fortelle litt om det, og om hvordan dere i Bergans Adventures tenker rundt dette temaet? 

 

Jarle Nereng: Ja, det er riktig. Bærekraft er viktig for Bergans og det er i hele verdikjeden, alt fra produksjon til salg. Det vi ser nå er viktigheten av det med forbruk, å få ned forbruket i større grad på enkelte ting. Vi ønsker å fokusere på det med panteordninger for eksempel, knyttet til produkter, at folk skal slippe å kjøpe helt nye produkter, leie produkter i stedet for å kjøpe. Vi har ikke lyst til at det er lommeboka som skal bestemme at folk skal ut på tur, og det er en viktig faktor for oss fremover også. 

 

Tale: Når det gjelder Bergans Adventures, dere tar folk med på tur, hvordan kan man tenke bærekraftig i forhold til det, eller hva er de store bærekrafttemaene knyttet til det å faktisk komme seg ut på tur? 

 

Jarle: Det må være det å få folk ut og få folk til å elske naturen, så får du også kunnskap om hvordan du bedre kan ta vare på den og nyte den på en bærekraftig måte. Det er mye god helse i det å komme seg ut blant annet, og det å gjøre det på en mest skånsom måte, jo bedre vil det være for naturen. Det er vi opptatt av i Bergans Adventures, nettopp det å lære folk til å bruke naturen på en best mulig måte.

 

Tale: Øyvind, man hører ofte dette her med people, profit og planet. Har du lyst til å spørre Jarle litt rundt de temaene knyttet til Bergans Adventures? 

 

Øyvind Grønflaten: Ja, absolutt. Det her med de tre P-ene, planet, people, profit, som du nevner, eller den tripple bunnlinjen, som vi også ofte kaller det, er jo et sånt konsept som man har tatt i bruk for å ha et litt bredere perspektiv på dette med bærekraft, at det ikke kun handler om natur og naturvern, men også å ta vare på lokalmiljø, altså den people-delen, men også at det skal være bærekraftig økonomi i det man gjør, hvis hverken destinasjonene, reiselivsvirksomhetene eller lokalmiljøet har noen økonomisk interesse av det så vil det neppe foregå en reiselivsvirksomhet i det hele tatt. Da blir hele diskusjonen nærmest litt uinteressant. Vi har begynt med naturen naturlig nok allerede, men vil du si at BI har et beskjedent fotavtrykk sammenlignet med andre tilbydere av eventyrreisa? Har du noe for meninger med det?

 

Jarle: Nei, hva skal jeg si? En definisjon kanskje, hva som er fotavtrykket også, for vi ser nok på det litt på forskjellige måter. Jeg tenker ikke at vi er noe veldig mye bedre enn mange andre, men vi har i hvert fall fokus på det, og vi ønsker å ha fokus på det. En av de tingene som har vært viktig for oss er å prøve å spisse vårt produkt og se på hvordan vi kan skape mer bærekraft her hjemme i Norge. Derfor har vi avsluttet en del av de turene vi hadde utenlands, som var gode økonomiske produkter for oss, men som vi på en måte har sagt at det skal ikke vi gjøre, bortsett fra den ekspedisjonen til Grønland som vi ikke er helt klare å gi slipp på, fordi det har noe med røtter og historien vår å gjøre, som også for så vidt er bærekraft. Hvis ingen reiser på ekspedisjoner til Grønland og tar de turene der hvor man får kunnskap om naturen og det som skjer der, så har man heller ikke livsgrunnlag til de som jobber på enkelt av de stedene i det området, fordi det er en viktig del av deres næringskjede. 

 

Tale: Dette med å få folk ut til naturen i nærmiljøet, det ligger det noe bærekraft i det også, at vi ikke alle sammen reiser andre steder, men faktisk bruker oss av nærområdene, og det virker jo som en ting som Bergans Adventures legger stor vekt på. 

 

Jarle: Ja, det er det, det er viktig for oss, og vi ønsker både lavterskelprodukter og mer kompliserte eller mer avanserte turer, men det med lavterskelprodukter og miljøfaktoren i det, eller bærekrafts delen i det, handler om det å lære opp folk, det å lære dem til å ta ansvar og det å se at det de har rundt seg har en stor verdi og påvirker de og deres omgivelser. Da er det opp til deg selv hvordan du ønsker å ha det på en måte, altså ønsker du å ha det ryddig og ordentlig rundt deg, så får du det mye bedre og da får også naturen vår det bedre, men ønsker du ikke å ta vare på den så vet vi nøyaktig hvordan det går uti fra det vi blir fortalt.

 

Tale: Jeg tenker at man har det på så mange nivåer, det er liksom hva du gjør til hverdags, de små praktiske tingene, og jeg tenker at der er det en forsterker, i verdigrunnlag også blant annet, at dere har noen verdier organisasjoner som også signaliserer disse tingene. Vet ikke om du har lyst til å kommentere på det?  

 

Jarle: Ja, eller jeg har i hvert fall lyst til å si noe om det med turene våre, når vi tok et valg om å flytte turene våre hjem, eller hvor vi sa at vi skal øke fokus på å bygge opp turer her hjemme, så er ikke det en god økonomisk business for vår del. Da hadde vi holdt på med utenlandsturene, for det er en større økonomisk gevinst enn det å arrangere turer her hjemme. Fordi her hjemme er vi ganske flinke til å benytte oss selv, vi er ganske selvstendige og flinke til å gå på turer alene, uten at vi trenger selskaper, og derfor er det også viktig for oss å skape spissede turer og alt det der som jeg var inne på i en tidligere episode her. Men det handler om å prøve å forstå hvordan vi bedre kan bruke en del av verdikjeden vår, og hvordan vi kan støtte opp om blant annet for eksempel lokal arbeidskraft, hvordan vi kan bruke lokale guidene, kjøpe lokal mat, kjøre kollektivt, prøve å arrangere ture som er knyttet til god kollektiv transport, gå i dialog med transportører for å se hvordan du bedre kan legge til rett for at turismen kan flyttes til steder hvor det ikke har vært tidligere. Vi er inne på det der med at vi ikke ønsker å, eller vi er opptatt av å ikke gå i fotsporet til andre, prøve å skape nye veier for nettopp å gjøre det mer skånsomt. Det gjør at vi er nødt til å prøve å finne opp kruttet litt på nytt hver gang. Det er ikke bare å sette dem på toget til Bergen, også går de en tur på De Syv Fjell eller andre steder hvor kollektivtransporten er allerede oppe. Veldig mange steder har ikke tilgang til denne type produkter. Dermed må du gå i dialog med disse aktørene som kan bidra til nettopp å legge til rette for det. Det tar tid å bygge opp, og det er en investering som Bergans Adventures gjør, og som vil ta noen år før vi er oppe og står på. Vi mener det er en viktig investering for at vi skal kunne leve av dette i fremtiden og være en viktig del av verdikjeden til Bergans.

 

Tale: Jeg synes det er litt morsomt å tenke på dette med fotavtrykk, og dere har så mange muligheter til å spille på det. Vi snakker mye om fotavtrykk innenfor bærekraft, men det er også betydelig fotavtrykk når man tusler opp over en fjellside eller kommer til forskjellige steder. Det er bare et bilde som kommer frem opp i hodet mitt når jeg tenker på det. Det det egentlig handler om er å skape bærekraftige opplevelser. Er det sånn at dere har det oppe som et tema i det dere diskuterer med studentene deres, Øyvind? Hvordan får vi til bærekraftige opplevelser og tjenester? Hva skal til for det? 

 

Øyvind: Absolutt, og jeg satte akkurat også tenkt på det, men da kom du med meg i forkjøpet ved å trekke noen linjer tilbake til de to foregående podkast episodene som vi har hatt. Til å begynne med om opplevelsesutvikling, mens tidligere har opplevelses- eller produktutvikling vært noe man har gjort med et økonomisk profittmotiv i første rekke. Også sett hvordan man kan gjøre det på en så bærekraftig, eller i hvert fall så lite skadelig måte som mulig i neste. Mens i dag er bærekraft noe som er nødt til å være helt i starten, i utgangspunktet, når man tenker et opplevelseskonsept så må det bygges bærekraft i det helt fra starten. Og hvis produktideen ikke kan bestå noen bærekraftsyretester, så er det neppe verdt å sette i gang med i det hele tatt.

 

Tale: Hvordan tenker dere når det gjelder å skape mest mulige opplevelser nærmest mulig? Er det litt sånn dere tenker Jarle, hvordan kan vi få til det? Og hva legger vi i det for at man kan lage mer i det knyttet til bærekrafts biten? At man utvikler mer i opplevelsene på bærekrafts biten, forstå mer av naturen. Jeg vet ikke om dere tenker sånn, og legger det inn i den opplevelsen man får også? 

 

Jarle: Helt klart. Veldig mye av verdiene vi har, de går vi i hver eneste dag uten at vi tenker på at det kan ha en opplevelse, for vi haster på vei til noe annet. Det å synliggjøre på en måte, og det kan være byen, det kan være turer i byen, eller det kan være alternative ting, det handler om å prøve å identifisere hva som er der og hvordan vi kan tvike det til, eller synliggjøre det på en måte som man ikke har sett de ulike opplevelsene eller sett produktene på tidligere. Vi kan for eksempel nevne Akerselva, hvor vi har Packrafting, og hvor folk får muligheten til å se byen fra et helt annet ståsted, padle fra øverste del av Akerselva nedover til Nydalen, og hvor du opplever ting du ikke tenkte at du ville, for det første i byen, en annen ting er naturopplevelsen og du får kjenne på killing i magen, og så varer det bare et par timer. Også har du råd til å gjøre det også for det er ikke en stor del av lommeboka di. Så det handler om å prøve å se hva det er vi har rundt oss, og hvordan kan vi i det bli mer bærekraftig, kortreist, aktivitet, etter jobb, eller i helgene, men som likevel gir deg innsikt og kunnskap om hvordan naturen kan brukes på best mulig måte.  

 

Tale: Det er vel noe vi også kunne tenkt på i forhold til studentene, hvordan forbereder man studentene til å tenke på den måten, Øyvind, å ta inn dette bærekraftperspektivet når de skal ut og jobbe i forskjellige organisasjoner rundt omkring i Norge, det er jo viktige temaer.

 

Øyvind: Det er det definitivt, og en måte å forberede dem på det er å ha et emne og kurs som heter bærekraftig reiseliv som vi har. Hvor man går i dybden på disse temaene, men som jeg var litt inne på tidligere så er det her med bærekraft noe som gjennomsyrer alle deler av reiselivet, og alt man egentlig foretar seg innenfor reiselivet. Det er ikke nok å lære om bærekraftig reiseliv som et enkeltstående tema, men man må trekke det inn i alle mulige reiselivsfag, og også alle andre fag som har med økonomi og utvikling å gjøre, for det er så viktig. Så det å få studentene til å tenke på bærekraft som en slags naturlig grunnstein som må være på plass, er en ting som vi jobber mye med i våre utdanninger. 

 

Tale: Det synes jeg var et veldig bra siste ord knyttet til bærekraft og hva man kanskje kan være forberedt på som student når man skal ut og jobbe med disse tingene. Hva er det siste som lytteren skal sitte igjen med fra denne episoden, tenker dere? Fra hver av dere vil jeg gjerne høre noen korte ord. Vi kan begynne med deg nå, Jarle. 

 

Jarle: Jeg tenker uansett hva man skal gjøre fremover så er bærekraft, du må på en måte identifisere raskt om det du holder på med, eller skal holde på med, eller investerer i og utvikler, om det er bærekraftig. Det tror jeg er et nøkkelord her. Hvis ikke så taper du i møter med kundene og fokuset som bærekraft har hatt og vil ha fremover. Tenk på, er dette bærekraftig det vi gjør nå og på hvilken måte. Så tenker jeg at da er du en viktig brikke for å kunne ta vare på jorda videre. 

 

Tale: Kjempeflott. Hva med deg, Øyvind?

 

Øyvind: Det er akkurat det som Jarle er inne på, at vi har ikke den luksusen å tenke på bærekraft som noe vi gjør hvis vi får det til, og hvis det passer med vårt produkt og hvis vi får tid og råd til det. Det er noe som man er nødt til å gjøre. Tidligere var det kanskje noe man kunne trekke inn i en reiselivsvirksomhet eller en annen form for bedrift, og bruke det som et slags konkurransefortrinn for å skille seg fra sine konkurrenter, men nå er det snarere sånn at nesten alle gjør det, alle bør gjøre det. Men i stedet så skiller man seg ut på en negativ måte hvis man gjør det dårlig, og da skyter man seg selv i foten business messig. Det er jo en ting, men langt viktigere er de konsekvensene det har for planeten og langsiktig overlevelse. 

 

Tale: Tusen hjertelig takk. Jeg opplever at vi har hatt en veldig spennende gjest her på dette området. Bergans er et selskap som har sterke verdier for å drive bærekraftig og jobbe for det. Da gjenstår det bare for oss å takke herfra. Jeg tror vi har gjennomført en ganske bærekraftig podkast, vi har ikke flyttet oss til veldig mange steder enn ut av kontorene våre og hjemmene våre for å få til dette her. Det har vært kjempespennende samtaler, og da gjenstår det bare for meg å takke dere, for at dere har stilt opp her hos Lørn i samarbeid med NKI. Og da sier vi takk for oss. 

 

Takk for at du lærte med Lørn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.    

Quiz for Case #C1477

Du må være Medlem for å dokumentere din læring med å ta quiz 

Allerede Medlem? Logg inn her:

Du må være Medlem for å kunne skrive svar på refleksjonsspørsmål

Allerede Medlem? Logg inn her: